Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZŁOŚLIWIANE

Z liter NIEUZŁOŚLIWIANE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieuzłośliwiane24,

13 literowe słowa:

uzłośliwianie22, nieśluzowanie20, niezałowieniu17,

12 literowe słowa:

uzłośliwiane21, uzłośliwiani21, nieśluzowane19, nieśluzowani19, niezłośliwie19, uwznioślanie19, uwznioślenia19, uwznioślenie19, niełzawieniu16, nieułowienia16, niezłowieniu16, nieluzowanie15, niewizualnie15, niezelowaniu15, niezwolniałe15, nieuwieziona14, niezałowieni14, niezłowienia14, niezielonawi13, zelowianinie13,

11 literowe słowa:

uwzniośliła20, niezłośliwa18, niezłośliwe18, niezłośliwi18, olśniewaniu18, uwznioślane18, uwznioślani18, uwzniośleni18, zaślinieniu18, zleniwiałeś18, zniewoliłaś18, zniewoliłeś18, zaświnieniu17, ześwinieniu17, niewzniośle16, niewzniośli16, olśniewanie16, zaślinienie16, nieiłowaniu15, niełowieniu15, nieułowieni15, niezwołaniu15, zaświnienie15, ześwinienia15, naoliwieniu14, nieeluowani14, nieluzowane14, nieluzowani14, nieolewaniu14, nieulizanie14, niewizualne14, niewizualni14, niezlewaniu14, niezwaleniu14, wielunianie14, zaoliwieniu14, zleniwieniu14, zniewoleniu14, nawiezieniu13, nieiłowanie13, niełowienia13, nieozuwanie13, nieziewaniu13, niezłowieni13, niezwołanie13, naoliwienie12, nielizenowa12, nielizenowi12, niezelowani12, zaoliwienie12, zleniwienia12, zniewolenia12, zwolenianie12, niewieziona11,

10 literowe słowa:

uwznioślał19, uwznioślił19, uzłośliwia19, leniwiałeś17, liniowałeś17, naoliwiłeś17, nieoślizła17, nieoślizłe17, nieśluzowa17, nieśluzowe17, nieśluzowi17, niewoliłaś17, niewoliłeś17, oślinianiu17, oślinieniu17, śluzowanie17, uślinianie17, uślinienia17, uślinienie17, zalśnieniu17, zaoliwiłeś17, zieleniłaś17, zwolniałeś17, oświnieniu16, uświnienia16, uświnienie16, zwaśnieniu16, nienawiśli15, nieślazowe15, nieślazowi15, nieślinowa15, nieślinowe15, nieślinowi15, niewiślane15, niewiślani15, niezawiśle15, niezawiśli15, oleśnianie15, olśniewane15, olśniewani15, oślinianie15, oślinienia15, oślinienie15, wiślaninie15, zalśnienie15, zaślinieni15, zaślinione15, nałowieniu14, nieałunowe14, nieałunowi14, niewołaniu14, oświnienia14, oświnienie14, załowieniu14, zaświnieni14, zaświnione14, ześwinieni14, zeświniona14, ześwinione14, zwaśnienie14, zwełnieniu14, leniwieniu13, liniowaniu13, nalezieniu13, nielizaniu13, nieulewani13, nieulizane13, nieulizani13, nieuwaleni13, nieuwalone13, niewaleniu13, niewoleniu13, uwolnienia13, uwolnienie13, zieleniało13, zleniwiałe13, zleniwiało13, zniewoliła13, zwolnieniu13, nałowienie12, nieiłowane12, nieiłowani12, niełowieni12, nieowianiu12, nieozuwane12, nieozuwani12, nieozwaniu12, niewołanie12, niezwianiu12, niezwołane12, niezwołani12, uwiezienia12, załowienie12, zawinieniu12, zwełnienia12, leniwienia11, liniowanie11, naoliwieni11, nieelanowi11, nieliniowa11, nieliniowe11, nielizanie11, nieolewani11, nieoliwnie11, nieowalnie11, niewolenia11, niezalewni11, niezielona11, niezieloni11, niezlewani11, niezwaleni11, niezwalone11, oleinianie11, wolinianie11, zaoliwieni11, zelowianie11, zelowianin11, zieleniano11, zieleniona11, zieleniowa11, zieleniowi11, zleniwiano11, zniewoleni11, zwolnienia11, zwolnienie11, nawiezieni10, nawiezione10, nieowianie10, nieozwanie10, niezwianie10, zawinienie10,

9 literowe słowa:

eluowałeś18, luzowałeś18, uśliniało18, uwolniłaś18, uwolniłeś18, naoleiłeś16, naśliniło16, olśnieniu16, olśniewał16, ślinieniu16, śluzowane16, śluzowani16, uśliniane16, uśliniani16, uśliniano16, uślinieni16, uśliniona16, uślinione16, uwzniośla16, uwzniośli16, zaoleiłeś16, zaśliniło16, zelowałeś16, złośliwie16, zwolniłaś16, zwolniłeś16, naświniło15, nawiozłeś15, nawoziłeś15, niewłaśni15, świnieniu15, uświnieni15, uświniona15, uświnione15, waśnieniu15, zaświniło15, zawiniłeś15, zeświniła15, zeświniło15, leśnianie14, naświnili14, niezwiśli14, olśnienia14, olśnienie14, ośliniane14, ośliniani14, oślinieni14, ślinienia14, ślinienie14, zaświnili14, ześwinili14, łzawieniu13, niełuzowa13, niełuzowe13, niełuzowi13, nieświnia13, nieświnie13, oświnieni13, świnienia13, świnienie13, ułowienia13, ułowienie13, waśnienie13, wiośniane13, wiośniani13, złowieniu13, zwaśnieni13, zwaśnione13, anieleniu12, azulenowi12, eluowanie12, leniwiało12, lineałowi12, liniałowi12, luzowanie12, neoeluwia12, nieolaniu12, nieulanie12, nieulewna12, nieulewni12, niewlaniu12, niewoliła12, niezlaniu12, oleinianu12, oliwieniu12, ulezienia12, ulinienia12, ulinienie12, uwolnieni12, wełnolnie12, wielunian12, wizualnie12, wlezieniu12, zelowaniu12, zieleniał12, zieleniła12, zieleniło12, zleniwiał12, zniewolił12, zwolniałe12, iłowianie11, iłowianin11, łzawienie11, nałowieni11, niełanowe11, niełanowi11, niełazowi11, niełzawie11, niewianiu11, niewołane11, niewołani11, niezawiłe11, niezianiu11, niezwaniu11, uwiezieni11, uwieziona11, uwiezione11, uznaniowe11, uznaniowi11, wiezieniu11, załowieni11, złowienia11, złowienie11, zwełnieni11, zwełniona11, zwełnione11, anilinowe10, anilinowi10, awzelinie10, leniwiano10, liniowane10, liniowani10, nieleniwa10, nieleniwi10, nieleniwo10, nielinowa10, nielinowe10, nielinowi10, nielizane10, nielizani10, nielizawe10, nielizawi10, nienilowa10, nienilowe10, nienilowi10, nieolanie10, nieoliwna10, nieoliwne10, nieoliwni10, nieowalne10, nieowalni10, niewaleni10, niewalnie10, niewalone10, niewlanie10, niewoleni10, niezawile10, niezawili10, niezielna10, niezielni10, niezlanie10, niezlewna10, niezlewni10, oliwienia10, oliwienie10, wanilinie10, wazelinie10, wielenian10, wilnianie10, wlenianie10, wlezienia10, zelowanie10, zielenina10, zielenino10, zielonawe10, zielonawi10, zwolenian10, zwolnieni10, nieowiane9, nieowiani9, nieozwane9, nieozwani9, niewianie9, niezianie9, niezinowa9, niezinowe9, niezinowi9, niezwanie9, niezwiane9, niezwiani9, wiezienia9, zawinieni9, zawinione9,

8 literowe słowa:

śluzował17, ulewałeś17, uliniłaś17, uliniłeś17, ulizałeś17, uśliniał17, uśliniła17, uśliniło17, uwaliłeś17, ozuwałeś16, uświniła16, uświniło16, uwiozłaś16, uwiozłeś16, uwoziłaś16, uwoziłeś16, uznoiłaś16, uznoiłeś16, uzwoiłaś16, uzwoiłeś16, leniałeś15, liniałeś15, lśnieniu15, naślinił15, olewałeś15, oliwiłaś15, oliwiłeś15, ośliniał15, ośliniła15, uświnili15, zalśniło15, zaślinił15, zlewałeś15, złośliwa15, złośliwe15, złośliwi15, zwaliłeś15, naświnił14, oświniła14, woniałeś14, zaświnił14, ześwinił14, ziewałeś14, zwaśniło14, aloeśnie13, lśnienia13, lśnienie13, nanieśli13, nieleśna13, nieleśni13, oleśnian13, olśnieni13, olśniewa13, oświnili13, ślinieni13, śliniona13, ślinione13, śliwinie13, uwolniła13, wełnolnu13, wiślanie13, wiślanin13, wznieśli13, wzniośle13, wzniośli13, zanieśli13, zwaśnili13, iłowaniu12, łowieniu12, nawiśnie12, nieświni12, świnieni12, świninie12, świniona12, świnione12, ułowieni12, waśnieni12, waśnione12, winieneś12, zawiśnie12, zwołaniu12, azulenie11, eluowane11, eluowani11, inulinie11, lenieniu11, leniwiał11, lezieniu11, linieniu11, liniował11, luzowane11, luzowani11, łzawieli11, nałowili11, naoliwił11, nielaniu11, nieulane11, nieulani11, nieulowa11, nieulowe11, nieulowi11, niewielu11, niewolił11, olewaniu11, ulewanie11, ulinieni11, uliniona11, ulinione11, ulizanie11, uwalenie11, wełnolen11, wizualne11, wizualni11, załowili11, zaoliwił11, zielenił11, zlewaniu11, zwaleniu11, zwełnili11, zwolniał11, zwolniła11, iłowanie10, łazienne10, łazienni10, łowienia10, łowienie10, nieiłowa10, nieiłowe10, nieiłowi10, niełanie10, niełazie10, niełowna10, niełowne10, niełowni10, niełzawe10, niełzawi10, niełzawo10, niełzowa10, niełzowe10, niełzowi10, ozuwanie10, wełniane10, wełniani10, winieniu10, wonieniu10, zawiniło10, ziewaniu10, złowieni10, zwołanie10, anilinie9, awzelino9, izolinia9, izolinie9, lenienia9, leoninie9, lezienia9, linienia9, linienie9, liwianie9, liwianin9, lizenowa9, lizenowe9, lizenowi9, nawozili9, nielanie9, nieolane9, nieolani9, niewalne9, niewalni9, niewlane9, niewlani9, niewolna9, niewolne9, niewolni9, niezlane9, niezlani9, oleinian9, olewanie9, oliwieni9, oliwinie9, wanilino9, wazelino9, wiolinie9, wolinian9, wolnizna9, zalewnie9, zalewnio9, zawinili9, zelowane9, zelowani9, zelowian9, zielenin9, zieliwie9, zlewanie9, zniewoli9, zwalenie9, aweninie8, nawiezie8, nieazowe8, nieazowi8, niewiane8, niewiani8, niezwane8, niezwani8, nizinowa8, nizinowe8, nizinowi8, wiezieni8, wieziona8, wiezione8, winianie8, winienia8, winienie8, winionie8, wonienia8, wonienie8, ziewanie8,

7 literowe słowa:

ulazłeś16, uślinił16, uświnił15, uznałeś15, włośniu15, leniłaś14, leniłeś14, lizałeś14, oleiłaś14, oleiłeś14, olśniła14, oślinił14, oślizła14, oślizłe14, śliniła14, śliniło14, śluzowa14, śluzowe14, śluzowi14, unieśli14, uślinia14, waliłeś14, wlazłeś14, wolałeś14, zalśnił14, nawiłeś13, nizałeś13, oświnił13, owiałeś13, ozwałeś13, śnieniu13, świniła13, świniło13, waśniło13, winiłaś13, winiłeś13, wiozłaś13, wiozłeś13, właśnie13, włośnia13, włośnie13, woziłaś13, woziłeś13, znoiłaś13, znoiłeś13, zwaśnił13, zwiałeś13, zwoiłaś13, zwoiłeś13, eluował12, leśnian12, lineału12, liniału12, luzował12, naślini12, nawiśli12, nieośla12, nieośle12, nieośli12, oślinia12, oślinie12, ślazowe12, ślazowi12, ślinowa12, ślinowe12, ślinowi12, śliwina12, śliwino12, ślizowi12, świnili12, ulewało12, uliniła12, uliniło12, ulizało12, ułowili12, uwaliło12, uwolnił12, waśnili12, wiślane12, wiślani12, wnieśli12, zaślini12, zawiśli12, znieśli12, ałunowe11, ałunowi11, naświni11, śnienia11, śnienie11, świnina11, świnino11, ułanowi11, uwiozła11, uwoziła11, uznoiła11, uzwoiła11, wiośnie11, wołaniu11, zaświni11, ześwini11, znośnie11, zwiśnie11, anizolu10, elewonu10, iłowali10, inulina10, inulino10, leniało10, leoninu10, liniało10, lizaniu10, łzawili10, naoleił10, naziolu10, oliwiła10, oliwinu10, ozuwali10, ulewane10, ulewani10, ulewano10, ulewnie10, ulizane10, ulizani10, ulizano10, uwaleni10, uwalone10, uwozili10, uznoili10, uzwoili10, waleniu10, wiolinu10, włazili10, woleniu10, załoili10, zaoleił10, zelował10, zieliwu10, zlewało10, złowili10, zwaliło10, zwolnił10, zwołali10, iłowane9, iłowani9, iłowian9, łaziwie9, łowieni9, łozinie9, nawoził9, niełani9, nieuowa9, nieuowe9, nieuowi9, nizaniu9, owianiu9, ozuwane9, ozuwani9, ozwaniu9, uwiezie9, uznanie9, winianu9, winionu9, wołanie9, zawinił9, ziewało9, zwianiu9, zwołane9, zwołani9, anilino8, anizole8, anizoli8, awzelin8, elanowe8, elanowi8, lawinie8, lawizie8, leniano8, leniowi8, leniwie8, lewizna8, lewizno8, leziwie8, lianowi8, liazowi8, liniano8, liniowa8, liniowe8, liniowi8, linonie8, liwanie8, lizanie8, lizenie8, nalewie8, nalezie8, naoliwi8, nawieli8, naziole8, nazioli8, nielane8, nielani8, nielewa8, nielewi8, nielwia8, nielwie8, nielwio8, niewola8, niewole8, niewoli8, niwalne8, niwalni8, nowalie8, nowalii8, oleinie8, olewane8, olewani8, oliwnie8, owalnie8, walenie8, walinie8, walizie8, wanilie8, wanilii8, wanilin8, wanilio8, wazelin8, welinie8, welonie8, wialnie8, wialnio8, wilnian8, winilea8, wlenian8, wolenia8, wolenie8, wolinie8, wolnizn8, wonieli8, zalewie8, zalewne8, zalewni8, zaoliwi8, zawieli8, zieleni8, zieliwa8, zieliwo8, zielona8, zielone8, zieloni8, ziewali8, zlewane8, zlewani8, zlewano8, zlewnia8, zlewnie8, zlewnio8, znalowi8, zniewol8, zonalne8, zonalni8, zwaleni8, zwalone8, anionie7, awenino7, izanowi7, naiwnie7, nawinie7, nawozie7, newizie7, nienowa7, nienowe7, nienowi7, nizanie7, nizinie7, nowinie7, nowizna7, owianie7, ozwanie7, wazonie7, winieni7, winiona7, winione7, wizonie7, wozinie7, wzionie7, zawinie7, zenanie7, ziewano7, ziewnie7, zwianie7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

ozułeś14, lśniło13, luśnie13, luśnio13, olśnił13, ślinił13, śluzie13, uślini13, wlałeś13, nieśli11, olśnie11, oślini11, ślinie11, śliwie11, śliwin11, ślizie11, ulewał11, ulinił11, uwalił11, wiślan11, łuzowi10, nieśni10, nośnie10, śnieni10, śnione10, uwoził10, uznoił10, uzwoił10, znośni10, inulin9, leniło9, linonu9, olewał9, waliło9, wlazło9, wołali9, zalewu9, zlewał9, złoili9, zwalił9, łownie8, newizu8, niezłe8, uwinie8, wianiu8, winiło8, zieniu8, ziłowi8, zwełni8, lawino7, lawizo7, leizno7, leniwi7, leonin7, leziwa7, leziwo7, linowa7, linowi7, lizawe7, lizeno7, naoliw7, nielwi7, nilowa7, nilowi7, nowela7, oliwin7, oliwna7, oliwni7, online7, owalne7, owalni7, ozwali7, walino7, walizo7, walone7, welona7, winili7, wiolin7, wolina7, zalewo7, zaoliw7, zawile7, zielni7, zlewna7, znoili7, iwanie6, owinie6, wianie6, wionie6, zenowi6, zienie6, zinowe6, zinowi6, zionie6, zwinie6,Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZŁOŚLIWIANE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZŁOŚLIWIANE to

nieuzłośliwiane

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

nieśluzowanie

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUZŁOŚLIWIANE

Ze słowa NIEUZŁOŚLIWIANE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUZŁOŚLIWIANE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZŁOŚLIWIANE to

nieuzłośliwiane

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

uzłośliwianie

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: A, E, E, I, I, I, O, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: L, N, N, W, Z, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE w kolejności alfabetycznej: A, E, E, I, I, I, L, N, N, O, U, W, Z, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Z, W, U, O, N, N, L, I, I, I, E, E, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEUZŁOŚLIWIANEAnaliza liter - słowo NIEUZŁOŚLIWIANE

Słowo NIEUZŁOŚLIWIANE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, E, I, L, Ł, N, O, Ś, U, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera E w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera L w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera Ł w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera Ś w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera U w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie NIEUZŁOŚLIWIANE: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEUZŁOŚLIWIANE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEUZŁOŚLIWIANE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty