Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPOZNAŃSKIEGO

Z liter PODPOZNAŃSKIEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

podpoznańskiego27,

13 literowe słowa:

podpoznańskie23, poszkapionego18,

12 literowe słowa:

podpoznański22, poznańskiego22, podpasionego17, oszkapionego16,

11 literowe słowa:

neopogański21, niedogońska21, niepodkopań21, niepogańsko21, panońskiego21, popodnoszeń20, podkopanego17, podpisanego16, popodginasz16, popsikanego16, dopasionego15, odpasionego15, podkopniesz15, popasionego15, posadzonego15, spodzianego15, podkoszenia14, posiedzonka14, posiedzonko14, poszkapione14, poszkapiono14,

10 literowe słowa:

popodginań21, niegdańsko20, niedokopań19, nieodkopań19, niepokopań19, poszkapień19, poodnoszeń18, poznańskie18, diagnoskop15, dokopanego15, odkopanego15, pokopanego15, pokpionego15, dopisanego14, gazoskopie14, odpisanego14, okadzonego14, podkopanie14, podkopiesz14, podoskopia14, podoskopie14, podpiekano14, podpiekasz14, podsianego14, podzianego14, pogodzenia14, poiskanego14, poodginasz14, popisanego14, posikanego14, skopionego14, endoskopia13, endoskopio13, odkopniesz13, opasionego13, osadzonego13, podkoszeni13, podkoszona13, podkoszone13, podopinasz13, podpasione13, podpasiono13, poodpinasz13, popadniesz13, aposiopezo12, dokoszenia12, odkoszenia12, oszkapione12, oszkapiono12, pokoszenia12, szopeniado12,

9 literowe słowa:

dogońskie19, dońskiego19, epigońska19, epigońsko19, pańskiego19, podgonień19, podpiekań19, podpieńka19, pogańskie19, pogodnień19, poodginań19, aońskiego18, nippońska18, nippońsko18, podkoszeń18, podopinań18, podpasień18, poodpinań18, spoganień18, apenińsko17, niedońska17, niedońsko17, niedospań17, niekopsań17, nieokopań17, niepańsko17, niepospań17, nieskopań17, oszkapień17, panieńsko17, panońskie17, podnoszeń17, poznański17, poznańsko17, popodgina14, appendiks13, dospanego13, gdakniesz13, geoskopia13, geoskopio13, godzieska13, godziesko13, gonioskop13, gonopodia13, gospodzie13, kopionego13, kopsanego13, niepogoda13, niepogodo13, odgapione13, odgapiono13, okopanego13, okpionego13, podegnasz13, podginasz13, podgonisz13, podkopane13, podkopani13, podkopano13, podkopnie13, podogonia13, podogonie13, pogapiono13, pogodzeni13, pogodzona13, pogodzone13, pospanego13, psikanego13, skopanego13, spiegando13, spodniego13, szkodnego13, askogonie12, daszonego12, dogaszeni12, dogaszone12, dogaszono12, dokopanie12, dokopiesz12, dopiekano12, dopiekasz12, dosianego12, gniadosze12, kiszonego12, kosogonie12, koszonego12, nadopieko12, odkopanie12, odkopiesz12, odsianego12, odzianego12, opadzisko12, opisanego12, osikanego12, pasionego12, podpinasz12, podpisane12, podpisano12, pogaszeni12, pogaszone12, pogaszono12, pokapiesz12, pokopanie12, pokopiesz12, popodnosi12, popsikane12, popsikano12, posianego12, sadzonego12, spongioza12, spongiozo12, zsikanego12, anoskopie11, anoskopio11, aposiopez11, dokoszeni11, dokoszona11, dokoszone11, dopasione11, dopasiono11, dosiekano11, nakopiesz11, odkoszeni11, odkoszona11, odkoszone11, odpasione11, odpasiono11, opadniesz11, pokoszeni11, pokoszona11, pokoszone11, popasione11, popasiono11, posadzeni11, posadzone11, posadzono11, posiekano11, posiepano11, psianodze11, siedzonka11, siedzonko11, spodziane11, spodziano11, szopeniad11, okoszenia10, oksozonie10,

8 literowe słowa:

dogońska18, dogoński18, gdańskie18, odgapień18, podegnań18, podginań18, podkopań18, pogański18, pogańsko18, pogapień18, pogodzeń18, dogaszeń17, dogonień17, dopiekań17, odgonień17, podpinań17, podpisań17, pogaszeń17, pogonień17, popsikań17, pozginań17, spodeńki17, dokoszeń16, dopasień16, dosiekań16, niekopań16, niepodań16, odkoszeń16, odpasień16, odpoznań16, panoński16, panońsko16, penińska16, penińsko16, pizańsko16, pokoszeń16, popasień16, posadzeń16, posiekań16, posiepań16, pospinań16, poznikań16, spodziań16, zagonień16, zaognień16, donoszeń15, nakiszeń15, nakoszeń15, odnoszeń15, panoszeń15, ponoszeń15, epigonka12, epigonko12, gazoskop12, gdanisko12, gniazdek12, gniazdko12, godzinek12, godzinka12, godzinko12, kidanego12, kopanego12, odgapisz12, pagodzie12, pedoskop12, pikanego12, podanego12, podgoisz12, podgonie12, podkopie12, podogona12, podogoni12, podoskop12, podpasek12, podpaski12, podpasko12, podpieka12, podpinek12, podpinka12, podpinko12, pogapisz12, pogodnie12, pogodzie12, poodgina12, apokopie11, diagnozo11, doginasz11, dogniesz11, dogonisz11, dokopane11, dokopani11, dokopano11, dzianego11, endoskop11, epignoza11, epignozo11, gniadosz11, gnidosza11, gnidosze11, godzenia11, gonadzie11, isagodze11, iskanego11, kosogona11, nadopiek11, niezgoda11, niezgodo11, odegnasz11, odginasz11, odgonisz11, odkopane11, odkopani11, odkopano11, odkopnie11, opadzisk11, papiesko11, pisanego11, podkasze11, podnosek11, podnoska11, podnoski11, podoknia11, podoknie11, podopina11, podpasie11, podpasze11, podpisze11, podpoisz11, pogniesz11, pogonisz11, pokopane11, pokopani11, pokopano11, pokpiona11, pokpione11, pokpiono11, poodpina11, popadnie11, posadzek11, posadzki11, posadzko11, poszkapi11, psianogo11, spodenki11, spodniak11, spodnika11, spongioz11, zadniego11, zgapione11, zgapiono11, akondzie10, dokonasz10, donaksie10, dopinasz10, dopisane10, dopisano10, dopniesz10, dospanie10, epanodos10, izoopako10, kapiszon10, kapniesz10, kopniesz10, kopsanie10, nadpisze10, niedokos10, odespani10, odespano10, odpinasz10, odpisane10, odpisano10, odsapnie10, odsikano10, okadzeni10, okadzone10, okadzono10, okapiesz10, okeanido10, okopanie10, okopiesz10, ooskopie10, opadzino10, opiekano10, opiekasz10, osianego10, ospianek10, ospianko10, padniesz10, pasionek10, pasionko10, piosenka10, piosenko10, piszanek10, piszanko10, podsiane10, podsiano10, podziane10, podziano10, poiskane10, poiskano10, pokonasz10, poodnosi10, popisane10, popisano10, posadzie10, posikane10, posikano10, pospanie10, pszonaki10, sadzonek10, sadzonki10, sadzonko10, skandzie10, skopanie10, skopiona10, skopione10, skopiono10, spiekano10, szkapino10, zakpiono10, zaspokoi10, koszenia9, okoszeni9, okoszona9, okoszone9, opasione9, opasiono9, osadzeni9, osadzone9, osadzono9, osiekano9, pozanosi9, skazonie9, szodonie9, zepsiano9, zesikano9, zsiekano9, osazonie8,

7 literowe słowa:

gdański17, gdańsko17, doginań16, dokopań16, odegnań16, odginań16, odkopań16, ogieńka16, pokopań16, pokpień16, zgapień16, adeński15, adeńsko15, dokonań15, dońskie15, dopinań15, dopisań15, odespań15, odpinań15, odpisań15, odsikań15, ogonień15, okadzeń15, opiekań15, opieńka15, opieńko15, pańskie15, pieńska15, pieńsko15, podsiań15, podziań15, poiskań15, pokonań15, popisań15, posikań15, skapień15, skopień15, spiekań15, zakpień15, zganień15, zgonień15, aońskie14, nadzień14, niespań14, niezdań14, okoszeń14, opasień14, osadzeń14, osiekań14, snopień14, spanień14, zadnień14, zesikań14, zsiekań14, agendki11, agendko11, dekagon11, egipska11, egipsko11, gdaknie11, gdanisk11, gospoda11, gospodo11, kadiego11, kopnego11, podegna11, podgina11, podgoni11, podogon11, poganek11, poganki11, poganko11, pogodna11, pogodne11, pogodni11, pogodzi11, popiego11, zapping11, apokopo10, askogon10, diagnoz10, diakope10, diakopo10, diaskop10, dognasz10, dokopie10, dopieka10, dopinek10, dopinka10, dopinko10, dopisek10, dziopek10, dziopka10, dziopko10, epignoz10, epigona10, episkop10, gadzino10, gandzie10, gandzio10, gapiono10, gazonik10, gniazdo10, gnidosz10, godzeni10, godzien10, godzina10, godzino10, godzona10, godzone10, godzono10, kaniego10, kodopis10, kosogon10, koziego10, nadpiek10, odkopie10, odsapek10, odsapki10, odsapko10, ogienka10, ogniska10, ognisko10, oskiego10, pagonie10, paziego10, pepinka10, pepinko10, pianego10, podanek10, podanko10, podkasz10, podkosi10, podokni10, podpasz10, podpina10, podpisz10, poganie10, pognasz10, pogoisz10, pogonie10, pokapie10, pokopie10, pokpisz10, popadie10, popadio10, popsika10, posadek10, posadki10, posadko10, poszkap10, pozgina10, snigdze10, spodnik10, spodzik10, spogani10, spopode10, szoking10, szpadek10, szpadki10, szpadko10, szpiega10, szponga10, szpongi10, szpongo10, zagonek10, zagonik10, zagonki10, zdanego10, zgadnie10, zgodnie10, aksoido9, dioksan9, donosik9, dopasie9, dopisze9, dosieka9, dospane9, dospani9, dospano9, dziekan9, dzionek9, dzionka9, dzionko9, espadon9, gaszeni9, gaszone9, gaszono9, gazonie9, inszego9, izogona9, izogono9, izoopak9, izopoda9, kadisze9, kadzono9, kandzie9, kanopie9, kapiesz9, kapinos9, kodeina9, kodeino9, kodonie9, konoida9, konoido9, konopea9, konopie9, kopanie9, kopiesz9, kopiona9, kopione9, kopiono9, kopsane9, kopsani9, kopsano9, kopsnie9, nadpisz9, nakopie9, naszego9, odkosza9, odkosze9, odpasie9, odpasze9, odpisze9, odpozna9, odsapie9, odznaki9, odznako9, ognisze9, ogonisz9, okeanid9, okopane9, okopani9, okopano9, okpiona9, okpione9, okpiono9, oogonia9, opadnie9, opadzie9, opadzin9, oponiak9, osadnik9, oszkapi9, pandzie9, panisko9, pasieko9, pineska9, pinesko9, pinezka9, pinezko9, piosnek9, piosnka9, piosnko9, pisanek9, pisanko9, piskano9, piszpan9, pizanek9, pizanko9, podanie9, podnosi9, podoisz9, pokazie9, pokosie9, pondzie9, popasie9, popisze9, popoisz9, posadzi9, posapie9, posieka9, pospane9, pospani9, pospano9, pospina9, poznaki9, poznako9, poznika9, psianek9, psianko9, psikane9, psikano9, pszonak9, pszonek9, pszonka9, pszonki9, pszonko9, sanepid9, sedanki9, sedanko9, sednika9, sianego9, skapnie9, skodzie9, skopane9, skopani9, skopano9, skopian9, spadnie9, spadzie9, spodnia9, spodnie9, spodzie9, szadoki9, szkapie9, szkapin9, szkodna9, szkodne9, szkodni9, szkopie9, szpinak9, zagonie9, zakopie9, zapinek9, zapinko9, zapisek9, zapisko9, zdaniek9, akinezo8, aksenio8, aksonie8, anodzie8, daszeni8, daszone8, daszono8, donosie8, dosiane8, dosiano8, eikozan8, kazeino8, kiszona8, kiszone8, kiszono8, kosonia8, kosonie8, koszeni8, koszona8, koszone8, koszono8, nadoisz8, napisze8, napoisz8, neozoik8, niekosa8, niekoso8, nieoska8, odsiane8, odsiano8, odziane8, odziano8, oksonie8, oksozon8, onkosie8, opinasz8, opisane8, opisano8, opniesz8, osadzie8, osikane8, osikano8, panosze8, panoszo8, pasione8, pasiono8, peniasz8, peszona8, peszono8, posiane8, posiano8, poznosi8, pszonie8, sadzeni8, sadzone8, sadzono8, siekano8, siepano8, sondzie8, szopena8, szpanie8, szpenia8, szpenio8, szpiona8, szponie8, zakonie8, zakosie8, zaponie8, zasieko8, zsikane8, zsikano8,

6 literowe słowa:

godzeń15, spogań15, doński14, dospań14, gaszeń14, kadzeń14, okopań14, pińsko14, podsiń14, pospań14, zdańko14, zegnań14, dosiań13, doznań13, niańko13, odsiań13, opisań13, posiań13, poznań13, spinań13, znikań13, doping10, kogdze10, podgoi10, podkop10, agendo9, apokop9, danego9, diakop9, dogoni9, gaszek9, gekona9, godzin9, kosego9, odegna9, odgoni9, odnogi9, ogonek9, ogonka9, padoki9, pikado9, pognoi9, pogoni9, spadki9, spodki9, spopod9, szpong9, zgodne9, zgodni9, adonik8, aksoid8, daikon8, diakon8, dokona8, dokosi8, izogon8, kanopo8, kidano8, konoid8, konopi8, kopani8, kopano8, kopisz8, kpiono8, nadpis8, nidzka8, nidzko8, odkazi8, odkosi8, odpasz8, odsika8, odznak8, ognasz8, okadzi8, okpisz8, opaski8, opinka8, opinko8, oponka8, oponki8, osadki8, paniko8, pianko8, pikano8, pionka8, pnisko8, podano8, podasz8, poiska8, pokona8, pokosi8, ponika8, posado8, posika8, posoki8, poznak8, psinko8, skidoo8, snopki8, spadzi8, spinko8, spodia8, spokoi8, sponad8, szenga8, szkopi8, szopki8, szpado8, zdanko8, zodiak8, adonis7, inkaso7, iskano7, kinazo7, kosoni7, kozina7, kozino7, nakosi7, napisz7, nioska7, niosko7, odiosa7, okonia7, osadzi7, oznaki7, oznako7, ozonki7, panosz7, pinaso7, pisano7, piszan7, ponsza7, ponszo7, psiano7, pszona7, pszono7, sianko7, sikano7, sionka7, sionko7, spoina7, szniko7, szodon7, szpona7, szpono7, zakosi7, zapono7, osazon6, osiano6, zanosi6,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPOZNAŃSKIEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPOZNAŃSKIEGO to

podpoznańskiego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

podpoznańskie

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPOZNAŃSKIEGO

Ze słowa PODPOZNAŃSKIEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPOZNAŃSKIEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPOZNAŃSKIEGO to

podpoznańskiego

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podpoznańskie

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty