Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAJĄCY

Z liter PODPUSZCZAJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podpuszczający28, podszczypująca28,

13 literowe słowa:

podszczypując27, dopuszczający26, odpuszczający26, podpuszczając26, poduszczający26, popuszczający26, poszczypująca26,

12 literowe słowa:

podszczypują25, poszczypując25, dopuszczając24, odpuszczając24, opuszczający24, oszczypująca24, podpuszczają24, poduszczając24, popuszczając24,

11 literowe słowa:

podpasujący24, podsypująca24, poduczający24, oszczypując23, poszczypują23, puszczający23, dopuszczają22, odpuszczają22, opuszczając22, poduszczają22, popuszczają22, podszczypuj20, podpuszczaj19, podczaszycu18,

10 literowe słowa:

podsypując23, popadujący23, dosypująca22, douczający22, odpasujący22, odsapujący22, odsypująca22, oduczający22, podpasując22, poduczając22, posapujący22, posypująca22, pouczający22, oszczypują21, podsycając21, podszczują21, pozasypują21, puszczając21, zduszający21, oczajduszą20, opuszczają20, podpuszczą20, poszczypuj18, dopuszczaj17, oczajduszy17, odpuszczaj17, poduszczaj17, popuszczaj17, podpuszcza16, podczaszyc15,

9 literowe słowa:

czadujący21, czopujący21, dosypując21, odsypując21, podsypują21, popadując21, posypując21, zappujący21, czopująca20, douczając20, odpasując20, odsapując20, oduczając20, opasujący20, osypująca20, podpasują20, poduczają20, posapując20, pouczając20, pozsypują20, supozycją20, szacujący20, szczujący20, zasypując20, zsypująca20, dosycając19, doszacują19, odsycając19, podsycają19, poszczują19, puszczają19, szacująco19, szczująca19, zaczopują19, zduszając19, dopuszczą18, odpuszczą18, poduszczą18, popuszczą18, szczający18, odszczają17, poszczają17, poszczący17, poszczycą17, pyszcząca17, oszczypuj16, podszczuj16, poszcząca16, pozasypuj16, supozycja16, cudaczysz15, oczajdusz15, opuszczaj15, poduczysz15, poduszczy15, dopuszcza14, odpuszcza14, podszczyp14, poduczasz14, poduszcza14, popuszcza14, podczaszy13, popaczysz13,

8 literowe słowa:

czadując19, czopując19, docucają19, dosypują19, dozujący19, dupczący19, odsypują19, osypując19, pasujący19, popadują19, posypują19, pozujący19, zappując19, zsypując19, dopasują18, douczają18, dozująca18, dupcząca18, odpasują18, odsapują18, oduczają18, opasując18, podający18, podjuszą18, posapują18, pouczają18, pozująca18, szacując18, szczując18, zasypują18, apozycją17, dosycają17, odsycają17, oszacują17, podszyją17, uszczają17, zapozują17, zduszają17, czadzący16, odsączaj16, opuszczą16, podsypuj16, posądzaj16, pyszcząc16, szczając16, oszczają15, podjuszy15, podpasuj15, podpaszą15, poduczaj15, poszcząc15, poszydzą15, pozsypuj15, szadzący15, szydząca15, doszacuj14, dupczysz14, podjusza14, podsycaj14, poszczuj14, puszczaj14, zaczopuj14, docucasz13, douczysz13, odszczyj13, oduczysz13, poduszcz13, poszczyj13, pouczysz13, douczasz12, odszczaj12, oduczasz12, opuszcza12, poszczaj12, poszczyp12, pouczasz12,

7 literowe słowa:

audycją18, czujący18, juczący18, judzący18, psujący18, udający18, czadują17, czopują17, czująca17, dozując17, dupcząc17, jucząca17, judząca17, ocucają17, odczują17, osypują17, pasując17, poczują17, popsują17, poudają17, pozując17, psująca17, zappują17, zsypują17, adopcją16, cudaczą16, czający16, duszący16, jadzący16, opasują16, podając16, poduczą16, pozycją16, puszący16, szacują16, szczują16, zdający16, czajczą15, doszyją15, dusząca15, dusząco15, judoccy15, odszyją15, paczący15, papuszą15, podąsaj15, podsycą15, poduszą15, poszyją15, pozdają15, psocący15, pusząca15, puszczą15, szyjąca15, acydozą14, audycjo14, czadząc14, daszący14, docucaj14, dosypuj14, dysząca14, odsączy14, odsypuj14, osączaj14, osądzaj14, podpasą14, popaczą14, popaduj14, posypuj14, psocąca14, pyszczą14, sadzący14, sycząca14, sycząco14, szczają14, szczący14, szczycą14, szydząc14, zaduszą14, zaszyją14, zsączaj14, adopcyj13, cudaczy13, dopasuj13, douczaj13, juczysz13, judaszy13, oczadzą13, odpasuj13, odpaszą13, odsapuj13, odsącza13, odszczą13, oduczaj13, osadczą13, paszczą13, podjusz13, podsypu13, poduczy13, pojazdu13, popadyj13, popsuja13, posadzą13, posapuj13, posądza13, poszczą13, pouczaj13, szadząc13, szczapą13, szcząca13, szpaczą13, uszczyj13, zadyszą13, zasyczą13, zasypuj13, zupaccy13, czajczy12, dosycaj12, jaszczu12, odsycaj12, oszacuj12, papuszy12, podszyj12, poducza12, pojazdy12, pozycja12, puszczy12, sypaczu12, uszczaj12, uszczyp12, zapozuj12, zduszaj12, czadzcy11, czauszy11, jaszczy11, ocucasz11, oszczyj11, papuszo11, podsyca11, popaczy11, puszcza11, puszczo11, odszczy10, osadczy10, oszczaj10, oszczyp10, paczysz10, paszczy10, podczas10, podpasz10, poszczy10, szczapy10, szpaczy10, odszcza9, paszczo9, poszcza9, szczapo9,

6 literowe słowa:

dujący17, czując16, dująca16, jucząc16, judząc16, psując16, udając16, dający15, docucą15, dojący15, dozują15, dupczą15, jadący15, pasują15, pojący15, pozują15, uczący15, uszyją15, zającu15, czając14, dojąca14, douczą14, dusząc14, jadząc14, jazydą14, oduczą14, pocący14, podają14, pojadą14, pojąca14, pouczą14, pusząc14, spacją14, szyjąc14, ucząca14, uczczą14, usączy14, uszycą14, zdając14, zjuszą14, apsydą13, dosycą13, dysząc13, judocy13, judzcy13, odsycą13, opuszą13, oszyją13, pacząc13, pajucy13, pasący13, pocąca13, psocąc13, sczają13, sycąca13, sycąco13, sycząc13, usadzą13, uszczą13, zduszą13, zszyją13, cudacy12, czaduj12, czadzą12, czopuj12, dasząc12, dopasą12, dupczy12, ocucaj12, odczuj12, odpasą12, odsącz12, osączy12, osypuj12, poczuj12, podąsa12, popasą12, popsuj12, posadą12, sadząc12, spaczą12, szajzą12, szcząc12, szpadą12, szydzą12, zapocą12, zappuj12, zasycą12, zdyszą12, zsączy12, zsypuj12, cudacz11, czaszą11, docuca11, douczy11, judasz11, odsypu11, oduczy11, opasuj11, opaszą11, osaczą11, osadzą11, osącza11, osądza11, oszczą11, poducz11, posypu11, pouczy11, sojuzy11, spacyj11, szacuj11, szadzą11, szczuj11, zjazdu11, zjuszy11, zsadzą11, zsącza11, zupacy11, doszyj10, doucza10, jazydo10, odpasu10, odszyj10, oducza10, opaccy10, opuszy10, papusz10, podsyp10, pojazd10, popasu10, poszyj10, poucza10, puszcz10, sojuza10, spacjo10, szczyj10, uczysz10, uszczy10, uszyca10, uszyco10, zasypu10, zjazdy10, zjusza10, acydoz9, apsydo9, czausz9, dosyca9, jaszcz9, odpasy9, odsyca9, popacz9, popasy9, posady9, pyszcz9, spaczy9, sypacz9, szajzy9, szczaj9, szczyp9, szpady9, uszcza9, zaszyj9, zdusza9, czaszy8, odpasz8, osaczy8, oszczy8, paszcz8, podasz8, szajzo8, szczap8, szpado8, zadysz8, zasycz8, czaszo7, oszcza7,

5 literowe słowa:

dując15, czują14, juczą14, judzą14, psują14, udają14, udoją14, ujadą14, upoją14, yuccą14, caudą13, cudzą13, czyją13, dając13, dojąc13, jadąc13, ocucą13, opcją13, ozują13, pajdą13, pojąc13, szują13, ucząc13, upocą13, zzują13, aojdą12, causą12, czają12, dąsaj12, duszą12, jadzą12, jazdą12, osądu12, pajsą12, pajzą12, pasją12, pauzą12, pocąc12, puszą12, spoją12, suczą12, sycąc12, szyją12, upasą12, usącz12, zając12, zajdą12, zdają12, zdoją12, zjadą12, czapą11, czczą11, daczą11, dyszą11, juczy11, osądy11, paczą11, pasąc11, psocą11, puccy11, sączy11, spocą11, syczą11, szają11, szypą11, ujscy11, caudy10, cudzy10, czaju10, czuja10, daszą10, dozuj10, dupcz10, opasą10, opcyj10, osadą10, osącz10, pajdy10, pasuj10, paszą10, pozuj10, psuja10, psujo10, sadzą10, spoju10, szapą10, szczą10, szopą10, upady10, uszyj10, yucca10, yucco10, zaspą10, zoczą10, zsącz10, aojdy9, caudo9, causy9, cudza9, cudzo9, czadu9, czopu9, czyja9, doucz9, duszy9, japsy9, jascy9, jazdy9, jazzu9, ocuca9, oducz9, opadu9, opcja9, opusy9, osypu9, pajdo9, pajsy9, pajzy9, pasyj9, pauzy9, podaj9, poucz9, puazy9, puszy9, sojuz9, spadu9, spodu9, suczy9, szuja9, szujo9, szypu9, upasy9, uszyc9, zajdy9, zjusz9, zsypu9, apsyd8, causo8, czady8, czapy8, czasu8, czczy8, czopy8, daczy8, dosyp8, dusza8, duszo8, jazdo8, jazzy8, odsyp8, opady8, opasu8, opusz8, osadu8, oszyj8, paczy8, pajso8, pajzo8, pasjo8, pauzo8, posyp8, sadzu8, sczaj8, spady8, spody8, sucza8, suczo8, szapu8, szupo8, szyja8, szyjo8, udasz8, zajdo8, zjazd8, zszyj8, casco7, czacz7, czapo7, czasy7, czcza7, czczo7, czopa7, daczo7, daszy7, dysza7, dyszo7, odpas7, odsap7, opasy7, osady7, paszy7, popas7, posad7, posap7, sadzy7, spacz7, szajo7, szajz7, szapy7, szczy7, szody7, szopy7, szpad7, szypa7, szypo7, zaspy7, zasyp7, zdysz7, zoczy7, czasz6, opasz6, osacz6, paszo6, sadzo6, spoza6, szapo6, szcza6, szopa6, zaspo6, zdasz6,

4 literowe słowa:

dują13, ujdą13, cucą12, cyją12, ducą12, dupą12, pądu12, pucą12, pupą12, zują12, dają11, dąsu11, doją11, jadą11, japą11, pają11, pądy11, pąsu11, poją11, sądu11, uczą11, uzdą11, zupą11, codą10, dąsy10, dyzą10, pacą10, papą10, pąsy10, pocą10, pyzą10, sądy10, soją10, sycą10, casą9, cudy9, cycu9, czuj9, dąsa9, doju9, dozą9, ducy9, dupy9, jadu9, jodu9, jucz9, judo9, jusy9, juzy9, ojcu9, osąd9, ospą9, pasą9, pozą9, psuj9, pucy9, pudy9, pupy9, sapą9, sącz9, sodą9, udaj9, yucc9, zyzą9, capu8, caud8, cuda8, cudo8, cyja8, cyjo8, czyj8, duca8, duco8, dupa8, dupo8, jacy8, jady8, japy8, jazu8, jody8, jusa8, oazą8, ozuj8, pacu8, padu8, pajd8, papu8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, pupa8, pupo8, szuj8, ucap8, uczy8, upad8, usyp8, uzdy8, zuja8, zujo8, zupy8, zzuj8, cacy7, capy7, caus7, cody7, copy7, cyca7, czaj7, dusz7, japo7, japs7, jazd7, jazy7, oczu7, ojca7, opus7, ospu7, pacy7, pady7, pajo7, pajs7, pajz7, papy7, pasu7, pauz7, popy7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, sodu7, sucz7, szyj7, uazy7, upas7, uszy7, uzda7, uzdo7, zadu7, zajd7, zdaj7, zupa7, zupo7, casy6, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, dozy6, dysz6, dyza6, dyzo6, jazz6, oczy6, opad6, oscy6, ospy6, osyp6, paco6, pacz6, papo6, pasy6, poda6, popa6, pozy6, pyza6, pyzo6, sady6, sapy6, sody6, soja6, spad6, spod6, sycz6, szyp6, zady6, zsyp6, caso5, czas5, dasz5, doza5, oazy5, opas5, osad5, ospa5, pasz5, poza5, sadz5, sapo5, soda5, szap5, szop5, zacz5, zasp5, zocz5, zysa5, zyza5, zyzo5, szoa4,

3 literowe słowa:

uzą9, cud7, cup7, duc7, dup7, juz7, puc7, pud7, pup7, zuj7, duo6, jap6, opu6, psu6, spu6, ucz6, uda6, udo6, ups6, uzd6, zup6, cod5, doc5, ozu5, pad5, pap5, pod5, pop5, sou5, szu5, uzo5, dao4, doz4, oda4, osp4, pas4, psa4, sad4, sap4, soc4, spa4, zad4, zda4, oaz3, osa3,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAJĄCY to

podszczypująca

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

podpuszczający

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAJĄCY

Ze słowa PODPUSZCZAJĄCY można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa PODPUSZCZAJĄCY:

podszczypująca


Slowo z liter PODPUSZCZAJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAJĄCY to

podpuszczający

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podszczypująca

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty