Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NOŻYCUJĄCEGO

Z liter NOŻYCUJĄCEGO można ułożyć aż 319 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

nożycującego29,

10 literowe słowa:

nożycujące25, cynującego23, nocującego22,

9 literowe słowa:

nożycując24,

8 literowe słowa:

żującego23, nożycują22, żenujący22, żyjącego22, nużącego21, żenująco21, negujący20, nogujący20, cynujące19, negująco19, nocujący19, nogujące19, nocujące18, nożycuje18, nucącego18, ocynujże18, cuconego14, ocuconej14,

7 literowe słowa:

nużącej20, żenując20, cynując18, negując18, nogując18, żnącego18, cynujże17, gnojący17, nocując17, nogujże17, nożycuj17, nucącej17, ocynują17, gnojące16, nocujże16, ocuconą15, cuconej13, ocynuje13, ocucony12, ocucone11,

6 literowe słowa:

żujący20, gżącej19, jużyną19, żujące19, jeżący18, nużący18, nużycą18, żenują18, żyjące18, jeżyną17, nużące17, nużąco17, żnącej17, cynują16, gojący16, jeżoną16, negują16, nogują16, ugnoją16, gnącej15, gnojąc15, goecją15, gojące15, gojąco15, jużyno15, nocują15, nucący15, użoccy15, cuconą14, gojoną14, nucące14, nużyce14, nużyco14, jeżony13, jeżyno13, cynuje12, goecyj12, jeżono12, noguje12, nożyce12, ocynuj12, onegoż12, cucony11, gnojce11, goecjo11, gojony11, nocuje11, cucone10, cucono10, gojone10, onucce10,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, gżący17, żyjąc17, gżące16, jeżąc16, nużąc16, ożyją16, jungą15, żnący15, gojąc14, jużyn14, ożyną14, uncją14, użyje14, yuccą14, żnące14, cyngą13, genuą13, gnący13, gnoją13, jegoż13, jengą13, nucąc13, nużyc13, ocucą13, ożogu13, żenuj13, congą12, encją12, gnące12, jeżyn12, nocją12, onucą12, ożyje12, cynuj11, gnoju11, gżono11, jungo11, neguj11, noguj11, nożyc11, uncyj11, genuy10, goccy10, gojce10, nocuj10, oceną10, ożyno10, uncje10, uncjo10, yucce10, yucco10, żonce10, cyjon9, cyngo9, encyj9, genuo9, gnoje9, jengo9, nocyj9, onucy9, cnego8, congo8, cynce8, encjo8, jeony8, nocje8, nocjo8, ogony8, onuce8, onuco8, nocce7, oceny7, onego7, oceno6,

4 literowe słowa:

żują16, gżąc15, żyją15, jeżą14, jugą14, nużą14, użną14, żgną14, nyżą13, użyj13, żnąc13, cucą12, cygą12, cyją12, goją12, jeżu12, jogą12, onąż12, ugną12, żoną12, żuje12, gnąc11, jeży11, nucą11, nuży11, nygą11, ożyj11, żyje11, żynu11, cyną10, geju10, goju10, jeną10, jogu10, jugo10, jung10, nogą10, nożu10, nuże10, ceną9, cycu9, juce9, juny9, nocą9, noży9, nyże9, nyżo9, ojcu9, ożyn9, yucc9, żony9, cygo8, cyje8, cyjo8, cyng8, genu8, goje8, gonu8, jego8, jeng8, jogo8, jonu8, noże8, oneż8, onoż8, onże8, żono8, cnej7, cong7, cyce7, geny7, gony7, jeny7, jony7, nygo7, ojce7, onuc7, ceny6, cyno6, eonu6, jeno6, jeon6, nocy6, nogo6, ogon6, onej6, ceno5, eony5, noce5, ocen5,

3 literowe słowa:

gżą13, już11, żną11, żuj11, żyj10, gną9, jeż9, jug9, nuż9, cną8, cug8, nyż8, żyn8, cyg7, gej7, gnu7, goj7, jog7, jun7, oną7, uje7, żen7, żon7, cyc6, ecu6, nyg6, cny5, cyn5, ego5, gen5, gon5, jen5, jon5, uno5, cen4, cne4, cno4, noc4, eon3, one3, ono3,

2 literowe słowa:

8, gu6, 6, że6, ej4, go4, je4, nu4, oj4, ce3, co3, ny3, yo3, en2, eo2, no2, on2, oo2,


Najdłuższe wyrazy z liter NOŻYCUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NOŻYCUJĄCEGO to

nożycującego

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

cynującego

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa NOŻYCUJĄCEGO

Ze słowa NOŻYCUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NOŻYCUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NOŻYCUJĄCEGO to

nożycującego

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nożycujące

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty