Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUŃCZEGO

Z liter NIEOPIEKUŃCZEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopiekuńczego28,

13 literowe słowa:

nieopiekuńcze24, nieopiekuńczo24,

12 literowe słowa:

ociupeńkiego25, opiekuńczego25,

11 literowe słowa:

pokończeniu22, nieuczepień21, nieupieczeń21, pokończenie20, nieoczepień19, nieopieczeń19, niepuckiego18, uczepionego17, upieczonego17, pioneckiego16, ponieckiego16,

10 literowe słowa:

niekupczeń21, ociupeńkie21, opiekuńcze21, opiekuńczo21, nieokupień20, niepouczeń20, ukończenie20, nieokopceń19, pokończeni19, nieczepień18, niepieczeń18, punickiego17, eugeniczek16, eugeniczki16, eugeniczko16, niekogucie16, niekogucio16, niepokucie15, czepionego14, niekociego14, oczepieniu14, opieczeniu14, pieczonego14, uczepienie14, upieczenie14, geocenozie13, niekoziego13, oczepienie12, opieczenie12,

9 literowe słowa:

ociupeńki20, kończeniu19, niekupień19, nieupoceń19, pognieceń19, ukończeni19, ukończone19, niegończe18, niekopceń18, kończenie17, niekopień17, nieokoceń17, nieokpień17, pocienień17, upickiego16, kupionego15, niekoguci15, ogoneczku15, peugeocie15, unickiego15, epickiego14, kupczenie14, niepokuci14, niepuckie14, ociupinek14, ociupinko14, okopceniu14, opiekunce14, opoczniku14, ponckiego14, pukniecie14, ukopiecie14, cienkiego13, czepieniu13, epicznego13, niegockie13, nieokucie13, ogoneczek13, ogoneczki13, okupienie13, opiekunie13, pieczeniu13, pogniecie13, pogonicie13, pouczenie13, uczepieni13, uczepione13, uczepiono13, upieczeni13, upieczone13, upieczono13, epigenezo12, epignozie12, kopniecie12, nieepicko12, nieozucie12, okopcenie12, okopiecie12, opoczniki12, pieczonek12, pieczonki12, pieczonko12, pioneckie12, pocieknie12, ponieckie12, zegniecie12, czepienie11, kozieniec11, oczepieni11, oczepione11, oogenezie11, opieczeni11, opieczone11, pieczenie11, zepniecie11,

8 literowe słowa:

ugnieceń19, kozieńcu18, pogińcie18, pogońcie18, pogończe18, uczepień18, upieczeń18, nieuczeń17, pogonień17, poknoceń17, zgnieceń17, kończeni16, kończone16, kozieńce16, niekoceń16, niekpień16, niepoceń16, oczepień16, opieczeń16, ocienień15, puckiego15, kucznego14, ogniczku14, pogniciu14, eugenice13, eugeniki13, eugeniko13, keczupie13, kopceniu13, kupczono13, niepucki13, niepucko13, okupicie13, pionecku13, poniecku13, punickie13, uczonego13, ugniecie13, ugnoicie13, czepnego12, epigonce12, epigonek12, epigonki12, epigonko12, kopieniu12, kupienie12, neokiczu12, niegocki12, niegocko12, niekucie12, nieokuci12, ociupino12, ogniczek12, ogniczki12, okoceniu12, okpieniu12, okupieni12, okupione12, opiekuni12, pognicie12, pogoicie12, pogoniec12, pouczeni12, pouczone12, ucieknie12, upniecie12, upocenie12, epigenez11, epignozo11, epigonie11, geocenoz11, kopcenie11, kopiecie11, neozoiku11, nieozuci11, ogieniek11, ogonicie11, okopceni11, opocznik11, pionecki11, poniecki11, uznoicie11, zgniecie11, zgniocie11, zgnoicie11, zgonicie11, czepieni10, czepione10, czepiono10, epicznie10, izogonie10, kopienie10, koziniec10, neokicze10, niekocie10, niekocio10, niepokoi10, ocieknie10, okenicie10, okocenie10, okonicie10, okpienie10, opieniek10, opniecie10, pieczeni10, pieczone10, pieczono10, poecinie10, neozoiki9, niekozie9, niekozio9, ozonicie9,

7 literowe słowa:

pogońcu19, kupczeń18, ogieńku18, kozińcu17, okupień17, opieńku17, pogońce17, ponuceń17, pouczeń17, gnieceń16, ogieńki16, ogońcie16, ogończe16, okopceń16, pokończ16, zgińcie16, zgońcie16, czepień15, kozińce15, ocipień15, ocknień15, ogonień15, opieńce15, opieńki15, opieńko15, opończe15, pieczeń15, pieńcie15, zgonień15, cienień14, ocenień14, pienień14, ziońcie14, kogucie13, kogucio13, kupnego13, czopiku12, eugence12, eugenek12, eugenik12, eugenki12, eugenko12, kuniego12, kupicie12, ogienku12, ogniciu12, okupcie12, pokucie12, punicki12, punicko12, punkcie12, ukopcie12, upickie12, zgniciu12, zupnego12, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, czepigi11, czepigo11, eugenie11, eugenii11, eugenio11, kiciego11, koceniu11, kociego11, kopnego11, kpieniu11, kupieni11, kupione11, kupiono11, kuponie11, niekuci11, ociupin11, opiekun11, pieniku11, poceniu11, pokunie11, puencie11, uczepie11, ukoicie11, unickie11, upiecze11, upoicie11, czopiki10, egzocie10, eozoiku10, epickie10, epignoz10, epigoni10, gekonie10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, kopceni10, kopcone10, kopicie10, koziego10, kozunie10, kozunio10, niczego10, ocznego10, ogienek10, ogienki10, ognicie10, ogonice10, okopcie10, okpicie10, pekince10, pieczek10, pieczki10, pieczko10, pikocie10, poginie10, pogonie10, poknoci10, pokocie10, ponckie10, puzonie10, uczenie10, zgnicie10, zgoicie10, zupinie10, cekinie9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, egzonie9, epiczne9, epiczni9, genezie9, genizie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, konopie9, kopieni9, kopione9, kozecie9, kpienie9, neokicz9, nepocie9, niekoci9, oczepie9, oczepin9, okoceni9, okpieni9, okpione9, oogenez9, opiecze9, opoicie9, pekinie9, pieniek9, pinezce9, pinezek9, pinezki9, pinezko9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, pocznie9, poecino9, poincie9, cenozie8, eocenie8, eozoiki8, kenozie8, kinezie8, kozinie8, neozoik8, niekozi8, zenicie8, znoicie8,

6 literowe słowa:

kiciuń16, kupień16, pieńku16, ukończ16, upoceń16, gińcie15, gońcie15, gończe15, kopceń15, niuńce15, niuńki15, niuńko15, cknień14, gonień14, kipień14, knoceń14, kopień14, nicpoń14, ognień14, okoceń14, okpień14, opończ14, pieńce14, pieńki14, pieńko14, pocień14, cenień13, nicień13, nieceń13, gopiku12, gupiki12, koguci12, ciupek11, ciupki11, ciupko11, czepku11, czopku11, epicku11, gniciu11, guniek11, guziec11, guziki11, keczup11, kopciu11, kupcie11, kupcze11, kupiec11, nogciu11, ogniku11, ogonku11, pogonu11, pokuci11, poncku11, puckie11, upicki11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, czepig10, egzonu10, giczek10, giczki10, giczko10, gockie10, gopiki10, knucie10, kucnie10, kuczne10, kuczni10, kupien10, kupnie10, oczepu10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, onucko10, opiciu10, pekinu10, pionku10, pokuno10, ponczu10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, uczepi10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upiecz10, upieki10, cieniu9, czepek9, czepki9, czopek9, czopik9, czopki9, eocenu9, epicki9, epicko9, epigon9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, gzicie9, kipcie9, kneziu9, kopcie9, kopice9, kopico9, kopiec9, kozuni9, kpicie9, kpince9, nieuki9, nikogo9, nogcie9, ogniki9, ogonek9, ogonic9, ogonki9, okoniu9, okopci9, ozonku9, ozucie9, piczek9, piczki9, piczko9, pieniu9, pognie9, pognoi9, pogoni9, poncki9, poncko9, uczeni9, ucznie9, uczone9, uczono9, unicie9, zupino9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, cookie8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czipie8, czknie8, czopie8, ekipie8, geezie8, genezo8, genizo8, gnozie8, gonzie8, ikonce8, izogon8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, kocino8, kocone8, koicie8, koncie8, konice8, konico8, koniec8, konopi8, kopien8, kopnie8, kozice8, kozico8, kpinie8, kpiono8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, oczepi8, ogonie8, okopie8, opicie8, opiece8, opiecz8, opieki8, opieko8, opince8, opinek8, opinki8, opinko8, oponce8, oponek8, oponki8, piecie8, piecze8, pieczo8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poncze8, ponczo8, poniki8, zegnie8, zginie8, zgonie8, zieniu8, zipcie8, cenozo7, cienie7, eozoik7, ikonie7, kenozo7, kinezo7, knezie7, kozino7, ocenie7, ocieni7, okonie7, opinie7, opinio7, oponie7, ozonek7, ozonki7, peonie7, peonii7, peonio7, pienie7, piezie7, pionie7, poenie7, zepnie7, zipnie7, noezie6, ozenie6, ozonie6, zienie6, zionie6,

5 literowe słowa:

gońcu16, guńce16, guńki16, guńko16, końcu15, gońce14, kozuń14, nuceń14, pogiń14, pogoń14, uczeń14, cipoń13, koceń13, końce13, kończ13, kpień13, ogień13, poceń13, cnień12, ocień12, gocku11, gupik11, geeku10, guzek10, guzik10, guzki10, gziku10, kingu10, kopcu10, kupce10, kupcz10, piegu10, pingu10, pongu10, pucek10, pucki10, pucko10, ceiku9, cieku9, ciupo9, czeku9, czepu9, czipu9, czoku9, czopu9, epiku9, geezu9, genui9, genuo9, gocki9, gocko9, gonzu9, gopik9, gunie9, gunio9, guzie9, keczu9, kiciu9, kiczu9, knuci9, koczu9, kopnu9, kucie9, kucio9, kupie9, kupne9, kupni9, kupno9, kupon9, nicku9, nocku9, oczku9, ogniu9, okopu9, okuci9, okupi9, piciu9, piecu9, pinku9, pokun9, poucz9, pucze9, punce9, punco9, punki9, uczep9, ugnie9, ugnoi9, upici9, upiec9, upiek9, upoci9, zgonu9, zupce9, zupek9, zupki9, zupko9, cipek8, cipki8, cipko8, ciziu8, cnego8, congi8, congo8, czego8, geeki8, gekon8, gicie8, gicze8, gocie8, gzice8, gziki8, gziko8, ikonu8, kiego8, kingi8, kiziu8, kongi8, kongo8, koniu8, kopce8, kopci8, kopic8, kunie8, nieuk8, nogci8, nucie8, nucze8, nuczo8, ognik8, onuce8, onuco8, oucie8, ozuci8, peonu8, piegi8, pingi8, pionu8, pogoi8, pogon8, pongi8, punie8, puzon8, uczni8, unici8, uniki8, upnie8, zonku8, zouki8, zupie8, zupin8, zupne8, zupni8, ceiki7, cekin7, cepie7, cieki7, cipie7, czeki7, czepi7, czoki7, egzon7, ekipo7, epice7, epiki7, epiko7, epoce7, epoki7, epoko7, genez7, genie7, geniz7, gezie7, ginie7, gnozo7, gonie7, gonzo7, ikcie7, kecie7, kecze7, kicie7, kicze7, kiece7, kieco7, kipie7, knoci7, kocie7, kocin7, kocio7, kocze7, koczo7, konic7, kopie7, kopii7, kopio7, kopne7, kopni7, kopno7, kozic7, kpino7, nicki7, niego7, nocek7, nocki7, nocko7, oczek7, oczep7, oczki7, oczko7, ognie7, ogoni7, okoci7, onego7, opici7, opiec7, opiek7, opoce7, opoki7, ouzon7, ozonu7, pecie7, pekin7, picie7, picze7, piczo7, piece7, piecz7, pince7, pinek7, pinki7, pinko7, pocie7, poeci7, pokoi7, poncz7, ponik7, uznoi7, zgnoi7, zgoni7, cenie6, cenoz6, cezie6, cieni6, cizie6, encie6, eocen6, ikono6, kenoz6, kinez6, kinie6, kizie6, kniei6, koine6, konie6, kozie6, kozin6, kozio6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nokie6, nokii6, nokio6, oceni6, oceno6, oczne6, oczni6, okien6, oknie6, okoni6, opnie6, ozeki6, penie6, peoni6, pieni6, piezo6, pinie6, pinio6, piono6, poeno6, ponie6, pozie6, zecie6, zipie6, zonki6, eonie5, noezo5, ozeno5, zenie5, zinie5, zonie5,

4 literowe słowa:

niuń12, ekip6, epik6, epki6, epko6, epok6, kepi6, kiep6, kipi6, kipo6, kopi6, kopn6, kpie6, kpin6, okpi6, piki6, piko6, pink6, ikon5, inek5, inki5, inko5, kino5, koni5, neki5, nike5, nipo5, noki5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, eoni4, inie4, inio4, ozie4, znoi4,Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUŃCZEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUŃCZEGO to

nieopiekuńczego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

nieopiekuńcze

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUŃCZEGO

Ze słowa NIEOPIEKUŃCZEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUŃCZEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUŃCZEGO to

nieopiekuńczego

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ociupeńkiego

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: E, E, E, I, I, O, O, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: C, G, K, N, P, Z, Ń

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO w kolejności alfabetycznej: C, E, E, E, G, I, I, K, N, O, O, P, U, Z, Ń

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ń, Z, U, P, O, O, N, K, I, I, G, E, E, E, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEOPIEKUŃCZEGOAnaliza liter - słowo NIEOPIEKUŃCZEGO

Słowo NIEOPIEKUŃCZEGO po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: C, E, G, I, K, N, Ń, O, P, U, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera C w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera G w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę G

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 366
5 1255
6 2445
7 4092
8 5911
9 7297
10 7566
11 7098
12 5658
13 4265
14 3001
15 1983

Rozkład wyrazów na literę G

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
366
5 Ilość słów
1255
6 Ilość słów
2445
7 Ilość słów
4092
8 Ilość słów
5911
9 Ilość słów
7297
10 Ilość słów
7566
11 Ilość słów
7098
12 Ilość słów
5658
13 Ilość słów
4265
14 Ilość słów
3001
15 Ilość słów
1983

Wyrazy kończące się literę G

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 55
4 111
5 119
6 186
7 258
8 228
9 175
10 121
11 94
12 53
13 37
14 12
15 8

Rozkład wyrazów kończących się literą G

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
111
5 Ilość słów
119
6 Ilość słów
186
7 Ilość słów
258
8 Ilość słów
228
9 Ilość słów
175
10 Ilość słów
121
11 Ilość słów
94
12 Ilość słów
53
13 Ilość słów
37
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
8

Wystąpienia litery G w słowach polskich

Ilość wystąpień litery G Ilość słów
0 2602846
1 410404
2 17323
3 266

Rozkład słow według wystąpień litery G

0 Ilość słów
2602846
1 Ilość słów
410404
2 Ilość słów
17323
3 Ilość słów
266

Litera I w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera N w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera Ń w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

W języku polskim nie występują słowa rozpoczynające się od litery Ń

Wyrazy kończące się literę Ń

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 32
4 108
5 377
6 1086
7 2456
8 4156
9 5305
10 6144
11 6828
12 6367
13 5138
14 3819
15 2434

Rozkład wyrazów kończących się literą Ń

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
108
5 Ilość słów
377
6 Ilość słów
1086
7 Ilość słów
2456
8 Ilość słów
4156
9 Ilość słów
5305
10 Ilość słów
6144
11 Ilość słów
6828
12 Ilość słów
6367
13 Ilość słów
5138
14 Ilość słów
3819
15 Ilość słów
2434

Wystąpienia litery Ń w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ń Ilość słów
0 2927790
1 102862
2 187

Rozkład słow według wystąpień litery Ń

0 Ilość słów
2927790
1 Ilość słów
102862
2 Ilość słów
187

Litera O w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera U w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Z w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie NIEOPIEKUŃCZEGO: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEOPIEKUŃCZEGO

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEOPIEKUŃCZEGO - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty