Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNIJŻE

Z liter PRZEKWITNIJŻE można ułożyć aż 738 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

przekwitnijże22,

11 literowe słowa:

przetknijże20, przekwitnij16, przekwitnie14,

10 literowe słowa:

krzepnijże18, przetnijże18, trzepnijże18, interwizje13, wietrzniej13,

9 literowe słowa:

kwitnijże17, wetknijże17, zetknijże17, rzeknijże16, zerknijże16, werznijże15, ziewnijże15, przetknij14, niewpitej13, niezwitej12, przetknie12, wietrznej12, krzepieni11, trzpienie11, wietrznik11, krzewieni10, krzewinie10, przewinie10, wietrzeni10, wietrznie10, wrzepieni10,

8 literowe słowa:

kipnijże16, piknijże16, kiwnijże15, wepnijże15, wetnijże15, zepnijże15, zetnijże15, zipnijże15, zerwijże14, wietrzże13, krzepnij12, kwietnej12, niepitej12, przetnij12, trzepnij12, kierezji11, krzewnej11, niewitej11, przekwit11, przewiej11, rekiniej11, trzewnej11, wietrzej11, wizjerek11, wizjerki11, krepinie10, krzepnie10, kwietnie10, niewpite10, piweniek10, przeniki10, przetnie10, rewietki10, rzepniki10, rzewniej10, tkwienie10, trzepnie10, trzewiki10, trzpieni10, wieprzek10, wieprzki10, wierniej10, wiertnik10, winietek10, wziernej10, ikrzenie9, kierznie9, niezwite9, przewini9, retzinie9, rzepieni9, wiertnie9, wietrzne9, wietrzni9, wziernik9, zwiernik9, rzewieni8,

7 literowe słowa:

tknijże15, tkwijże15, peżetki14, przejże14, krzepże13, rznijże13, trzepże13, werżnij13, zerżnij13, zjeżeni13, zwiejże13, krzewże12, pierzże12, wrzepże12, żertwie12, ektenij11, kwitnij11, werżnie11, wetknij11, wierzże11, zerżnie11, zetknij11, krewnej10, pewniej10, pierwej10, pierzej10, piterek10, piterki10, repetki10, rzeknij10, zerknij10, ektenii9, kiperze9, kpienie9, krzepie9, kwietne9, kwietni9, kwitnie9, nektrie9, nektrii9, niepite9, niterek9, niterki9, pekinie9, pentrze9, pewniki9, pieniek9, piernik9, pietrze9, pinezek9, pinezki9, prezent9, przenik9, rewizje9, rewizji9, rzepiki9, rzepnik9, rzewnej9, tenreki9, trzepie9, trzewik9, werznij9, wetknie9, wiernej9, wiertek9, wiertki9, wierzej9, zenitek9, zenitki9, zetknie9, ziewnij9, zwitnik9, inkerze8, kewirze8, kierzni8, kinezie8, krzewie8, krzewin8, krzewne8, krzewni8, niewite8, niterze8, piernie8, pierzei8, przenie8, przewie8, przewin8, rekinie8, rzeknie8, rzepnie8, trzewne8, trzewni8, werpnie8, wieprze8, wiertni8, wietrze8, witezie8, zerknie8, zewniki8, newizie7, rzewnie7, werznie7, wiernie7, wierzei7, wrzenie7, wzierne7, wzierni7, ziewnie7,

6 literowe słowa:

kpijże14, piejże13, pnijże13, tnijże13, wpijże13, jeżeni12, niktże12, rwijże12, terpże12, weżnij12, wiejże12, zeżnij12, ziejże12, zwijże12, żernej12, ikrzże11, krewże11, perzże11, zniżek11, zniżki11, żwirek11, żwirki11, kipnij10, piknij10, pitnej10, rżenie10, weżnie10, wpitej10, wżerze10, zeżnie10, żniwie10, żwirze10, etezji9, kiwnij9, knieje9, neptek9, neptki9, pewnej9, pikiet9, piwnej9, przeje9, rejent9, trepek9, trepki9, trinij9, wepnij9, wetnij9, zepnij9, zetnij9, ziejek9, ziejki9, zipnij9, zwijek9, zwijki9, zwitej9, ekipie8, inkret8, kernit8, kiepie8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, kpinie8, krepie8, krepin8, krewet8, krzepi8, pewnik8, pienik8, pieter8, piewik8, piknie8, pitrze8, prenit8, prewet8, rejzie8, rekiet8, rzepek8, rzepik8, rzepki8, tenrek8, terpen8, terpie8, trepie8, tripie8, wertep8, wizjer8, zerwij8, zwieje8, zwitek8, zwitki8, entier7, keirin7, kierei7, kierze7, kiwnie7, knezie7, krewie7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwizie7, nerpie7, pewien7, pewnie7, pienie7, pierni7, pierze7, piezie7, prezie7, rekini7, retzin7, rzepie7, rzepni7, teinie7, ternew7, ternie7, trenie7, trinie7, trzewi7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wetnie7, wetrze7, wieprz7, wietrz7, winiet7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrzepi7, zepnie7, zetnie7, zewnik7, zipnie7, zwinek7, zwinki7, nerwie6, rzewne6, rzewni6, wierne6, wierni6, wierze6, wiezie6, zerwie6, zienie6, ziewie6, zwinie6,

5 literowe słowa:

pijże12, tejże12, kipże11, niżej11, rżnij11, wijże11, tenże10, zipże10, żenet10, żertw10, pitej9, rzeże9, rżnie9, tknij9, tkwij9, weżre9, wieże9, wżeni9, zeżre9, żerne9, żerni9, żerze9, entej8, kniej8, pieje8, pinij8, przej8, rejek8, rejki8, trzej8, witej8, wpije8, epiki7, itepe7, jenie7, jerez7, jerze7, jiwie7, keten7, kiper7, kipie7, kitni7, kitri7, krzep7, krzet7, kwint7, nitek7, nitki7, pekin7, pentr7, perek7, perki7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitne7, pitni7, piwek7, reket7, repet7, rewij7, rznij7, tknie7, treki7, triki7, trzep7, wieje7, witek7, witki7, wizje7, wizji7, wpite7, zetek7, zetki7, zieje7, zwiej7, zwije7, enter6, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kerze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, neper6, nepie6, nerek6, nerki6, nipie6, niter6, pener6, penie6, perze6, pewne6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinie6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, renet6, repie6, rewek6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, teren6, terze6, tezie6, tirze6, trzew6, werki6, wieki6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zipie6, zwite6, inrze5, nerze5, newiz5, niwie5, renie5, rewie5, rewii5, rznie5, wenie5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, zenie5, zewie5, zinie5,

4 literowe słowa:

ejże10, jeże10, zjeż10, żnij10, kpij8, niże8, rzeż8, wież8, wżer8, zniż8, żeni8, żnie8, żniw8, żwir8, jeep7, jeti7, keje7, kije7, piej7, pije7, pnij7, tnij7, twej7, wpij7, ekip6, epek6, epik6, epki6, etek6, etki6, inij6, kent6, kepi6, kiep6, kipi6, kpie6, kpin6, krep6, kret6, kwit6, niej6, nikt6, pert6, piet6, piki6, pink6, pint6, pite6, reje6, rejz6, rwij6, teki6, terp6, tiki6, tipi6, tkwi6, trek6, trep6, trik6, trip6, wiej6, wije6, wikt6, ziej6, zwij6, ente5, erek5, erki5, eten5, eter5, ikrz5, inek5, inki5, inte5, kier5, kiwi5, kizi5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, neki5, nerp5, nike5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, rent5, rzek5, rzep5, tein5, tere5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, ziet5, zikr5, erze4, ewie4, ezie4, inie4, iwie4, iwin4, nerw4, rwie4, wiei4, wini4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

jeż9, kiż8, też8, żet8, iże7, niż7, reż7, rże7, żen7, żer7, żre7, jet6, kej6, kij6, pij6, tej6, ikt5, jen5, jer5, jin5, ket5, kip5, kit5, kpi5, pet5, pik5, pit5, rej5, tek5, tik5, wij5, zje5, ent4, ikr4, ink4, itr4, kee4, kei4, ker4, kie4, kii4, kin4, kir4, kwi4, nek4, nep4, net4, nip4, nit4, pen4, per4, pie4, pin4, piw4, pni4, rek4, rep4, ret4, tee4, ten4, ter4, tez4, tir4, tri4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, ewe3, inr3, ner3, nie3, niw3, rei3, ren3, rew3, wen3, wie3, wii3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3,

2 literowe słowa:

6, że6, ej4, je4, et3, ki3, pe3, pi3, te3, ee2, en2, er2, ew2, ez2, ii2, in2, iw2, ni2, re2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNIJŻE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNIJŻE to

przekwitnijże

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitnie

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWITNIJŻE

Ze słowa PRZEKWITNIJŻE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNIJŻE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNIJŻE to

przekwitnijże

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetknijże

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty