Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUCHNĘLIŚMY

Z liter PODPUCHNĘLIŚMY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podpuchnęliśmy33,

12 literowe słowa:

dopchnęliśmy28, popchnęliśmy28, podpuchliśmy27,

11 literowe słowa:

puchnęliśmy28, upchnęliśmy28, opchnęliśmy26, pochudliśmy25, popuchliśmy25, podpuchnęli24,

10 literowe słowa:

cupnęliśmy25, dupnęliśmy25, pchnęliśmy25, opuchliśmy23, podpuścimy22, międlonych21,

9 literowe słowa:

chudliśmy22, podęliśmy22, puchliśmy22, dmuchnęli21, podpuchnę21, dopuścimy20, odpuścimy20, opuchlinę20, poduścimy20, popuścimy20, uśpionych20, dopchnęli19, odchylnię19, pochylnię19, popchnęli19, podpuchli18, pulchnymi18, odpchlimy17, opuchliny17, pochlipmy17, puchlinom17, umilonych17,

8 literowe słowa:

odęliśmy20, podpuchę20, pomuchlę20, pochudnę19, popuchnę19, puchlinę19, puchnęli19, upchnęli19, opuścimy18, podpuści18, hymnodię17, ludności17, mydlnicę17, odmulinę17, opchnęli17, podmuchy17, podpuchy17, popychlu17, pulchnym17, uśpionym17, domyślni16, dulonych16, międlony16, miluchny16, mulonych16, mylności16, odpylnię16, pochudli16, pomuchli16, pomyślni16, ponęcimy16, popuchli16, puchliny16, udolnych16, domicylu15, dulcynom15, miluchno15, opuchlin15, pociupmy15, podmyciu15, popychli15, puchlino15, pudlicom15, upodlimy15, chodnymi14, donucimy14, dulonymi14, miodnych14, odchylni14, odmuliny14, pilonych14, pochylni14, ponucimy14, udolnymi14, mydlnico13,

7 literowe słowa:

dęliśmy19, domyślę19, oślęciu19, pomyślę19, chlupię18, chlupnę18, dmuchnę18, poduchę18, dulcynę17, duliśmy17, miluścy17, odchylę17, odpchlę17, opuchnę17, pędnych17, pochylę17, podmulę17, poduśmy17, pudlicę17, puścimy17, śpiochu17, chlipnę16, chlupmy16, cupnęli16, dopchnę16, dopuści16, dupnęli16, hycnęli16, mędlicy16, muśliny16, nudyści16, odplunę16, odpuści16, pchnęli16, podęciu16, podpylę16, poduści16, pomydlę16, popchnę16, popuści16, śpiochy16, umyślni16, cholinę15, chudymi15, chuppom15, domyśli15, dośpimy15, dumnych15, dupnych15, dymnicę15, ludnych15, luśniom15, mędlico15, modyści15, mulnych15, pędnymi15, pluchom15, podmuch15, podpuch15, poduchy15, podymię15, pomiędl15, pomyśli15, pościmy15, pośpimy15, pudlich15, pulchny15, umocnię15, umodnię15, uśpiony15, yuppich15, chlipmy14, cydonię14, dośnimy14, duchnom14, dyplomu14, lunchom14, olśnimy14, opuchli14, pęcinom14, pędniom14, puchlin14, pudlicy14, pulchni14, uchylni14, chinolu13, chodnym13, cudnymi13, dolnych13, domyciu13, dulcyno13, dulonym13, dunlopy13, dupciom13, dupnymi13, lipnych13, ludnymi13, lynchom13, modnych13, mulnicy13, niuchom13, odchyli13, odmyciu13, odpchli13, odpluci13, oppidum13, pilchom13, pilnych13, pluciom13, pochlip13, pochyli13, podmuli13, polnych13, pomnych13, pomyciu13, popluci13, pudlico13, pupciom13, pupilom13, udolnym13, upocimy13, choliny12, domicyl12, dupinom12, dylicom12, mydlnic12, odmulin12, opunimy12, podlimy12, podmyci12, podmyli12, podpyli12, pomydli12, pupinom12, pylicom12, pypciom12, udnicom12, umilony12, clonymi11, dolnymi11, dylinom11, dymnico11, odpylni11, pilonym11, polnymi11,

6 literowe słowa:

umyślę19, chuppę17, luśnię17, pluchę17, uchylę17, chudnę16, dośpię16, duchnę16, mięchu16, oślicę16, pośpię16, puchnę16, śmichu16, upchnę16, chomlę15, dośnię15, dupcię15, huminę15, lumpię15, mucynę15, mulicę15, odmulę15, olśnię15, oślinę15, ośminę15, popędu15, pupcię15, śmichy15, umyśli15, upędom15, upodlę15, uśpimy15, chudym14, chuppy14, ciupnę14, dmuchy14, dochnę14, domyśl14, donucę14, dupinę14, dylicę14, luminę14, mędlic14, mięcho14, mulinę14, munidę14, muślin14, nodulę14, odęciu14, odpylę14, ondulę14, opchnę14, opuści14, oślich14, pędnym14, pluchy14, pomylę14, pomyśl14, ponucę14, popędy14, pupinę14, pylicę14, ślipmy14, śpioch14, udnicę14, ulminę14, umości14, unośmy14, upomnę14, chlipu13, choinę13, chudli13, chupom13, chuppo13, dęciom13, duchny13, duchom13, dylinę13, holdup13, hucpom13, lipomę13, lśnimy13, lunchy13, luśnio13, lynchu13, miodlę13, mulich13, myślni13, nęcimy13, odymię13, opilcę13, oślicy13, pęciny13, pilchu13, plucho13, podęli13, poduch13, pomści13, puchli13, puchom13, uchyli13, ciupmy12, cudnym12, dolinę12, dominę12, donicę12, duchno12, dulcyn12, dulimy12, duplom12, dupnym12, dychom12, huminy12, hyclom12, lichym12, limonę12, ludnym12, mnichu12, modniś12, mulicy12, niuchy12, odchyl12, ośliny12, ośminy12, pchlim12, pęcino12, pędnio12, pilchy12, pinolę12, pochyl12, podmul12, pominę12, ponchu12, ponęci12, pudlic12, pudlim12, pudlom12, pulpom12, pychom12, pypciu12, ślinom12, śnicom12, ucholi12, yuppim12, chipom11, chodny11, chomli11, ciulom11, ciupom11, cyplom11, dipolu11, dochny11, domciu11, duciom11, dulony11, dunlop11, dupcio11, dupiny11, dupoli11, dyplom11, humino11, lichom11, ludiom11, luminy11, mnichy11, mucyno11, mulico11, muliny11, mulony11, munidy11, nucimy11, odmuli11, olimpu11, omyciu11, opilcu11, opluci11, pociup11, podium11, podpyl11, pomydl11, popich11, poundy11, puncom11, pupcio11, pupiny11, pylonu11, udnicy11, udoimy11, udolny11, ulicom11, ulminy11, upodli11, upoimy11, chinol10, chinom10, chodni10, choiny10, cholin10, clipom10, clonym10, diunom10, dolnym10, dominu10, domyci10, domyli10, donuci10, dupino10, dylico10, dymnic10, indolu10, inulom10, ipponu10, lipcom10, lipnym10, lipomy10, lumino10, molinu10, mulino10, munido10, mydlin10, noduli10, nyplom10, oclimy10, odmyci10, odmyli10, odpyli10, ohydni10, olimpy10, onduli10, opilcy10, opunim10, pilnym10, pilonu10, plicom10, pocimy10, podymi10, polipy10, polnym10, pomyci10, pomyli10, ponuci10, punoli10, pupino10, pylico10, udnico10, udolni10, ulmino10, umocni10, umodni10, unicom10, upomni10, cyniom9, doliny9, dominy9, donicy9, dylino9, dymion9, dyniom9, ippony9, limony9, lnicom9, miodny9, omylni9, pilony9, pindom9,

5 literowe słowa:

myślę16, uśpię16, chupę15, doślę15, hucpę15, muchę15, poślę15, puchę15, chylę14, duplę14, duśmy14, dychę14, hulnę14, lśnię14, muldę14, noścę14, olśnę14, pulpę14, pychę14, ślinę14, śmych14, śnicę14, umyśl14, upędy14, ciumę13, ciupę13, cupnę13, dęciu13, doulę13, duolę13, dupnę13, hycnę13, lichę13, lochę13, michę13, mięch13, mydlę13, ohydę13, olchę13, pchnę13, picuś13, plunę13, poduś13, puncę13, puści13, śmich13, ulicę13, umilę13, upocę13, chinę12, chlup12, chudy12, chupp12, chupy12, diunę12, dmuch12, duchy12, dychu12, dymię12, hondę12, hucpy12, hyclu12, inulę12, luśni12, międl12, modlę12, muchy12, myśli12, omylę12, onucę12, opylę12, ośmiu12, pędny12, pędom12, plicę12, pluch12, podlę12, podmę12, pompę12, popęd12, puchy12, pychu12, śpimy12, uchyl12, chipu11, chodu11, chudo11, chupo11, cynię11, cyplu11, domiś11, dopnę11, dośpi11, duchn11, duhom11, dulmy11, dynię11, hilum11, holmu11, hoplu11, hucpo11, hymnu11, lichu11, lnicę11, lochu11, lumpy11, lunch11, michu11, mości11, mucho11, muldy11, noścy11, nośmy11, odęci11, odęli11, oślic11, oślim11, pęcin11, pędni11, pindę11, pomnę11, pości11, pośpi11, pucho11, puhom11, pulpy11, pumpy11, śliny11, śnicy11, śnimy11, uchol11, uchom11, uhlom11, chipy10, chlip10, chody10, chyli10, ciumy10, ciupy10, clipu10, cudny10, cudom10, diucy10, doinę10, dolcu10, dośni10, ducom10, dumny10, dupci10, dupli10, duplo10, dupny10, dupol10, dupom10, dycho10, holmy10, humin10, hunom10, hycli10, lichy10, lipcu10, lochy10, locum10, ludny10, ludom10, lumpi10, lupom10, lynch10, michy10, mucyn10, muldo10, mulic10, mulny10, myciu10, niuch10, nyplu10, odmul10, olchy10, olśni10, ominę10, oślin10, ośmin10, pchli10, pilch10, pilum10, pionę10, pucom10, pudli10, pudom10, pulom10, pulpo10, puncy10, pupci10, pupil10, pupom10, pycho10, ślino10, śnico10, ulicy10, umyci10, umyli10, yuppi10, chiny9, chnom9, chony9, ciumo9, ciupo9, climy9, clipy9, cudni9, cypli9, diolu9, diuny9, douli9, dumni9, duoli9, dupin9, dupni9, dylic9, dylom9, dyonu9, hilom9, hipom9, hondy9, hopli9, idolu9, licho9, linum9, ludni9, ludno9, lumin9, lunom9, micho9, miodu9, mnich9, moich9, mulin9, mulni9, munid9, mydli9, nodul9, nudom9, nulom9, odium9, odpyl9, omuli9, onucy9, onych9, opium9, pilmy9, plicy9, plonu9, podym9, poliu9, pompy9, pomyl9, ponch9, pound9, punco9, punol9, punom9, pupin9, pylic9, pypci9, udnic9, udony9, ulico9, ulmin9, upoci9, chino8, choin8, cipom8, clony8, cnymi8, cynom8, dilom8, dipol8, dipom8, diuno8, doimy8, dolny8, dylin8, dymni8, dymno8, dynom8, inulo8, ipody8, licom8, lidom8, lipny8, lipom8, lnicy8, miody8, mionu8, mocny8, modli8, modny8, munio8, mylni8, nypli8, odymi8, olimp8, omyci8, omyli8, opyli8, picom8, pilny8, pilom8, pindy8, pionu8, pipom8, plico8, plony8, podli8, poimy8, polip8, polny8, pomny8, pondy8, popim8, pylni8, pylon8, uniom8, cynio7, dniom7, doiny7, dolin7, dolni7, domin7, donic7, dynio7, indol7, indom7, ippon7, limon7, linom7, lnico7, miony7, mocni7, modni7, molin7, nicom7, nilom7, nipom7, onymi7, pilno7, pilon7, pindo7, pinol7, pinom7, piony7, pniom7, polni7, pomni7,

4 literowe słowa:

oślę13, śpię13, uhlę13, cumę12, dulę12, dumę12, dupę12, lupę12, pędu12, pucę12, pulę12, pumę12, pupę12, śnię12, upęd12, chnę11, iluś11, lunę11, oścu11, uśpi11, chup10, cipę10, codę10, colę10, dęci10, dęli10, dolę10, duch10, hucp10, lipę10, mchu10, modę10, mopę10, much10, oclę10, odmę10, picę10, pilę10, pipę10, pocę10, puch10, ślip10, unię10, unoś10, duho9, holu9, linę9, lśni9, lump9, nęci9, nicę9, nipę9, ości9, ośli9, plum9, puho9, pulp9, pump9, ślin9, śnic9, ucho9, uhli9, uhlo9, ciul8, cium8, clou8, cudo8, cumo8, dilu8, domu8, doul8, duco8, duli8, dumo8, duol8, dupo8, huno8, lich8, licu8, lidu8, loch8, lodu8, luci8, ludi8, lupo8, modu8, molu8, mulo8, olch8, omul8, oplu8, polu8, popu8, puco8, puli8, pulo8, pumo8, punc8, pupo8, udom8, ulic8, ulom8, chin7, chno7, chon7, clip7, diun7, dniu7, holi7, hond7, indu7, inul7, luno7, nich7, nilu7, nuci7, nudo7, nuli7, onuc7, pinu7, plic7, pniu7, pomp7, puno7, udon7, upoi7, clio6, coli6, diol6, dnom6, doli6, dony6, dyno6, dyon6, idol6, ipod6, lico6, lido6, lipo6, lnic6, ocli6, opli6, pilo6, pind6, pipo6, plon6, pond6, pony6, popi6, unio6, lino5, nico5,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUCHNĘLIŚMY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUCHNĘLIŚMY to

podpuchnęliśmy

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

dopchnęliśmy

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUCHNĘLIŚMY

Ze słowa PODPUCHNĘLIŚMY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUCHNĘLIŚMY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUCHNĘLIŚMY to

podpuchnęliśmy

. 33 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopchnęliśmy

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty