Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIAŁAM

Z liter PRZEKWAŚNIAŁAM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

przekwaśniałam23,

13 literowe słowa:

przekwaśniała21,

12 literowe słowa:

przekwaśniał20, przemawiałaś20, prześniwałam20, zakwaśniałem20, przekłamania17,

11 literowe słowa:

przekimałaś20, przemakałaś20, kaprawiałeś19, nakarmiałeś19, nakrapiałeś19, naśpiewałam19, przekiwałaś19, przenikałaś19, zakarmiałeś19, zakrapiałeś19, zaśpiewałam19, namierzałaś18, naprawiałeś18, prześniwała18, zakwaśniałe18, zapewniałaś18, zaprawiałeś18, kaprawiałem16, nakrapiałem16, przekiwałam16, przekłamana16, przekłamani16, przenikałam16, przewałkami16, zakrapiałem16, zapłakaniem16, naprawiałem15, przełamania15, przemawiała15, zapewniałam15, zaprawiałem15, przeławiana14, przemakania14, zakrawaniem13,

10 literowe słowa:

kraśniałam18, kraśniałem18, kwaśniałam18, kwaśniałem18, nakarmiłaś18, nakarmiłeś18, przenikłaś18, prześmiała18, prześniłam18, wkrapiałaś18, wkrapiałeś18, zakarmiłaś18, zakarmiłeś18, zapiekałaś18, namarzałeś17, namawiałeś17, namierałaś17, naparzałeś17, napierałaś17, naprawiłaś17, naprawiłeś17, narzekałaś17, naśmiewała17, naśpiewała17, prześniwał17, przewiałaś17, wrzepiałaś17, zakrawałeś17, zakwaśniał17, zamawiałeś17, zamierałaś17, zapewniłaś17, zapierałaś17, zaprawiłaś17, zaprawiłeś17, zaśmiewała17, zaśpiewała17, zmarniałaś17, zmarniałeś17, zwapniałaś17, zwapniałeś17, naziewałaś16, prześmiana16, prześniwam16, zawierałaś16, pałkarzami15, pełzarkami15, przekimała15, przemakała15, przenikłam15, wkrapiałam15, wkrapiałem15, wrześniaka15, zapiekałam15, zaśpiewana15, karnawałem14, ławkarzami14, naparzałem14, napierałam14, naprawiłam14, naprawiłem14, narzekałam14, przekiwała14, przełamana14, przełamani14, przeławiam14, przemawiał14, przenikała14, przewałami14, przewiałam14, wałkarzami14, wrzepiałam14, zakłamanie14, zakrawałem14, załapaniem14, zapałaniem14, zapewniłam14, zapierałam14, zapłakanie14, zaprawiłam14, zaprawiłem14, zwapniałam14, zwapniałem14, namierzała13, naprawkami13, naziewałam13, niewmarzła13, niezamarła13, panikarzem13, przekimana13, przemianka13, zakapaniem13, zapewniała13, zaprawkami13, zawierałam13, niekaprawa12, przekiwana12, zakarmiane12, zakrapiane12, zakrawanie11, zaprawiane11,

9 literowe słowa:

krzepiłaś17, nakapałeś17, namakałeś17, napiekłaś17, prześmiał17, śpiewałam17, zakapałeś17, zamakałeś17, zapiekłaś17, zapikałaś17, zapikałeś17, kraśniała16, krzewiłaś16, kwaśniała16, marniałaś16, marniałeś16, nakazałeś16, namarzłaś16, namarzłeś16, namazałeś16, napawałeś16, naśmiewał16, naśpiewał16, prześniła16, wapniałaś16, wapniałeś16, wmarzałaś16, wmarzałeś16, wpierałaś16, wrzepiłaś16, zanikałaś16, zanikałeś16, zapinałaś16, zapinałeś16, zaśmiewał16, zaśpiewał16, zmawiałaś16, zmawiałeś16, zwapniłaś16, zwapniłeś16, zwaśniłam16, zwaśniłem16, naraziłaś15, naraziłeś15, naśpiewam15, przaśnika15, śpiewanka15, śremianka15, wzierałaś15, zapaśnika15, zaśpiewam15, zwierałaś15, kapłanami14, kłapaniem14, krzepiłam14, łapankami14, nakapałem14, napiekłam14, pałankami14, pałkarzem14, pałkerami14, pawełkami14, pełzakami14, piłkarzem14, płakaniem14, płazakami14, płazakiem14, przekimał14, przełamka14, przełamki14, przemakał14, prześniwa14, wrześniak14, zakapałem14, zapałkami14, zapiekłam14, zapikałam14, zapikałem14, zaśpiewna14, kałamarze13, kaprawiał13, krzewiłam13, ławkarzem13, łazankami13, łazankiem13, małpiarza13, małpiarze13, mławianek13, mławianka13, nakarmiał13, nakarmiła13, nakazałem13, nakrapiał13, napawałem13, pałarzami13, pałkierza13, przekiwał13, przekwiał13, przenikał13, przenikła13, przewałka13, przewałki13, wałkarzem13, wapniałam13, wapniałem13, wkrapiała13, wpierałam13, wrzepiłam13, zakarmiał13, zakarmiła13, zakłamane13, zakłamani13, zakrapiał13, załkaniem13, zanikałam13, zanikałem13, zapełniam13, zapiekała13, zapinałam13, zapinałem13, zapłakane13, zapłakani13, złapaniem13, zwapniłam13, zwapniłem13, nakrapiam12, namierała12, namierzał12, napierała12, naprawiał12, naprawiła12, naraziłam12, naraziłem12, narzekała12, niezmarła12, pakarzami12, panewkami12, parkanami12, parkaniem12, piwkarzem12, przekiwam12, przeławia12, przenikam12, przewiała12, rzepakami12, warikapem12, wełniarka12, wpełzania12, wrzepiała12, wzierałam12, zakrapiam12, załamanie12, załapanie12, zamierała12, zapałanie12, zapewniał12, zapewniła12, zapierała12, zaprawiał12, zaprawiła12, zawikłana12, zawikłane12, zmarniała12, zmarniałe12, zwapniała12, zwapniałe12, zwierałam12, karawanem11, kawernami11, kawiarzem11, kwazarami11, makiwarze11, napawarek11, napawarki11, naprawami11, naprawiam11, naziewała11, pakaranie11, panikarza11, panikarze11, panzerami11, parawanem11, parawanik11, przemawia11, przemiana11, rawenkami11, wapniarek11, wapniarka11, wełniarza11, wieprzaka11, wkrapiana11, wkrapiane11, zakapanie11, zakrwinem11, zamakanie11, zamarnika11, zapewniam11, zapiekana11, zapraniem11, zaprawami11, zaprawiam11, zawierała11, karawanie10, parawanie10, przewiana10, ramazanie10, wmarzania10, wmarzanie10, wrzepiana10, zamawiane10, zapierana10, zarwaniem10, zawierana9,

8 literowe słowa:

karmiłaś16, karmiłeś16, krzepłaś16, kwapiłaś16, kwapiłeś16, parkałaś16, parkałeś16, zakpiłaś16, zakpiłeś16, kraśniał15, krewiłaś15, kwaśniał15, mawiałaś15, mawiałeś15, maziałaś15, maziałeś15, mierzłaś15, miewałaś15, naparłaś15, naparłeś15, naprałaś15, naprałeś15, naśmiała15, paniałaś15, paniałeś15, peniałaś15, prawiłaś15, prawiłeś15, prześnił15, śpiewała15, waśniłam15, waśniłem15, wmarzłaś15, wmarzłeś15, wnikałaś15, wnikałeś15, wpinałaś15, wpinałeś15, zamarłaś15, zamarłeś15, zanikłaś15, zanikłeś15, zaparłaś15, zaparłeś15, zapiałaś15, zapiałeś15, zaprałaś15, zaprałeś15, zaśmiała15, zeprałaś15, zerkałaś15, znikałaś15, znikałeś15, naraiłaś14, naraiłeś14, narwałaś14, narwałeś14, nawiałaś14, nawiałeś14, nazwałaś14, nazwałeś14, przaśnik14, przekwaś14, śpiewaka14, wraziłaś14, wraziłeś14, zapaśnik14, zarwałaś14, zarwałeś14, zawarłaś14, zawarłeś14, zawiałaś14, zawiałeś14, zerwałaś14, ziewałaś14, zraniłaś14, zraniłeś14, zwaśniła14, kapłanem13, krzepłam13, kwapiłam13, kwapiłem13, łapakami13, łapakiem13, łepakami13, naśmiewa13, naśpiewa13, parkałam13, parkałem13, pławkami13, pławkiem13, przaśnie13, przekłam13, śpiewana13, świrzepa13, zakpiłam13, zakpiłem13, zaśmiewa13, zaśpiewa13, kałamarz12, kałanami12, kanałami12, kapłanie12, kawałami12, kiełznam12, kłamania12, kłamanie12, kłapania12, kłapanie12, krewiłam12, krzepiła12, łapaniem12, łapianek12, łapianka12, małpiarz12, nakarmił12, nakłamie12, naparłam12, naparłem12, napiekła12, naprałam12, naprałem12, pałaniem12, pałarzem12, pałkarza12, pałkarze12, pałkierz12, paniałam12, paniałem12, pełzarka12, pełzarki12, peniałam12, piłkarza12, piłkarze12, płakania12, płakanie12, prawiłam12, prawiłem12, przemiał12, przemiła12, przenikł12, wkrapiał12, wnikałam12, wnikałem12, wpinałam12, wpinałem12, wrzaśnie12, września12, zakałami12, zakarmił12, zakłamie12, zanikłam12, zanikłem12, zapałami12, zaparłam12, zaparłem12, zapiałam12, zapiałem12, zapiekał12, zapiekła12, zapikała12, zaprałam12, zaprałem12, zawikłam12, zeprałam12, zerkałam12, znikałam12, znikałem12, zwałkami12, areałami11, imprezka11, kampania11, kampanie11, kanapami11, kapaniem11, kaparami11, karnawał11, kiełzana11, kpiarzem11, krzepami11, krzewiła11, ławkarza11, ławkarze11, łazianek11, łazianka11, łazienka11, łzawnika11, marniała11, namarzał11, namarzła11, namarzłe11, namawiał11, namierał11, naparzał11, napierał11, naprawił11, naraiłam11, naraiłem11, narwałam11, narwałem11, narzekał11, nawałami11, nawiałam11, nawiałem11, nazwałam11, nazwałem11, pakamera11, pakarzem11, pakerami11, parkanem11, parkinem11, parmenka11, parmenki11, pekanami11, pełzania11, prankami11, prankiem11, prawkami11, prawkiem11, prikazem11, przekima11, przemaka11, przewała11, przewiał11, rapmanek11, rapmanka11, rapmanki11, rzepkami11, wałkarza11, wałkarze11, wampirek11, wampirka11, wapniała11, wełniaka11, wkrapiam11, włamania11, włamanie11, wmarzała11, wpierała11, wraziłam11, wraziłem11, wrzepiał11, wrzepiła11, zakrawał11, załamane11, załamani11, załapane11, załapani11, załkania11, załkanie11, zamawiał11, zamierał11, zanikała11, zapełnia11, zapewnił11, zapiekam11, zapierał11, zapinała11, zaprawił11, zarwałam11, zarwałem11, zawałami11, zawarłam11, zawarłem11, zawiałam11, zawiałem11, zerwałam11, ziewałam11, złamania11, złamanie11, złapania11, złapanie11, zmarniał11, zmawiała11, zraniłam11, zraniłem11, zwapniał11, zwapniła11, akwenami10, arkanami10, armaniak10, ekranami10, kanarami10, karaniem10, karmanie10, kazaniem10, kazarmie10, krzemian10, krzewami10, kwazarem10, makarena10, makiwara10, manierka10, marzanek10, marzanka10, marzanki10, mizeraka10, nakarmia10, nakazami10, nakrapia10, naparami10, naparzam10, napieram10, naprawek10, naprawka10, naprawki10, naraziła10, narzekam10, nawrzała10, nawrzałe10, naziewał10, niełzawa10, nieparka10, pakernia10, panierka10, panikara10, panikarz10, paraniem10, parezami10, parkania10, parkanie10, parmezan10, pawanami10, pawianem10, pewniaka10, piekarza10, piwkarza10, piwkarze10, prawnika10, przekiwa10, przemian10, przenika10, rapenami10, rapmanie10, rzepnika10, wampirza10, wampirze10, wapniaka10, weimarka10, wekamina10, wełniarz10, wieprzak10, wieprzka10, wrzepiam10, wzierała10, wzmianek10, wzmianka10, zakapane10, zakapani10, zakarmia10, zakrapia10, zakrawam10, zamarnik10, zapianem10, zapieram10, zaprawek10, zaprawka10, zaprawki10, zawierał10, zławiana10, zławiane10, zwapniam10, zwierała10, kawiarza9, kawiarze9, krzewina9, marzanie9, marzenia9, namiarze9, namierza9, naprawia9, naprawie9, nawarami9, naziewam9, nerwiaka9, niemrawa9, nieprawa9, parzenia9, przewina9, rawianek9, rawianka9, riazanek9, riazanka9, waranami9, warenika9, wmarznie9, wpierana9, zakrwina9, zapewnia9, zaprania9, zapranie9, zaprawia9, zaprawie9, zaprawna9, zaprawne9, zaprawni9, zaraniem9, zawieram9, zeprania9, zerkania9, ziarenka9, zmawiana9, zmawiane9, zniepraw9, warzenia8, zarwania8, zarwanie8, zerwania8, zwierana8,

7 literowe słowa:

kapałeś15, piekłaś15, pikałeś15, karałeś14, kazałeś14, kaziłeś14, kiwałeś14, napiłeś14, parałeś14, płaśnie14, przałaś14, śpiewał14, świerkł14, wparłaś14, zapiłeś14, zipałeś14, znikłaś14, znikłeś14, nawiłeś13, nizałeś13, raniłeś13, raziłeś13, rześkim13, śpiewak13, śpiewka13, właśnie13, wrzałaś13, zwarłaś13, zwaśnił13, zwiałeś13, łapkami12, pałkami12, pikałam12, praśnie12, przaśne12, przaśni12, prześni12, śpiewna12, świekra12, świerka12, świrzep12, zapaśne12, zaśpiew12, karłami11, karmiła11, kaziłam11, kiwałam11, kiwałem11, kłapnie11, krzepła11, łamarki11, łapanek11, łapinek11, ławkami11, napiekł11, pałanek11, pałkarz11, pawełki11, pełnika11, pełzaki11, piłkarz11, pławami11, płazaki11, płazami11, śwarnie11, świrena11, wałkami11, wałkiem11, wrześni11, zakpiła11, załamki11, zapałki11, zapiekł11, zapikał11, zapiłam11, zipałam11, kaprami10, karpami10, karpiem10, kiełzna10, krepami10, krewiła10, kwapami10, kwapiem10, ławrami10, łazanek10, łzawnik10, mapnika10, miewała10, panamki10, pankami10, parkami10, parkiem10, peakami10, perkami10, prawiła10, przewał10, raziłam10, wełniak10, wikłane10, włazami10, wpierał10, załamie10, zanikłe10, zapełni10, zapikam10, zeprała10, złapane10, zławiam10, zmawiał10, zwałami10, zwapnił10, zwiałam10, ankrami9, arakiem9, arekami9, impreza9, kamazie9, kanapie9, kapanie9, kaprawi9, karaizm9, karpina9, karwiem9, kawaiem9, kiepawa9, kpiarza9, kpiarze9, kranami9, krepina9, krewami9, krezami9, makiwar9, markiza9, mizerak9, mizerka9, nakapie9, nakarmi9, napiwek9, pakerni9, pakiera9, panamie9, panewki9, panikar9, paramie9, pareami9, paremia9, parkina9, parnika9, peanami9, perzami9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pinezka9, piwkarz9, pizanek9, pizanka9, pniarek9, pniarka9, prawami9, prawiek9, prawnik9, prazami9, przenik9, rankami9, remizka9, rewkami9, rzekami9, rzepaki9, rzepami9, rzepnik9, wampira9, warikap9, wazkami9, werkami9, werpami9, wkrapia9, wpieram9, wrakami9, wrakiem9, wrapami9, zakapie9, zakarmi9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, akineza8, akranie8, arenami8, arianek8, arkanie8, karanie8, kawiarz8, kazanie8, kazeina8, krzewin8, krzewna8, krzewni8, maizena8, maniera8, maranie8, mazanie8, maziane8, mierzwa8, nakazie8, namazie8, namiera8, napiera8, napierz8, naprawi8, nerwiak8, niekara8, paniera8, paranie8, parzeni8, pazerni8, prawnie8, przenia8, przewin8, rawenki8, rzepnia8, warenik8, warknie8, warzami8, werpnia8, wieprza8, wikarne8, wrzepia8, wzieram8, zakrwin8, zamiera8, zapewni8, zapiera8, zaprani8, zaprawi8, zeprani8, zerwami8, zewnika8, ziarnek8, ziarnka8, zwapnia8, zwieram8, inwarze7, rzewnia7, warzeni7, wrzenia7, wzierna7, zaranie7, zawiera7, zerwani7,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIAŁAM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIAŁAM to

przekwaśniałam

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaśniała

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIAŁAM

Ze słowa PRZEKWAŚNIAŁAM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIAŁAM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIAŁAM to

przekwaśniałam

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaśniała

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty