Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKACH

Z liter PASŁĘCZANKACH można ułożyć aż 724 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

pasłęczankach25,

12 literowe słowa:

pasłęczanach23,

11 literowe słowa:

pasłęczanka20,

10 literowe słowa:

nałęczkach21, spęczakach20, zapachnęła20, człapakach18, kłapaczach18, łapaczkach18, pałczakach18, szłapakach17,

9 literowe słowa:

łęczakach20, chapsnęła19, nałęczach19, pęczakach19, zachęcała19, sękaczach18, pasłęczan17, płaczkach17, zachęcana17, kapłanach16, łapaczach16, łapankach16, pałankach16, płazakach16, zapałkach16, kałaszach15, kapcanach15, łazankach15, pacankach15, pałaszach15, apaszkach14, czakanach14, kaczanach14, panaksach14, spachacza14, zapaskach14, kaszanach13,

8 literowe słowa:

chapnęła18, pachnęła18, pęcakach18, pęczkach18, zachęcał18, chapankę17, łapaczkę17, pasłęcka17, sęczkach17, nałęczka16, napłaczę16, skapnęła16, spęczała16, zapachnę16, człapach15, łapakach15, łapskach15, pałacach15, płaczach15, płaksach15, płaskach15, spałkach15, spęczaka15, zanęcała15, chłapana14, czapkach14, kacapach14, kałanach14, kanałach14, łapszach14, łaszkach14, nachapał14, napchała14, naskaczę14, paczkach14, sałakach14, spęczana14, zachapał14, zakałach14, zapałach14, zapchała14, acankach13, acpanach13, chapanka13, czankach13, człapaka13, kanapach13, kłapacza13, łapaczka13, pacanach13, pałczaka13, paszkach13, snackach13, spachacz13, spankach13, szkapach13, szpakach13, złachana13, apaszach12, aspanach12, nakazach12, napchasz12, spłacana12, spłakana12, szłapaka12, szpanach12, zapasach12, zapchana12, sazanach11,

7 literowe słowa:

chłapnę17, pchnęła17, słępach17, achnęła16, płaczkę16, schnęła16, capnęła15, chapsnę15, czknęła15, kapnęła15, łapankę15, łęczaka15, pacnęła15, pałankę15, skłaczę15, spęczał15, spękała15, spłaczę15, zachęca15, zapałkę15, zapłacę15, cacankę14, całkach14, łapkach14, łazankę14, nałęcza14, pałkach14, płacach14, sapnęła14, spęczak14, załęska14, zanęcał14, zaschnę14, znęcała14, znękała14, apaszkę13, chapała13, kałacha13, kapcach13, łapsach13, łaskach13, napchał13, packach13, paschał13, płazach13, sękacza13, skałach13, spałach13, spękana13, szkłach13, zapaskę13, zapchał13, zasnęła13, cackała12, czakach12, czapach12, człapak12, kapsach12, kaszanę12, kłapacz12, łachana12, łachasz12, łaszach12, pałczak12, pankach12, paskach12, pchacza12, płaczka12, sapkach12, szałach12, zaschła12, acanach11, chapana11, czasach11, hanacka11, kapłana11, kaszach11, łapacza11, łapanka11, nahasał11, nakapał11, napłacz11, naspach11, pałanka11, paszach11, płazaka11, sankach11, skanach11, skazach11, szapach11, szłapak11, zakapał11, zapacał11, zapałka11, zaspach11, zhasała11, znakach11, asanach10, cacanka10, cackana10, cackasz10, chazana10, kałasza10, kapcana10, łazanka10, nakasła10, nakazał10, nałkasz10, napasał10, napasła10, nasapał10, naspała10, pacanka10, pałasza10, sanzach10, skazała10, zakasał10, zakasła10, zapasał10, zapasła10, zasapał10, zaspała10, złapana10, apaszka9, kaczana9, naskacz9, zapaska9, zasłana9, zhasana9, kaszana8, skazana8, zaspana8,

6 literowe słowa:

chałkę16, łękach16, kępach15, pękach15, chapnę14, czachę14, kęsach14, kłaczę14, kłapnę14, łęczak14, pachnę14, paschę14, pękała14, pęzach14, płaczę14, płaksę14, sękach14, sępach14, spękał14, spłacę14, zachcę14, czapkę13, łapszę13, nałęcz13, nękała13, paczkę13, pęczak13, pęczka13, sałakę13, zakałę13, znęcał13, znękał13, acankę12, chałka12, chapał12, czankę12, kałach12, kanapę12, łapach12, pałach12, paszkę12, pchała12, pękasz12, sęczka12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, spaczę12, spęcza12, szkapę12, achała11, cackał11, capach11, cłapca11, kacach11, kapach11, łanach11, napasę11, nękasz11, pacach11, pakach11, pchacz11, zanęca11, zapasę11, złacha11, casach10, czacha10, czkała10, haczka10, hasała10, kanach10, kapała10, kapłan10, kasach10, łapacz10, łapaka10, łapska10, nachap10, napach10, napcha10, pacała10, pałaca10, panach10, pasach10, pascha10, pchana10, pchasz10, płaksa10, płaska10, płazak10, sakach10, sapach10, skłacz10, spałka10, spłaca10, spłacz10, zachap10, zapach10, zapcha10, zhasał10, achasz9, ansach9, chazan9, czapka9, kacapa9, kałana9, kałasz9, kapcan9, kasała9, kazała9, łapana9, łapsza9, łaszka9, napasł9, naspał9, paczka9, pałasz9, pasała9, sałaka9, sanach9, sapała9, skazał9, szacha9, zakała9, zapała9, zapasł9, zaspał9, acanka8, acpana8, cacana8, czakan8, czanka8, kaczan8, kanapa8, kapana8, nahasa8, naszła8, pacana8, pacasz8, panaks8, paszka8, spanka8, szkapa8, szpaka8, zapaca8, apasza7, aspana7, kasana7, kaszan7, kazana7, napasa7, pasana7, zapasa7, sazana6,

5 literowe słowa:

pchłę15, chałę14, łachę14, całkę13, łapkę13, łęcka13, pachę13, pałkę13, pchnę13, pękał13, pękła13, płacę13, achnę12, haczę12, kashę12, łaknę12, łaskę12, nękał12, packę12, pęcak12, płazę12, schnę12, skałę12, spałę12, cancę11, capnę11, chłap11, cłach11, czapę11, czknę11, hanzę11, kaczę11, kapnę11, kapsę11, kłach11, łaszę11, pacnę11, paczę11, pchał11, pchła11, płach11, sapkę11, snęła11, spęcz11, spęka11, achał10, chała10, kahał10, kaszę10, kpach10, łacha10, łzach10, nasęp10, naspę10, paszę10, sapnę10, schła10, skazę10, szapę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, złach10, znęca10, znęka10, asanę9, całka9, chaps9, czach9, czkał9, człap9, hałas9, hasał9, hasła9, kapał9, kłacz9, łapak9, łapka9, łapsk9, pacał9, pacha9, pałac9, pałka9, pasch9, płaca9, płacz9, płaks9, płask9, psach9, sanzę9, spach9, zasnę9, akała8, asach8, cacka8, chana8, haska8, kacap8, kałan8, kanał8, kapca8, kasał8, kasha8, kasła8, kazał8, łacna8, łapsa8, łapsz8, łaska8, łkasz8, nałap8, nałka8, packa8, pasał8, pasła8, płaza8, sałak8, sapał8, skała8, snach8, spaha8, spała8, szach8, szkła8, szłap8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, acpan7, canca7, czaka7, czapa7, hanza7, kacza7, kanap7, kapsa7, łasza7, nakap7, pacan7, panka7, paska7, sapka7, skacz7, słana7, spacz7, szkap7, szpak7, zakap7, zhasa7, znała7, acana6, akasz6, apasz6, aspan6, kasza6, nakaz6, nasap6, naspa6, pasza6, skaza6, szapa6, szpan6, zacna6, zapas6, zasap6, zaspa6, asana5, nasza5, sanza5, sazan5,

4 literowe słowa:

chcę12, pękł12, chnę11, łapę11, pałę11, słęp11, kapę10, kępa10, pacę10, pakę10, pęka10, casę9, chał9, kanę9, kasę9, kęsa9, łach9, napę9, nęka9, pasę9, pęza9, sapę9, sęka9, sępa9, ansę8, chap8, kłap8, pach8, pcha8, płac8, acha7, akał7, anch7, ankh7, cała7, chan7, chna7, hacz7, haka7, kash7, łapa7, łaps7, łask7, pała7, pasł7, płaz7, skał7, spah7, spał7, złap7, caca6, canc6, capa6, czak6, czap6, czka6, hanz6, hasa6, hasz6, kaca6, kapa6, kaps6, łasa6, łasz6, paca6, pacz6, paka6, pank6, sahn6, szał6, szła6, znał6, acan5, casa5, czan5, czas5, kana5, kasa5, kasz5, napa5, nasp5, pana5, pasa5, pasz5, saka5, sapa5, skan5, skaz5, szap5, zasp5, znak5, ansa4, asan4, nasz4, sana4, sanz4,

3 literowe słowa:

łęk10, kęp9, łzę9, pęc9, pęk9, kęs8, pęz8, pnę8, sęk8, sęp8, snę7, ach6, cha6, cła6, hak6, kał6, kła6, łap6, łka6, pał6, pła6, aha5, cap5, han5, has5, kac5, kap5, kpa5, łan5, łza5, pac5, pak5, sał5, zła5, acz4, aka4, cas4, cna4, kan4, kas4, nap4, pan4, pas4, psa4, sak4, sap4, ska4, spa4, aaa3, ana3, ans3, asa3, nas3, san3, sza3, zna3,

2 literowe słowa:

8, ha4, ka3, pa3, aa2, as2, na2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKACH to

pasłęczankach

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

pasłęczanach

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKACH

Ze słowa PASŁĘCZANKACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKACH to

pasłęczankach

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasłęczanach

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty