Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUCHŁSZY

Z liter PODPUCHŁSZY można ułożyć aż 416 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

podpuchłszy22,

10 literowe słowa:

pochudłszy20, popuchłszy20,

9 literowe słowa:

podpuchły20, podsłuchy19, opuchłszy18,

8 literowe słowa:

pochudły18, podpuchł18, popuchły18, hołudzcy17, odsłuchy17, podpuchy17, podsłuch17, posłuchy17, słoduchy17, dupczyło16, podłuczy16, podpłucz16, poduczył16,

7 literowe słowa:

łopuchy16, odchyłu16, opuchły16, pochudł16, pochyłu16, popuchł16, schudły16, spuchły16, dupczył15, odsłuch15, osłuchy15, podłych15, podpuch15, poduchy15, posłuch15, schudło15, słoduch15, spuchło15, chudszy14, doschły14, douczył14, hołyszu14, odczuły14, odhuczy14, oduczył14, poczuły14, popłucz14, popsuły14, poschły14, posuchy14, pouczył14, opuszył13, podsypu13, poduczy13, puszyło13, szypuło13, podszył12, psychoz12, słodycz12,

6 literowe słowa:

chudły15, puchły15, chłodu14, chłopu14, chudło14, chuppy14, łopuch14, opuchł14, puchło14, schudł14, słuchy14, słychu14, spuchł14, uschły14, chłody13, chłopy13, chuppo13, odchył13, odłupy13, osłuch13, płochy13, pochył13, poduch13, psychu13, scypuł13, spychu13, uschło13, dupczy12, hyzopu12, odczuł12, odhucz12, opłucz12, oschły12, osuchy12, poczuł12, popsuł12, posuch12, puszył12, schodu12, słudzy12, spłucz12, szychu12, szydłu12, szypuł12, uczyło12, douczy11, hołysz11, odsypu11, oduczy11, poducz11, posypu11, pouczy11, schody11, słodcy11, uszyło11, doszły10, doszył10, odszył10, opuszy10, płoszy10, podsyp10, poszły10, poszył10, słoczy10, szycho10, szydło10, uszyco10,

5 literowe słowa:

chudł13, puchł13, chudy12, chupp12, chupy12, duchy12, dychu12, hołdu12, hucpy12, pchły12, puchy12, pychu12, słuch12, chłop11, chodu11, chudo11, chupo11, czuhy11, czuły11, hołdy11, hucpo11, huczy11, łycho11, odłup11, pchło11, płoch11, płodu11, płuco11, płucz11, połup11, psuły11, pucho11, pudło11, schły11, słupy11, słych11, suchy11, supły11, uczył11, złudy11, złych11, zuchy11, chody10, cudzy10, czołu10, czuho10, czuło10, dupcz10, dycho10, osłup10, osuch10, ozuły10, płody10, płozu10, podły10, psuło10, psych10, pycho10, schło10, shopu10, shoyu10, słodu10, spych10, sucho10, uszły10, uszył10, złudo10, cudzo9, czopu9, doucz9, duszy9, hopsy9, hyzop9, oducz9, opusy9, osypu9, płozy9, posły9, poucz9, puszy9, shopy9, słody9, sochy9, spodu9, suczy9, szych9, szypu9, uszło9, uszyc9, zsypu9, czopy8, dosyp8, duszo8, łoszy8, odsyp8, opusz8, oszył8, płosz8, posyp8, słocz8, spody8, suczo8, szupo8, szyło8, dyszo7, szody7, szopy7, szypo7,

4 literowe słowa:

chup10, duch10, duhy10, duły10, hucp10, łupy10, łych10, płuc10, puch10, puhy10, pyłu10, uchy10, cudy9, czuh9, czuł9, dołu9, ducy9, duho9, duło9, dupy9, dych9, hołd9, hucz9, hyzu9, łupo9, łuzy9, ołup9, psuł9, pucy9, pudy9, puho9, pupy9, pych9, słup9, ucho9, złud9, złup9, zuch9, cudo8, doły8, duco8, dupo8, hopy8, łuzo8, łydo8, ochy8, ohyd8, osłu8, ozuł8, poły8, popu8, puco8, pucz8, pupo8, uczy8, usyp8, uzdy8, zupy8, cody7, copy7, dusz7, hops7, łozy7, łyso7, oczu7, opus7, osły7, ospu7, płoz7, popy7, pusz7, shop7, soch7, sodu7, sucz7, szły7, szył7, uszy7, uzdo7, zoły7, zupo7, czop6, dozy6, dysz6, dyzo6, łosz6, oczy6, oscy6, ospy6, osyp6, pozy6, pyzo6, sody6, spod6, sycz6, szło6, szoł6, szyp6, zsyp6, szop5,

3 literowe słowa:

chu8, cłu8, duh8, duł8, łup8, phu8, płu8, puh8, uch8, cud7, cup7, duc7, dup7, hyc7, łuz7, łyd7, łyp7, phy7, puc7, pud7, pup7, pył7, udy7, złu7, cło6, duo6, hoc6, hop6, hoy6, hyz6, łzy6, och6, opu6, pło6, psu6, spu6, ucz6, udo6, ups6, uzd6, uzy6, zły6, zup6, cod5, czy5, doc5, dyz5, łzo5, ody5, opy5, ozu5, pod5, pop5, psy5, pyz5, sou5, spy5, syp5, szu5, uzo5, zło5, doz4, osp4, osy4, ozy4, soc4, zys4,

2 literowe słowa:

hu6, ud5, yh5, dy4, ho4, oh4, su4, uz4, co3, do3, od3, op3, po3, yo3, os2, oz2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUCHŁSZY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUCHŁSZY to

podpuchłszy

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

pochudłszy

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PODPUCHŁSZY

Ze słowa PODPUCHŁSZY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUCHŁSZY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUCHŁSZY to

podpuchłszy

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pochudłszy

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty