Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAŁA

Z liter PRZEKWITAŁA można ułożyć aż 1002 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

przekwitała16,

10 literowe słowa:

przekwitał15, przekwitła15, przekiwała14,

9 literowe słowa:

patrzałek14, patrzałki14, płetwiaka14, przekwitł14, przetkała14, pałkierza13, przekiwał13, przekwiał13, przewałka13, przewałki13, przekwita12, przeławia12, przewiała12, wietrzała12, wrzepiała12, wieprzaka11,

8 literowe słowa:

pełzatka13, pełzatki13, płetwiak13, przetkał13, krzepiła12, pałkarze12, pałkierz12, pełzarka12, pełzarki12, pietrała12, piłkarza12, piłkarze12, trzepała12, wkrapiał12, wpatrzał12, zakwitał12, zakwitła12, zakwitłe12, zapiekał12, zapiekła12, aptekarz11, krzewiła11, ławkarze11, przekwit11, przetaka11, przetaki11, przewała11, przewiał11, trzepaka11, trzepaki11, wałkarze11, wietrzał11, wpierała11, wrzepiał11, wrzepiła11, zapierał11, zaprawił11, piekarza10, piwkarza10, piwkarze10, przekiwa10, trzewika10, wariatek10, wiaterka10, wieprzak10, wieprzka10, wzierała10, zaprawek10, zaprawki10, zawierał10, zwierała10, kawiarze9, zaprawie9,

7 literowe słowa:

kapitał12, pałatek12, pałatki12, krzepił11, krzepła11, kwapiła11, kwartał11, pałkarz11, pałkera11, patrzał11, pawełki11, pełzaka11, pełzaki11, pietrał11, piłkarz11, płatwie11, pławika11, płazaki11, terpała11, trapiła11, trzepał11, wetkała11, wtapiał11, zakpiła11, zakwitł11, zapałek11, zapałki11, zapiekł11, zapikał11, krewiła10, krzewił10, ławkarz10, parkiet10, periakt10, perkata10, piratek10, piratka10, piterka10, prawiła10, przetak10, przetka10, przewał10, taperka10, taperki10, tapirek10, tapirka10, trawiła10, trepaka10, trepaki10, trzepak10, wałkarz10, wiertła10, wpierał10, wrzepił10, załapie10, załatwi10, zawikła10, zawitał10, zeprała10, zerkała10, arietka9, atrapie9, epitaza9, kaparze9, kaprawe9, kaprawi9, katarze9, kiepawa9, kitarze9, kpiarza9, kpiarze9, kwatera9, pakarze9, pakiera9, patarie9, piekarz9, piwkarz9, prawiek9, rakieta9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, terapia9, trzewik9, warikap9, wartkie9, wiatrak9, wiertka9, wkrapia9, wraziła9, wzierał9, zakapie9, zakwita9, zaparte9, zapieka9, zerwała9, ziewała9, zwartek9, zwartka9, zwartki9, zwierał9, kawiarz8, trzewia8, wieprza8, wrzepia8, zapiera8, zaprawi8, zawarte8, zawiera7,

6 literowe słowa:

płatek11, płatka11, płatki11, kłapie10, krzepł10, kwapił10, kwitła10, łapaki10, łepaka10, łepaki10, pałker10, parkał10, pełzak10, piekła10, pikała10, płatew10, płatwa10, płatwi10, pławek10, pławik10, pławka10, pławki10, płazak10, płetwa10, prałat10, terpał10, tkwiła10, trapił10, wetkał10, wpłata10, zakpił10, zapłat10, zatkał10, akapit9, apteka9, apteki9, epakta9, karzeł9, kaziła9, kiełza9, kiwała9, krewił9, łazika9, pakiet9, pałarz9, pikrat9, pławie9, płazia9, płazie9, prawił9, przała9, rzekła9, tarzał9, terała9, trawił9, trepak9, trepka9, trepki9, trwała9, trwałe9, witała9, wparła9, wpełza9, wtarła9, załatw9, zaparł9, zapiał9, zapiła9, zaprał9, zataił9, zatarł9, zeprał9, zerkał9, zipała9, złapie9, zwałek9, zwałka9, zwałki9, apatie8, ektaza8, ekwita8, epitaz8, kaprze8, karate8, kareta8, karpia8, karpie8, katera8, kierat8, kipera8, kiprze8, kitara8, kpiarz8, krawat8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, kwarta8, kwater8, ławrze8, łaziwa8, łzawie8, pakarz8, pakera8, pakier8, partia8, partie8, patera8, patrze8, pawika8, pazika8, pekari8, petara8, pietra8, pikawa8, pirata8, pitrze8, prawek8, prawka8, prikaz8, rakiet8, rapeta8, raziła8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tapera8, tapira8, trapez8, trapie8, trawek8, trawka8, trawki8, triaka8, trzepa8, wartka8, wartki8, wiatek8, wiatka8, włazie8, wparta8, wparte8, wpatrz8, wraził8, wrzała8, wtapia8, zakwit8, zapika8, zapita8, zapite8, zarwał8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawiłe8, zerwał8, ziewał8, zławia8, zwarła8, zwiała8, zwitek8, zwitka8, akarze7, arieta7, atarze7, ikarze7, karezi7, karwia7, karwie7, kawaie7, kawiar7, krzewi7, kwazar7, pareza7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, wariak7, wariat7, watrze7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zapraw7, zatwar7, zawita7, zawite7, zwarta7, zwarte7, awarie6, wazari6, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

kapał9, kpiła9, kwitł9, łapak9, łapek9, łapka9, łapki9, łatek9, łatka9, łatki9, łepak9, łepka9, łepki9, pałek9, pałka9, pałki9, pełta9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płata9, płetw9, tkała9, tkwił9, wpłat9, aptek8, karał8, kareł8, karła8, kawał8, kazał8, kaził8, kiwał8, łapie8, łatwa8, łatwe8, łatwi8, ławek8, ławka8, ławki8, łazik8, łezka8, łezki8, pakta8, parał8, parła8, patek8, patka8, patki8, pełza8, perła8, piała8, pława8, pławi8, płaza8, płazi8, prała8, przał8, ptaka8, ptaki8, rzekł8, taiła8, tareł8, tarła8, terał8, trwał8, wałek8, wałka8, wałki8, wikła8, witał8, wparł8, wpiła8, wtarł8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zipał8, apart7, apate7, apret7, areał7, ataki7, atrap7, ekipa7, ektaz7, epika7, kapar7, kaper7, kapie7, kapra7, karat7, karet7, karit7, karpa7, karpi7, karta7, katar7, kater7, kiata7, kiepa7, kiper7, kipra7, kitar7, krata7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwita7, ławie7, ławra7, łaziw7, łzawa7, łzawe7, łzawi7, paker7, parek7, parka7, parki7, parta7, parte7, pater7, patia7, patra7, patrz7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, perta7, petar7, piata7, pieta7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, raiła7, rapet7, ratek7, ratka7, ratki7, raził7, rwała7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarek7, tarka7, tarki7, teaki7, traka7, traki7, trapa7, trapi7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, wakat7, watek7, watka7, watki7, wetka7, wiała7, witek7, witka7, włazi7, wpita7, wpite7, wrzał7, zakap7, zakat7, zakip7, zakpi7, zatka7, zawał7, zetka7, zetki7, ziała7, zwała7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, akrze6, araki6, areka6, areki6, ariet6, atari6, atria6, ikara6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawai6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parea6, parez6, parze6, pawia6, pawie6, pazia6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawa6, prawe6, prawi6, rapie6, ratai6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarza6, tarze6, teraz6, tiara6, tirze6, trawa6, trawi6, trzew6, twarz6, warta6, warte6, watra6, wazek6, wazka6, wazki6, werki6, wiata6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wraka6, wraki6, wrzep6, zatai6, zerka6, zikra6, zwita6, zwite6, awiza5, rawie5, razie5, rewia5, warza5, warze5, wazie5, wiara5, wierz5, wirze5, wrazi5, zaira5, zawre5, zerwa5, ziewa5,

4 literowe słowa:

kłap8, kpił8, płat8, tkał8, akał7, kieł7, kiła7, łapa7, łata7, pakt7, pała7, parł7, piał7, piła7, pław7, płaz7, prał7, ptak7, taił7, tarł7, trał7, wpił7, złap7, akta6, atak6, ekip6, epik6, epka6, epki6, etap6, etka6, etki6, kapa6, karp6, kart6, kata6, kepi6, keta6, kiat6, kiep6, kipa6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kwap6, kwit6, ława6, ławr6, łazi6, łzaw6, łzie6, paka6, paki6, park6, part6, pata6, peak6, pert6, peta6, piat6, piet6, pika6, pita6, pite6, raił6, rapt6, rwał6, taka6, taki6, teak6, teka6, teki6, terp6, tika6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, wała6, wiał6, wikt6, wiła6, właz6, ział6, ziła6, złai6, zwał6, zwił6, akar5, akia5, akie5, akra5, apia5, arak5, arat5, arek5, arka5, arki5, atar5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, kara5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawa5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, para5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raka5, raki5, rapa5, rata5, reki5, repa5, rzek5, rzep5, tara5, tera5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, wata5, watr5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wiek5, wita5, wite5, witz5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zikr5, zipa5, aria4, arie4, arze4, awiz4, raza4, razi4, rewa4, rwie4, wara4, wari4, warz4, waza4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kał6, kił6, kła6, łap6, łat6, łka6, pał6, peł6, pił6, pła6, teł6, tła6, akt5, ikt5, iła5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, ław5, łez5, łza5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, tak5, tek5, tik5, tka5, wał5, wił5, zeł5, ził5, zła5, złe5, aka4, akr4, ark4, ata4, ate4, eta4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, tai4, tar4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, air3, ara3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

4, 4, at3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, aa2, ar2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAŁA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAŁA to

przekwitała

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwała

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWITAŁA

Ze słowa PRZEKWITAŁA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAŁA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAŁA to

przekwitała

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwitał

. wartość punktowa tego słowa to: 15

Informacje szczegółowe o słowie PRZEKWITAŁA

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: A, A, E, I

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: K, P, R, T, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 11

Litery w słowie PRZEKWITAŁA w kolejności alfabetycznej: A, A, E, I, K, P, R, T, W, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, W, T, R, P, K, I, E, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZEKWITAŁAAnaliza liter - słowo PRZEKWITAŁA

Słowo PRZEKWITAŁA po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, E, I, K, Ł, P, R, T, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera E w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera P w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera T w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie PRZEKWITAŁA

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PRZEKWITAŁA: 11

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 11 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 11 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9715
B 10737
C 8895
D 18193
E 4574
F 5648
G 7098
H 4457
I 3730
J 2528
K 19128
L 4935
M 11821
N 68766
O 30297
P 68418
R 17854
S 27362
T 9379
U 12623
W 34524
Y 4
Z 33707
Ó 16
Ć 203
Ł 1508
Ś 2204
Ź 56
Ż 1396

11 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9715
B Ilość słów
10737
C Ilość słów
8895
D Ilość słów
18193
E Ilość słów
4574
F Ilość słów
5648
G Ilość słów
7098
H Ilość słów
4457
I Ilość słów
3730
J Ilość słów
2528
K Ilość słów
19128
L Ilość słów
4935
M Ilość słów
11821
N Ilość słów
68766
O Ilość słów
30297
P Ilość słów
68418
R Ilość słów
17854
S Ilość słów
27362
T Ilość słów
9379
U Ilość słów
12623
W Ilość słów
34524
Y Ilość słów
4
Z Ilość słów
33707
Ó Ilość słów
16
Ć Ilość słów
203
Ł Ilość słów
1508
Ś Ilość słów
2204
Ź Ilość słów
56
Ż Ilość słów
1396

Zestawienie słow 11 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32614
B 18
C 2209
D 77
E 48874
F 26
G 94
H 23800
I 51181
J 17017
K 1935
L 85
M 55109
N 693
O 24620
P 36
R 318
S 89
T 246
U 20248
W 5378
Y 62065
Z 4578
Ą 24010
Ć 5128
Ę 5377
Ł 2986
Ń 6828
Ś 15469
Ź 6
Ż 8662

11 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32614
B Ilość słów
18
C Ilość słów
2209
D Ilość słów
77
E Ilość słów
48874
F Ilość słów
26
G Ilość słów
94
H Ilość słów
23800
I Ilość słów
51181
J Ilość słów
17017
K Ilość słów
1935
L Ilość słów
85
M Ilość słów
55109
N Ilość słów
693
O Ilość słów
24620
P Ilość słów
36
R Ilość słów
318
S Ilość słów
89
T Ilość słów
246
U Ilość słów
20248
W Ilość słów
5378
Y Ilość słów
62065
Z Ilość słów
4578
Ą Ilość słów
24010
Ć Ilość słów
5128
Ę Ilość słów
5377
Ł Ilość słów
2986
Ń Ilość słów
6828
Ś Ilość słów
15469
Ź Ilość słów
6
Ż Ilość słów
8662

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZEKWITAŁA

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZEKWITAŁA - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty