Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAŁA

Z liter PRZEKWITAŁA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

przekwitała16,

10 literowe słowa:

przekwitał15, przekwitła15, przekiwała14,

9 literowe słowa:

patrzałek14, patrzałki14, płetwiaka14, przekwitł14, przetkała14, pałkierza13, przekiwał13, przekwiał13, przewałka13, przewałki13, przekwita12, przeławia12, przewiała12, wietrzała12, wrzepiała12, wieprzaka11,

8 literowe słowa:

pełzatka13, pełzatki13, płetwiak13, przetkał13, krzepiła12, pałkarze12, pałkierz12, pełzarka12, pełzarki12, pietrała12, piłkarza12, piłkarze12, trzepała12, wkrapiał12, wpatrzał12, zakwitał12, zakwitła12, zakwitłe12, zapiekał12, zapiekła12, aptekarz11, krzewiła11, ławkarze11, przekwit11, przetaka11, przetaki11, przewała11, przewiał11, trzepaka11, trzepaki11, wałkarze11, wietrzał11, wpierała11, wrzepiał11, wrzepiła11, zapierał11, zaprawił11, piekarza10, piwkarza10, piwkarze10, przekiwa10, trzewika10, wariatek10, wiaterka10, wieprzak10, wieprzka10, wzierała10, zaprawek10, zaprawki10, zawierał10, zwierała10, kawiarze9, zaprawie9,

7 literowe słowa:

kapitał12, pałatek12, pałatki12, krzepił11, krzepła11, kwapiła11, kwartał11, pałkarz11, pałkera11, patrzał11, pawełki11, pełzaka11, pełzaki11, pietrał11, piłkarz11, płatwie11, pławika11, płazaki11, terpała11, trapiła11, trzepał11, wetkała11, wtapiał11, zakpiła11, zakwitł11, zapałek11, zapałki11, zapiekł11, zapikał11, krewiła10, krzewił10, ławkarz10, parkiet10, periakt10, perkata10, piratek10, piratka10, piterka10, prawiła10, przetak10, przetka10, przewał10, taperka10, taperki10, tapirek10, tapirka10, trawiła10, trepaka10, trepaki10, trzepak10, wałkarz10, wiertła10, wpierał10, wrzepił10, załapie10, załatwi10, zawikła10, zawitał10, zeprała10, zerkała10, arietka9, atrapie9, epitaza9, kaparze9, kaprawe9, kaprawi9, katarze9, kiepawa9, kitarze9, kpiarza9, kpiarze9, kwatera9, pakarze9, pakiera9, patarie9, piekarz9, piwkarz9, prawiek9, rakieta9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, terapia9, trzewik9, warikap9, wartkie9, wiatrak9, wiertka9, wkrapia9, wraziła9, wzierał9, zakapie9, zakwita9, zaparte9, zapieka9, zerwała9, ziewała9, zwartek9, zwartka9, zwartki9, zwierał9, kawiarz8, trzewia8, wieprza8, wrzepia8, zapiera8, zaprawi8, zawarte8, zawiera7,

6 literowe słowa:

płatek11, płatka11, płatki11, kłapie10, krzepł10, kwapił10, kwitła10, łapaki10, łepaka10, łepaki10, pałker10, parkał10, pełzak10, piekła10, pikała10, płatew10, płatwa10, płatwi10, pławek10, pławik10, pławka10, pławki10, płazak10, płetwa10, prałat10, terpał10, tkwiła10, trapił10, wetkał10, wpłata10, zakpił10, zapłat10, zatkał10, akapit9, apteka9, apteki9, epakta9, karzeł9, kaziła9, kiełza9, kiwała9, krewił9, łazika9, pakiet9, pałarz9, pikrat9, pławie9, płazia9, płazie9, prawił9, przała9, rzekła9, tarzał9, terała9, trawił9, trepak9, trepka9, trepki9, trwała9, trwałe9, witała9, wparła9, wpełza9, wtarła9, załatw9, zaparł9, zapiał9, zapiła9, zaprał9, zataił9, zatarł9, zeprał9, zerkał9, zipała9, złapie9, zwałek9, zwałka9, zwałki9, apatie8, ektaza8, ekwita8, epitaz8, kaprze8, karate8, kareta8, karpia8, karpie8, katera8, kierat8, kipera8, kiprze8, kitara8, kpiarz8, krawat8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, kwarta8, kwater8, ławrze8, łaziwa8, łzawie8, pakarz8, pakera8, pakier8, partia8, partie8, patera8, patrze8, pawika8, pazika8, pekari8, petara8, pietra8, pikawa8, pirata8, pitrze8, prawek8, prawka8, prikaz8, rakiet8, rapeta8, raziła8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tapera8, tapira8, trapez8, trapie8, trawek8, trawka8, trawki8, triaka8, trzepa8, wartka8, wartki8, wiatek8, wiatka8, włazie8, wparta8, wparte8, wpatrz8, wraził8, wrzała8, wtapia8, zakwit8, zapika8, zapita8, zapite8, zarwał8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawiłe8, zerwał8, ziewał8, zławia8, zwarła8, zwiała8, zwitek8, zwitka8, akarze7, arieta7, atarze7, ikarze7, karezi7, karwia7, karwie7, kawaie7, kawiar7, krzewi7, kwazar7, pareza7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, wariak7, wariat7, watrze7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zapraw7, zatwar7, zawita7, zawite7, zwarta7, zwarte7, awarie6, wazari6, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

kapał9, kpiła9, kwitł9, łapak9, łapek9, łapka9, łapki9, łatek9, łatka9, łatki9, łepak9, łepka9, łepki9, pałek9, pałka9, pałki9, pełta9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płata9, płetw9, tkała9, tkwił9, wpłat9, aptek8, karał8, kareł8, karła8, kawał8, kazał8, kaził8, kiwał8, łapie8, łatwa8, łatwe8, łatwi8, ławek8, ławka8, ławki8, łazik8, łezka8, łezki8, pakta8, parał8, parła8, patek8, patka8, patki8, pełza8, perła8, piała8, pława8, pławi8, płaza8, płazi8, prała8, przał8, ptaka8, ptaki8, rzekł8, taiła8, tareł8, tarła8, terał8, trwał8, wałek8, wałka8, wałki8, wikła8, witał8, wparł8, wpiła8, wtarł8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zipał8, apart7, apate7, apret7, areał7, ataki7, atrap7, ekipa7, ektaz7, epika7, kapar7, kaper7, kapie7, kapra7, karat7, karet7, karit7, karpa7, karpi7, karta7, katar7, kater7, kiata7, kiepa7, kiper7, kipra7, kitar7, krata7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwita7, ławie7, ławra7, łaziw7, łzawa7, łzawe7, łzawi7, paker7, parek7, parka7, parki7, parta7, parte7, pater7, patia7, patra7, patrz7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, perta7, petar7, piata7, pieta7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, raiła7, rapet7, ratek7, ratka7, ratki7, raził7, rwała7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarek7, tarka7, tarki7, teaki7, traka7, traki7, trapa7, trapi7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, wakat7, watek7, watka7, watki7, wetka7, wiała7, witek7, witka7, włazi7, wpita7, wpite7, wrzał7, zakap7, zakat7, zakip7, zakpi7, zatka7, zawał7, zetka7, zetki7, ziała7, zwała7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, akrze6, araki6, areka6, areki6, ariet6, atari6, atria6, ikara6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawai6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parea6, parez6, parze6, pawia6, pawie6, pazia6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawa6, prawe6, prawi6, rapie6, ratai6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarza6, tarze6, teraz6, tiara6, tirze6, trawa6, trawi6, trzew6, twarz6, warta6, warte6, watra6, wazek6, wazka6, wazki6, werki6, wiata6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wraka6, wraki6, wrzep6, zatai6, zerka6, zikra6, zwita6, zwite6, awiza5, rawie5, razie5, rewia5, warza5, warze5, wazie5, wiara5, wierz5, wirze5, wrazi5, zaira5, zawre5, zerwa5, ziewa5,

4 literowe słowa:

kłap8, kpił8, płat8, tkał8, akał7, kieł7, kiła7, łapa7, łata7, pakt7, pała7, parł7, piał7, piła7, pław7, płaz7, prał7, ptak7, taił7, tarł7, trał7, wpił7, złap7, akta6, atak6, ekip6, epik6, epka6, epki6, etap6, etka6, etki6, kapa6, karp6, kart6, kata6, kepi6, keta6, kiat6, kiep6, kipa6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kwap6, kwit6, ława6, ławr6, łazi6, łzaw6, łzie6, paka6, paki6, park6, part6, pata6, peak6, pert6, peta6, piat6, piet6, pika6, pita6, pite6, raił6, rapt6, rwał6, taka6, taki6, teak6, teka6, teki6, terp6, tika6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, wała6, wiał6, wikt6, wiła6, właz6, ział6, ziła6, złai6, zwał6, zwił6, akar5, akia5, akie5, akra5, apia5, arak5, arat5, arek5, arka5, arki5, atar5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, kara5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawa5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, para5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raka5, raki5, rapa5, rata5, reki5, repa5, rzek5, rzep5, tara5, tera5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, wata5, watr5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wiek5, wita5, wite5, witz5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zikr5, zipa5, aria4, arie4, arze4, awiz4, raza4, razi4, rewa4, rwie4, wara4, wari4, warz4, waza4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kał6, kił6, kła6, łap6, łat6, łka6, pał6, peł6, pił6, pła6, teł6, tła6, akt5, ikt5, iła5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, ław5, łez5, łza5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, tak5, tek5, tik5, tka5, wał5, wił5, zeł5, ził5, zła5, złe5, aka4, akr4, ark4, ata4, ate4, eta4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, tai4, tar4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, air3, ara3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

4, 4, at3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ar2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAŁA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAŁA to

przekwitała

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwała

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWITAŁA

Ze słowa PRZEKWITAŁA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAŁA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAŁA to

przekwitała

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwitał

. wartość punktowa tego słowa to: 15


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty