Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter LUNATYKUJĄCEGO

Z liter LUNATYKUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

lunatykującego31,

12 literowe słowa:

aglutynujące28, lunatykujące27,

11 literowe słowa:

aglutynując27, gatunkujący27, koagulujący27, gatunkujące26, koagulujące26, lokautujący26, lunatykując26, ulatującego26, utulającego26, anulującego25, lokautujące25, nokautujący25, taklującego25, talkującego25, tynkującego25, utykającego25, kantującego24, nokautujące24, okultacyjną24, tankującego24, okultacyjne20,

10 literowe słowa:

aglutynują25, gatunkując25, koagulując25, kulującego25, lutującego25, ulotkujący25, autującego24, kolegujący24, lokautując24, lunatykują24, tunelujący24, ulotkująca24, ulotkujące24, katującego23, kolegująca23, kulającego23, lakującego23, latującego23, lukającego23, nokautując23, tunelująca23, alokucyjną22, anektujący22, kanelujący22, tykającego22, aglutynuje21, antylekcją21, kongelacją21, lunatykuje20, aukcyjnego19, kaucyjnego19, alokucyjne18, kongelacyj18, antylekcjo17,

9 literowe słowa:

kuglujący25, kuglująca24, kuglujące24, gatunkują23, koagulują23, tyglująca23, tyglujące23, ulatujący23, utulający23, alegujący22, anulujący22, glanujący22, klującego22, kolegując22, lokautują22, taklujący22, talkujący22, tunelując22, ulatujące22, ulegający22, utulające22, acetylują21, alokujący21, anulujące21, etylująca21, glanujące21, kalcynują21, kantujący21, klonujący21, knującego21, kontujący21, lokucyjną21, nokautują21, okultacją21, otulający21, taklujące21, talkujące21, tankujący21, tynkująca21, tynkujące21, utykające21, agencyjką20, aglutynuj20, akcentują20, alokujące20, anektując20, kanelując20, kantujące20, klonująca20, klonujące20, kontująca20, kontujące20, legacyjną20, otulające20, tankujące20, tkającego20, atencyjką19, elongacją19, gatunkuje19, koaguluje19, kolacyjną19, lokacyjną19, lunatykuj19, leukocytu18, lokautuje18, okultacyj18, kalcynuje17, lokucyjna17, lokucyjne17, nokautuje17, okultacje17, utulanego17, agencyjko16, akcyjnego16, cyklonetu16, elongacyj16, kutolanej16, utykanego16, atencyjko15, kolacyjne15, lokacyjne15,

8 literowe słowa:

kuglując23, kulujący22, lutujący22, oglutują22, tyglując22, autujący21, eluujący21, gotujący21, kulująca21, kulujące21, legujący21, logujący21, lutująca21, lutujące21, outujący21, tagujący21, ulatując21, ulotkują21, utalkują21, utulając21, alegując20, anulując20, autujące20, eluująca20, etylując20, glancują20, glanując20, gotująca20, gotujące20, katujący20, kolegują20, kotujący20, kującego20, kulający20, kulejący20, lakujący20, latujący20, legująca20, logująca20, logujące20, lokujący20, lukający20, negujący20, nogujący20, outująca20, outujące20, tagujące20, taklując20, talkując20, tokujący20, tunelują20, tynkując20, ulegając20, utykając20, alokucją19, alokując19, aukcyjną19, elokucją19, kantując19, katujące19, kaucyjną19, klonując19, kontując19, kotująca19, kotujące19, kulające19, kulącego19, kulejąca19, lakujące19, latujące19, legający19, lokująca19, lokujące19, lukające19, nagotują19, negująca19, negująco19, nogująca19, nogujące19, notujący19, ocynkują19, otaklują19, otalkują19, otulając19, otynkują19, tankując19, tokująca19, tokujące19, tonujący19, tulącego19, tyjącego19, anektują18, cykotają18, gatunkuj18, jąkatego18, kanelują18, koaguluj18, kognacją18, lekcyjną18, nacelują18, naglącej18, notująca18, notujące18, oglutuje18, okantują18, tającego18, tonująca18, tonujące18, tykające18, uklejoną18, algoncką17, jąkanego17, klnącego17, konający17, kutolaną17, latencją17, lokautuj17, ulotkuje17, utalkuje17, acetyluj16, alokucyj16, elokucyj16, glancuje16, kalcynuj16, konające16, lunatyku16, nokautuj16, oklejaną16, uknutego16, utulanej16, utulonej16, akcentuj15, algoncku15, alokucje15, aukcyjne15, elokucja15, kaucyjne15, klejnotu15, kognacyj15, leukocyt15, nagotuje15, ocynkuje15, okulantu15, otakluje15, otalkuje15, otynkuje15, uklejony15, utykanej15, klejnoty14, kognacje14, kolagenu14, kucanego14, kulanego14, kutolany14, latencyj14, lekcyjna14, okantuje14, okulanty14, okutanej14, otulanej14, uklejona14, utkanego14, cykanego13, cyklonet13, kognatce13, kolageny13, kutolane13, latencjo13, ocykanej13, oklejany13, oktalnej13, tykanego13,

7 literowe słowa:

kuglują21, kulując20, lutując20, tyglują20, ugotują20, autując19, eluując19, gotując19, gutacją19, klujący19, legując19, logując19, outując19, tagując19, ucelują19, ukatują19, ukucają19, ulatują19, ulokują19, utulają19, acylują18, alegują18, anulują18, celkują18, cynkują18, etylują18, glanują18, glucyną18, glutyną18, golutką18, katując18, klocują18, klująca18, klujące18, knujący18, kolcują18, kotując18, kulając18, kulącej18, kulejąc18, lakując18, latując18, lokucją18, lokując18, lukając18, negując18, nogując18, otagują18, taklują18, talkują18, tokując18, tulącej18, tulejką18, tynkują18, ulegają18, utykają18, alokują17, calutką17, eluacją17, gnający17, gnojący17, golącej17, gotycką17, junacką17, kantują17, klejący17, klonują17, knująca17, knujące17, kontują17, kugluje17, legacją17, legając17, lgnącej17, lunacją17, nagutką17, notując17, nutacją17, ocynują17, oglutuj17, okuleją17, okutają17, otulają17, tankują17, tkający17, tlejący17, tonując17, tykając17, utulaną17, utuloną17, agencją16, akcyjną16, aleucką16, cyganką16, glutynu16, gnające16, gnojąca16, gnojące16, gutacyj16, katleją16, klejąca16, klnącej16, kolacją16, kolącej16, leucyną16, lokacją16, lunetką16, naglący16, nagojką16, nautyką16, negacją16, ocykają16, olejący16, tkające16, tlącego16, tlejąca16, tulonką16, tygluje16, ugotuje16, ulotkuj16, utajoną16, utalkuj16, utykaną16, agentką15, ajentką15, atencją15, ceglaną15, galeotą15, gatunku15, glancuj15, glejaku15, glukanu15, glutenu15, golutcy15, gotycku15, gutacje15, gutacjo15, jetlagu15, junacku15, klejoną15, koleguj15, kolejną15, konając15, leucytu15, lokucyj15, luetyku15, naglące15, nagląco15, nakleją15, notacją15, ocaleją15, okutaną15, olejąca15, otulaną15, tangelą15, tnącego15, tonacją15, tonącej15, tuneluj15, tyglaku15, ukatuje15, uknutej15, ukutego15, ulatuje15, ulokuje15, acyluje14, akolutu14, aleucku14, anuluje14, ceglaku14, cuganty14, cyganku14, cyjanku14, cynkuje14, egotyku14, eluacyj14, galeoną14, glanuje14, glucyna14, glucyno14, glukany14, gluteny14, glutyna14, glutyno14, gnojaku14, golutka14, jockeyu14, kajutce14, kalcytu14, kleconą14, klocuje14, kolcuje14, kujnego14, layoutu14, legacyj14, lokautu14, lokucja14, lokucje14, lunacyj14, lutunek14, nagotuj14, nagutcy14, naoleją14, noetyką14, notecką14, nutacyj14, ocykaną14, ocynkuj14, oktalną14, otaguje14, otakluj14, otalkuj14, otynkuj14, tajkuny14, takluje14, talkuje14, tulejka14, tulejko14, tynkuje14, utulany14, utulony14, acetylu13, agencyj13, akoluty13, algonku13, alokuje13, anektuj13, centylu13, coulage13, cyklonu13, cykotaj13, eluacjo13, galonku13, gatunek13, gontalu13, gotycka13, jelonku13, junacko13, kalongu13, kaneluj13, kantuje13, klonuje13, knutego13, kolacyj13, kontuje13, kujonce13, kulanej13, kulonej13, laktuce13, legacjo13, leuconu13, leukonu13, lokacyj13, lokauty13, luetyka13, lunacje13, lunacjo13, lunatyk13, naceluj13, nagutko13, negacyj13, noclegu13, nokautu13, nutacje13, nutacjo13, ocynuje13, okantuj13, tankuje13, toluenu13, toulenu13, tulonej13, tynkalu13, ukucano13, ulotnej13, uncjale13, utajony13, utkanej13, utulane13, utulano13, utulona13, utulone13, agencjo12, akcentu12, akcyjne12, aleucko12, atencyj12, ceglany12, cyganek12, cyganko12, cyjanek12, cykanej12, cyneolu12, egotyka12, gaconej12, galeonu12, galeoty12, jockeya12, katlejo12, klejnot12, klejony12, kognaty12, kolacje12, kolejny12, kulance12, laktonu12, lancetu12, leucony12, leucyna12, leucyno12, leukony12, lokacje12, lokantu12, lunetka12, lunetko12, nagojce12, nagojek12, nautyce12, nautyko12, negacjo12, nokauty12, notacyj12, notecku12, okulant12, okutany12, otulany12, tajnego12, tenaklu12, tokajce12, tolueny12, tonacyj12, touleny12, tulonce12, tulonek12, tulonka12, tykanej12, tylnego12, ulanego12, ulegano12, utajone12, utykane12, utykano12, acenolu11, acetonu11, agentko11, ajentko11, akcenty11, anetolu11, atencjo11, centyla11, etalonu11, etanolu11, galeony11, galonek11, gontale11, jelonka11, kalotce11, kantyce11, klecony11, klejona11, kolagen11, kolejna11, laktony11, lancety11, lokanty11, notacje11, oktalny11, okutane11, otulane11, tangelo11, tkanego11, tonacje11, tynkale11, acetony10, etalony10, klecona10, kolance10, noetyka10, notecka10, ocykane10, oktalne10,

6 literowe słowa:

kulują18, lutują18, autują17, cytują17, eluują17, gotują17, klując17, kujący17, legują17, logują17, outują17, tagują17, uknują17, aukcją16, celują16, cykutą16, cynują16, elucją16, gający16, glejtą16, kajutą16, katują16, kaucją16, knując16, kotują16, kucają16, kugluj16, kująca16, kujące16, kulają16, kulący16, kuleją16, lakują16, latują16, lokują16, lukają16, negują16, nogują16, tokują16, tulący16, tuleją16, ugnoją16, ukleją16, uknutą16, ukucną16, utkają16, cykają15, gające15, glutku15, gnając15, gnącej15, gnojką15, goecją15, gojące15, jąkaty15, klejąc15, kotulą15, kuląca15, kulące15, kutyną15, laguną15, legają15, lejący15, lekcją15, lgnący15, notują15, tający15, tkając15, tlącej15, tlejąc15, tonują15, tugaju15, tuląca15, tulące15, tygluj15, tyjąca15, tyjące15, tykają15, ukojną15, ulegną15, ulotką15, alejką14, auletą14, cygaju14, cykatą14, gajoną14, galutu14, glejtu14, gujoty14, jąkale14, jąkany14, jąkate14, kajtną14, kencją14, klnący14, kulaną14, kuloną14, kuluje14, lacuną14, lajkną14, lakuną14, lejąca14, lgnąca14, lgnące14, lunetą14, lutuje14, nagląc14, ognają14, tające14, telugu14, tnącej14, tuguny14, tuloną14, uceluj14, ukatuj14, ukucaj14, ukutej14, ulatuj14, ulotną14, utkaną14, utulaj14, acyluj13, aktyną13, aleguj13, ancugu13, anuluj13, aukcyj13, autuje13, autyku13, celkuj13, cetyną13, cykaną13, cynglu13, cynkuj13, cytuje13, elucyj13, enacją13, etyluj13, galeną13, galuty13, glajty13, glanuj13, glejty13, glucyn13, glutek13, glutka13, glutyn13, gnojku13, jąkane13, jąkano13, junaku13, jungle13, kajuty13, kaletą13, kaucyj13, klnąca13, klnące13, konają13, lageną13, lanugu13, naleją13, nugatu13, taguje13, tajoną13, takluj13, talkuj13, tugaje13, tuguna13, tykaną13, tynkuj13, uknuje13, uknuty13, ulegaj13, utykaj13, agletu12, atenką12, aukcje12, cugant12, cygaje12, cyjanu12, cykuta12, cynuje12, eluatu12, elucja12, glancu12, glejak12, glejta12, glukan12, gluten12, jetlag12, junacy12, junaty12, kajetu12, kanelą12, kantuj12, kateną12, katuje12, katunu12, kaucje12, klangu12, knutej12, kotuje12, laguny12, lakuje12, latuje12, legatu12, leguny12, lekcyj12, lekytu12, leucyt12, lokuje12, luetyk12, nalecą12, nugaty12, okulej12, okutej12, olejku12, tajkun12, tankuj12, tokuje12, tuleja12, tulejo12, tunelu12, tyglak12, ukleja12, uklejo12, uknuta12, uknute12, aglety11, aktynu11, antyku11, aulety11, ceglak11, county11, cyngla11, cyngle11, eluaty11, kacetu11, kajety11, kalcyt11, katlej11, katuny11, kecalu11, kencyj11, klauny11, kucany11, kulany11, kutyna11, lacetu11, lacuny11, lakuny11, legaty11, leguna11, lekcja11, leucyn11, lunety11, nautyk11, notuje11, tlenku11, tonuje11, tukany11, tulony11, tylnej11, ukojne11, ulanej11, ulotny11, utkany11, agenty10, ajenty10, alejko10, alkenu10, centyl10, cetanu10, counta10, enacyj10, galeny10, glance10, jenoty10, kalety10, kencja10, kolnej10, kotnej10, kucane10, kulane10, lacuno10, lageny10, lokaje10, lotnej10, luneta10, naklej10, nalotu10, octanu10, okleja10, olejny10, talonu10, tangel10, tkanej10, tokaje10, tulona10, tynkal10, ulotna10, utkane10, alkeny9, jenota9, kateny9, lancet9, naolej9, octany9, olanej9, olejna9, tajone9, tykane9,


Najdłuższe wyrazy z liter LUNATYKUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter LUNATYKUJĄCEGO to

lunatykującego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

aglutynujące

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa LUNATYKUJĄCEGO

Ze słowa LUNATYKUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter LUNATYKUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter LUNATYKUJĄCEGO to

lunatykującego

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

aglutynujące

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty