Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIAŁE

Z liter PRZEKWAŚNIAŁE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwaśniałe21,

12 literowe słowa:

przekwaśniał20,

11 literowe słowa:

przekiwałaś19, przekiwałeś19, przenikałaś19, przenikałeś19, prześniwała18, zapewniałeś18, przeławiane14,

10 literowe słowa:

przenikłaś18, przenikłeś18, wkrapiałeś18, zapiekałeś18, napierałeś17, naprawiłeś17, narzekałeś17, prześniwał17, przewiałaś17, przewiałeś17, wrzepiałaś17, wrzepiałeś17, zapewniłaś17, zapewniłeś17, zapierałeś17, zaprawiłeś17, zwapniałeś17, naziewałeś16, zawierałeś16, wrześniaka15, zaśpiewane15, przekiwała14, przenikała14, niekaprawe12, przekiwana12, przekiwane12,

9 literowe słowa:

krzepiłaś17, krzepiłeś17, napiekłaś17, napiekłeś17, zapiekłaś17, zapiekłeś17, zapikałeś17, krzewiłaś16, krzewiłeś16, naśpiewał16, prześniła16, wapniałeś16, wpierałaś16, wpierałeś16, wrzepiłaś16, wrzepiłeś16, zanikałeś16, zapinałeś16, zaśpiewał16, zwapniłaś16, zwapniłeś16, naraziłeś15, przaśnika15, śpiewanek15, śpiewanka15, wzierałaś15, wzierałeś15, zwierałaś15, zwierałeś15, nierześka14, prześniwa14, świerzepa14, wrześniak14, zaśpiewna14, zaśpiewne14, pałkierza13, pałkierze13, przekiwał13, przekwiał13, przełknie13, przenikał13, przenikła13, przewałek13, przewałka13, przewałki13, przeławia12, przewiała12, wełniarek12, wełniarka12, wpełzania12, wpełzanie12, wrzepiała12, zapewniał12, zapewniła12, zawikłane12, zwapniałe12, panikarze11, wapniarek11, wełniarza11, wełniarze11, wieprzaka11, wkrapiane11, zapiekane11, przewiana10, przewiane10, wrzepiana10, wrzepiane10, zapierane10, zawierane9,

8 literowe słowa:

krzepłaś16, krzepłeś16, kwapiłaś16, kwapiłeś16, parkałeś16, zakpiłaś16, zakpiłeś16, kraśniał15, krewiłaś15, krewiłeś15, kwaśniał15, naparłeś15, naprałeś15, paniałeś15, peniałaś15, peniałeś15, prawiłaś15, prawiłeś15, prześnił15, śpiewała15, wnikałaś15, wnikałeś15, wpinałaś15, wpinałeś15, zanikłaś15, zanikłeś15, zaparłeś15, zapiałeś15, zaprałeś15, zeprałaś15, zeprałeś15, zerkałaś15, zerkałeś15, znikałaś15, znikałeś15, naraiłeś14, narwałeś14, nawiałeś14, nazwałeś14, przaśnik14, przekwaś14, śpiewaka14, wraziłaś14, wraziłeś14, zapaśnik14, zarwałeś14, zawarłeś14, zawiałeś14, zerwałaś14, zerwałeś14, ziewałaś14, ziewałeś14, zraniłaś14, zraniłeś14, zwaśniła14, naśpiewa13, przaśnie13, przenieś13, przewieś13, śpiewana13, śpiewane13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, zaśpiewa13, kapłanie12, kłapanie12, krzepiła12, łapianek12, napiekła12, pałkarze12, pałkerze12, pałkierz12, pełzarek12, pełzarka12, pełzarki12, piłkarza12, piłkarze12, płakanie12, przenikł12, wkrapiał12, wrzaśnie12, września12, wrześnie12, zapiekał12, zapiekła12, zapiekłe12, kiełzana11, kiełzane11, krzewiła11, ławkarze11, łazianek11, łazienek11, łazienka11, łzawnika11, napierał11, naprawił11, narzekał11, pełzania11, pełzanie11, przewała11, przewiał11, wałkarze11, wełniaka11, wpełznie11, wpierała11, wrzepiał11, wrzepiła11, załkanie11, zapełnia11, zapewnił11, zapierał11, zaprawił11, złapanie11, zwapniał11, zwapniła11, krzepnie10, naprawek10, naprawki10, nawrzałe10, naziewał10, niełzawa10, niełzawe10, nieparek10, nieparka10, pakernia10, pakernie10, pakierze10, panierek10, panierka10, panikarz10, parkanie10, pewniaka10, piekarza10, piekarze10, piwkarza10, piwkarze10, prawnika10, przekiwa10, przenika10, rzepnika10, wełniarz10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, wzierała10, zaprawek10, zaprawki10, zawierał10, zławiane10, zwierała10, erewanka9, erewanki9, kawernie9, kawiarze9, krzewina9, napierze9, naprawie9, nerwiaka9, nieprawa9, nieprawe9, panierze9, pareneza9, parzenia9, parzenie9, pazernie9, perzenia9, przewina9, rawianek9, riazanek9, warenika9, wpierana9, wpierane9, zakrwina9, zapewnia9, zapranie9, zaprawie9, zaprawne9, zaprawni9, zeprania9, zepranie9, zerkania9, zerkanie9, ziarenek9, ziarenka9, zniepraw9, warzenia8, warzenie8, zarwanie8, zerwania8, zerwanie8, zwierana8, zwierane8,

7 literowe słowa:

kapałeś15, piekłaś15, piekłeś15, pikałaś15, pikałeś15, karałeś14, kazałeś14, kaziłaś14, kaziłeś14, kiwałaś14, kiwałeś14, napiłaś14, napiłeś14, parałeś14, płaśnia14, płaśnie14, przałaś14, przałeś14, rzekłaś14, rzekłeś14, śpiewał14, świerkł14, wparłaś14, wparłeś14, zapiłaś14, zapiłeś14, zipałaś14, zipałeś14, znikłaś14, znikłeś14, nawiłaś13, nawiłeś13, nizałaś13, nizałeś13, paśnika13, raniłaś13, raniłeś13, raziłaś13, raziłeś13, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, waśniła13, właśnie13, wrzałaś13, wrzałeś13, zwarłaś13, zwarłeś13, zwaśnił13, zwiałaś13, zwiałeś13, kraśnia12, kraśnie12, praśnie12, przaśna12, przaśne12, przaśni12, prześni12, rześkie12, śpiewna12, śpiewne12, świekra12, świerka12, świrzep12, zapaśne12, zapaśni12, zaśpiew12, kapłani11, kiepeła11, kłapnie11, krzepił11, krzepła11, kwapiła11, łapanek11, łapanki11, łapinek11, łapinka11, napiekł11, pałanek11, pałanki11, pałkarz11, pałkera11, pawełki11, pełnika11, pełzaka11, pełzaki11, perełka11, perełki11, piłkarz11, pławika11, płazaki11, śwarnie11, świrena11, wrześni11, zakpiła11, zapałek11, zapałki11, zapiekł11, zapikał11, kałanie10, kiełzna10, krewiła10, krzewił10, łapanie10, ławkarz10, ławnika10, łazanek10, łazanki10, łzawnik10, nałapie10, pałanie10, pełznie10, peniała10, prawiła10, przewał10, wałkarz10, wapniał10, wełenka10, wełenki10, wełniak10, wikłana10, wikłane10, wnikała10, wpierał10, wpinała10, wrzepił10, załapie10, zanikał10, zanikła10, zanikłe10, zapełni10, zapinał10, zawikła10, zeprała10, zerkała10, złapane10, złapani10, znikała10, zwapnił10, kanapie9, kapanie9, kaparze9, kaprawe9, kaprawi9, karpina9, kiepawa9, kiepawe9, kiperze9, kpiarza9, kpiarze9, krepina9, krzepie9, nakapie9, napiwek9, naraził9, nawłazi9, niełaza9, pakarze9, pakerni9, pakerze9, pakiera9, panewek9, panewka9, panewki9, panikar9, parkina9, parnika9, pekanie9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pinezek9, pinezka9, piwkarz9, pizanek9, pizanka9, pniarek9, pniarka9, prawiek9, prawnik9, przenik9, rzepaki9, rzepnik9, wapniak9, warikap9, wkrapia9, wraziła9, wzierał9, zakapie9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, zerwała9, ziewała9, zraniła9, zwierał9, akineza8, akranie8, akwenie8, arianek8, arkanie8, ekranie8, inkerze8, kanarze8, karanie8, kawerna8, kawiarz8, kazanie8, kazeina8, kewirze8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, nakazie8, naparze8, napiera8, napierz8, naprawi8, narzeka8, nerwiak8, niekara8, niekare8, paniera8, panzera8, paranie8, parenez8, parezie8, parzeni8, pawanie8, pazerna8, pazerne8, pazerni8, prawnie8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, rapenie8, rawenek8, rawenka8, rawenki8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, warenik8, warknie8, warnika8, wekiera8, werpnia8, werpnie8, wieprza8, wieprze8, wikarna8, wikarne8, wrzepia8, zakrwin8, zapewne8, zapewni8, zapiera8, zaprane8, zaprani8, zaprawi8, zeprana8, zeprane8, zeprani8, zerknie8, zewnika8, ziarnek8, ziarnka8, zwapnia8, inwarze7, nawarze7, naziewa7, rzewnia7, rzewnie7, waranie7, warzeni7, werznie7, wrzenia7, wrzenie7, wzierna7, wzierne7, zaranie7, zarwane7, zarwani7, zawiane7, zawiera7, zerwana7, zerwane7, zerwani7,

6 literowe słowa:

kpiłaś14, kpiłeś14, akałeś13, nikłaś13, nikłeś13, parłaś13, parłeś13, piałaś13, piałeś13, płaśni13, prałaś13, prałeś13, wpiłaś13, wpiłeś13, paśnik12, raiłaś12, raiłeś12, rwałaś12, rwałeś12, waśnił12, wiałaś12, wiałeś12, właśni12, ziałaś12, ziałeś12, znałaś12, znałeś12, zwałaś12, zwałeś12, zwiłaś12, zwiłeś12, kraśna11, kraśne11, kraśni11, kwaśna11, kwaśne11, kwaśni11, nakwaś11, rześka11, rześki11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świnek11, świnka11, świrek11, świrka11, zakwaś11, kapłan10, kiepeł10, kłapie10, krzepł10, kwapił10, łapaki10, łepaka10, łepaki10, pałker10, parkał10, pełnik10, pełzak10, piekła10, pikała10, pławek10, pławik10, pławka10, pławki10, płazak10, śwarna10, śwarne10, śwarni10, świren10, świrze10, waśnie10, wznieś10, zakpił10, zanieś10, zaśnie10, zawieś10, zwaśni10, karzeł9, kaziła9, kiełza9, kiełzn9, kiwała9, kłania9, krewił9, łaknie9, łapane9, łapani9, łapian9, łapina9, ławnik9, łazika9, łkania9, łkanie9, naparł9, napiła9, naprał9, pałarz9, paniał9, pełnia9, pełnie9, peniał9, pławie9, pławna9, pławne9, pławni9, płazia9, płazie9, prawił9, przała9, rzekła9, wnikał9, wparła9, wpełza9, wpinał9, zanikł9, zaparł9, zapiał9, zapiła9, zaprał9, zeprał9, zerkał9, zipała9, złapie9, znikał9, znikła9, znikłe9, zwałek9, zwałka9, zwałki9, kapane8, kapani8, kapnie8, kaprze8, karpia8, karpie8, karpin8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, ławrze8, łazian8, łaziwa8, łzawie8, nałazi8, naraił8, narwał8, nawiał8, nawiła8, nazwał8, niełaz8, niezła8, niezłe8, nizała8, pakarz8, pakera8, pakier8, panika8, parkan8, parkin8, parnik8, pawika8, pazika8, pekana8, pekari8, pewnik8, pianek8, pianka8, pikana8, pikane8, pikawa8, pniaka8, pranek8, pranka8, prawek8, prawka8, prikaz8, raniła8, raziła8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, wełnie8, włazie8, wraził8, wrzała8, zapika8, zarwał8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawiłe8, zerwał8, ziewał8, zławia8, zranił8, zwarła8, zwełni8, zwiała8, akanie7, akarze7, akinez7, ankier7, ankrze7, arnika7, ewipan7, ikarze7, inkera7, kanwie7, karane7, karani7, karezi7, karnie7, karwia7, karwie7, kawaie7, kawern7, kawiar7, kazane7, kazani7, kazein7, kierze7, kinaza7, kineza7, kiwana7, kiwane7, knezia7, knezie7, kraina7, kranie7, krewie7, krewna7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwazar7, naparz7, napraw7, naprze7, nepera7, nerpie7, panier7, panwia7, panwie7, panzer7, parane7, parani7, pareza7, parnia7, parnie7, pawian7, peanie7, penera7, pewien7, pewnie7, piarze7, pierza7, pierze7, prania7, pranie7, prawie7, prawna7, prawne7, prawni7, prazie7, prezia7, prezie7, rapena7, rekina7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, wapien7, wapnia7, wapnie7, wariak7, warnik7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wianek7, wianka7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zanika7, zapian7, zapina7, zapnie7, zapraw7, zepnie7, zewnik7, zwapni7, zwinek7, zwinka7, arenie6, awarie6, awenie6, nairze6, narazi6, narwie6, nawarz6, nazira6, nazwie6, nerwie6, newari6, nieraz6, rawian6, rwania6, rwanie6, rzewna6, rzewne6, rzewni6, warnie6, wazari6, wierna6, wierne6, wierze6, wziera6, zarani6, zarwie6, zerwie6, ziaren6, ziarna6, zwania6, zwanie6, zwiana6, zwiane6, zwiera6,

5 literowe słowa:

pierś10, śpiew10, zakiś10, zaśpi10, łapek9, łepak9, łepka9, pałek9, świra9, zwieś9, kareł8, łezka8, wparł8, kaper7, krepa7, krzep7, łzawe7, paker7, panek7, parek7, pekan7, pekin7, perka7, pinek7, wrzał7, zwarł7, akrze6, akwen6, ekran6, inker6, karne6, karze6, kawie6, kinez6, krewa6, kreza6, krzew6, napar6, nerka6, nerki6, nerpa6, panew6, parez6, parna6, parne6, parze6, pewna6, prana6, prane6, prawe6, ranek6, rapen6, rekin6, rewka6, rzeka6, rzepa6, wazek6, wieka6, wrzep6, wznak6, zerka6, arena5, inrze5, naraz5, rwane5, rznie5, warze5, zawre5, zerwa5, zwane5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIAŁE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIAŁE to

przekwaśniałe

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaśniał

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIAŁE

Ze słowa PRZEKWAŚNIAŁE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIAŁE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIAŁE to

przekwaśniałe

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaśniał

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty