Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NUKLEOSOMÓW

Z liter NUKLEOSOMÓW można ułożyć aż 733 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

nukleosomów20,

9 literowe słowa:

klonowemu14, kolumnowe14, nukleosom14, omulewsko14, konsulowe13, wsolonemu13,

8 literowe słowa:

okólnemu17, sulówkom17, klonusów16, koleusów16, konsulów16, konsumów16, leukonów16, muskonów16, solówkom15, ekonomów14, koloseów14, neokomów14, nosówkom14, osnówkom14, klonusem13, klonusom13, koleusom13, koloseum13, konsulem13, konsulom13, lemowsku13, leukonom13, lewuskom13, sokolemu13, losowemu12, menowsku12, monowsku12, sokowemu12, solonemu12, solowemu12, usmolone12, nosowemu11, nowelkom11, welonkom11, woskolem11,

7 literowe słowa:

kulonów15, kumenów15, lumenów15, menuków15, sulówek15, sulówko15, sumoków15, konusów14, musonów14, esówkom13, kolonów13, kolosów13, komesów13, komosów13, melonów13, molosów13, monelów13, snówkom13, solówek13, solówko13, solówom13, eksonów12, kesonów12, kolnemu12, kolumno12, kulonem12, kulonom12, leukomo12, menosów12, monoklu12, moskolu12, mosulek12, mosulko12, nomosów12, nosówek12, nosówko12, oksonów12, onkosów12, osnówek12, osnówko12, seulkom12, konsule11, konusem11, konusom11, kuwosem11, kuwosom11, lewusko11, lewusom11, neokomu11, skulone11, skulono11, solnemu11, solunom11, wkulone11, wkulono11, wolnemu11, wolumen11, woskolu11, wueskom11, klownem10, klownom10, kolonem10, kolosem10, monokle10, moskole10, soulowe10, wekslom10, eksonom9, kesonom9, klonowe9, konsole9, nowelko9, nowelom9, oksonem9, onkosem9, smokowe9, smolone9, solonek9, welonko9, welonom9, woskole9, wsolone8,

6 literowe słowa:

kulmów15, luksów14, mulsów14, ulemów14, klemów13, luesów13, skunów13, snówku13, soulów13, ukosów13, klonów12, knelów12, lenków12, looków12, meslów12, nówkom12, okólne12, omoków12, ósemko12, smoków12, sówkom12, unosów12, enolów11, esówko11, kolumn11, leukom11, luksem11, luksom11, moonów11, noksów11, nosków11, nulkom11, omenów11, skonów11, skulem11, skulom11, snówek11, solówo11, sulkom11, eolsku10, klonus10, koleus10, kolonu10, kolosu10, komosu10, komuno10, konsul10, konsum10, kosemu10, kulone10, kulono10, kulowe10, leukon10, luesom10, lukowe10, monelu10, mulone10, mulono10, muskon10, olesku10, seulko10, skulne10, skunem10, skunom10, smukwo10, soulem10, soulom10, suknem10, suknom10, sumoko10, ukosem10, ukosom10, ulenom10, ulewom10, usmole10, uwolem10, uwolom10, wekslu10, welsku10, wnukom10, wolemu10, wolsku10, eksonu9, kesonu9, klonem9, klonom9, knelom9, koelom9, kunowe9, lenkom9, lewkom9, menosu9, monokl9, moskol9, musowe9, musowo9, newsku9, nomosu9, nowemu9, nowsku9, okolem9, oksonu9, onesku9, onkosu9, osuwem9, osuwom9, skomle9, soluno9, sumowe9, umowne9, unosem9, unosom9, welonu9, wuesko9, ekonom8, enolom8, eolsko8, konsol8, kosmeo8, molowe8, neokom8, neskom8, noksem8, noksom8, noskom8, olesko8, oskole8, osmole8, selwom8, skonem8, skonom8, skowom8, smolne8, sokole8, welsko8, wolsko8, woskol8, woskom8, losowe7, newsko7, newsom7, nosemo7, nowelo7, nowsko7, omowne7, onesko7, osmowe7, sokowe7, solone7, solowe7, nosowe6,

5 literowe słowa:

kumów13, luków13, lumów13, usmól13, munów12, musów12, suków12, sumów12, elków11, kelów11, kemów11, kolów11, leków11, loków11, molów11, mówek11, mówko11, osmól11, eksów10, esków10, klemu10, kosów10, kulom10, lokum10, losów10, lukom10, menów10, mleku10, neków10, nemów10, noków10, nomów10, nówek10, nówko10, oleów10, olsów10, osmów10, semów10, soków10, solów10, somów10, sówek10, sówko10, emsku9, eonów9, klonu9, knelu9, koelu9, komun9, kulon9, kumen9, kunom9, lenku9, lesku9, lewku9, looku9, lumen9, lunom9, meslu9, mlewu9, mulne9, nosów9, nulek9, nulem9, nulko9, nulom9, oesów9, okolu9, oleum9, omoku9, omsku9, omule9, osnów9, senów9, skule9, skuom9, smoku9, smukw9, sonów9, sukom9, sulek9, sumek9, sumko9, ukole9, ulemo9, ulwom9, usmol9, elkom8, enolu8, kelom8, klemo8, kolem8, kolom8, konus8, kuwos8, lekom8, lewus8, lokom8, mewsu8, mleko8, muson8, neumo8, nosku8, omenu8, onemu8, owemu8, skoml8, skonu8, solun8, soule8, sukno8, suwem8, suwom8, swemu8, uleno8, ulewo8, ulowe8, umowo8, uwole8, wnuko8, wosku8, wunem8, wunom8, eksom7, emsko7, eskom7, klown7, kolne7, kolon7, kolos7, komes7, komos7, kosem7, kosom7, lesko7, lewom7, losem7, losom7, melon7, melos7, mewko7, mlewo7, mokso7, molos7, molwo7, monel7, nekom7, nelmo7, newsu7, nokom7, oknem7, oknom7, okole7, oleom7, olsem7, olsom7, omsko7, oskom7, osmol7, skole7, smole7, sokom7, solem7, solom7, suwne7, wekom7, wenus7, wkole7, wokom7, wolem7, wolom7, ekson6, eonom6, keson6, konew6, menos6, menso6, mowne6, nesko6, nomos6, nosek6, nosem6, nosom6, nowel6, oesom6, okson6, omowe6, onkos6, owsem6, owsom6, selwo6, senom6, skowo6, solne6, sonem6, sonom6, sowom6, welon6, wenom6, wolne6, wolno6, wonem6, wonom6,

4 literowe słowa:

ulów11, umów11, smól10, kulm9, lnów9, oków9, omów9, osól9, ósme9, sków9, wsól9, esów8, kelu8, kemu8, kolu8, komu8, kule8, kulo8, kumo8, leku8, loku8, luko8, luks8, melu8, molu8, mule8, mulo8, omul8, skul8, snów8, ukol8, ulem8, ulom8, wkul8, esku7, klem7, kuno7, kuse7, kuso7, losu7, lues7, luno7, menu7, mlek7, neku7, nemu7, neum7, noku7, nomu7, nule7, oknu7, olsu7, osku7, osmu7, semu7, skun7, skuo7, soku7, solu7, soul7, suko7, sumo7, ukos7, ulen7, ulew7, ulwo7, uwol7, weku7, wnuk7, woku7, wolu7, elko6, emko6, eonu6, keom6, klon6, knel6, koel6, kole6, kolo6, komo6, lnem6, lnom6, loko6, look6, lwem6, lwom6, mlew6, moks6, mole6, molo6, molw6, nelm6, nous6, oesu6, okol6, okom6, olek6, omok6, osuw6, owsu6, skol6, smok6, smol6, unos6, uowe6, wkol6, enol5, esko5, esom5, ewom5, kose5, koso5, lewo5, meno5, mens5, meso5, mewo5, mews5, mono5, moon5, mowo5, nesk5, noks5, okno5, omen5, osok5, osom5, selw5, skon5, snem5, snom5, sole5, solo5, somo5, weko5, woko5, wole5, wolo5, wosk5, news4, nowe4, nowo4, sowo4, weno4,

3 literowe słowa:

mól9, mów8, sól8, wól8, kul7, kum7, luk7, lum7, mul7, nów7, sów7, emu6, kun6, leu6, lnu6, lun6, lwu6, mun6, mus6, nul6, oku6, suk6, sum6, ule6, ulw6, esu5, kel5, kem5, kle5, klo5, kol5, kom5, lek5, lok5, mel5, mol5, snu5, sou5, suw5, uno5, wun5, eko4, eks4, elo4, emo4, keo4, kos4, kwo4, len4, les4, lew4, los4, men4, mes4, mew4, mon4, nek4, nem4, nok4, nom4, oko4, ole4, ols4, omo4, osm4, sem4, sok4, sol4, som4, wek4, wok4, eon3, ewo3, nos3, oes3, one3, ono3, oso3, owe3, owo3, sen3, son3, swe3, wen3, won3,

2 literowe słowa:

ós6, ów6, ku5, lu5, mu5, ul5, nu4, su4, wu4, el3, em3, ko3, me3, ok3, om3, en2, eo2, es2, ew2, no2, on2, oo2, os2, se2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter NUKLEOSOMÓW

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NUKLEOSOMÓW to

nukleosomów

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

klonowemu

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa NUKLEOSOMÓW

Ze słowa NUKLEOSOMÓW nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NUKLEOSOMÓW - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NUKLEOSOMÓW to

nukleosomów

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

okólnemu

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty