Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIEJE

Z liter PRZEKWAŚNIEJE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwaśnieje21,

12 literowe słowa:

przekwaśniej20,

11 literowe słowa:

przekiwanej15,

10 literowe słowa:

prześniwaj17, zaśpiewnej17, przewianej13, przewijane13, wrzepianej13, przekiwane12,

9 literowe słowa:

kraśnieje16, kwaśnieje16, przejaśni16, śpiewanej16, śpiewanek15, nierześka14, prześniwa14, świerzepa14, wrześniak14, zaśpiewne14, przekiwaj13, przenikaj13, nieprawej12, parenezje12, parenezji12, pazerniej12, przejawie12, przewieje12, wpieranej12, zwapnieje12, wejrzenia11, wejrzenie11, zwieranej11, parenezie10, przewiane10, wrzepiane10,

8 literowe słowa:

jeśpanie15, kraśniej15, kwaśniej15, przaśnej15, prześnij15, rześkiej15, śpiewnej15, przaśnik14, przekwaś14, wrzaśnij14, przaśnie13, przenieś13, przewieś13, śpiewane13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, kiepawej12, krzepnij12, pejzanek12, pejzanki12, wrzaśnie12, września12, wrześnie12, akinezje11, kierezja11, kierezje11, krzewnej11, najpierw11, niekarej11, pazernej11, pierzeja11, pierzeje11, przejawi11, przewiej11, przewija11, wapnieje11, wikarnej11, wizjerek11, wizjerka11, wrzepiaj11, zapewnij11, zepranej11, zwapniej11, zwijarek11, jarzenie10, krzepnie10, nieparek10, pakernie10, pakierze10, panierek10, piekarze10, piwkarze10, przekiwa10, przenika10, rzepnika10, rzewniej10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, wierzeje10, wziernej10, zerwanej10, erewanek9, erewanki9, kawernie9, krzewina9, napierze9, nieprawe9, panierze9, parzenie9, pazernie9, perzenia9, perzenie9, przewina9, wekierze9, wpierane9, zepranie9, zerkanie9, ziarenek9, zniepraw9, warzenie8, zerwanie8, zwierane8,

7 literowe słowa:

kraśnej14, kwaśnej14, praśnij14, śpiewaj14, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, śwarnej13, zwaśnij13, kraśnie12, praśnie12, przaśne12, przaśni12, prześni12, rześkie12, śpiewna12, śpiewne12, świekra12, świerka12, świrzep12, zaśpiew12, kajprze11, karpiej11, knajpie11, pawijek11, pijarek11, pijawek11, pikanej11, śwarnie11, świrena11, wrześni11, jarenek10, jarenki10, karniej10, kiereja10, kiereje10, kiwanej10, krewnej10, nawijek10, panieje10, parniej10, pewniej10, pierwej10, pierzej10, pijarze10, prawnej10, przejaw10, rzeknij10, wapniej10, warknij10, wpieraj10, wpijane10, zapieje10, zawijek10, zerknij10, zwapnij10, inwazje9, jarzeni9, jerezie9, kiepawe9, kiperze9, kpiarze9, krepina9, krzepie9, napiwek9, nawieje9, niejare9, pakerni9, pakerze9, panewek9, panewki9, pekanie9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pinezek9, pinezka9, piwkarz9, pizanek9, pniarek9, prawiek9, prawnik9, przenik9, rajenie9, rewizja9, rewizje9, rzepaki9, rzepnik9, rzewnej9, werznij9, wiernej9, wierzaj9, wierzej9, wizjera9, wzieraj9, zapinek9, zawieje9, zwianej9, zwieraj9, zwijane9, akwenie8, ekranie8, inkerze8, kewirze8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, napierz8, neperze8, nerwiak8, niekare8, parenez8, parezie8, parzeni8, pazerne8, pazerni8, penerze8, prawnie8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, rapenie8, rawenek8, rawenki8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, warenik8, warknie8, wekiera8, werpnia8, werpnie8, wieprza8, wieprze8, wikarne8, wrzepia8, zakrwin8, zapewne8, zapewni8, zeprane8, zeprani8, zerknie8, zewnika8, ziarnek8, inwarze7, rzewnia7, rzewnie7, warzeni7, werznie7, wrzenia7, wrzenie7, wzierna7, wzierne7, zerwane7, zerwani7,

6 literowe słowa:

jakieś13, jeśpan13, naśpij13, zaśpij13, jaśnie12, paśnik12, waśnij12, zaśnij12, kraśne11, kraśni11, kwaśne11, kwaśni11, rześka11, rześki11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świnek11, świnka11, świrek11, świrka11, apijek10, kajper10, kapnij10, śwarne10, śwarni10, świren10, świrze10, waśnie10, wznieś10, zakpij10, zanieś10, zaśnie10, zawieś10, zwaśni10, jeepie9, kajzer9, kaniej9, karnej9, knieja9, knieje9, napije9, pajzie9, paniej9, parnej9, pawiej9, paziej9, peniaj9, pewnej9, pianej9, pijane9, piraje9, piwnej9, pranej9, prawej9, przeje9, rakije9, wepnij9, wkraje9, wnikaj9, wpinaj9, zapiej9, zapije9, zapnij9, zepnij9, zerkaj9, ziejek9, ziejka9, znikaj9, zwijek9, zwijka9, ajerze8, ewazje8, ewazji8, jawnie8, kapnie8, kaprze8, karpie8, karpin8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, narwij8, nawiej8, nawije8, nazwij8, pakier8, parkin8, parnik8, pekari8, pewnik8, pianek8, pikane8, pranek8, prawek8, prikaz8, rajeni8, rajzie8, raniej8, rejzie8, rwanej8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, wianej8, wizjer8, zarwij8, zawiej8, zawije8, zerwij8, ziewaj8, zjawie8, zwanej8, zwieje8, akinez7, ankier7, ankrze7, ewipan7, ikarze7, inkera7, kanwie7, karezi7, karnie7, karwie7, kawern7, kazein7, kierze7, kineza7, kiwane7, knezia7, knezie7, kranie7, krewie7, krewna7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, naprze7, nepera7, nerpie7, panier7, panwie7, panzer7, parnie7, peanie7, penera7, pewien7, pewnie7, piarze7, pierza7, pierze7, pranie7, prawie7, prawne7, prawni7, prazie7, prezia7, prezie7, rekina7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, wapien7, wapnie7, warnik7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wianek7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zapnie7, zepnie7, zewnik7, zwapni7, zwinek7, zwinka7, arenie6, awenie6, nairze6, narwie6, nazwie6, nerwie6, newari6, nieraz6, rwanie6, rzewna6, rzewne6, rzewni6, warnie6, wierna6, wierne6, wierze6, wziera6, zarwie6, zerwie6, ziaren6, zwanie6, zwiane6, zwiera6,

5 literowe słowa:

jakiś12, jaśki12, jaśni11, nakiś10, naśpi10, pierś10, śpiew10, zakiś10, zaśpi10, knajp9, pijak9, pikaj9, świra9, waśni9, wnieś9, znieś9, zwieś9, jakie8, japie8, jarek8, jarki8, jawek8, jawki8, jeepa8, kanji8, karej8, kiwaj8, kniej8, kraje8, napij8, nijak8, pieje8, pijar8, przej8, rajek8, rajki8, rakij8, rejek8, rejka8, rejki8, wkraj8, wpija8, wpije8, zapij8, ekipa7, epika7, jarze7, jawie7, jawne7, jawni7, jazie7, jenie7, jerez7, jerze7, kaper7, kapie7, karpi7, kiepa7, kiper7, kipra7, kpina7, krepa7, krzep7, kwapi7, nakip7, nawij7, paker7, panek7, panik7, panki7, parek7, parki7, pawik7, pazik7, peaki7, pekan7, pekin7, perek7, perka7, perki7, pikaw7, pinek7, pinka7, piwek7, piwka7, pniak7, rejza7, rewij7, rznij7, wieja7, wieje7, wizja7, wizje7, zakip7, zakpi7, zawij7, ziaje7, zieje7, zjawi7, zwiej7, zwija7, zwije7, akrze6, akwen6, areki6, arnik6, ekran6, ikrze6, inker6, kanie6, karne6, karni6, karwi6, karze6, kawie6, kerze6, kewir6, kiera6, kierz6, kinaz6, kinez6, kirze6, krain6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, napie6, neper6, nepie6, nerek6, nerka6, nerki6, nerpa6, panew6, panie6, panwi6, parez6, parne6, parni6, parze6, pawie6, pazie6, pener6, penia6, penie6, perze6, pewna6, pewne6, pewni6, piane6, pierw6, pierz6, pieza6, piran6, piwna6, piwne6, prane6, prani6, prawe6, prawi6, ranek6, ranki6, rapen6, rapie6, rekin6, repie6, rewek6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, wapni6, wazek6, wazki6, werki6, wieka6, winek6, winka6, wirek6, wirka6, wnika6, wpina6, wraki6, wrzep6, wznak6, zanik6, zerka6, zikra6, znaki6, znika6, inrze5, inwar5, nawie5, nazir5, nerze5, newiz5, ranie5, rawie5, razie5, renie5, rewia5, rewie5, rwane5, rwani5, rznie5, wanie5, warze5, wazie5, wenie5, wiane5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zenie5, zerwa5, zewie5, ziarn5, ziewa5, zrani5, zwane5, zwani5,

4 literowe słowa:

śpij11, śnij10, śpik10, kraś9, kwaś9, kpij8, nieś8, śnie8, świr8, wieś8, akij7, jaki7, jeep7, keja7, keje7, kija7, kije7, kraj7, paje7, pajz7, piej7, pija7, pije7, pnij7, wpij7, ajer6, ekip6, epek6, epik6, epka6, epki6, jare6, jarz6, jawi6, jazi6, jena6, jera6, karp6, kepi6, kiep6, kipa6, kpie6, kpin6, krep6, kwap6, naje6, niej6, njai6, paki6, pank6, park6, peak6, pika6, pink6, raje6, rajz6, reja6, reje6, rejz6, rwij6, wiej6, wija6, wije6, zaje6, ziaj6, ziej6, zjaw6, znaj6, zwij6, akie5, arek5, arki5, erek5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, inek5, inka5, kain5, kani5, kanw5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawi5, kazi5, kier5, kina5, kiwa5, kran5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, neki5, nerp5, nike5, nipa5, pani5, parz5, pawi5, pazi5, pean5, pena5, pera5, peri5, perz5, pian5, piar5, piez5, pina5, piwa5, pnia5, pnie5, pran5, praw5, praz5, prze5, raki5, reki5, repa5, rzek5, rzep5, waki5, wapn5, weka5, weki5, werk5, werp5, wiek5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zikr5, zipa5, znak5, aren4, arie4, arni4, arze4, awen4, awiz4, erze4, ewie4, ezie4, inra4, iwan4, izan4, nair4, nazi4, nazw4, nera4, nerw4, niwa4, rani4, razi4, rena4, rewa4, rwie4, wani4, wari4, warn4, warz4, wena4, wian4, wiar4, wina4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zina4, zwie4,

3 literowe słowa:

jaś9, kiś8, paś8, piś8, śpi8, śni7, wiś7, zaś7, jak6, jap6, kej6, jar5, jaw5, jaz5, jen5, jer5, kap5, kip5, kpa5, kpi5, naj5, pak5, pik5, raj5, rej5, zje5, akr4, ark4, ikr4, ink4, kan4, kar4, kaw4, kea4, kee4, kei4, ker4, kia4, kie4, kin4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, nap4, nek4, nep4, nip4, pai4, pan4, par4, paw4, pen4, per4, pia4, pie4, pin4, piw4, pni4, rak4, rap4, rek4, rep4, wek4, zek4, zip4, air3, ani3, era3, ewa3, ewe3, eza3, inr3, iwa3, nai3, nar3, naw3, ner3, nie3, niw3, rai3, ran3, raz3, rea3, rei3, ren3, rew3, rwa3, wan3, war3, waz3, wen3, wie3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3, zna3,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIEJE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIEJE to

przekwaśnieje

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaśniej

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIEJE

Ze słowa PRZEKWAŚNIEJE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIEJE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIEJE to

przekwaśnieje

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaśniej

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty