Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAŁABYŚ

Z liter PRZEKWITAŁABYŚ można ułożyć aż 3111 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

przekwitałabyś26,

13 literowe słowa:

przekwitałbyś25, przekwitłabyś25, przekiwałabyś24, przytakiwałeś23, przekwitałaby21,

12 literowe słowa:

przekwitłbyś24, przetkałabyś24, przekiwałbyś23, przewiałabyś22, przywabiałeś22, wietrzałabyś22, wrzepiałabyś22, wytrzebiałaś22, przekwitałaś21, przekwitałby20, przekwitłaby20, przekiwałaby19,

11 literowe słowa:

przetkałbyś23, krzepiłabyś22, pietrałabyś22, trzepałabyś22, wkrapiałbyś22, wpatrzałbyś22, zakwitałbyś22, zakwitłabyś22, zapiekałbyś22, zapiekłabyś22, krzewiłabyś21, przebywałaś21, przetykałaś21, przewiałbyś21, przywabiłaś21, przywabiłeś21, wietrzałbyś21, wpierałabyś21, wrzepiałbyś21, wrzepiłabyś21, wytrzebiłaś21, zapierałbyś21, zaprawiłbyś21, zaśpiewałby21, zatrybiałeś21, przekwitłaś20, przywitałaś20, przywitałeś20, wykrapiałeś20, wypatrzałeś20, wytrapiałeś20, wytrzepałaś20, wyzbierałaś20, wzierałabyś20, zawierałbyś20, zwierałabyś20, przekiwałaś19, przekwitłby19, przetkałaby19, wypierzałaś19, zarykiwałeś19, przekiwałby18, przekwitały17, przewiałaby17, przytakiwał17, wietrzałaby17, wrzepiałaby17, wytrzebiała17, przekwitała16,

10 literowe słowa:

krzepiłbyś21, krzepłabyś21, kwapiłabyś21, patrzałbyś21, pietrałbyś21, terpałabyś21, trapiłabyś21, trzepałbyś21, wetkałabyś21, wtapiałbyś21, zakpiłabyś21, zakwitłbyś21, zapiekłbyś21, zapikałbyś21, krewiłabyś20, krzewiłbyś20, prawiłabyś20, prztykałaś20, prztykałeś20, przytkałaś20, przytkałeś20, śpiewałaby20, trawiłabyś20, wpierałbyś20, wrzepiłbyś20, zaświtałby20, zatrybiłaś20, zatrybiłeś20, zawitałbyś20, zeprałabyś20, zerkałabyś20, przetkałaś19, przytaiłaś19, przytaiłeś19, wpatrzyłaś19, wpatrzyłeś19, wraziłabyś19, wybierałaś19, wypiekałaś19, wyrabiałeś19, wytapiałeś19, wzierałbyś19, zarybiałeś19, zerwałabyś19, ziewałabyś19, zwierałbyś19, przetkałby18, przywiałaś18, przywiałeś18, wietrzyłaś18, wkrapiałeś18, wpatrzałeś18, wyparzałeś18, wypierałaś18, wyrzekałaś18, wytarzałeś18, wzbierałaś18, zabarwiłeś18, zakrywałeś18, zakwitałeś18, zaśpiewały18, krzepiłaby17, pietrałaby17, przewiałaś17, trzepałaby17, wietrzałaś17, wkrapiałby17, wpatrzałby17, wrzepiałaś17, wyzierałaś17, zakwitałby17, zakwitłaby17, zapiekałby17, zapiekłaby17, zaprawiłeś17, krzewiłaby16, przebywała16, przekwitły16, przetykała16, przewiałby16, przywabiał16, przywabiła16, wietrzałby16, wpierałaby16, wrzepiałby16, wrzepiłaby16, wytrzebiał16, wytrzebiła16, zapierałby16, zaprawiłby16, przekiwały15, przekwiały15, przekwitał15, przekwitła15, przywitała15, wytrzepała15, wyzbierała15, wzierałaby15, zawierałby15, zwierałaby15, przekiwała14, wypierzała14,

9 literowe słowa:

krzepłbyś20, kwapiłbyś20, kwitłabyś20, parkałbyś20, piekłabyś20, pikałabyś20, terpałbyś20, tkwiłabyś20, trapiłbyś20, wetkałbyś20, zakpiłbyś20, zatkałbyś20, kaziłabyś19, kiwałabyś19, krewiłbyś19, prawiłbyś19, przałabyś19, przebyłaś19, przybiłaś19, przybiłeś19, rzekłabyś19, śpiewałby19, świerkłby19, świtałaby19, tarzałbyś19, terałabyś19, trawiłbyś19, trwałabyś19, witałabyś19, wparłabyś19, wtarłabyś19, zaparłbyś19, zapiałbyś19, zapiłabyś19, zaprałbyś19, zataiłbyś19, zatarłbyś19, zeprałbyś19, zerkałbyś19, zipałabyś19, patrzyłaś18, patrzyłeś18, przebiłaś18, raziłabyś18, trzebiłaś18, wraziłbyś18, wrzałabyś18, wykapałeś18, wypiekłaś18, wypikałaś18, wypikałeś18, zapytałeś18, zarwałbyś18, zarybiłaś18, zarybiłeś18, zatykałeś18, zawarłbyś18, zawiałbyś18, zbratałeś18, zerwałbyś18, ziewałbyś18, zwarłabyś18, zwiałabyś18, krzepiłaś17, krzywiłaś17, krzywiłeś17, patrzałeś17, pierzyłaś17, pietrałaś17, światełka17, trzepałaś17, wezbrałaś17, wrabiałeś17, wtapiałeś17, wykazałeś17, wyprzałaś17, wyprzałeś17, wyrzekłaś17, zabawiłeś17, zakwitłaś17, zakwitłeś17, zapiekłaś17, zapikałeś17, zarypałeś17, zaświtały17, zatyrałeś17, zbawiałeś17, zbierałaś17, zrabiałeś17, zwabiałeś17, krzepiłby16, krzepłaby16, krzewiłaś16, kwapiłaby16, patrzałby16, pietrałby16, praświaty16, prześwity16, terpałaby16, trapiłaby16, trzepałby16, wetkałaby16, wierzyłaś16, wpierałaś16, wrzepiłaś16, wtapiałby16, wyraziłaś16, wyraziłeś16, zakpiłaby16, zakwitłby16, zapiekłby16, zapikałby16, zarywałeś16, zaśpiewał16, zawitałeś16, krewiłaby15, krzewiłby15, płytkarza15, płytkarze15, prawiłaby15, przebywał15, przetkały15, przetykał15, prztykała15, przybitek15, przybitka15, przytkała15, przywabił15, trawiłaby15, wpierałby15, wrzepiłby15, wytrzebił15, wzierałaś15, zatrybiał15, zatrybiła15, zawitałby15, zeprałaby15, zerkałaby15, zwierałaś15, batikarzy14, brzytewka14, brzytewki14, pałkierzy14, patrzałek14, patrzałki14, płetwiaka14, przebitka14, przekwitł14, przetkała14, przytaiła14, przywitał14, tabakiery14, wkrapiały14, wpatrzały14, wpatrzyła14, wraziłaby14, wybierała14, wykrapiał14, wypatrzał14, wypiekała14, wytrapiał14, wytrzepał14, wyzbierał14, wzbierały14, wzierałby14, zabarwiły14, zabierały14, zakwitały14, zapiekały14, zerwałaby14, ziewałaby14, zwierałby14, aptekarzy13, kapibarze13, pałkierza13, przekiwał13, przekwiał13, przekwity13, przewałka13, przewałki13, przewiały13, przywabia13, przywiała13, wietrzały13, wietrzyła13, wrzepiały13, wybieraka13, wypierała13, wypierzał13, wyrzekała13, wytrzebia13, wytrzepki13, wzbierała13, zapierały13, zaprawiły13, zarykiwał13, bezprawia12, przekwita12, przeławia12, przewiała12, wietrzała12, wietrzyka12, wrzepiała12, wyzierała12, zawierały12, wieprzaka11,

8 literowe słowa:

kapałbyś19, kpiłabyś19, kwitłbyś19, piekłbyś19, pikałbyś19, tkałabyś19, tkwiłbyś19, brykałaś18, brykałeś18, bzykałaś18, bzykałeś18, karałbyś18, kazałbyś18, kaziłbyś18, kiwałbyś18, parałbyś18, parłabyś18, piałabyś18, prałabyś18, przałbyś18, rzekłbyś18, świtałby18, taiłabyś18, tarłabyś18, terałbyś18, trwałbyś18, trybiłaś18, trybiłeś18, witałbyś18, wparłbyś18, wpiłabyś18, wtarłbyś18, zapiłbyś18, zipałbyś18, bratałeś17, pyrkałaś17, pyrkałeś17, raiłabyś17, raziłbyś17, rwałabyś17, trykałaś17, trykałeś17, tyrpałaś17, tyrpałeś17, wiałabyś17, wrzałbyś17, wtykałaś17, wtykałeś17, wybrałaś17, wybrałeś17, wykpiłaś17, wykpiłeś17, wytkałaś17, wytkałeś17, zbywałaś17, zbywałeś17, ziałabyś17, zwałabyś17, zwarłbyś17, zwiałbyś17, zwiłabyś17, barwiłaś16, barwiłeś16, ikrzyłaś16, ikrzyłeś16, krzepłaś16, kwapiłaś16, kwapiłeś16, parkałeś16, parzyłaś16, parzyłeś16, perzyłaś16, śpiewały16, terpałaś16, trapiłaś16, trapiłeś16, wetkałaś16, wyparłaś16, wyparłeś16, wyprałaś16, wyprałeś16, wytarłaś16, wytarłeś16, zabrałeś16, zakpiłaś16, zakpiłeś16, zakryłaś16, zakryłeś16, zatkałeś16, zbawiłaś16, zbawiłeś16, zebrałaś16, zrypałaś16, zrypałeś16, zwabiłaś16, zwabiłeś16, krewiłaś15, krzepłby15, kwapiłby15, kwitłaby15, parkałby15, piekłaby15, pikałaby15, prawiłaś15, prawiłeś15, śpiewała15, świerzby15, tarzałeś15, terpałby15, tkwiłaby15, trapiłby15, trawiłaś15, trawiłeś15, warzyłaś15, warzyłeś15, wetkałby15, zakpiłby15, zaparłeś15, zapiałeś15, zaprałeś15, zaświtał15, zataiłeś15, zatarłeś15, zatkałby15, zeprałaś15, zerkałaś15, zrywałaś15, zrywałeś15, bławatek14, bławatki14, kapitały14, kaziłaby14, kiwałaby14, krewiłby14, łebkarzy14, piłatyka14, płytkarz14, praświat14, prawiłby14, przałaby14, przebiły14, przebyła14, przekwaś14, prześwit14, prztykał14, przybiła14, przytkał14, przywieś14, rzekłaby14, śpiewaka14, świerzba14, świrzepy14, tarzałby14, terałaby14, trawiłby14, trwałaby14, trzebiły14, witałaby14, wparłaby14, wraziłaś14, wraziłeś14, wtarłaby14, zaparłby14, zapiałby14, zapiłaby14, zaprałby14, zarwałeś14, zaśpiewy14, zaświaty14, zataiłby14, zatarłby14, zatrybił14, zawarłeś14, zawiałeś14, zbratały14, zeprałby14, zerkałby14, zerwałaś14, ziewałaś14, zipałaby14, kabarety13, kapibary13, krzepiły13, kwartały13, łebkarza13, pałkarzy13, pałkerzy13, patrzały13, patrzyła13, pełzatka13, pełzatki13, pietrały13, piłkarzy13, płetwiak13, przebiła13, przebity13, przebyta13, przełyka13, przełyki13, przetkał13, przybita13, przybite13, przyłata13, przytaił13, raziłaby13, świrzepa13, trzebiła13, trzepały13, wertykał13, wezbrały13, wpatrzył13, wrabiały13, wraziłby13, wrzałaby13, wtapiały13, wybierał13, wypiekał13, wypiekła13, wypikała13, wyrabiał13, wytapiał13, zabawiły13, zakwitły13, zapiekły13, zapikały13, zarwałby13, zarybiał13, zarybiła13, zaśpiewa13, zawarłby13, zawiałby13, zbawiały13, zbierały13, zerwałby13, ziewałby13, zrabiały13, zwabiały13, zwarłaby13, zwiałaby13, bakteria12, batikarz12, brzytwie12, krzepiła12, krzewiły12, krzywiła12, ławkarzy12, pałkarze12, pałkierz12, parkiety12, pateryki12, pełzarka12, pełzarki12, periakty12, pierzyła12, pietrała12, piłkarza12, piłkarze12, prywatek12, prywatka12, prywatki12, przebita12, przebywa12, przetyka12, przewały12, przywabi12, przywiał12, tabakier12, trzepała12, trzypaka12, trzypaki12, wałkarzy12, wezbrała12, wietrzył12, wkrapiał12, wpatrzał12, wpierały12, wrzepiły12, wybierak12, wybierka12, wyparzał12, wypierał12, wyprzała12, wyprzałe12, wyrzekał12, wyrzekła12, wytarzał12, wytrzebi12, wzbierał12, zabarwił12, zabierał12, zakrywał12, zakwitał12, zakwitła12, zakwitłe12, zapiekał12, zapiekła12, zatrybia12, zawitały12, zbierała12, aptekarz11, batiarze11, bezprawi11, epikryza11, krzewiła11, ławkarze11, pakierzy11, parkwaye11, piekarzy11, piwkarzy11, prykazie11, przekwit11, przetaka11, przetaki11, przewała11, przewiał11, przywita11, rekwizyt11, trzepaka11, trzepaki11, wałkarze11, warikapy11, wierzyła11, wietrzał11, wietrzyk11, wpierała11, wrzepiał11, wrzepiła11, wykrapia11, wyraziła11, wytrapia11, wyzbiera11, wyzierał11, wzierały11, zabierak11, zabierka11, zapierał11, zaprawił11, zbieraka11, zwierały11, kawiarzy10, piekarza10, piwkarza10, piwkarze10, przekiwa10, rewizyta10, trzewika10, wariatek10, wiaterka10, wieprzak10, wieprzka10, wypierza10, wzierała10, zaprawek10, zaprawki10, zawierał10, zwierała10, kawiarze9, zaprawie9,

7 literowe słowa:

kpiłbyś18, tkałbyś18, akałbyś17, parłbyś17, piałbyś17, piłabyś17, prałbyś17, taiłbyś17, tarłbyś17, wpiłbyś17, bekałaś16, brzyłaś16, brzyłeś16, bywałaś16, bywałeś16, kiełbaś16, pykałaś16, pykałeś16, pytałaś16, pytałeś16, raiłbyś16, rwałbyś16, tykałaś16, tykałeś16, wiałbyś16, wiłabyś16, wybiłaś16, wybiłeś16, ziałbyś16, zwałbyś16, zwiłbyś16, bawiłaś15, bawiłeś15, kapałeś15, kwitłaś15, kwitłeś15, piekłaś15, pikałaś15, pikałeś15, rypałaś15, rypałeś15, światły15, świtały15, tkwiłaś15, tkwiłeś15, tyrałaś15, tyrałeś15, wabiłaś15, wabiłeś15, wypiłaś15, wypiłeś15, wzbiłaś15, wzbiłeś15, zabiłaś15, zabiłeś15, zwykłaś15, zwykłeś15, kapałby14, karałeś14, kazałeś14, kaziłaś14, kaziłeś14, kiwałaś14, kiwałeś14, kpiłaby14, kwitłby14, parałeś14, piekłby14, pikałby14, przałaś14, przałeś14, rzekłaś14, śpiewał14, świateł14, światła14, światłe14, świerkł14, świtała14, terałaś14, tkałaby14, tkwiłby14, trwałaś14, trwałeś14, witałaś14, witałeś14, wparłaś14, wparłeś14, wtarłaś14, wtarłeś14, zapiłaś14, zapiłeś14, zaryłaś14, zaryłeś14, zawyłaś14, zawyłeś14, zipałaś14, zipałeś14, baryłek13, baryłka13, baryłki13, bławaty13, bratały13, brykała13, bzykała13, karałby13, kazałby13, kaziłby13, kiwałby13, parałby13, parłaby13, piałaby13, piłatyk13, płytkie13, prałaby13, przałby13, przebył13, przybił13, raziłaś13, raziłeś13, rybałta13, rzekłby13, śpiewak13, śpiewka13, światek13, światka13, świekry13, świerzb13, taiłaby13, tarłaby13, terałby13, trwałby13, trybiła13, witałby13, wparłby13, wpiłaby13, wrzałaś13, wrzałeś13, wtarłby13, wybełta13, zapiłby13, zipałby13, zwarłaś13, zwarłeś13, zwiałaś13, zwiałeś13, barwiły12, białawy12, brykiet12, kapitał12, krzepły12, kwapiły12, łebkarz12, pałatek12, pałatki12, pałkery12, parkały12, patrzył12, pływaka12, pływaki12, pływika12, prałaty12, przebił12, przebyt12, przełyk12, pyrkała12, raiłaby12, raziłby12, rwałaby12, świekra12, świerka12, świrzep12, terpały12, trapiły12, trykała12, trzebił12, tyrpała12, wetkały12, wiałaby12, wrzałby12, wtykała12, wybitek12, wybitka12, wybrała12, wykapał12, wykpiła12, wypałki12, wypełta12, wypiekł12, wypikał12, wypłata12, wytkała12, zabełta12, zabiały12, zabrały12, zabytek12, zabytki12, zakpiły12, zapłaty12, zapytał12, zarybił12, zaśpiew12, zaświat12, zaświta12, zatkały12, zatykał12, zbawiły12, zbratał12, zbywała12, zebrały12, ziałaby12, zwabiły12, zwałaby12, zwarłby12, zwiałby12, zwiłaby12, akapity11, akrybia11, akrybie11, apatyki11, baretka11, baretki11, barwiła11, batiary11, białawe11, bikerzy11, bitewka11, brzytew11, brzytwa11, ikrzyła11, kabaret11, kapibar11, krewiły11, kryptei11, krzepił11, krzepła11, krzywił11, kwapiła11, kwartał11, pakiety11, pałarzy11, pałkarz11, pałkera11, parzyła11, pateryk11, patrzał11, pawełki11, pełzaka11, pełzaki11, perkaty11, perzyła11, pierzył11, pietrał11, pikraty11, piłkarz11, płatwie11, pławika11, płazaki11, prawiły11, prztyka11, prztyki11, przytka11, przywab11, rabatek11, rabatki11, rybitwa11, tarzały11, terpała11, trapiła11, trawiły11, trzepał11, trzypak11, wetkała11, wezbrał11, wrabiał11, wtapiał11, wykazał11, wyłapie11, wyparła11, wypełza11, wypitek11, wypitka11, wyprała11, wyprzał11, wyrzekł11, wytarła11, wytrzeb11, zabawił11, zabitek11, zabitka11, zakpiła11, zakryła11, zakwitł11, zapałek11, zapałki11, zaparły11, zapiały11, zapiekł11, zapikał11, zapływa11, zaprały11, zarybek11, zarybki11, zarypał11, zataiły11, zatarły11, zatrybi11, zatyrał11, zbawiał11, zbawiła11, zbierał11, zebrała11, zeprały11, zerkały11, zrabiał11, zrypała11, zwabiał11, zwabiła11, aktywie10, awiatyk10, barwika10, bateria10, bawarek10, bawarki10, bazarek10, bazarki10, bratwie10, ekrazyt10, epikryz10, epitazy10, eratyka10, eratyki10, kaprawy10, karaity10, katarzy10, kiepawy10, kieraty10, kiperzy10, kizeryt10, kpiarzy10, krawaty10, krewiła10, krzewił10, kwatery10, kwiryta10, ławkarz10, pakarzy10, pakerzy10, pakiery10, parazyt10, parkiet10, parkway10, periakt10, perkata10, piratek10, piratka10, piterka10, prawiła10, prikazy10, prywata10, przetak10, przetka10, przewał10, przytai10, rakiety10, takyrze10, taperka10, taperki10, taperzy10, tapirek10, tapirka10, trapezy10, trawiła10, trepaka10, trepaki10, trzepak10, wałkarz10, warzyła10, wibrata10, wiertła10, wierzby10, wierzył10, wizytek10, wizytka10, wpatrzy10, wpierał10, wraziły10, wrzepił10, wybiera10, wybierz10, wykapie10, wyłazie10, wyparek10, wyparka10, wyparki10, wyparta10, wyparte10, wypatrz10, wypieka10, wyrabia10, wyraził10, wytapia10, wytrzep10, zabawek10, zabawki10, zakryta10, zakryte10, zakwity10, załapie10, załatwi10, zaparty10, zarwały10, zarybia10, zarywał10, zawarły10, zawiały10, zawikła10, zawitał10, zbierak10, zeprała10, zerkała10, zerwały10, ziewały10, zrywała10, zyrteki10, arietka9, atrapie9, bawarze9, epitaza9, kaparze9, kaprawe9, kaprawi9, katarze9, kawiary9, kiepawa9, kitarze9, kpiarza9, kpiarze9, kwatera9, kwazary9, pakarze9, pakiera9, patarie9, piekarz9, piwkarz9, prawiek9, rakieta9, rewizyt9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, terapia9, trzewik9, wariaty9, warikap9, wartkie9, wezyrat9, wiatrak9, wieprzy9, wiertka9, wierzba9, wietrzy9, wikarzy9, wkrapia9, wraziła9, wykazie9, wyparza9, wypiera9, wypierz9, wyrzeka9, wytarza9, wzbiera9, wzierał9, zabarwi9, zabawie9, zabiera9, zakapie9, zakrywa9, zakwita9, zaparte9, zapieka9, zaprawy9, zarypie9, zatwary9, zawarty9, zerwała9, ziewała9, zrywaka9, zrywaki9, zwartek9, zwartka9, zwartki9, zwierał9, kawiarz8, trzewia8, wieprza8, wrzepia8, wyrazie8, wyziera8, zapiera8, zaprawi8, zawarte8, zawiera7,

6 literowe słowa:

piłbyś16, wiłbyś15, zbyłaś15, zbyłeś15, brałaś14, brałeś14, kitłaś14, kpiłaś14, kpiłeś14, kryłaś14, kryłeś14, rypłaś14, tkałaś14, tkałeś14, wbiłaś14, wbiłeś14, zbiłaś14, zbiłeś14, akałeś13, kapryś13, kpiłby13, parłaś13, parłeś13, piałaś13, piałeś13, prałaś13, prałeś13, świbek13, świbka13, świtał13, taiłaś13, taiłeś13, tarłaś13, tarłeś13, tkałby13, wpiłaś13, wpiłeś13, wryłaś13, wryłeś13, zryłaś13, zryłeś13, akałby12, bałyki12, bekały12, bełtwy12, brykał12, bryłek12, bryłka12, bryłki12, bzykał12, kabały12, kitwaś12, parłby12, piałby12, piłaby12, pitraś12, płytek12, płytka12, płytki12, prałby12, raiłaś12, raiłeś12, rwałaś12, rwałeś12, rybałt12, śpiewy12, światy12, świtek12, świtka12, taiłby12, tarłby12, trybił12, wiałaś12, wiałeś12, wpiłby12, ziałaś12, ziałeś12, zwałaś12, zwałeś12, zwiłaś12, zwiłeś12, bałaki11, baryła11, bawiły11, bekała11, bełtwa11, białek11, białka11, bławat11, bratał11, brzyła11, bywała11, bywałe11, kabaty11, kapały11, kwitły11, piekły11, pikały11, płatek11, płatka11, płatki11, płatwy11, płetwy11, pływak11, pływek11, pływik11, pływka11, pływki11, prabyt11, pykała11, pyrkał11, pytała11, raiłby11, rwałby11, rześka11, rześki11, śpiewa11, śryzie11, świata11, świekr11, świerk11, świrek11, świrka11, tkwiły11, trybek11, trybik11, trybka11, trybki11, trykał11, tykała11, tyrpał11, wabiły11, wiałby11, wiłaby11, wpłaty11, wtykał11, wybiła11, wybrał11, wykpił11, wypłat11, wytkał11, wzbiły11, zabiły11, zakwaś11, zbełta11, zbytek11, zbytki11, zbywał11, ziałby11, zwałby11, zwiłby11, apatyk10, baraty10, barwił10, bawety10, bawiła10, bikery10, bipery10, birety10, bratek10, bratka10, bratki10, bratwy10, brzytw10, ikrzył10, iterby10, karały10, kawały10, kazały10, kaziły10, kiwały10, kłapie10, krypta10, krzepł10, kwapił10, kwitła10, łapaki10, łepaka10, łepaki10, łykawa10, łykawe10, łykawi10, pałker10, parały10, parkał10, parzył10, patyka10, patyki10, pełzak10, perzył10, piekła10, pikała10, pikryt10, płatew10, płatwa10, płatwi10, pławek10, pławik10, pławka10, pławki10, płazak10, płetwa10, pływie10, prałat10, przały10, prztyk10, rabaty10, ribaty10, rybaka10, rybaki10, rybika10, rybitw10, rypała10, rzekły10, świrze10, tabaki10, terały10, terpał10, tkwiła10, trapił10, trwały10, trybie10, tyrała10, wabiła10, wbitek10, wbitka10, wetkał10, witały10, wparły10, wpłata10, wtarły10, wybita10, wybite10, wyłata10, wyparł10, wypiła10, wyprał10, wytarł10, wzbiła10, wzbity10, zabiał10, zabiła10, zabity10, zabrał10, zakały10, zakpił10, zakrył10, zapały10, zapiły10, zapłat10, zatkał10, zatryb10, zawieś10, zbawił10, zbitek10, zbitka10, zebrał10, zipały10, zrypał10, zwabił10, zwykła10, zwykłe10, abwery9, akapit9, aktywa9, aparty9, aprety9, apteka9, apteki9, arabek9, arabik9, arabki9, arbeka9, arbeki9, areały9, atrapy9, atypia9, atypie9, bakier9, baraki9, barwik9, batiar9, bawary9, bazary9, baziek9, bezika9, bierka9, bikera9, bipera9, bratwa9, brawek9, brawka9, breaka9, breaki9, brewka9, brewki9, bryzie9, bziaka9, ektazy9, ekwity9, epakta9, eratyk9, iperyt9, kabzie9, kapary9, kaprzy9, karaty9, karbie9, karety9, karibe9, karity9, karzeł9, katary9, katery9, kazbie9, kaziła9, kiełza9, kipery9, kitary9, kiwała9, krabia9, krabie9, krewił9, krypie9, krzepy9, kwarty9, kwiaty9, łazika9, pakery9, pakiet9, pałarz9, patery9, patrzy9, petary9, pietry9, pikawy9, pikrat9, piraty9, pławie9, płazia9, płazie9, prawił9, prykaz9, prywat9, przała9, pyzata9, pyzate9, rapety9, raziły9, retyki9, rzekła9, takiry9, tapery9, tapiry9, tarzał9, terała9, trawił9, trepak9, trepka9, trepki9, trwała9, trwałe9, trypie9, trzeba9, trzebi9, trzepy9, tykwie9, typera9, tyrpie9, wabika9, wakaty9, warzył9, wiatyk9, wibrat9, witała9, wparła9, wparty9, wpełza9, wrzały9, wtarła9, wyłazi9, wypiek9, wypika9, wypita9, wypite9, wzbita9, wzbite9, zabawy9, zabita9, zabite9, zakaty9, załatw9, zaparł9, zapiał9, zapiła9, zapity9, zaprał9, zapyta9, zareby9, zariby9, zarybi9, zaryła9, zataił9, zatarł9, zatyka9, zawały9, zawiły9, zawyła9, zbrata9, zeprał9, zeriby9, zerkał9, zipała9, złapie9, zrywał9, zwałek9, zwałka9, zwałki9, zwarły9, zwiały9, abwera8, apatie8, arabie8, ariety8, barwie8, brawie8, ektaza8, ekwita8, epitaz8, kaprze8, karate8, kareta8, karpia8, karpie8, katera8, kewiry8, kierat8, kipera8, kiprze8, kitara8, kpiarz8, krawat8, kryzie8, krzepa8, krzepi8, krzewy8, krzywa8, krzywe8, krzywi8, kwapie8, kwarta8, kwater8, ławrze8, łaziwa8, łzawie8, pakarz8, pakera8, pakier8, parezy8, partia8, partie8, patera8, patrze8, pawika8, pazika8, pekari8, petara8, pierzy8, pietra8, pikawa8, pirata8, pitrze8, prawek8, prawka8, prikaz8, pryzie8, rakiet8, rapeta8, raziła8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tapera8, tapira8, trapez8, trapie8, trawek8, trawka8, trawki8, triaka8, trywia8, trzepa8, twarzy8, wartka8, wartki8, wiatek8, wiatka8, wiatry8, wierzb8, wikary8, wizyta8, włazie8, wparta8, wparte8, wpatrz8, wrabia8, wraził8, wrzała8, wtapia8, wyparz8, wyprze8, wyraka8, wyraki8, wytrze8, zabarw8, zabawi8, zakwit8, zapika8, zapita8, zapite8, zareba8, zariba8, zarwał8, zaryta8, zaryte8, zatyra8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawiłe8, zawity8, zbawia8, zbiera8, zeriba8, zerwał8, ziewał8, zławia8, zrabia8, zrypie8, zrywak8, zrywek8, zrywka8, zrywki8, zwabia8, zwabie8, zwarła8, zwarty8, zwiała8, zwitek8, zwitka8, akarze7, arieta7, atarze7, ikarze7, karezi7, karwia7, karwie7, kawaie7, kawiar7, krzewi7, kwazar7, pareza7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, wariak7, wariat7, watrze7, wezyra7, wieprz7, wierzy7, wietrz7, wikare7, wizyra7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, wyrazi7, zapraw7, zarywa7, zatwar7, zawita7, zawite7, zrywie7, zwarta7, zwarte7, awarie6, wazari6, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

byłaś14, byłeś14, bałaś13, bałeś13, biłaś13, biłeś13, tyłaś13, tyłeś13, baśka12, baśki12, piłaś12, piłeś12, ryłaś12, ryłeś12, wyłaś12, wyłeś12, zaśby12, bałty11, bałyk11, bełty11, piłby11, śakti11, świty11, wiłaś11, wiłeś11, wypaś11, wyśpi11, zbieś11, bałak10, barył10, bekał10, bełta10, bełtw10, biały10, bławy10, brały10, bryła10, brzył10, bywał10, kabał10, karaś10, kiełb10, kpiły10, łebka10, łebki10, pełty10, pierś10, płaty10, płyta10, pykał10, pyłek10, pyłki10, pytał10, śpiew10, świat10, świry10, świta10, taraś10, tkały10, tykał10, tyłek10, tyłka10, tyłki10, wbiły10, wiłby10, wiśta10, wybił10, zakiś10, zapaś10, zaśpi10, zbiły10, zbyła10, abaty9, akały9, barty9, baryt9, batik9, bawił9, bazyt9, beaty9, berła9, berty9, betka9, betki9, biała9, białe9, bitek9, bitka9, bitwy9, bława9, bławe9, bławi9, błazi9, brała9, braty9, bryka9, bryki9, bzyka9, bzyki9, kabat9, kabzy9, kapał9, karby9, karły9, kazby9, kpiła9, kraby9, kryła9, krypt9, kweby9, kwitł9, łabie9, łapak9, łapek9, łapka9, łapki9, łatek9, łatka9, łatki9, łatwy9, łepak9, łepka9, łepki9, łypie9, pakty9, pałek9, pałka9, pałki9, parły9, patyk9, pełta9, perły9, piały9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płata9, pławy9, płazy9, płetw9, pływa9, prały9, pytek9, pytka9, pytki9, rybak9, rybek9, rybik9, rybka9, rybki9, ryłek9, ryłka9, rypał9, rypła9, świra9, tabak9, taiły9, tarły9, terby9, tkała9, tkwił9, trały9, tryba9, trybi9, typek9, typka9, typki9, tyrał9, wabił9, wbiła9, wbity9, webła9, wpiły9, wpłat9, wyłap9, wyłka9, wypał9, wypił9, wzbił9, zabił9, zbiła9, zbity9, zbyrt9, zbyta9, zbyte9, zwieś9, zwykł9, abaki8, aktyw8, aptek8, araby8, arbek8, barak8, barat8, barek8, barka8, barki8, barta8, barwy8, bawet8, berka8, berki8, berta8, bezik8, biker8, biper8, biret8, bitew8, bitwa8, biwak8, braka8, braki8, brata8, bratw8, break8, breki8, bryza8, bziak8, bzika8, ekipy8, etapy8, etyka8, etyki8, iterb8, kabie8, kabza8, kapry8, karał8, kareł8, karła8, karpy8, karty8, kawał8, kazał8, kazba8, kaził8, kiaty8, kiepy8, kipry8, kiwał8, kraba8, krabi8, kraty8, krepy8, krety8, krypa8, kryta8, kryte8, krzty8, kwapy8, kweba8, kwity8, kyata8, łapie8, łatwa8, łatwe8, łatwi8, ławek8, ławka8, ławki8, ławry8, łazik8, łezka8, łezki8, łzawy8, pabie8, pakta8, parał8, parła8, party8, patek8, patka8, patki8, patry8, pełza8, perła8, perty8, piała8, piaty8, piety8, piryt8, pitry8, pława8, pławi8, płaza8, płazi8, prała8, pryka8, pryki8, przał8, ptaka8, ptaki8, pyrek8, pyrka8, pyrki8, pytia8, pytie8, rabat8, raiły8, rapty8, retyk8, ribat8, rwały8, rybia8, rybie8, rzekł8, tabie8, taiła8, takyr8, tareł8, tarła8, terał8, trapy8, trepy8, tripy8, trwał8, tryka8, tryki8, trypa8, trzeb8, tykwa8, typer8, typie8, wabik8, wałek8, wałka8, wałki8, wbita8, wbite8, wiały8, wikła8, wikty8, witał8, włazy8, wparł8, wpiła8, wpity8, wryła8, wtarł8, wtyka8, wtyki8, wykap8, wykip8, wykpi8, wyłaz8, wytka8, yerba8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zaryb8, zarył8, zawył8, zbiry8, zbita8, zbite8, zbywa8, zebry8, ziały8, zipał8, zryła8, zwaby8, zwały8, zwiły8, abwer7, akary7, apart7, apate7, apret7, araty7, arbie7, areał7, aryki7, ataki7, atary7, atrap7, baria7, barie7, barwa7, barwi7, barze7, bawar7, bazar7, bazia7, bazie7, bierz7, birze7, brawa7, ekipa7, ektaz7, epika7, ikary7, ikrzy7, kapar7, kaper7, kapie7, kapra7, karat7, karet7, karit7, karpa7, karpi7, karta7, karzy7, katar7, kater7, kiata7, kiepa7, kiery7, kiper7, kipra7, kitar7, krata7, krepa7, kreta7, krewy7, krezy7, kryza7, krzep7, krzet7, krzta7, krzyw7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwita7, kwizy7, ławie7, ławra7, łaziw7, łzawa7, łzawe7, łzawi7, paker7, parek7, parka7, parki7, parta7, parte7, parzy7, pater7, patia7, patra7, patrz7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, perta7, perzy7, petar7, piary7, piata7, pieta7, piezy7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, prawy7, prazy7, pryza7, pyrze7, pyzie7, rabie7, raiła7, rapet7, ratek7, ratka7, ratki7, raził7, rwała7, rypie7, rzepy7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarek7, tarka7, tarki7, teaki7, tiary7, traka7, traki7, trapa7, trapi7, trawy7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, wabia7, wabie7, wakat7, warty7, watek7, watka7, watki7, watry7, werpy7, wetka7, wiała7, wiaty7, witek7, witka7, wizyt7, włazi7, wpita7, wpite7, wrapy7, wryta7, wryte7, wrzał7, wykaz7, wyrak7, wyrek7, wyrka7, zabaw7, zakap7, zakat7, zakip7, zakpi7, zareb7, zarib7, zaryp7, zatka7, zawał7, zbawi7, zbira7, zebra7, zerib7, zetka7, zetki7, ziała7, zikry7, zryta7, zryte7, zwabi7, zwała7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, zwity7, akrze6, araki6, areka6, areki6, ariet6, atari6, atria6, awizy6, ikara6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawai6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parea6, parez6, parze6, pawia6, pawie6, pazia6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawa6, prawe6, prawi6, rapie6, ratai6, rewka6, rewki6, ryzie6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarza6, tarze6, teraz6, tiara6, tirze6, trawa6, trawi6, trzew6, twarz6, warta6, warte6, warzy6, watra6, wazek6, wazka6, wazki6, werki6, wezyr6, wiary6, wiata6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wizyr6, wraka6, wraki6, wrzep6, wyraz6, wyrze6, wyzie6, zairy6, zatai6, zerka6, zerwy6, ziewy6, zikra6, zrywa6, zwita6, zwite6, awiza5, rawie5, razie5, rewia5, warza5, warze5, wazie5, wiara5, wierz5, wirze5, wrazi5, zaira5, zawre5, zerwa5, ziewa5,

4 literowe słowa:

abyś11, ptyś11, bieś10, śpik10, złaś10, bałt9, bały9, bełt9, biły9, brył9, była9, byłe9, kraś9, kwaś9, łaby9, płyt9, śryz9, świt9, zbył9, bała8, baty8, bety8, biła8, bity8, brał8, bryk8, bryt8, byka8, byki8, bzyk8, kały8, kiły8, kłap8, kpił8, krył8, łaba8, łapy8, łaty8, łbie8, łyka8, łyki8, paby8, pały8, piły8, płat8, pływ8, świr8, taby8, tkał8, tryb8, tyła8, wbił8, wieś8, zbił8, zbyt8, abak7, abat7, akał7, akty7, arby7, baka7, baki7, bark7, bart7, bary7, bata7, bazy7, beat7, beka7, beki7, bert7, bery7, beta7, bezy7, bita7, bite7, bitw7, biwy7, bizy7, brak7, brat7, brek7, bryi7, bryz7, brzy7, bywa7, bzik7, erby7, etyk7, ikty7, izby7, kabe7, kabi7, kabz7, kapy7, karb7, katy7, kazb7, kety7, kieł7, kiła7, kipy7, kity7, krab7, kryp7, kweb7, kyat7, łapa7, łata7, ławy7, pakt7, pała7, parł7, paty7, pety7, piał7, piła7, pity7, pław7, płaz7, prał7, pryk7, ptak7, pyka7, pyta7, raby7, ryba7, rybi7, ryła7, taba7, taił7, tarł7, terb7, trał7, tryk7, tryp7, tyka7, tyki7, tykw7, typa7, tyrp7, wały7, weby7, wiły7, wpił7, wrył7, wtyk7, wyła7, yerb7, ziły7, złap7, zrył7, akry6, akta6, arab6, arba6, aryk6, atak6, bara6, barw6, bawi6, baza6, bazi6, bera6, beza6, biwa6, biza6, braw6, brei6, brew6, brie6, brwi6, brze6, bzie6, ekip6, epik6, epka6, epki6, etap6, etka6, etki6, ikry6, itry6, izba6, kapa6, karp6, kart6, kary6, kata6, kawy6, kepi6, kery6, keta6, kiat6, kiep6, kipa6, kiry6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kryz6, kwap6, kwit6, ława6, ławr6, łazi6, łzaw6, łzie6, paka6, paki6, park6, part6, pary6, pata6, peak6, pert6, pery6, peta6, piat6, piet6, pika6, pita6, pite6, pryz6, przy6, pyra6, pyza6, raba6, rabe6, rabi6, raił6, rapt6, rapy6, raty6, repy6, rety6, rwał6, ryki6, ryta6, ryte6, taka6, taki6, tary6, teak6, teka6, teki6, terp6, tery6, tezy6, tika6, tiry6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, trzy6, tyra6, wabi6, wała6, waty6, weba6, wety6, wiał6, wikt6, wiła6, wity6, właz6, wyka6, wyki6, yeti6, zbaw6, zbir6, zebr6, zety6, ział6, ziła6, zipy6, złai6, zryp6, zwab6, zwał6, zwił6, akar5, akia5, akie5, akra5, apia5, arak5, arat5, arek5, arka5, arki5, atar5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, kara5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawa5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, para5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raka5, raki5, rapa5, rata5, razy5, reki5, repa5, rewy5, ryza5, rzek5, rzep5, tara5, tera5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, wary5, wata5, watr5, wazy5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wiek5, wiry5, wita5, wite5, witz5, wizy5, wrak5, wrap5, wyra5, wyza5, zeka5, zeki5, zeta5, zewy5, ziet5, zikr5, zipa5, zryw5, aria4, arie4, arze4, awiz4, raza4, razi4, rewa4, rwie4, wara4, wari4, warz4, waza4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

byś10, baś9, łaś9, pyś9, był8, kiś8, łby8, paś8, piś8, ryś8, śpi8, taś8, bał7, bił7, byk7, byt7, kły7, łab7, łba7, łeb7, łyk7, łyp7, pył7, tył7, wiś7, zaś7, aby6, bak6, bat6, bek6, bet6, bip6, bit6, bry6, bzy6, iły6, kał6, kił6, kła6, kpy6, łap6, łat6, łka6, łzy6, pab6, pał6, peł6, pił6, pła6, pyk6, pyt6, ryb6, rył6, tab6, teł6, tła6, tyk6, typ6, wył6, zły6, akt5, arb5, aty5, bai5, bar5, baw5, baz5, ber5, bez5, biw5, biz5, erb5, ety5, ikt5, iła5, izb5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, kry5, ław5, łez5, łza5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, pyr5, pyz5, rab5, reb5, ryk5, ryp5, ryt5, tak5, tek5, tik5, tka5, try5, wab5, wał5, web5, wił5, wyk5, zeł5, ził5, zła5, złe5, aka4, akr4, ark4, ary4, ata4, ate4, ery4, eta4, ewy4, ezy4, ikr4, itr4, iwy4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, rwy4, ryz4, tai4, tar4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wte4, wyr4, wyz4, zek4, zet4, zip4, zwy4, air3, ara3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

6, by5, ba4, be4, bi4, 4, 4, ty4, at3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, wy3, aa2, ar2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAŁABYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAŁABYŚ to

przekwitałabyś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwałabyś

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWITAŁABYŚ

Ze słowa PRZEKWITAŁABYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAŁABYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAŁABYŚ to

przekwitałabyś

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwitałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, E, I, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: B, K, P, R, T, W, Z, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie PRZEKWITAŁABYŚ w kolejności alfabetycznej: A, A, B, E, I, K, P, R, T, W, Y, Z, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Z, Y, W, T, R, P, K, I, E, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZEKWITAŁABYŚAnaliza liter - słowo PRZEKWITAŁABYŚ

Słowo PRZEKWITAŁABYŚ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, E, I, K, Ł, P, R, Ś, T, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera E w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera P w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera T w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie PRZEKWITAŁABYŚ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PRZEKWITAŁABYŚ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZEKWITAŁABYŚ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZEKWITAŁABYŚ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty