Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYOSOBOWA

Z liter MIĘDZYOSOBOWA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

międzyosobowa22,

11 literowe słowa:

oswobodzimy16,

10 literowe słowa:

odębiawszy18, obsadowymi15, zasobowymi14,

9 literowe słowa:

dęboszami17, wydębiasz17, dęboszowi16, oswobodzę16, zadomowię15, dziobowym14, obiadowym14, obsadowym14, obsadzimy14, obwodzimy14, doboszami13, obozowymi13, osobowymi13, oszwabimy13, swobodami13, zasobowym13, doboszowi12, osadowymi12, oswobodzi12, sadyzmowi12, sadzowymi12,

8 literowe słowa:

dębowymi17, doziębmy17, wydębiam17, dęboszom16, symbiozę16, wydębisz16, zębowymi16, owędzamy15, owędzimy15, sędziwym15, swędzimy15, diosmozę14, oszwabię14, bazydiom13, dobowymi13, obdaszmy13, obydwoma13, ozdobimy13, zdobywam13, absydowi12, basowymi12, bazowymi12, dobiwszy12, doboszom12, dobywasz12, dziobowy12, obiadowy12, obmywasz12, obozowym12, obsadowy12, obszywam12, obwisamy12, obwodami12, obwozimy12, odbiwszy12, odbywasz12, osobowym12, oszwabmy12, ozdobami12, swobodom12, symbioza12, symbiozo12, szambowy12, szwabimy12, aidsowym11, diosmozy11, domywasz11, doszywam11, dowozimy11, dziobowa11, midasowy11, obsadowi11, odmywasz11, odszywam11, odwozimy11, odymiasz11, osadowym11, osadzimy11, sadowimy11, sadowymi11, sadzowym11, siadowym11, sodowymi11, szambowi11, wsadzimy11, zasobowy11, diosmoza10, diosmozo10, dowozami10, oazowymi10, zadomowi10, zasobowi10,

7 literowe słowa:

dębowym16, dęboszy15, oziębmy15, wydębia15, zębowym15, biomasę14, dębosza14, obdaszę14, obsadzę14, obwiodę14, obwodzę14, odmyszę14, ozdobię14, swobodę14, wędzimy14, wymodzę14, zadymię14, obwiozę13, owędzam13, sędziom13, sędziwy13, sodomię13, swędami13, szwabię13, wysadzę13, absydom12, dobowym12, dobywam12, dowiozę12, dziabmy12, dziobmy12, obydwom12, odbywam12, odwiozę12, sadowię12, sadybom12, sędziwa12, wszamię12, zawiodę12, zdobimy12, basowym11, bazowym11, biomasy11, bisowym11, bzowymi11, doboszy11, dziobom11, izbowym11, obdaszy11, obiadom11, obsadom11, obwodom11, ozdobom11, swobody11, symbioz11, szwabmy11, szybami11, wydziob11, zbawimy11, zdobywa11, zwabimy11, amidowy10, biomaso10, boomowi10, daoizmy10, dobosza10, dyszami10, dywizom10, miodowy10, obiwszy10, obozami10, obozowy10, obsadzi10, obszywa10, obwisam10, obwodzi10, obywasz10, odmysza10, odymasz10, odymisz10, odzywam10, osobami10, osobowy10, sadowym10, sadzimy10, sodowym10, swoboda10, swobodo10, szwabom10, szybowa10, szybowi10, wadzimy10, wiadomy10, wodzimy10, wymodzi10, wysadom10, zasobom10, zdwoimy10, aidsowy9, asowymi9, azowymi9, diosmoz9, doszywa9, dowozom9, dyszowa9, dyszowi9, maziowy9, miodowa9, miodowo9, modsowi9, moszawy9, oazowym9, obozowa9, obozowi9, odiosom9, odszywa9, omywasz9, osadowy9, osiowym9, osobowa9, osobowi9, oswoimy9, oszwabi9, owadzim9, ozowymi9, sadziom9, sadzowy9, siadowy9, sodomia9, sodomio9, szodami9, wadisom9, waszymi9, wiadomo9, wodzami9, wydoisz9, wymaisz9, wysadzi9, zawodom9, zooidom9, zwiadom9, zwisamy9, zwodami9, awoszom8, osadowi8, owadzio8, sadzowi8, zawisom8, zoomowi8,

6 literowe słowa:

dębimy15, absydę14, dębami14, dębowy14, sadybę14, wydębi14, zdybię14, ziębmy14, dębisz13, dębosz13, dębowa13, dębowi13, dozięb13, między13, obmowę13, obsadę13, odymię13, ozdobę13, wyzięb13, zabodę13, zadymę13, zdobię13, zębami13, zębowy13, ziębom13, odmowę12, sędzim12, sodomę12, swędom12, wędami12, węszmy12, wszędy12, wysadę12, zbawię12, zębowa12, zębowi12, zębowo12, zwabię12, dybami11, odwszę11, osadzę11, osmozę11, owędza11, owędzi11, sędzia11, sędzio11, swędzi11, szamię11, węzami11, więzom11, wsadzę11, zwiodę11, absydo10, bawimy10, bodami10, bomowy10, bosymi10, boyami10, boyizm10, bysiom10, bzowym10, dobami10, dobowy10, dobywa10, dzioby10, obiady10, obmowy10, obmywa10, obsady10, obwody10, obydwa10, obywam10, odbywa10, ozdoby10, sadybo10, szybom10, wabimy10, zbawmy10, zbywam10, zwabmy10, badowi9, basowy9, baszom9, baziom9, bazowy9, biasom9, biomas9, biosom9, biozom9, bisowy9, bodowi9, bomowa9, bomowi9, boyowi9, boziom9, bywasz9, bywsza9, daimyo9, daszmy9, dobosz9, dobowa9, dobowi9, dobowo9, domowy9, domywa9, dwoimy9, dymasz9, dymisz9, dymowa9, dymowi9, dyszom9, dyzami9, dzioba9, dziwmy9, izbowy9, madowy9, modowy9, obawom9, obdasz9, obmowa9, obmowo9, obozom9, obsado9, odmowy9, odmysz9, odmywa9, odymia9, osobom9, ozdoba9, ozdobi9, ozdobo9, sadyzm9, sodomy9, szambo9, szwaby9, wabiom9, widomy9, wzdyma9, zadymi9, zadymo9, zasoby9, zdoimy9, zwabom9, aidsom8, aoidom8, asowym8, azowym8, basowi8, basowo8, bawisz8, bazowi8, bisowa8, daoizm8, dawszy8, diasom8, doiwom8, domowa8, domowi8, domowo8, dowozy8, dozami8, dziwom8, izbowa8, madowi8, masowy8, misowy8, modowa8, modowi8, modowo8, obwisa8, obwozi8, odmowa8, odmowo8, odwszy8, odzywa8, ooidom8, osadom8, osmowy8, osmozy8, oszwab8, owadom8, ozowym8, ozywam8, sadowy8, sadzom8, saidom8, siadom8, sodami8, sodoma8, sodomo8, sodowy8, swadom8, szodom8, szwabi8, wabisz8, wadiom8, wadisy8, waszym8, widoma8, widzom8, wodami8, wodzom8, wozimy8, wsadom8, wydasz8, wysado8, wyzami8, yamowi8, zawody8, zimowy8, zooidy8, zwadom8, zwiady8, zwidom8, zwodom8, zwoimy8, zysami8, awizom7, dowozi7, dwoisz7, masowi7, masowo7, misowa7, moszaw7, oazowy7, odiosa7, odwozi7, osadzi7, osiowy7, osmowa7, osmowi7, osmoza7, osmozo7, owadzi7, owsami7, sadowi7, samowi7, sodowa7, sodowi7, somowi7, sowami7, szwami7, wozami7, wsadzi7, wszami7, zadowi7, zawisy7, zimowa7, zimowo7, zooida7, zwisam7, zwisom7, zysowi7, oazowi6, oazowo6, osiowa6, osiowo6,

5 literowe słowa:

dębmy14, dębom13, dybię13, wydęb13, basmę12, dymię12, dyzmę12, sambę12, szybę12, wydmę12, zbodę12, zębom12, zięby12, amidę11, azymę11, baszę11, bawię11, bazię11, biozę11, bozię11, dyszę11, mazdę11, modzę11, mysię11, obawę11, osobę11, owędy11, ozięb11, swędy11, wabię11, wędom11, wymię11, zadmę11, zięba11, ziębo11, aoidę10, daszę10, dbamy10, dybom10, dziwę10, mięsa10, mięso10, omszę10, osadę10, sadzę10, sędzi10, swadę10, szamę10, wadzę10, wędzi10, węszy10, węzom10, widzę10, więzy10, wiodę10, wodzę10, zamię10, zmowę10, zwadę10, absyd9, badom9, basmy9, bawmy9, bidom9, bimsy9, biomy9, bodom9, boimy9, boomy9, bosym9, boyom9, bywam9, dobom9, sadyb9, samby9, wabmy9, wiozę9, wiszę9, zasię9, zowię9, amidy8, basmo8, basom8, baszy8, bazom8, biasy8, biosy8, biozy8, bisom8, biwom8, bizom8, bysia8, bysio8, bywsi8, bzami8, bzowy8, daboi8, dbasz8, doimy8, dyzma8, dyzmo8, dyzom8, dziab8, dziob8, izbom8, mazdy8, miody8, modsy8, obawy8, obiad8, oboma8, obozy8, obsad8, obywa8, odyma8, odymi8, osoby8, sambo8, szamb8, szyba8, szybo8, wdamy8, wyboi8, wydam8, wydma8, wydmo8, zadym8, zbywa8, zdamy8, zdobi8, zombi8, zwaby8, aidsy7, amido7, aoidy7, azymo7, baszo7, bazio7, bioza7, biozo7, boisz7, bozia7, bozio7, bzowa7, bzowi7, daszy7, diasy7, disom7, diwom7, dozom7, dwoma7, dysza7, dyszo7, dywiz7, dziam7, dziwy7, masyw7, mazdo7, modsa7, modsi7, modzi7, mysia7, mysio7, obawo7, odami7, odiom7, oiomy7, omowy7, omszy7, omywa7, ooidy7, osady7, osoba7, osobo7, owady7, owymi7, ozimy7, sadom7, sadzy7, saidy7, siady7, siwmy7, siwym7, sodom7, swady7, swymi7, szamy7, szody7, szwab7, wadom7, wamsy7, widma7, widmo7, widom7, wodom7, wodzy7, wsady7, wydoi7, wymai7, wymaz7, wysad7, wyzom7, zadom7, zawdy7, zbawi7, ziomy7, zmowy7, zmywa7, zoomy7, zwabi7, zwady7, zwidy7, zwody7, zysom7, adios6, amisz6, aoido6, asowy6, awizy6, azowy6, doisz6, doiwa6, doiwo6, dziwa6, dziwo6, imasz6, maisz6, oazom6, odwoi6, omowa6, omowi6, osado6, osami6, osiom6, osmoz6, owsom6, ozami6, ozima6, ozowy6, ozywa6, sadzi6, sadzo6, sowim6, sowom6, swado6, swoim6, szamo6, szmai6, szwom6, wadis6, wadzi6, wazom6, wdasz6, widza6, wisom6, wizom6, wodza6, wodzi6, wodzo6, wozom6, wsiom6, wszam6, wszom6, zamio6, zdwoi6, zioma6, zisom6, zmowa6, zmowo6, zooid6, zooma6, zwado6, zwami6, zwiad6, zwisy6, asowi5, awizo5, awosz5, azowi5, oswoi5, ozowa5, ozowi5, sowia5, sowio5, sziwa5, zawis5, zwisa5,

4 literowe słowa:

dęby12, bidę11, bimę11, bodę11, dębi11, dobę11, zęby11, biwę10, bizę10, damę10, dyzę10, izbę10, madę10, mayę10, modę10, odmę10, wędy10, zięb10, amię9, disę9, diwę9, dozę9, masę9, mięs9, misę9, mowę9, mszę9, simę9, sodę9, somę9, wędo9, węzy9, wodę9, zimę9, bady8, bidy8, bimy8, body8, bomy8, dbam8, doby8, oazę8, obym8, ozwę8, sowę8, węsz8, węzo8, wizę8, wszę8, zdyb8, bida7, bido7, bima7, bimo7, bims7, biom7, bisy7, biwy7, bizy7, boom7, bosy7, bzom7, damy7, dimy7, dobo7, domy7, dyma7, dymi7, izby7, mady7, mody7, obom7, odmy7, odym7, szyb7, wydm7, amid6, azym6, bios6, bioz6, biwo6, bizo6, bosi6, boso6, bozi6, damo6, disy6, diwy6, dozy6, dwom6, dysz6, dyza6, dyzo6, idom6, izbo6, izmy6, mado6, masy6, mayo6, mazd6, misy6, miya6, moda6, modi6, modo6, mods6, mowy6, mszy6, mysi6, mysz6, oboi6, odma6, odmo6, odom6, osmy6, owym6, sady6, samy6, simy6, sody6, somy6, swym6, widm6, widy6, wody6, zady6, zdam6, zimy6, zmyw6, aids5, amio5, asom5, dasz5, dias5, disa5, diso5, diwo5, doiw5, doza5, dozo5, dwoi5, dziw5, iwom5, mais5, maso5, masz5, mazi5, misa5, miso5, mowo5, msza5, mszo5, oazy5, odia5, oiom5, ooid5, osad5, osim5, osom5, owsy5, ozom5, sadz5, said5, sami5, samo5, siad5, siam5, sima5, simo5, siwy5, soda5, sodo5, soma5, somo5, sowy5, szam5, szwy5, szyi5, widz5, wisy5, wizy5, wodo5, wozy5, wszy5, zdoi5, zima5, zimo5, ziom5, zisy5, zoom5, zwid5, zwom5, zysa5, oazo4, osia4, osio4, ozoi4, siwo4, sowi4, sowo4, swoi4, szai4, szoa4, wizo4, wozi4, wsio4, wszo4, zisa4, zwis4, zwoi4,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYOSOBOWA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYOSOBOWA to

międzyosobowa

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

oswobodzimy

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa MIĘDZYOSOBOWA

Ze słowa MIĘDZYOSOBOWA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYOSOBOWA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYOSOBOWA to

międzyosobowa

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

odębiawszy

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty