Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAŁBYŚ

Z liter PODPUSZCZAŁBYŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podpuszczałbyś29,

13 literowe słowa:

dopuszczałbyś27, odpuszczałbyś27, podszczułabyś27, poduszczałbyś27, popuszczałbyś27, podpuszczałby24,

12 literowe słowa:

podszczułbyś26, opuszczałbyś25, poszczułabyś25, poduszczyłaś24, dopuszczałby22, odpuszczałby22, podszczułaby22, poduszczałby22, popuszczałby22, podpuszczały21,

11 literowe słowa:

poduczałbyś25, poszczułbyś24, puszczałbyś24, odszczałbyś22, podszczułaś22, poszczałbyś22, podszczułby21, opuszczałby20, poszczułaby20, puszczałoby20, dopuszczały19, odpuszczały19, podpuszczał19, poduszczały19, poduszczyła19, popuszczały19, podszczypał18,

10 literowe słowa:

douczałbyś23, odczułabyś23, oduczałbyś23, poczułabyś23, popsułabyś23, pouczałbyś23, podpasłbyś22, poduczyłaś22, szczułabyś22, uszczałbyś22, zduszałbyś22, oszczałbyś20, poduczałby20, poszczułaś20, poszczułby19, puszczałby19, pobudzaczy18, podszczuły18, poduszczył18, uszczałoby18, zduszałoby18, dopuszczał17, obszczypał17, odpuszczał17, odszczałby17, opuszczały17, podszczuła17, poduszczał17, popuszczał17, poszczałby17, uszczypało17, podpuszcza16, popłaszczy16, poszczypał16,

9 literowe słowa:

odczułbyś22, poczułbyś22, popsułbyś22, dupczyłaś21, obuczyłaś21, popadłbyś21, szczułbyś21, dopasłbyś20, dospałbyś20, douczyłaś20, odpasłbyś20, oduczyłaś20, popasłbyś20, pospałbyś20, pouczyłaś20, doszłabyś19, opuszyłaś19, poszłabyś19, szczałbyś19, zboczyłaś19, douczałby18, odczułaby18, oduczałby18, pobuczały18, pobudzały18, poczułaby18, podszyłaś18, popsułaby18, pouczałby18, obłuszczy17, podpasłby17, poduczały17, poduczyła17, szczułaby17, szczułoby17, uszczałby17, zduszałby17, odsyłaczu16, pobuczysz16, pobudzacz16, podszczuł16, połuszczy16, poszczuły16, puszczały16, uszczypał16, obszczały15, odłuszcza15, opuszczał15, oszczałby15, pobudzasz15, poduczysz15, poduszczy15, popadłszy15, poszczuła15, puszczało15, szczałoby15, dopuszcza14, odpuszcza14, odszczały14, oszczypał14, podszczyp14, poduczasz14, poduszcza14, połaszczy14, popłaszcz14, popuszcza14, poszczały14, szczypało14, podczaszy13, popaczysz13,

8 literowe słowa:

upadłbyś21, czułabyś20, psułabyś20, upasłbyś20, opadłbyś19, ozułabyś19, podałbyś19, spadłbyś19, uszłabyś19, zzułabyś19, boczyłaś18, odczułaś18, opasłbyś18, poczułaś18, popsułaś18, pozbyłaś18, puszyłaś18, zdobyłaś18, dłubaczy17, obszyłaś17, odczułby17, poczułby17, popsułby17, szczułaś17, upadłoby17, błyszczu16, doszyłaś16, dupczyła16, dupczyło16, obuczały16, obuczyła16, obudzały16, obuzdały16, odszyłaś16, pobuczał16, pobudzał16, podłuczy16, podpłucz16, poduczył16, popadłby16, poszyłaś16, szczułby16, upasłoby16, zbudzały16, zoczyłaś16, dopasłby15, dospałby15, douczały15, douczyła15, obłuszcz15, odpasłby15, oduczały15, oduczyła15, podłucza15, poduczał15, połabscy15, popasłby15, pospałby15, pouczały15, pouczyła15, spadłoby15, szczupły15, upadłszy15, zbudzało15, błyszcza14, bzyczało14, doszłaby14, dupczysz14, obdaszył14, obsaczył14, obuczysz14, opuszyła14, płaszczu14, płoszczu14, podpasły14, podsycał14, podsypał14, połuszcz14, popaczył14, poszczuł14, poszłaby14, puszczał14, sobaczył14, szczałby14, szczudła14, szczudło14, szczupła14, szczupło14, uszczały14, zboczyła14, zduszały14, zobaczył14, douczysz13, obszczał13, obszczyp13, obuczasz13, obudzasz13, obuzdasz13, odsyłacz13, oduczysz13, opadłszy13, płaszczy13, płoszczy13, podszyła13, poduszcz13, pouczysz13, pszczoły13, spaczyło13, szczypał13, uszczało13, zaszłoby13, zduszało13, douczasz12, obaczysz12, odszczał12, oduczasz12, opuszcza12, oszczały12, płoszcza12, połaszcz12, poszczał12, poszczyp12, pouczasz12, pszczoła12, zdyszało12,

7 literowe słowa:

czułbyś19, dułabyś19, psułbyś19, udałbyś19, ozułbyś18, padłbyś18, ubodłaś18, zzułbyś18, dobyłaś17, odbyłaś17, pasłbyś17, pobyłaś17, spałbyś17, uczyłaś17, zdałbyś17, szłabyś16, upadłby16, uszyłaś16, zbodłaś16, buczały15, czułaby15, czułoby15, dłubacz15, dupczył15, obuczył15, psułaby15, psułoby15, udałoby15, upasłby15, bałuszy14, buczało14, doszłaś14, douczył14, łupaczy14, obuczał14, obudzał14, obuzdał14, odczuły14, oduczył14, opadłby14, oszyłaś14, ozułaby14, padłoby14, pobuczy14, poczuły14, podałby14, podpału14, popłucz14, popsuły14, poszłaś14, pouczył14, spadłby14, uszłaby14, uszłoby14, zbudzał14, zszyłaś14, zzułaby14, zzułoby14, baczyło13, błyszcz13, boczyła13, buczysz13, bzyczał13, douczał13, łuszczy13, obaczył13, obsypał13, odczuła13, odsupła13, oduczał13, opasłby13, opuszył13, pasłoby13, pobudza13, poczuła13, podpały13, podsypu13, poduczy13, popadły13, popsuła13, posupła13, pouczał13, pozbyła13, puszyła13, puszyło13, spałoby13, supłacz13, szczuły13, szypuła13, szypuło13, usypało13, zabodły13, zabuczy13, załuscy13, zapłucz13, zboczył13, zdałoby13, zdobyła13, zdybało13, doczłap12, dopasły12, dospały12, dosycał12, dosypał12, ładoscy12, łuszcza12, obszyła12, odpasły12, odpłacz12, odsycał12, odsypał12, paczyło12, padłszy12, papuszy12, poczłap12, podpasł12, podsyła12, podszył12, poducza12, popasły12, popłacz12, pospały12, posypał12, puszczy12, słodycz12, spaczył12, sypaczu12, szczuła12, szczuło12, uszczał12, uszczyp12, zdobycz12, zduszał12, baczysz11, boczysz11, czauszy11, daszyło11, doszyła11, dyszało11, łaszczy11, obdaszy11, obsaczy11, obszczy11, odszyła11, osaczył11, papuszo11, płaszcz11, płoszcz11, podsyca11, popaczy11, poszyła11, pozsyła11, puszcza11, puszczo11, sobaczy11, syczało11, szczały11, zdyszał11, zobaczy11, zoczyła11, zsypało11, obszcza10, odszczy10, osadczy10, oszczał10, oszczyp10, paczysz10, paszczy10, podczas10, podpasz10, poszczy10, szczało10, szczapy10, szpaczy10, zaszyło10, zdołasz10, odszcza9, paszczo9, poszcza9, szczapo9,

6 literowe słowa:

dułbyś18, ubyłaś17, dałbyś16, obułaś16, bodłaś15, czułaś15, obyłaś15, psułaś15, zbyłaś15, czułby14, dułaby14, dułoby14, obłudy14, ozułaś14, pałuby14, podłaś14, podłub14, psułby14, ubodły14, udałby14, uszłaś14, zzułaś14, buczał13, łobuzy13, obłuda13, odłupy13, ozułby13, padłby13, pałubo13, podpaś13, pułapy13, scypuł13, szyłaś13, ubodła13, upadły13, zzułby13, baczył12, bałusz12, błodzy12, boczył12, całusy12, człapu12, dałoby12, dobyła12, dopału12, dubasy12, dupczy12, dybało12, łabscy12, łobuza12, łupacz12, obuczy12, odbyła12, odczuł12, odpału12, opłucz12, padołu12, pasłby12, płaczu12, pobały12, pobucz12, pobyła12, poczub12, poczuł12, popsuł12, pozbył12, puszył12, słudzy12, słupca12, spałby12, spłucz12, szydłu12, szypuł12, uboczy12, ubodzy12, uczyła12, uczyło12, upadło12, upasły12, upłacz12, upłazy12, usypał12, zbodły12, zdałby12, zdobył12, zdybał12, człapy11, dopały11, douczy11, łapscy11, łuszcz11, obsyła11, obszył11, obucza11, obudza11, obuzda11, odpały11, odsypu11, oduczy11, opadły11, paczył11, padoły11, płascy11, pobycz11, podały11, podłap11, podpał11, poducz11, popadł11, posypu11, pouczy11, słodcy11, spadły11, spłyca11, szczuł11, szłaby11, szłoby11, ubocza11, upasło11, uszyła11, uszyło11, zabucz11, zboczu11, zbodła11, zbudza11, zupacy11, absydo10, ałyczo10, daszył10, dopasł10, dospał10, dosyła10, doszły10, doszył10, doucza10, dyszał10, łapszy10, obaczy10, obcasy10, obsady10, odpasł10, odpasu10, odsyła10, odszył10, oducza10, opasły10, opłacz10, opuszy10, ospały10, osypał10, papusz10, płoszy10, podsyp10, popasł10, popasu10, pospał10, posyła10, poszły10, poszył10, poucza10, puszcz10, sadybo10, słoczy10, spadło10, spłacz10, syczał10, sypało10, szydła10, szydło10, uczysz10, uszczy10, uszyca10, uszyco10, zasobu10, zasypu10, zboczy10, zoczył10, zsypał10, acydoz9, apsydo9, czausz9, dosyca9, doszła9, łapszo9, łaszcz9, obdasz9, obsacz9, odpasy9, odsyca9, oszyła9, paszoł9, popacz9, popasy9, posady9, poszła9, pyszcz9, słocza9, sobacz9, spaczy9, sypacz9, szczał9, szczyp9, szpady9, uszcza9, zasoby9, zaszły9, zaszył9, zbocza9, zdusza9, zobacz9, zszyła9, zszyło9, czaszy8, odpasz8, osaczy8, oszczy8, paszcz8, podasz8, szczap8, szpado8, zadysz8, zasycz8, zaszło8, czaszo7, oszcza7,

5 literowe słowa:

byłaś14, dułaś14, bydłu13, cobyś13, dułby13, poduś13, obłud12, obłup12, obuły12, pałub12, połaś12, ubyła12, ubyło12, zaduś12, zaśby12, baudy11, bodły11, buczy11, buscy11, bydła11, bydło11, czuby11, czuły11, dałby11, dbały11, dobył11, dopaś11, dybał11, łobuz11, obuła11, odbył11, odłup11, odpaś11, padłu11, płodu11, płuca11, płuco11, płucz11, pobył11, połup11, popaś11, psuły11, pudła11, pudło11, pułap11, słupy11, supły11, szłaś11, uczył11, udały11, upadł11, upały11, złudy11, bodła10, buszy10, całus10, caudy10, cudzy10, czołu10, czuba10, czuła10, czuło10, dbało10, dubas10, dupcz10, obłap10, obucz10, obyła10, opału10, osłup10, ozuły10, padły10, płacy10, płazu10, płody10, płozu10, pobał10, podły10, psuła10, psuło10, sadłu10, słaby10, słodu10, słupa10, supła10, szuby10, szybu10, ubocz10, udało10, upady10, upasł10, upłaz10, uszły10, uszył10, załup10, zbyła10, zbyło10, zładu10, złuda10, złudo10, zzuły10, absyd9, ałycz9, baczy9, boczy9, boscy9, bycza9, byczo9, bzycz9, caudo9, causy9, cudza9, cudzo9, czadu9, człap9, czopu9, dopał9, doucz9, duszy9, łapsy9, łascy9, obscy9, obsyp9, odpał9, oducz9, opadł9, opadu9, opały9, opusy9, osłab9, osypu9, ozuła9, padło9, pasły9, pauzy9, płaco9, płacz9, płazy9, płozy9, podał9, podła9, połap9, posły9, poucz9, puazy9, puszy9, sadyb9, scaby9, słabo9, słody9, spadł9, spadu9, spały9, spodu9, suczy9, sypał9, szału9, szuba9, szubo9, szypu9, upasy9, uszła9, uszło9, uszyc9, zdały9, złady9, złazu9, zsypu9, zzuła9, zzuło9, apsyd8, baszy8, causo8, czady8, czapy8, czasu8, czoła8, czopy8, daczy8, dbasz8, dosyp8, dusza8, duszo8, łapsz8, łaszy8, łoszy8, obacz8, obcas8, obsad8, odsyp8, opady8, opasł8, opasu8, opusz8, osadu8, oszył8, paczy8, pasło8, pauzo8, płazo8, płosz8, płoza8, posła8, posyp8, sadło8, sadzu8, słocz8, spady8, spało8, spody8, sucza8, suczo8, szały8, szapu8, szłap8, szupo8, szyba8, szybo8, szyła8, szyło8, udasz8, zbocz8, zdało8, zdoła8, złazy8, zołzy8, zsyła8, zszył8, baszo7, czapo7, czasy7, czopa7, daczo7, daszy7, dysza7, dyszo7, łaszo7, łosza7, odpas7, odsap7, opasy7, osady7, paszy7, popas7, posad7, posap7, sadzy7, spacz7, szapy7, szczy7, szody7, szopy7, szpad7, szypa7, szypo7, zaspy7, zasyp7, zdysz7, zoczy7, zołza7, czasz6, opasz6, osacz6, paszo6, sadzo6, spoza6, szapo6, szcza6, szopa6, zaspo6, zdasz6,

4 literowe słowa:

płuc10, czuł9, złup9, capu8, cudo8, duco8, dupa8, dupo8, łuzo8, ozuł8, pacu8, padu8, papu8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, pupa8, pupo8, ucap8, upad8, dusz7, oczu7, opus7, ospu7, pasu7, pauz7, płoz7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, sodu7, sucz7, upas7, uzda7, uzdo7, zadu7, zupa7, zupo7, coda6, czop6, opad6, paco6, papo6, poda6, popa6, spad6, spod6, dasz5, doza5, opas5, osad5, ospa5, pasz5, poza5, sadz5, sapo5, soda5, szap5, szop5, zasp5, zocz5, szoa4,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAŁBYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAŁBYŚ to

podpuszczałbyś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczałbyś

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAŁBYŚ

Ze słowa PODPUSZCZAŁBYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAŁBYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAŁBYŚ to

podpuszczałbyś

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty