Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAŁAŚ

Z liter PODPUSZCZAŁAŚ można ułożyć aż 737 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

podpuszczałaś25,

12 literowe słowa:

dopuszczałaś23, odpuszczałaś23, poduszczałaś23, popuszczałaś23, podpuszczała20, popuszczadła20,

11 literowe słowa:

podszczułaś22, opuszczałaś21, podpuszczał19, dopuszczała18, odpuszczała18, poduszczała18, popuszczała18,

10 literowe słowa:

poduczałaś21, poszczułaś20, puszczałaś20, odszczałaś18, poszczałaś18, dopuszczał17, odpuszczał17, podszczuła17, poduszczał17, popuszczał17, opuszczała16, podpłacasz16, podpuszcza16,

9 literowe słowa:

douczałaś19, oduczałaś19, pouczałaś19, podpasłaś18, uszczałaś18, zduszałaś18, oszczałaś16, podszczuł16, poduczała16, odłuszcza15, opuszczał15, poszczuła15, pousadzał15, puszczała15, puszczało15, dopłacasz14, dopuszcza14, odpłacasz14, odpuszcza14, poduczasz14, poduszcza14, popłacasz14, popłaszcz14, popuszcza14, poupadasz14, zaduszało14, odszczała13, poszczała13, pozłacasz13, pozsadzał13,

8 literowe słowa:

odczułaś18, poczułaś18, popsułaś18, popadłaś17, szczułaś17, dopasłaś16, dospałaś16, odpasłaś16, podpłucz16, popasłaś16, pospałaś16, podłucza15, poduczał15, poupadał15, szczałaś15, douczała14, oduczała14, płaszczu14, płoszczu14, podpłaca14, połuszcz14, poszczuł14, pouczała14, puszczał14, supłacza14, szczudła14, szczudło14, szczupła14, szczupło14, podpasał13, podpasła13, poduszcz13, pospadał13, pospłaca13, uładzasz13, usadzało13, uszczała13, uszczało13, zaduszał13, zduszała13, zduszało13, douczasz12, odszczał12, oduczasz12, opłacasz12, opuszcza12, płaszcza12, płoszcza12, połaszcz12, poszczał12, pouczasz12, pousadza12, pszczoła12, oszczała11, ozłacasz11, popadasz11, zsadzało11, pozsadza10, zapodasz10,

7 literowe słowa:

upadłaś17, upasłaś16, opadłaś15, podałaś15, spadłaś15, doszłaś14, opasłaś14, podpału14, popłucz14, poszłaś14, douczał13, łapaczu13, łupacza13, odczuła13, odsupła13, oduczał13, poczuła13, popsuła13, posupła13, pouczał13, supłacz13, upadało13, zapłucz13, zaszłaś13, doczłap12, dopłaca12, łuszcza12, odpłaca12, odpłacz12, pałaszu12, poczłap12, podpasł12, poducza12, popadał12, popadła12, popłaca12, popłacz12, poupada12, szczuła12, szczuło12, upasało12, usadzał12, uszczał12, zasupła12, zduszał12, dopasał11, dopasła11, dospała11, odpasał11, odpasła11, odsapał11, papusza11, papuszo11, płaszcz11, płoszcz11, popasał11, popasła11, posapał11, pospała11, pozłaca11, puszcza11, puszczo11, spadało11, spładza11, upadasz11, zaczłap11, zapadło11, zapłacz11, zapodał11, czausza10, osaczał10, osadzał10, osładza10, oszczał10, podczas10, podpasa10, podpasz10, pospada10, sadzało10, szczała10, szczało10, zadusza10, zapasło10, zaspało10, zdołasz10, zsadzał10, odszcza9, opadasz9, osadcza9, paszcza9, paszczo9, poszcza9, szczapa9, szczapo9, szpacza9,

6 literowe słowa:

czułaś15, psułaś15, udałaś15, ozułaś14, padłaś14, podłaś14, uszłaś14, zzułaś14, pasłaś13, podpaś13, spałaś13, zdałaś13, człapu12, dopału12, łupacz12, odczuł12, odpału12, opłucz12, padołu12, pałacu12, płaczu12, poczuł12, popsuł12, słupca12, spłucz12, upadał12, upadła12, upadło12, upłacz12, całusa11, łuszcz11, podłap11, podpał11, poducz11, popadł11, szczuł11, uładza11, upasał11, upasła11, upasło11, zapału11, asauło10, dopasł10, dospał10, doucza10, łapacz10, odpasł10, odpasu10, oducza10, opadał10, opadła10, opłaca10, opłacz10, pacało10, padało10, papusz10, podała10, popasł10, popasu10, pospał10, poucza10, puszcz10, spadał10, spadła10, spadło10, spłaca10, spłacz10, zapadł10, zapadu10, apaszu9, czausz9, doszła9, łapsza9, łapszo9, łaszcz9, opasał9, opasła9, ospała9, ozłaca9, pałasz9, pasało9, paszoł9, popacz9, popada9, poszła9, sadzał9, sapało9, słocza9, szczał9, usadza9, uszcza9, zadało9, zapasł9, zapasu9, zaspał9, zdusza9, dopasa8, odpasa8, odpasz8, pacasz8, padasz8, paszcz8, podasz8, popasa8, posada8, szczap8, szpada8, szpado8, zapoda8, zaszła8, zaszło8, czasza7, czaszo7, osacza7, osadza7, oszcza7, zadasz7, zapasz7, zasado7, zsadza7,

5 literowe słowa:

dułaś14, poduś13, dałaś12, połaś12, zaduś12, dopaś11, odłup11, odpaś11, padłu11, płodu11, płuca11, płuco11, płucz11, połup11, popaś11, pudła11, pudło11, pułap11, szłaś11, upadł11, całus10, czołu10, czuła10, czuło10, dupcz10, opału10, osłup10, płazu10, płozu10, psuła10, psuło10, sadłu10, słodu10, słupa10, supła10, udała10, udało10, upasł10, upłaz10, załup10, zapaś10, zładu10, złuda10, złudo10, apapu9, asauł9, cauda9, caudo9, cudza9, cudzo9, czadu9, człap9, czopu9, dopał9, doucz9, odpał9, oducz9, opadł9, opadu9, ozuła9, pacał9, padał9, padła9, padło9, pałac9, płaca9, płaco9, płacz9, podał9, podła9, połap9, poucz9, spadł9, spadu9, spodu9, szału9, upada9, uszła9, uszło9, złazu9, zzuła9, zzuło9, causa8, causo8, czasu8, czoła8, dusza8, duszo8, łapsa8, łapsz8, opasł8, opasu8, opusz8, osadu8, pasał8, pasła8, pasło8, pauza8, pauzo8, płaza8, płazo8, płosz8, płoza8, posła8, puaza8, sadła8, sadło8, sadzu8, sapał8, słocz8, spała8, spało8, sucza8, suczo8, szapu8, szłap8, szupo8, udasz8, upasa8, zadał8, załap8, zapał8, zdała8, zdało8, zdoła8, czapa7, czapo7, czopa7, dacza7, daczo7, łasza7, łaszo7, łosza7, odpas7, odsap7, opada7, popas7, posad7, posap7, spacz7, spada7, szpad7, zapad7, zołza7, apasz6, czasz6, opasa6, opasz6, osacz6, osada6, pasza6, paszo6, sadza6, sadzo6, spoza6, szapa6, szapo6, szcza6, szopa6, zapas6, zasad6, zasap6, zaspa6, zaspo6, zdasz6,

4 literowe słowa:

oścu11, upaś11, zduś11, płuc10, złaś10, adaś9, czuł9, dołu9, duła9, duło9, ładu9, łapu9, łupa9, łupo9, ołup9, opaś9, ośca9, psuł9, słup9, spaś9, udał9, ułap9, upał9, złud9, złup9, capu8, caud8, cuda8, cudo8, duca8, duco8, dupa8, dupo8, łuza8, łuzo8, osłu8, ozuł8, pacu8, padł8, padu8, papu8, płac8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, pupa8, pupo8, ucap8, upad8, zzuł8, cała7, cało7, caus7, dała7, dało7, doła7, dusz7, łada7, łado7, łapa7, łapo7, łaps7, oczu7, opał7, opus7, ospu7, pała7, pało7, pasł7, pasu7, pauz7, płaz7, płoz7, poła7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, sodu7, spał7, sucz7, upas7, uzda7, uzdo7, zadu7, zdał7, zład7, złap7, zupa7, zupo7, apap6, capa6, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, łasa6, łasz6, łosz6, łoza6, opad6, osła6, paca6, paco6, pacz6, pada6, papa6, papo6, poda6, popa6, spad6, spod6, szał6, szła6, szło6, szoł6, uaza6, złaz6, zoła6, zołz6, casa5, caso5, czas5, dasz5, doza5, opas5, osad5, ospa5, pasa5, pasz5, poza5, sadz5, sapa5, sapo5, soda5, szap5, szop5, zacz5, zada5, zasp5, zocz5, oaza4, szoa4,

3 literowe słowa:

duś10, łaś9, łoś9, cłu8, coś8, duł8, łup8, paś8, płu8, auł7, cud7, cup7, duc7, dup7, łuz7, puc7, pud7, pup7, zaś7, złu7, cła6, cło6, dał6, duo6, ład6, łap6, opu6, pał6, pła6, pło6, psu6, spu6, ucz6, uda6, udo6, ups6, uzd6, zup6, aua5, cap5, cod5, doc5, łza5, łzo5, ozu5, pac5, pad5, pap5, pod5, pop5, sał5, sou5, szu5, uaz5, uza5, uzo5, zła5, zło5, acz4, cas4, dao4, doz4, oda4, osp4, pas4, psa4, sad4, sap4, soc4, spa4, zad4, zda4, asa3, oaz3, osa3, sza3, zza3,

2 literowe słowa:

6, ud5, au4, su4, uz4, ad3, co3, da3, do3, od3, op3, pa3, po3, aa2, as2, os2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAŁAŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAŁAŚ to

podpuszczałaś

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczałaś

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAŁAŚ

Ze słowa PODPUSZCZAŁAŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAŁAŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAŁAŚ to

podpuszczałaś

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczałaś

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty