Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NOŻYCUJĄCYMI

Z liter NOŻYCUJĄCYMI można ułożyć aż 384 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

nożycującymi29,

11 literowe słowa:

nożycującym28,

10 literowe słowa:

nożycujący26, cynującymi23, nocującymi22,

9 literowe słowa:

nożycując24, cynującym22, nicującym21, nocującym21, nożycujmy21, ocynujmyż21,

8 literowe słowa:

żującymi23, nożycują22, żyjącymi22, nużącymi21, cynujący20, cynujmyż20, mocujący20, minujący19, nicujący19, nicujmyż19, nocujący19, nocujmyż19, nucącymi18, ocynujmy16, cuconymi14,

7 literowe słowa:

żującym22, mużocją21, żyjącym21, nużącym20, ciążymy19, cynując18, mnożący18, mocując18, mużocyj18, niżącym18, żnącymi18, jużynom17, minucją17, minując17, mużocji17, nicując17, nocując17, nożycuj17, nucącym17, ocynują17, użnijmy17, nużycom16, uniżymy16, użyciom16, cynujmy15, umocnią15, życicom15, minucyj14, mocnicą14, nicujmy14, nocujmy14, cuconym13, minucjo13, ocucimy13, umocnij13, mocnicy11,

6 literowe słowa:

żujący20, jużyną19, żyjący19, nużący18, nużycą18, ciążmy17, nużąco17, użyjmy17, żnącym17, życicą17, ciążom16, cynują16, jużyny16, mnożąc16, mocują16, mużycy16, myjący16, niżący16, jużyno15, minują15, mucyną15, nicują15, nocują15, nucący15, nużycy15, nużymy15, ożyjmy15, użoccy15, cuconą14, myjnią14, nużyco14, omżynu14, ożyciu14, uniżmy14, żnijmy14, żuciom14, życicy14, mącony13, omżyny13, życico13, życiom13, cucimy12, mucyny12, ocynuj12, onymiż12, uncjom12, yuccom12, cucony11, cyjony11, jonium11, mucyno11, nucimy11, omyciu11, uniccy11, cynicy10, myjnio10, umocni10, unicom10, cyniom9, mocnic9,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, żyjąc17, mżący16, nużąc16, ożyją16, żmący16, żmiją16, ciąży15, ciżmą15, umyją15, uniżą15, żnący15, żujmy15, ciążo14, jużci14, jużyn14, mnożą14, możną14, myjąc14, niżąc14, ożyną14, uncją14, yuccą14, żyjmy14, ciumą13, mocją13, nucąc13, nużmy13, nużyc13, ocucą13, omyją13, użnij13, użyci13, życiu13, ciżmy12, mnący12, moccą12, nocją12, onucą12, uniży12, żmijo12, żminu12, życic12, ciżmo11, cynią11, cynuj11, mnoży11, mocną11, mocuj11, możny11, niżmy11, nożyc11, nyżom11, omżyn11, ożyny11, uncyj11, żminy11, żynom11, ciumy10, cyjom10, junom10, minuj10, mocyj10, możni10, mucyn10, myciu10, nicuj10, niżom10, nocuj10, ominą10, umyci10, uncji10, uncjo10, yucco10, ciumo9, cycom9, cyjon9, cynij9, mocji9, myjni9, nocyj9, ocuci9, onucy9, cnymi8, cynom8, mionu8, mocny8, munio8, nocji8, omyci8, uniom8, cynio7, miony7, mocni7, nicom7, onymi7,

4 literowe słowa:

żują16, żyją15, mżąc14, nużą14, użną14, żmąc14, ciąż13, jumą13, nyżą13, ujmą13, użyj13, żnąc13, cucą12, cumą12, cyją12, myją12, mżyj12, niżą12, onąż12, żoną12, cymą11, moją11, mycą11, nucą11, nuży11, ożyj11, żmij11, żuci11, żynu11, ciżm10, cyną10, jumy10, mąci10, mnąc10, mocą10, niżu10, nożu10, nyży10, ujmy10, umyj10, unią10, uniż10, żnij10, żyny10, cumy9, cycu9, jumo9, juny9, miną9, moną9, nicą9, nocą9, noży9, nyżo9, ojcu9, ożyn9, ujmo9, yucc9, żmin9, żony9, cium8, cuci8, cumo8, cyjo8, cymy8, jonu8, muny8, mycy8, omyj8, oniż8, unij8, cnym7, cymo7, cyny7, jony7, mnij7, mocc7, mocy7, muni7, myci7, myco7, nomu7, nuci7, onuc7, cyno6, joni6, miny6, mony6, nicy6, nocy6, nomy6, onym6, unio6, mino5, mion5, nico5, yoni5,

3 literowe słowa:

mąż12, mżą12, żmą12, już11, żną11, żuj11, żyj10, mży9, nuż9, ciż8, cną8, jum8, mną8, nyż8, ujm8, żyn8, cum7, jun7, muc7, myj7, nią7, niż7, oną7, żon7, cyc6, cym6, mun6, myc6, cny5, com5, cyi5, cyn5, jin5, jon5, moc5, omy5, uno5, cni4, cno4, min4, moi4, mon4, nic4, nim4, noc4, nom4, yin4, ino3, oni3,

2 literowe słowa:

8, 7, 6, 6, mu5, my4, nu4, oj4, ci3, co3, im3, mi3, ny3, om3, yo3, in2, ni2, no2, on2,


Najdłuższe wyrazy z liter NOŻYCUJĄCYMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NOŻYCUJĄCYMI to

nożycującymi

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

nożycującym

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NOŻYCUJĄCYMI

Ze słowa NOŻYCUJĄCYMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NOŻYCUJĄCYMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NOŻYCUJĄCYMI to

nożycującymi

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nożycującym

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty