Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCKOŚCIACH

Z liter PASŁĘCKOŚCIACH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

pasłęckościach31,

12 literowe słowa:

łapskościach24, płaskościach24,

11 literowe słowa:

pasłęckości25,

10 literowe słowa:

ścichapęka24, pasłęckich22, całościach21, pokichałaś21, pociskałaś19, pościskała19, spękaciało19,

9 literowe słowa:

ścichapęk23, chłopięca20, osępiałaś20, pocichłaś20, ościałach19, łapskości18, pękaciało18, płaskości18, pokicałaś18, pościskał18, skopciłaś18, spękaciał18, chłopacka17, chłopacki17, chłopicka17, kłapciach17, kłopciach17, płacikach17, płocicach17, poiskałaś17, posikałaś17, chłopiska16, kopiałach16, łakociach16, pociachał16, pokichała16, połaciach16, posiłkach16, spłachcia16, łokasiach15, pociskach15, ciosakach14, pociskała14,

8 literowe słowa:

pocięłaś20, spękałaś20, chciałaś18, cochałaś18, kichałaś18, kochałaś18, opchałaś18, pęcakach18, poschłaś18, ścichała18, ścichało18, hopsałaś17, kopciłaś17, kościach17, ościcach17, pasłęcka17, pasłęcki17, pasłęcko17, paściach17, pękaciał17, ściskach17, ciskałaś16, cłapcach16, haskości16, kopsałaś16, piskałaś16, płockich16, psikałaś16, psociłaś16, skopałaś16, skopiłaś16, spociłaś16, ściskała16, ściskało16, chałacik15, chłopaka15, chłopaki15, chłopisk15, chłopska15, chłopski15, ciałkach15, ciołkach15, ciosałaś15, kłociach15, łapciach15, łapskach15, łapskich15, łokciach15, ochłapka15, ochłapki15, opałkach15, opiłkach15, opisałaś15, osępiała15, osikałaś15, pachołka15, pachołki15, płachcia15, płaksach15, płaskach15, płaskich15, płociach15, pocichła15, pokichał15, połciach15, posiałaś15, pościska15, spałkach15, spłachci15, ściosała15, cacikach14, ciachało14, ciapkach14, ciosłach14, cipskach14, kapciach14, kapicach14, kapocach14, kłosiach14, kocicach14, kopciach14, kopicach14, łasicach14, łosicach14, łosikach14, ochapiał14, opackich14, osiłkach14, skopcach14, słoikach14, cisakach13, opaskach13, pasikach13, piaskach13, pikasach13, pisakach13, pociacha13, pociskał13, pokicała13, psiakach13, skopciła13, kochasia12, poiskała12, posikała12, scapiało12, skapiało12, spaciało12,

7 literowe słowa:

pękałaś19, chłopkę18, łęckich18, ocięłaś18, opięłaś18, sępiłaś18, spięłaś18, chłapię17, chłopię17, cichłaś17, łachocę17, pchałaś17, słępach17, ścichał17, ścichła17, ścichło17, oschłaś16, płocicę16, spichcę16, śpikach16, całości15, capiłaś15, cokałaś15, kicałaś15, kociłaś15, kopałaś15, kopiłaś15, łaskocę15, okpiłaś15, osękach15, ościach15, pikałaś15, pocięła15, pociłaś15, pościła15, skołacę15, spękała15, spękało15, ściskał15, śpiocha15, całkach14, chłopak14, chłopca14, chłopka14, chłopki14, iskałaś14, kocięca14, kosiłaś14, łapkach14, opasłaś14, osępiał14, pałkach14, piłkach14, pisałaś14, płacach14, płachci14, płciach14, pocichł14, psiałaś14, sikałaś14, spoiłaś14, ściosał14, cackach13, chapało13, chciała13, chciało13, chłopia13, ciachał13, ciałach13, cipkach13, cochała13, kapcach13, kichała13, kichało13, kłosach13, kochała13, kopcach13, łapsach13, łaskach13, łaskich13, ochłapa13, opałach13, opchała13, osiałaś13, pachoła13, packach13, paschał13, poschła13, posłach13, siłkach13, skałach13, spałach13, cackało12, ciapach12, hopsała12, kapsach12, kłapcia12, kłopcia12, kopciła12, kopiach12, łosiach12, okapach12, paciach12, paskach12, piskach12, płacika12, płocica12, pohasał12, pokicał12, pokicha12, psicach12, psikach12, sapkach12, siołach12, skipach12, skopach12, skopcił12, sopkach12, apisach11, capiało11, casiach11, ciapało11, ciosach11, ciskała11, ciskało11, ikosach11, kopsała11, łakocia11, łosicka11, ochapia11, opaciał11, opasach11, opisach11, osikach11, pałasik11, piskała11, piskało11, poiskał11, posikał11, psikała11, psikało11, psociła11, scapiał11, skapiał11, skopała11, skopiła11, spaciał11, spociła11, ciosała10, hasioka10, łokasia10, opisała10, osikała10, pociska10, posiała10, ciosaka9,

6 literowe słowa:

pękłaś18, cięłaś17, pięłaś17, ścięła17, ścięło17, chałkę16, łękach16, ościcę16, płochę16, ścichł16, chcicę15, kępach15, pękach15, pichcę15, schłaś15, chapię14, kęsach14, kłapię14, kochaś14, kochię14, kołacę14, kpiłaś14, łapcię14, opałkę14, opłacę14, oścach14, ośkach14, paschę14, pękała14, pękało14, płaksę14, pościł14, sękach14, sępach14, sępich14, spękał14, spłacę14, ścicha14, śpioch14, caccię13, ciapkę13, ciosłę13, kapicę13, kapocę13, kisłaś13, kocicę13, koiłaś13, kopicę13, łasicę13, łosicę13, ocięła13, opięła13, opiłaś13, ościał13, pasłaś13, pęcaki13, pękaci13, piałaś13, poiłaś13, sałakę13, sępiła13, sępiło13, skopcę13, spałaś13, spięła13, spięło13, spiłaś13, ścisła13, ścisło13, chałka12, chałki12, chałko12, chapał12, chciał12, chłopa12, chłopi12, cichła12, cichło12, cochał12, kałach12, kichał12, kiłach12, kochał12, kołach12, łapach12, ochłap12, okapię12, opaskę12, opchał12, ościca12, pachoł12, pałach12, pchała12, pchało12, piłach12, płocha12, połach12, sękaci12, siałaś12, skopię12, ściska12, achało11, cackał11, capach11, capich11, chcica11, chcico11, chocka11, chocki11, cipach11, cłapca11, hopsał11, ickach11, kacach11, kacich11, kapach11, kicach11, kipach11, kłapci11, kłopci11, kocach11, kocich11, kopach11, kopcił11, łosich11, oschła11, osłach11, pacach11, pakach11, picach11, pikach11, płacik11, płocic11, płocka11, płocki11, siłach11, ściosa11, akiach10, apiach10, capiał10, capiła10, capiło10, casach10, chipsa10, ciacha10, ciacho10, ciałka10, ciałko10, ciapał10, ciołka10, cisach10, ciskał10, coacha10, cokała10, hasało10, hopaka10, hopaki10, iksach10, iskach10, kapało10, kasach10, kicała10, kicało10, kochia10, kociła10, kopała10, kopiał10, kopiła10, kopsał10, kosach10, łakoci10, łapaki10, łapcia10, łapska10, łapski10, łapsko10, łokcia10, okapał10, okpiła10, opałka10, opałki10, opiach10, opiłka10, opłaca10, opłaci10, oskich10, ospach10, pacało10, pasach10, pascha10, pascho10, pikała10, pikało10, piskał10, płaksa10, płakso10, płaska10, płaski10, płasko10, pociła10, połaci10, połcia10, psikał10, psocił10, sakach10, sapach10, sikach10, skopał10, skopił10, sokach10, spałka10, spałki10, spłaca10, spłaci10, spocił10, caccia9, caccio9, ciapak9, ciapka9, ciapko9, ciosał9, ciosła9, cipska9, cipsko9, hasiok9, iskała9, iskało9, kapcia9, kapica9, kapico9, kapoca9, kasało9, kłosia9, kocica9, kopcia9, kopica9, kosiła9, łasica9, łasico9, łokasi9, łosica9, łosika9, opacka9, opacki9, opasał9, opasła9, opisał9, osiach9, osikał9, osiłka9, ospała9, pasało9, pisała9, pisało9, pocisk9, pohasa9, pokica9, połasi9, posiał9, psiała9, psiało9, sałaki9, sałako9, sapało9, sikała9, sikało9, skopca9, skopci9, słoika9, spoiła9, ciosak8, cisaka8, opacia8, opaska8, opaski8, osiała8, pasiak8, pasika8, pikasa8, pisaka8, poiska8, posika8, psiaka8, spacia8,

5 literowe słowa:

pchłę15, chałę14, łachę14, całkę13, chęci13, hopkę13, kichę13, łapkę13, łęcka13, łęcki13, pachę13, pałkę13, pękał13, pękła13, pękło13, piłkę13, płacę13, cięła12, cięło12, cipkę12, kashę12, kopcę12, łapię12, łaskę12, łokaś12, packę12, pęcak12, pięła12, pięło12, piłaś12, połaś12, sępił12, siłkę12, skałę12, sochę12, spałę12, capię11, chłap11, chłop11, ciapę11, cichł11, cłach11, kapię11, kapsę11, kłach11, kocię11, kopię11, kości11, łosię11, okpię11, ościc11, pacię11, paści11, pchał11, pchła11, pchło11, płach11, płoch11, pości11, psicę11, psocę11, sapkę11, sopkę11, spęka11, spocę11, ścisk11, achał10, chała10, chało10, chcic10, ciosę10, iłach10, kahał10, kpach10, łacha10, łacho10, opasę10, osęka10, osęki10, osikę10, sapię10, schła10, schło10, sępia10, całka9, całki9, całko9, capił9, chaco9, chaps9, chipa9, chips9, ciach9, cicha9, cicho9, coach9, cocha9, cokał9, hałas9, hasał9, hasła9, hasło9, hipka9, hocki9, hopak9, hopka9, hopki9, kapał9, kiach9, kicał9, kicha9, kicho9, kłoci9, kocha9, kocił9, kopał9, kopił9, kpiła9, kpiło9, łapak9, łapci9, łapka9, łapki9, łapko9, łapsk9, łokci9, okach9, okpił9, opach9, opcha9, pacał9, pacha9, pacho9, pałac9, pałka9, pałki9, pałko9, pasch9, piach9, pikał9, piłka9, piłko9, płaca9, płaci9, płaco9, płaks9, płask9, płoci9, pocił9, połci9, połka9, psach9, psich9, spach9, akało8, asach8, cacci8, cacka8, cacko8, chaos8, ciała8, ciało8, cipka8, cipko8, cipsk8, haska8, haski8, hasko8, hopsa8, iskał8, kacap8, kapca8, kapci8, kapic8, kapoc8, kasał8, kasha8, kasho8, kasła8, kisła8, kisło8, kłosa8, kłosi8, kocic8, koiła8, kopca8, kopci8, kopic8, kosił8, łapsa8, łasic8, łaska8, łaski8, łasko8, łosic8, łosik8, opasł8, opiła8, osach8, osich8, packa8, packi8, packo8, pasał8, pasła8, pasło8, piała8, piało8, pisał8, płosi8, poiła8, posła8, psiał8, sałak8, sapał8, shaki8, sikał8, sikha8, siłka8, siłko8, skała8, skało8, słoik8, socha8, spaha8, spała8, spało8, spiła8, spiło8, spoił8, apsik7, capia7, casco7, ciapa7, ciapo7, cisak7, ciska7, cosik7, kacia7, kapsa7, kapso7, kocia7, kopia7, kopsa7, łosia7, okapi7, opaci7, osiał7, pacia7, pacio7, pasik7, paska7, paski7, pikas7, pisak7, pisco7, piska7, psiak7, psica7, psico7, psika7, psoci7, sapka7, sapki7, sapko7, siała7, siało7, sioła7, skaci7, skopa7, skopi7, sopka7, sopki7, spoci7, casia6, casio6, ciosa6, opasa6, osika6, siaka6, siako6,

4 literowe słowa:

ośkę13, chcę12, pękł12, hopę11, kiłę11, kłoś11, łapę11, łęki11, pałę11, piłę11, połę11, słęp11, cipę10, kapę10, kępa10, kępo10, kipę10, kocę10, kopę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, picę10, pikę10, pocę10, siłę10, akię9, casę9, chał9, kasę9, kęsa9, kosę9, łach9, opaś9, osęk9, ospę9, ośca9, ości9, ośka9, pasę9, psię9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, sikę9, skoś9, spaś9, chap8, kłap8, pach8, pcha8, płac8, płci8, cała7, cało7, ciał7, hipa7, hopa7, hops7, kłos7, koła7, łapo7, łaps7, łask7, opał7, pało7, pasł7, piał7, piła7, poła7, shop7, skał7, soch7, spał7, spił7, caca6, capa6, capi6, ciap6, cipa6, cipo6, coka6, icka6, kaca6, kaci6, kapo6, kaps6, kica6, kipa6, koca6, koci6, kopa6, łasi6, łosi6, okap6, opak6, osła6, paca6, paci6, paco6, paki6, pako6, pica6, pico6, pika6, pisk6, poci6, psic6, psik6, siał6, siła6, siło6, skip6, skop6, słoi6, apis5, casa5, caso5, ciao5, cios5, cisa5, kaso5, kosa5, opas5, oska5, ospa5, pias5, psia5, sapo5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCKOŚCIACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCKOŚCIACH to

pasłęckościach

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

łapskościach

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASŁĘCKOŚCIACH

Ze słowa PASŁĘCKOŚCIACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCKOŚCIACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCKOŚCIACH to

pasłęckościach

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasłęckości

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty