Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter NUKLEOFILÓW


11 literowe słowa:

nukleofilów24,

9 literowe słowa:

nukleofil18,

8 literowe słowa:

filunków20, kulfonów20, eufoniów18, flokenów18, foliówek18, kulfonie16, leukonów16, linoleów14, kowelinu12, weloniku12,

7 literowe słowa:

elfików17, kilofów17, fenolów16, flokule16, filunek15, flokenu15, fullowi15, kuflowe15, kuflowi15, kulonów15, funkowe14, funkowi14, nieuków14, ofuknie14, flekowi13, klifowe13, niellów13, nikolów13, okólnie13, fenkowi12, lulkowe12, lulkowi12, okuleli12, koleniu11, kulonie11, wkuleni11, wkulone11, lelkowi10, owlekli10, unikowe10, woleniu10, klinowe9, klownie9, knelowi9, kowelin9, leniwko9, lenkowi9, linewko9, linkowe9, niklowe9, nowelki9, welonik9, welonki9,

6 literowe słowa:

fullów18, kuflów18, foulów17, funków17, ufoków17, fleków16, flików16, folków16, klifów16, fenków15, fioków15, foliów15, lulków15, elfiku14, feluki14, feluko14, kilofu14, kulfon14, ulików14, fenolu13, fuknie13, fulowi13, fulwen13, funkie13, funkio13, infule13, lelków13, lufowe13, lufowi13, uników13, fellow12, fiolek12, floken12, kielów12, klinów12, klonów12, knelów12, lenków12, linków12, niklów12, okólne12, okólni12, elfowi11, enolów11, fenoli11, ikonów11, kofein11, kuleli11, leniów11, niewól11, okwefi11, olefin11, wolfie11, fenowi10, kinolu10, kleniu10, kuleni10, kulnie10, kulone10, kulowe10, kulowi10, leukon10, luknie10, lukowe10, lukowi10, nefowi10, niellu10, nikolu10, uwikle10, wikolu10, winklu10, knowiu9, kunowe9, kunowi9, nowiku9, nulowi9, ulewni9, uwolni9, welinu9, welonu9, wlekli9, elkowi8, kelino8, kelowi8, kelwin8, kilowe8, kinole8, klonie8, klowni8, kolein8, koleni8, kolnie8, lekowi8, lionek8, niello8, nikole8, oklein8, oliwek8, wikole8, winkle8, wkolei8, woleli8, kinowe7, knowie7, konwie7, leniwo7, linowe7, nekowi7, niewol7, nilowe7, noweli7, oliwne7, woniek7,

5 literowe słowa:

fulów16, elfów14, foków14, feluk13, fenów13, finów13, fleku13, fliku13, folku13, fonów13, fulle13, fulli13, klifu13, kufel13, kufle13, kufli13, lufek13, lufki13, lufko13, luków13, nefów13, fenku12, fioku12, foule12, fouli12, funki12, kufie12, kufio12, kwefu12, lufie12, ufoki12, elfik11, elfki11, elfko11, elków11, fleki11, folki11, kelów11, kilof11, kilów11, kolów11, leków11, lików11, loków11, lolów11, ufnie11, elfio10, fenki10, fenol10, finek10, finko10, fiole10, folie10, inków10, kefio10, kinów10, kluli10, kofie10, kwefi10, lelku10, linów10, lulek10, lulki10, lulko10, neków10, nilów10, noków10, nówek10, nówki10, nówko10, okwef10, oleów10, efowi9, eonów9, fonie9, kielu9, klonu9, knelu9, knuli9, koelu9, kulon9, lelui9, lenku9, lewku9, linku9, niklu9, nulek9, nulki9, nulko9, okuli9, uklei9, ukole9, uleli9, wilku9, wkuli9, enolu8, ikonu8, inule8, inulo8, koniu8, kunie8, leiwu8, lelki8, leniu8, lunie8, nieuk8, uleno8, ulewo8, ulowe8, ulowi8, ulwie8, uwole8, uwoli8, wieku8, wielu8, winku8, wnuki8, wnuko8, kelin7, kinol7, kleni7, kline7, klnie7, klown7, koeli7, kolei7, kolie7, kolne7, kolni7, lelio7, lenki7, lewki7, linek7, linko7, niell7, nikle7, nikol7, nowiu7, oklei7, oleli7, onkli7, wikol7, wille7, willo7, wklei7, wkole7, wleli7, wunie7, enoli6, kiwon6, knowi6, koine6, konew6, konie6, konwi6, leiwo6, lnowi6, nokie6, nowel6, nowik6, okien6, oknie6, olein6, welin6, welon6, wieko6, winek6, winko6, wiole6, wolin6, wolne6, wolni6, nowie5, wonie5,

4 literowe słowa:

efów12, full12, flou11, foku11, foul11, fule11, fuli11, funk11, kufi11, kufo11, lufo11, ufok11, ulów11, fenu10, flek10, flik10, folk10, klif10, nefu10, ufne10, ufni10, wuef10, elfi9, elfo9, file9, filo9, fiok9, fiol9, flei9, foki9, fole9, foli9, ilów9, kwef9, lifo9, lnów9, oków9, fine8, fino8, info8, kelu8, kilu8, kolu8, kule8, kuli8, kulo8, leku8, liku8, loku8, lolu8, luki8, luko8, luli8, lulo8, nife8, ukol8, ulik8, wkul8, inku7, inul7, kinu7, kuni7, kuno7, luno7, neku7, nilu7, noku7, nule7, nuli7, oknu7, ukoi7, ulen7, ulew7, ulwo7, unik7, uwol7, weku7, wnuk7, woku7, wolu7, elki6, elko6, eonu6, keli6, kiel6, kile6, kilo6, klei6, klin6, klon6, knel6, koel6, kole6, koli6, kwil6, leki6, leli6, like6, link6, loki6, lole6, loli6, olek6, unie6, unio6, uowe6, uowi6, wilk6, will6, winu6, wkol6, enol5, ikon5, inek5, inko5, kino5, koni5, leiw5, leni5, lewi5, lewo5, lino5, liwo5, lnie5, lwie5, lwio5, neki5, nike5, nile5, noki5, olei5, oliw5, weki5, weko5, wiek5, wile5, wiol5, woki5, wole5, woli5, eoni4, niwo4, nowe4, nowi4, weno4, wino4, woni4,

3 literowe słowa:

ful10, kuf10, luf10, feu9, fiu9, ufo9, elf8, fik8, fil8, fok8, fol8, wól8, efo7, fen7, fin7, fon7, inf7, kul7, luk7, nef7, nów7, ilu6, kun6, leu6, lnu6, lun6, lwu6, nul6, oku6, ule6, uli6, ulw6, kel5, kil5, kle5, klo5, kol5, lek5, lik5, lok5, lol5, uno5, wun5, eko4, elo4, ile4, ink4, kei4, keo4, kie4, kin4, kio4, koi4, kwi4, kwo4, lei4, len4, lew4, lin4, liw4, lwi4, nek4, nil4, nok4, ole4, wek4, wok4, eon3, ewo3, ino3, iwo3, nie3, niw3, one3, oni3, owe3, owi3, wen3, wie3, win3, wio3, won3,

2 literowe słowa:

fu8, uf8, ef6, fe6, fi6, ów6, ku5, lu5, ul5, nu4, wu4, el3, il3, ki3, ko3, li3, ok3, en2, eo2, ew2, in2, iw2, ni2, no2, on2, we2,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty