Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKILKOFAZOWYM

Z liter NIEKILKOFAZOWYM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

niekilkofazowym24,

14 literowe słowa:

niekilkofazowy22,

13 literowe słowa:

kilkofazowymi22, niekloakowymi18, niezakolowymi17,

12 literowe słowa:

kilkofazowym21, fiolkowanymi20, nieflakowymi20, niefolkowymi20, niekaflowymi20, niekilofowym20, eozynofilami19, fiolkowaniem19, zakwefionymi19, kleikowanymi17, niekalkowymi17, niekloakowym17, niekokilowym17, niekolkowymi17, ikonoklazmie16, kleikowaniom16, niezakolowym16, zielonkawymi16, niemozaikowy15, nieokazowymi15,

11 literowe słowa:

kafelkowymi20, fiolkowanym19, flakonikiem19, flekowanymi19, flokowanymi19, kilkofazowy19, nieflakowym19, niefolkowym19, niekaflowym19, nieklifowym19, falownikiem18, fayolizmowi18, filizowanym18, flakonikowi18, flekowaniom18, flizowanymi18, flokowaniem18, foliowanymi18, izokefaliom18, kilkofazowe18, kilkofazowi18, kofeinowymi18, niefalowymi18, nieflizowym18, niefokowymi18, niefoliowym18, niekilofowy18, okwefianymi18, okwefionymi18, olefinowymi18, zakwefionym18, eozynofilia17, fiokowaniem17, fiolkowanie17, flizowaniem17, flizowaniom17, foliowaniem17, niefazowymi17, niekilofowa17, okwefianiom17, ikonoklazmy16, kalinkowymi16, kamizelkowy16, kinolkowymi16, kleikowanym16, kolankowymi16, niekalkowym16, nieklamkowy16, nieklikowym16, niekolkowym16, wyklikaniem16, wyklikaniom16, kamizelkowi15, kaolinowymi15, kielowanymi15, kokainowymi15, koleinowymi15, koniakowymi15, nieklamkowi15, niekloakowy15, niekokilowy15, nielakowymi15, okienkowymi15, okleinowymi15, winkielakom15, zawiklonymi15, zielnikowym15, zielonkawym15, izolowanymi14, kazeinowymi14, kenozoikami14, kielowaniom14, lakonizmowi14, niekloakowi14, niekokilowa14, nieokazowym14, niezaimkowy14, niezakolowy14, zakownikiem14, zakwileniom14, zaoliwionym14, zawikleniom14, zelowiankom14, zielonawymi14, ziemiankowy14, izolowaniem13, nieoazowymi13, niezakolowi13,

10 literowe słowa:

kafelkowym19, flakonikom18, flankowymi18, flekowanym18, flokowanym18, kilofowymi18, wiklefizmy18, falownikom17, familokowi17, fayolizmie17, fenolowymi17, filoneizmy17, filowanymi17, fiolkowany17, fizykalnie17, flizowanym17, folinowymi17, foliowanym17, folowanymi17, kofeinizmy17, kofeinowym17, kwefionymi17, niefalowym17, niefilmowy17, niefizykom17, nieflakowy17, niefokowym17, niefolkowy17, niekaflowy17, nieklifowy17, okwefianym17, okwefionym17, olefinowym17, eozynofila16, eozynofili16, filizowany16, filmowanie16, filowaniem16, filowaniom16, fiolkowane16, fiolkowani16, flaminowie16, flokowanie16, folowaniem16, infekowali16, izokefalio16, mezofilowi16, neofowizmy16, niefazowym16, niefilmowa16, niefilmowo16, nieflakowi16, nieflizowy16, niefoliowy16, niefolkowa16, niefolkowi16, niekaflowi16, nieklifowa16, zakwefiony16, filizowane15, filizowano15, fiokowanie15, flizowanie15, foliowanie15, kalinkowym15, kinolkowym15, kleikowymi15, kloakowymi15, kokilowymi15, kolankowym15, nieflizowa15, niefoliowa15, zakwefiono15, alkenowymi14, alkinowymi14, ekoklinami14, ikonoklazm14, kalinowymi14, kalkowniom14, kalwinizmy14, kamionkowy14, kamizelowy14, kaolinowym14, kielonkami14, kielowanym14, kinezykami14, kleikowany14, klimeniowy14, kokainizmy14, kokainowym14, kolanowymi14, koleinowym14, kolokwiami14, koniakowym14, konikowymi14, kowalikiem14, likowanymi14, lokowanymi14, niekalkowy14, niekilowym14, nieklawymi14, nieklikowy14, niekolkowy14, nielakowym14, niewymokli14, nikolaizmy14, okienkowym14, okleinowym14, owlekanymi14, wielkookim14, wykleinami14, wyklikanie14, zakolowymi14, zawiklonym14, zwlekanymi14, izolowanym13, kamionkowe13, kamionkowi13, kamizelowi13, kazeinowym13, kielonkowi13, kikowaniem13, kikowaniom13, kleikowani13, kleikowano13, klimeniowa13, kniaziowym13, koenzymowi13, kokilownia13, kokilownie13, konikowali13, kowelinami13, lakonizmie13, lekomanowi13, lewkoniami13, likowaniem13, likowaniom13, lizenowymi13, lokowaniem13, melonikowi13, milanezowy13, nieamylowi13, niekalkowi13, nieklikowa13, niekolkowa13, niekolkowi13, nielizawym13, niemailowy13, niemowlaki13, niezamkowy13, niezamokli13, nowolakiem13, okoleniami13, okowielami13, oleinowymi13, owlekaniom13, welonikami13, wieloaminy13, wielomiany13, wokalizmie13, wolniakiem13, wylizaniem13, wylizaniom13, zakownikom13, zanikowymi13, zelowanymi13, zielnikowy13, zielonawym13, zielonkami13, zielonkawy13, zniewolimy13, zwlekaniom13, izowolemia12, kinowozami12, milanezowi12, neozoikami12, nieazowymi12, nieazylowi12, niemailowo12, niemaziowy12, nieoazowym12, nieokazowy12, nieozowymi12, niezamkowi12, wazonikiem12, wieloamino12, zaoliwiony12, zelowaniom12, zelowianki12, zelowianko12, zelowianom12, zielnikowa12, zielonkawi12, zielonkawo12, eikozanowi11, izolowanie11, naziolowie11, nieokazowi11, zaoliwione11,

9 literowe słowa:

fekalnymi17, flakowymi17, flankowym17, folkowymi17, kafelkowy17, kaflowymi17, kamelfowy17, kilofkami17, kilofkiem17, kilofowym17, klifowymi17, limfokiny17, fenolowym16, filmowany16, filonizmy16, filowanym16, finalikom16, finalizmy16, fizykalne16, fizykalni16, flakoniki16, flekowany16, flizowymi16, flokenami16, flokowany16, fokomelia16, fokomelii16, folinowym16, foliowymi16, folowanym16, kafelkowi16, kamelfowi16, kefalinom16, kilofkowi16, kwefionym16, limfokina16, limfokino16, mezofilny16, mikofolia16, mikofolie16, okwefiamy16, wiklefizm16, zakwefimy16, eozynofil15, falkonowi15, falowniki15, feloniami15, filmowane15, filmowani15, filmowano15, filoneizm15, fiokowali15, fizelinom15, flakonowi15, flamenowi15, flaminowi15, flekowani15, flekowano15, flizowany15, flokenowi15, flokowane15, flokowani15, foliowany15, kakofonie15, kakofonii15, kalifowie15, kalofonie15, kalofonii15, kamfenowi15, kofeinami15, kofeinizm15, kofeinowy15, mezofilna15, mezofilni15, monofilia15, monofilie15, niefalowy15, niefizyka15, niefokowy15, okwefiali15, okwefiany15, okwefiony15, olefinami15, olefinowy15, winifolem15, winifolom15, zakwefili15, zoofilami15, awiofonem14, faleniowi14, filowanie14, flizowane14, flizowani14, flizowano14, foliowane14, foliowani14, folowanie14, izofenami14, izofonami14, izonefami14, kalkowymi14, kilimkowy14, kleikowym14, klikanymi14, klikniemy14, klikowymi14, kloakowym14, kofeinowa14, kofeinowi14, kokilowym14, kolkowymi14, mafiozowi14, neofowizm14, niefalowi14, niefalowo14, niefazowy14, niefokowa14, niefokowi14, okwefiani14, okwefiano14, okwefiona14, olefinowa14, olefinowi14, alkenowym13, alkinowym13, awiofonie13, ekoklinom13, kalinkowy13, kalinowym13, kalwinkom13, kameliowy13, kamizelki13, kamizelko13, kielonkom13, kilimkowa13, kilimkowe13, kilonkami13, kinezykom13, kinolkami13, kinolkiem13, kinolkowy13, klanikiem13, klanowymi13, klawikiem13, klikaniem13, klikaniom13, kliniakom13, klinowymi13, klonikami13, klonikiem13, klonowymi13, kolankiem13, kolankowy13, kolanowym13, kolonkami13, kominkowy13, konikowym13, kowalikom13, kowalnymi13, kwakniemy13, kwikniemy13, kwokniemy13, lakonizmy13, lekomanki13, lekomanko13, likowanym13, linkowymi13, lokowanym13, mlekowozy13, nakielkom13, niefazowi13, niefazowo13, nieklawym13, niklowymi13, owlekanym13, wokalizmy13, wokalnymi13, wykleinom13, wyklikane13, wyklikani13, wyklikano13, wyklinami13, wykliniam13, wylinkami13, zaklniemy13, zakolowym13, zakwilimy13, zawiklimy13, znikliwym13, zwlekanym13, akwilonem12, akwilonom12, amylenowi12, ankilozom12, ekiwokami12, ekonomika12, ekonomiki12, elanowymi12, emolakowi12, enklizami12, enolowymi12, ikonowymi12, izoklinom12, kainowymi12, kalinkowe12, kalinkowi12, kalkownie12, kalkownio12, kalwinizm12, kameliowi12, kaolinowy12, kelwinami12, kielowany12, kinolkowa12, kinolkowe12, kinolkowi12, klanikowi12, klonikowi12, kokainizm12, kokainowy12, kokilowni12, kolaminie12, kolankowe12, kolankowi12, koleinami12, koleinowy12, koleniami12, koloniami12, kominkowa12, kominkowe12, kominkowi12, konewkami12, koniakiem12, koniakowy12, konwaliom12, kowelinom12, kwikaniem12, kwikaniom12, kwileniom12, kwokaniem12, kwokaniom12, lekomanii12, lekomanio12, leniwkami12, lewkoniom12, linewkami12, liwiankom12, lizenowym12, makowniki12, maleinowy12, maniokowy12, melnikowi12, mielinowy12, milionowy12, minikozak12, moliniowy12, moniliazy12, moniliozy12, mozaikowy12, naoliwimy12, niekilowy12, nielakowy12, niemakowy12, niemikowy12, niemilowy12, niemolowy12, niemowlak12, niewolimy12, niezmokli12, niezwykli12, nikolaizm12, niwelizmy12, nowelkami12, okazowymi12, okienkami12, okienkowy12, okinawkom12, okiwanymi12, okleinami12, okleinowy12, oleinowym12, olewanymi12, oliwionym12, oliwnikom12, walonkiem12, welonikom12, welonkami12, wialnikom12, wielkooka12, wielkooki12, wielookim12, winkielak12, winyleami12, wokalizom12, wolniakom12, wymielani12, wymielano12, wymielona12, wymielono12, zalewnymi12, zamilknie12, zanikowym12, zaoliwimy12, zawiklony12, zelowanym12, zielnikom12, zielonkom12, zielonymi12, zlewanymi12, zmywalnie12, zmywalnio12, znakowymi12, zniewolmy12, zwalonymi12, akwilonie11, alonimowi11, amizolowi11, anemikowi11, ankilozie11, awionikom11, awzelinom11, eikozanom11, eozoikami11, izolowany11, kaolinowe11, kaolinowi11, kazeinowy11, kenozoiki11, kielowani11, kielowano11, kikowanie11, kinowozem11, kniaziowy11, kokainowe11, kokainowi11, koleinowa11, koleinowi11, koleniowi11, koniakowe11, koniakowi11, leniakowi11, lewiznami11, likaonowi11, likowanie11, lokowanie11, makowinie11, maleinowi11, maniokowe11, maniokowi11, mielinowa11, milionowa11, milionowe11, miozynowi11, moliniowa11, moliniowe11, moniakowi11, moniliazo11, monilioza11, mozaikowe11, mozaikowi11, mozolenia11, nazimkowi11, nieazowym11, niekilowa11, nielakowi11, nielizawy11, niemakowi11, niemikowa11, niemilowa11, niemolowa11, niemolowi11, nieozowym11, niewolami11, niezimowy11, okienkowa11, okienkowi11, okiwaniem11, okiwaniom11, okleinowa11, okleinowi11, olewaniom11, owioniemy11, ozywaniem11, ozywaniom11, wazelinom11, wazonikom11, wieloamin11, wielomian11, wiezionym11, wokalizie11, woleniami11, wyleziono11, wylizanie11, wzioniemy11, yeomanowi11, zakowniki11, zakwilono11, zalewniom11, zawikleni11, zawiklone11, zawiklono11, zawiniemy11, zelowiany11, zewnikami11, zielonawy11, ziemianko11, ziomalowi11, ziomkowie11, zlewaniom11, zlewniami11, zwaleniom11, anizolowi10, eonizmowi10, izolowane10, izolowani10, kazeinowi10, kinowozie10, kniaziowe10, naziolowi10, naziomowi10, nieoazowy10, niezimowa10, niezimowo10, nizamowie10, zielonawi10, zielonawo10, ziewaniom10, zimowanie10, nieoazowi9,

8 literowe słowa:

fekalnym16, kilofkom16, amfiliny15, fayolizm15, fenylami15, fikanymi15, finkilom15, fizykiem15, flakonik15, flizkami15, flokenom15, kyfozami15, limfokin15, elfikowi14, falkonie14, feloniom14, finalizm14, fizolami14, flakonie14, fonemiki14, fonemiko14, kefalino14, kifozami14, kilofowe14, kilofowi14, kofeinom14, mezofila14, okwefili14, olefinom14, alofonie13, alofonii13, fenolowi13, fizelina13, fizelino13, folinowe13, folinowi13, fowizmie13, kwefiono13, mafiozie13, winifole13, zoofilie13, ekokliny12, elkowymi12, izofonie12, kilonkom12, kinolkom12, kleikowy12, klinikom12, klinowym12, klonikom12, klonkiem12, kokiliom12, kolaminy12, lekomany12, lekowymi12, linkowym12, lyonkami12, nakolemy12, niklowym12, wkoleimy12, wyklinom12, wylinkom12, zakleimy12, ankilozy11, ekoklina11, ekoklino11, ekonomik11, izokliny11, kalkowni11, kalwinko11, kamizeli11, kamizelo11, kielniom11, kielonka11, kielonki11, kiloomie11, kinezyko11, kinowymi11, kiwniemy11, kiziakom11, kizianym11, kleikowi11, klikanie11, klimenio11, klinkowi11, klonkowi11, kniazimy11, kokilowe11, kokilowi11, koleinom11, koleniom11, konikiem11, koweliny11, kozakiem11, kozikami11, kwezalom11, lakonizm11, leniwymi11, liniowym11, linowymi11, lizakiem11, lizanymi11, lizawkom11, lizynami11, meloniki11, mielizny11, mielonki11, mielonko11, milanezy11, nakielki11, nakielko11, naoleimy11, nieomkli11, niewolmy11, nilowymi11, okienkom11, okleinom11, okonkiem11, oliwnymi11, omielany11, omylenia11, walizkom11, winyleom11, wokalizm11, wokalizy11, wykleino11, wykoleni11, wymoknie11, wynikiem11, zalewkom11, zielnymi11, zielonym11, zlewkami11, zmielony11, zmykanie11, zmylanie11, zmylenia11, zwlekany11, akinezom10, alkenowi10, alkinowe10, alkinowi10, anizolem10, awzeliny10, azoikiem10, eikozany10, ekonomii10, izoklina10, izoklino10, kalinowe10, kalinowi10, kaolinie10, kazeinom10, kenozami10, kenozoik10, kikowano10, kinolowi10, kleniowi10, kniaziom10, kokainie10, kolanowe10, kolanowi10, konakowi10, konikowa10, konikowe10, konikowi10, konowale10, konowali10, konwalie10, konwalii10, konwalio10, kozinami10, kwokanie10, lewiznom10, lewkonia10, lewkonii10, lewkonio10, leziwami10, likaonie10, likowane10, likowani10, likowano10, liwianko10, lizaniom10, lokowane10, lokowani10, miozynie10, moniliaz10, naziolem10, nieklawo10, nieozimy10, nikolowi10, nowolaki10, okinawek10, okinawki10, okinawko10, okolenia10, okowiela10, okowieli10, oliwnika10, owiniemy10, owlekani10, owlekano10, wazeliny10, welonika10, weloniki10, wielooka10, wielooki10, wioniemy10, wokalnie10, wolniaki10, wozakiem10, wozikami10, wozikiem10, wylizane10, wylizani10, wylizano10, wymionie10, wzmianek10, wzmianki10, wzmianko10, zaimkowe10, zaimkowi10, zamoknie10, zanikowy10, zelowany10, zewnikom10, zieliwom10, zielnika10, zielonka10, zielonki10, zielonko10, ziemiany10, zimowali10, zioniemy10, zlewniom10, zmielona10, zwinkami10, awioniko9, kainowie9, naziomie9, neozoiki9, newizami9, nieazowy9, niekozia9, niekozio9, nieozima9, nizamowi9, okiwanie9, oleinowa9, oleinowi9, oliwiona9, oliwione9, ozwaniem9, ozywanie9, wizonami9, wozinami9, zimowane9, zimowani9, zmianowe9, zmianowi9, zwianiem9, zwianiom9,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKILKOFAZOWYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKILKOFAZOWYM to

niekilkofazowym

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekilkofazowy

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEKILKOFAZOWYM

Ze słowa NIEKILKOFAZOWYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKILKOFAZOWYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKILKOFAZOWYM to

niekilkofazowym

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kilkofazowymi

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty