Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZDROWIENIEM

Z liter NIEUZDROWIENIEM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieuzdrowieniem19,

14 literowe słowa:

niedomierzeniu18, nieodmierzeniu18, nierdzeniowemu18, nieuwiedzeniom18, niewiedzionemu18, nieuderzeniowi17, nieuwierzeniom17, nieuzdrowienie17, nierdzewieniom16, niezdrowieniem16,

13 literowe słowa:

nieodurzeniem17, nieuderzeniom17, nieurodzeniem17, nieuwodzeniem17, nieomierzeniu16, nierdzewieniu16, nierozumienie16, nierumieniowe16, nieuwiedzione16, nieuzdrowieni16, niewiezionemu16, niezdrowieniu16, niezmrowieniu16, niedomierzeni15, nieodmierzeni15, nieodrwieniem15, niewiedzeniom15, niewrodzeniem15, rozwidnieniem15, niemierzwione14, niewierzeniom14, niezdrowienie14, niezmrowienie14,

12 literowe słowa:

niedienowemu16, niedrenowemu16, niedrzewnemu16, niedurzeniem16, niedurzeniom16, niemodrzeniu16, nierdzewnemu16, nierudzeniem16, nierudzeniom16, niezdumienie16, udziwnieniem16, udziwnieniom16, uzdrowieniem16, niemierzeniu15, niemrowieniu15, nieodrwieniu15, nieodurzenie15, nieumorzenie15, nieurodzenie15, nieurodziwie15, nieuwiedzeni15, nieuwodzenie15, nieuziemione15, niewiedzeniu15, niewrodzeniu15, niewziernemu15, rozmienieniu15, rozwidnieniu15, zrumienienie15, dowiezieniem14, niedrwieniem14, niedrwieniom14, niemiedziowe14, niemodrzenie14, nierodzeniem14, nieuwiezione14, niewidzeniem14, niewidzeniom14, niewierzeniu14, niewodzeniem14, odrewnieniem14, odwiezieniem14, rozednieniem14, zdrewnieniem14, zdrewnieniom14, niedereniowi13, niedierezowi13, niemrowienie13, nieodrwienie13, nieomierzeni13, nierdzeniowe13, nierdzeniowi13, niewiedzione13, niewrodzenie13, rozmienienie13, rozwidnienie13,

11 literowe słowa:

dereniowemu15, dierezowemu15, domierzeniu15, doziemieniu15, niedniowemu15, niedwornemu15, niedziwnemu15, nieideowemu15, nieindowemu15, niemodzeniu15, nieredowemu15, niewrednemu15, niezdrowemu15, niezdumieni15, niezdumione15, odmienieniu15, odmierzeniu15, rdzeniowemu15, uwiedzeniem15, uwiedzeniom15, uwodnieniem15, wiedzionemu15, zdurnieniem15, zdurnieniom15, dowiezieniu14, mierzwieniu14, mizernieniu14, niedrwieniu14, niedurzenie14, niedziurowe14, niedziurowi14, niemorzeniu14, nienumerowe14, nienumerowi14, nieodurzeni14, nierodzeniu14, nierozumnie14, nierudzenie14, nierzewnemu14, nieuderzeni14, nieuderzone14, nieumorzeni14, nieureidowe14, nieureidowi14, nieurodzeni14, nieurodziwe14, nieurodziwi14, nieuwodzeni14, niewidzeniu14, niewiernemu14, niewodzeniu14, niewroniemu14, niezerowemu14, niezinowemu14, odrewnieniu14, odwiezieniu14, rozednieniu14, rumienienie14, uderzeniowe14, uderzeniowi14, udziwnienie14, unerwieniem14, unerwieniom14, uwierzeniem14, uwierzeniom14, uwiezieniem14, uwiezieniom14, uzdrowienie14, zdrewnieniu14, zrumienieni14, zrumienione14, domierzenie13, doziemienie13, drewnieniem13, drewnieniom13, dzwonieniem13, miedziownie13, modrzewinie13, niedenimowe13, niedenimowi13, niedoziemne13, niedoziemni13, niemiedzowe13, niemiedzowi13, niemizdrowe13, niemizdrowi13, niemodzenie13, nieodziemne13, nieodziemni13, odmienienie13, odmierzenie13, rdzewieniem13, rdzewieniom13, rzednieniem13, rzednieniom13, zdrowieniem13, dowiezienie12, mierzwienie12, mizernienie12, niedrwienie12, niemierzeni12, niemierzone12, niemizernie12, niemorzenie12, nieodrwieni12, nieremizowe12, nieremizowi12, nierezedowi12, nierodzenie12, niewidzenie12, niewiedzeni12, niewodzenie12, niewrodzeni12, niewrzeniem12, niewrzeniom12, niezmiernie12, odrewnienie12, odwiezienie12, rozednienie12, rozmienieni12, rozwidnieni12, rzemieniowi12, zdrewnienie12, niewiezione11,

10 literowe słowa:

durnieniem14, durnieniom14, dwuimienne14, dwuimienni14, eumenidzie14, indenowemu14, nierodnemu14, niewidnemu14, niewodnemu14, odurzeniem14, rezedowemu14, rodzinnemu14, uderzeniem14, uderzeniom14, umodnienie14, urodzeniem14, uwidzeniem14, uwidzeniom14, uwodzeniem14, zdumnienie14, drewnieniu13, dzwonieniu13, niedurzeni13, niedurzone13, nierozumie13, nierozumne13, nierozumni13, nierundowe13, nierundowi13, nieumienie13, nieumownie13, nieurodnie13, niewronemu13, nizinowemu13, omierzeniu13, oniemieniu13, rdzewieniu13, reninowemu13, rozumienie13, rumienieni13, rumienione13, rumieniowe13, rumieniowi13, rzednieniu13, udziwnieni13, udziwnione13, uronieniem13, uwiedzenie13, uwiedzione13, uwodnienie13, uzdrowieni13, uziemienie13, wiezionemu13, wnurzeniem13, wnurzeniom13, zdrowieniu13, zdurnienie13, zmienieniu13, zmrowieniu13, dereizmowi12, domierzeni12, dziwieniem12, dziwieniom12, edenizmowi12, idoneizmie12, miedziowni12, nieimidowe12, niemediowe12, niemediowi12, niemiodnie12, niemodzeni12, nierodzime12, nierodzimi12, niewidomie12, niewiedzom12, niewrzeniu12, odmienieni12, odmierzeni12, odrwieniem12, unerwienie12, uwierzenie12, uwiezienie12, widnieniem12, widnieniom12, wiedzeniem12, wiedzeniom12, wrodzeniem12, dowiezieni11, drewnienie11, dzwonienie11, imieninowe11, irenizmowi11, mierzwieni11, mierzwione11, niedienowe11, niedienowi11, niedrenowe11, niedrenowi11, niedrzewne11, niedrzewni11, niedwornie11, niedziwnie11, nieiminowe11, niemiernie11, nieminiowe11, niemizerne11, niemizerni11, niemorzeni11, nierdzewne11, nierdzewni11, nierodzeni11, niewodzeni11, niewrednie11, niewronimi11, niezmierne11, niezmierni11, odwiezieni11, omierzenie11, oniemienie11, rdzewienie11, rzednienie11, rzewieniem11, rzewieniom11, wierzeniem11, wierzeniom11, wiezieniem11, wiezieniom11, zdrowienie11, zmienienie11, zmrowienie11, nierzewnie10, niewiernie10, niewrzenie10, niewzierne10, niewzierni10,

9 literowe słowa:

dienowemu13, drenowemu13, drzewnemu13, dumnienie13, durzeniem13, durzeniom13, dwumienne13, dwumienni13, dziennemu13, eudemonie13, eudemonii13, idoneizmu13, mendzeniu13, modrzeniu13, modrzewiu13, niedumnie13, niezmudne13, niezmudni13, nudzeniem13, nudzeniom13, rdzennemu13, rdzewnemu13, rudzeniem13, rudzeniom13, umodnieni13, winidurem13, winidurom13, zdumienie13, durnienie12, dziwieniu12, mienieniu12, mierzeniu12, mrowieniu12, muezinowi12, niedurnie12, niedurowe12, niedurowi12, niemieniu12, niemurowe12, niemurowi12, nienowemu12, nieornemu12, nierudowe12, nierudowi12, nierumowe12, nierumowi12, nieumowne12, nieumowni12, nieurodne12, nieurodni12, odrwieniu12, odurzenie12, reunionem12, rzemieniu12, uderzenie12, umorzenie12, urodzenie12, urodziwie12, uwidzenie12, uwiedzeni12, uwodnieni12, uwodzenie12, uziemieni12, uziemione12, widnieniu12, wiedzeniu12, winidurze12, winionemu12, wrodzeniu12, wziernemu12, dereizmie11, dereninom11, drwieniem11, drwieniom11, drzewinom11, edenizmie11, mendzenie11, miedziowe11, miedziowi11, minoderie11, minoderii11, mirindzie11, modrzenie11, modrzewie11, modrzewin11, nemrodzie11, niemiodne11, niemiodni11, niemodnie11, nierunowe11, nierunowi11, nieurnowe11, nieurnowi11, niewidome11, niewidomi11, odimienne11, odimienni11, odmiennie11, odzieniem11, reunionie11, rezuniowi11, rezunowie11, rodzeniem11, rzewieniu11, unerwieni11, unerwione11, uronienie11, uwiezieni11, uwiezione11, widzeniem11, widzeniom11, wierzeniu11, wiezieniu11, wnurzenie11, wodzeniem11, denierowi10, dereninie10, dereniowe10, dereniowi10, dierezowe10, dierezowi10, dinnerowi10, drenownie10, drzewinie10, dziwienie10, irenizmie10, menerowie10, mezoninie10, mienienie10, mierzenie10, minierowi10, mrowienie10, nereidzie10, nerwizmie10, niedniowe10, niedniowi10, niedworne10, niedworni10, niedziwne10, niedziwni10, niedziwno10, nieideowe10, nieideowi10, nieindowe10, nieindowi10, niemienie10, niemierne10, niemierni10, niemierze10, nieminowe10, nieminowi10, nieredowe10, nieredowi10, niewidzie10, niewiedze10, niewiedzo10, niewodzie10, niewredne10, niewredni10, niewronim10, niezdrowe10, niezdrowi10, nieziemne10, nieziemni10, niezimowe10, niezimowi10, odrwienie10, omierzeni10, omierznie10, owenizmie10, rdzeniowe10, rdzeniowi10, rodzinnie10, ronieniem10, rzemienie10, rzemienne10, rzemienni10, widnienie10, wiedzenie10, wiedzione10, winieniem10, winieniom10, wiroidzie10, wonieniem10, wrodzenie10, zmienieni10, zmienione10, nierzewne9, nierzewni9, niewierne9, niewierni9, niewierze9, niewronie9, niezerowe9, niezerowi9, niezinowe9, niezinowi9, rzewienie9, wierzenie9, wiezienie9,

8 literowe słowa:

dereizmu12, diurezom12, dniowemu12, dwornemu12, dziuniom12, dziwnemu12, edenizmu12, eumenido12, ideowemu12, indowemu12, mirundze12, modzeniu12, munidzie12, niedumne12, niedumni12, redowemu12, wrednemu12, zdrowemu12, zdumieni12, zdumione12, diurezie11, druzowie11, drwieniu11, durniowi11, durzenie11, dziurowe11, dziurowi11, iniuriom11, irenizmu11, mezoninu11, morzeniu11, muezinie11, mureinie11, murzowie11, nerwizmu11, neuromie11, neuronem11, niedurne11, niedurni11, niedurno11, nierozum11, nierudne11, nierudni11, nierudzi11, nieudowe11, nieudowi11, noumenie11, nudzenie11, numenowi11, numerowe11, numerowi11, odurzeni11, odzieniu11, owenizmu11, rezuniem11, rezuniom11, rodzeniu11, rozumnie11, rudzenie11, rumienie11, rzewnemu11, uderzeni11, uderzone11, umorzeni11, undenowi11, unizmowi11, ureidowe11, ureidowi11, ureidzie11, urodzeni11, urodziwe11, urodziwi11, uwiedzie11, uwodzeni11, widzeniu11, wiernemu11, wodzeniu11, wroniemu11, zdunowie11, zerowemu11, zinowemu11, zrumieni11, zwinnemu11, deizmowi10, denierem10, denierom10, denimowe10, denimowi10, dereniem10, dereniom10, dierezom10, dimerowi10, dinnerem10, dinnerom10, dnieniem10, dnieniom10, dormezie10, doziemne10, doziemni10, dziwerem10, dziwerom10, idoneizm10, merendze10, miedzowe10, miedzowi10, mizdrowe10, mizdrowi10, modernie10, modrzewi10, modzenie10, nemrodzi10, nereidom10, neuronie10, neurozie10, niemodne10, niemodni10, niemodre10, niewidem10, niewidom10, niewodem10, odmienne10, odmienni10, odziemne10, odziemni10, odzierem10, rdzeniem10, rdzeniom10, rezunowi10, rizoidem10, rondinem10, ronieniu10, rozedmie10, uronieni10, winieniu10, wiroidem10, wnurzeni10, wnurzone10, wonieniu10, zdroniem10, zdrowiem10, denierze9, derenino9, dierezie9, dinerowi9, dinnerze9, dioninie9, dowiezie9, drenowni9, drwienie9, drzewino9, dziennie9, dziwonie9, dziwonii9, emirowie9, eonizmie9, imiennie9, indenowe9, indenowi9, izomerie9, izomerii9, menerowi9, mienieni9, mienione9, mierzeni9, mierznie9, mierzone9, mierzwie9, minerowi9, minierze9, mirzowie9, mizernie9, morwinie9, morzenie9, moweinie9, mroziwie9, niemewie9, niemowie9, niemowne9, niemowni9, nienieme9, nieniemi9, nieniemo9, nieozime9, nieozimi9, nierodne9, nierodni9, niewidne9, niewidni9, niewidno9, niewiedz9, niewodne9, niewodni9, niezimne9, niezimni9, niezimno9, oderznie9, odrwieni9, odwiezie9, odzienie9, onerwiem9, orendzie9, oziminie9, rdzennie9, redenowi9, reizmowi9, remizowe9, remizowi9, rezedowe9, rezedowi9, rodzenie9, rodzinie9, rodzinne9, rodzinni9, rondinie9, rozmieni9, rozminie9, rozwidni9, rzemieni9, rzewniem9, rzewniom9, widzenie9, wiedzeni9, winienem9, winionem9, wirionem9, wodzenie9, woredzie9, wrodzeni9, wrzeniem9, wrzeniom9, zmiennie9, newrozie8, nieornie8, niewrone8, niewroni8, nizinowe8, nizinowi8, reninowe8, reninowi8, ronienie8, rozwinie8, rzewieni8, wiezieni8, wiezione8, winienie8, winionie8, wirionie8, wonienie8,

7 literowe słowa:

durniem11, durniom11, dziurom11, miodziu11, odumrze11, rodnemu11, rudniom11, ureidom11, widnemu11, wodnemu11, dereniu10, dinneru10, diurezo10, dnieniu10, druzowi10, durzeni10, durzone10, dziunie10, dziweru10, eonizmu10, indunie10, izomeru10, menzuro10, mirunie10, morwinu10, mroziwu10, muezini10, muniowi10, mureino10, nieduzi10, nierude10, nierudo10, niewidu10, niewodu10, nudzeni10, nudzone10, odzieru10, rdzeniu10, rezunom10, rizoidu10, rondinu10, rozumie10, rozumne10, rozumni10, rumieni10, rumowie10, rundowe10, rundowi10, rundzie10, udziwni10, umownie10, undenie10, unizmie10, urodnie10, urodzie10, urodzin10, uzdrowi10, uziomie10, winidur10, wiroidu10, wizurom10, wronemu10, zdroniu10, zdrowiu10, zdunowi10, dewizom9, dinerom9, domierz9, dominie9, drewnom9, drwinom9, drzewom9, drzonem9, drzwiom9, dzwonem9, ideinom9, imidowe9, indorem9, iniurie9, iniurio9, mediowi9, minodze9, miodnie9, miodzie9, mirindo9, modrzew9, modzeni9, mordzie9, nieuowe9, nieuowi9, odmieni9, odmierz9, onerwiu9, reunion9, rezunie9, rodzime9, rodzimi9, rzewniu9, uwiezie9, widniom9, widomie9, wiedzom9, winionu9, wirionu9, wrzeniu9, wrzodem9, zendrom9, derenie8, derenin8, dewizie8, dewonie8, dienowe8, dienowi8, dierezo8, dinerze8, dnienie8, dorznie8, drenowe8, drenowi8, drewien8, drewnie8, drwinie8, drzewie8, drzewin8, drzewne8, drzewni8, drzonie8, dwoinie8, dwornie8, dzienne8, dzienni8, dziewoi8, dziwnie8, dzwonie8, edenowi8, endonie8, ideinie8, iminowe8, indenie8, indorze8, irenizm8, mierzwi8, mierzwo8, miniowe8, minorze8, mizerio8, mizerni8, morzeni8, nerdowi8, nerdzie8, nereido8, nerwizm8, newizom8, nordzie8, oderwie8, odezwie8, odwinie8, odzewie8, owenizm8, rdzenie8, rdzenne8, rdzenni8, rdzewne8, rdzewni8, redenie8, redowie8, rodzeni8, rondzie8, rzednie8, wiedzie8, windzie8, wizonem8, wodzeni8, wrednie8, zdronie8, zdrowie8, zieniom8, newizie7, nienowe7, nienowi7, nieorne7, nieorni7, nizinie7, nowinie7, onerwie7, reninie7, rezonie7, ronieni7, roninie7, rzewnie7, rzewnio7, werznie7, wiernie7, wierzei7, winieni7, winione7, wirozie7, wizonie7, wozinie7, wrzenie7, wzierne7, wzierni7, wzionie7, ziewnie7, zwinnie7,Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZDROWIENIEM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZDROWIENIEM to

nieuzdrowieniem

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niedomierzeniu

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEUZDROWIENIEM

Ze słowa NIEUZDROWIENIEM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUZDROWIENIEM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZDROWIENIEM to

nieuzdrowieniem

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niedomierzeniu

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Informacje szczegółowe o słowie NIEUZDROWIENIEM

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: E, E, E, I, I, I, O, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: D, M, N, N, R, W, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie NIEUZDROWIENIEM w kolejności alfabetycznej: D, E, E, E, I, I, I, M, N, N, O, R, U, W, Z

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Z, W, U, R, O, N, N, M, I, I, I, E, E, E, D


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEUZDROWIENIEMAnaliza liter - słowo NIEUZDROWIENIEM

Słowo NIEUZDROWIENIEM po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: D, E, I, M, N, O, R, U, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera D w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera M w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera U w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie NIEUZDROWIENIEM

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie NIEUZDROWIENIEM: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEUZDROWIENIEM

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEUZDROWIENIEM - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty