Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDUJ��CEGO

Z liter KONSOLIDUJ��CEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

konsoliduje18,

10 literowe słowa:

glinojecku19, judockiego19, dokonujcie17, doksologij17, dolosujcie17, gonodukcie17, konsoliduj17, sklonujcie17, skudlonego17, socjologie16, solidogenu16, usidlonego16, doksologie15, oligocenko15,

9 literowe słowa:

glosujcie17, socjologu17, dolinkuje16, goidelsku16, klonujcie16, ogniskuje16, skudlonej16, udojonego16, uklejnico16, ukojonego16, dogoleniu15, dogolonej15, ikonologu15, odciosuje15, oligocenu15, onkologij15, skulonego15, socjologi15, sondujcie15, usidlonej15, doklejono14, dolskiego14, dookolnej14, goidelsko14, ikonodule14, kolodionu14, kolonijce14, nosologij14, odklejono14, ojnologie14, dosoleniu13, dosolonej13, isokolonu13, niedokosu13, odsoleniu13, odsolonej13, onkologie13, solenoidu13, solidnego13, solidogen13, dookolnie12, kosogonie12, niedolsko12, nosologie12, osiedlono11,

8 literowe słowa:

jedlicku16, koguciej16, koliguje16, logujcie16, deklinuj15, delijsku15, dokujcie15, dolinkuj15, elokucji15, elokucjo15, gidelsku15, golusiej15, indukcje15, indukcjo15, judockie15, kodujcie15, koliduje15, legnicku15, lgockiej15, lodujcie15, lokujcie15, nogujcie15, odkujcie15, ogniskuj15, ojnologu15, skundlej15, skundlij15, ujskiego15, uklejnic15, ukojnego15, diglosje14, diglosjo14, dokonuje14, dolosuje14, dosiekuj14, dulonego14, ekologij14, eudoksji14, eudoksjo14, ideologu14, indeksuj14, indologu14, joniecku14, kognicje14, kognicjo14, kulonego14, lednicku14, losujcie14, nicejsku14, odciosuj14, odsikuje14, okleinuj14, oklinuje14, onkologu14, osijecku14, sklonuje14, skudlcie14, skulnego14, skulonej14, socjolog14, udolnego14, udolniej14, uklejono14, dikolonu13, dogolcie13, dojonego13, dolskiej13, doniecku13, enologij13, gidelsko13, gondolce13, gondolek13, gondolki13, gondolko13, ikonodul13, indosuje13, jedlinko13, jednousi13, jesionku13, kojonego13, legnicko13, lodoicje13, lodoicjo13, nukleoid13, ociosuje13, ogoleniu13, ogolonej13, ojnologi13, osnujcie13, sinologu13, skudleni13, skudlone13, skudlono13, usilnego13, dogoleni12, dogolone12, donosiku12, ekologio12, giocondo12, ikonolog12, jednooki12, klonusie12, koconego12, koncesji12, koncesjo12, lednicko12, nicejsko12, niegocko12, oclonego12, oklejono12, okoceniu12, okoconej12, okoleniu12, okolonej12, oligocen12, onkologi12, singelko12, sklejono12, skolionu12, sokolego12, solidnej12, soneciku12, usidlone12, usidlono12, doniecko11, dookolne11, dookolni11, enologio11, jesionko11, kolodion11, konsolce11, okolnice11, okolnico11, osoleniu11, osolonej11, sklecono11, sokolice11, sokolico11, solonego11, dosoleni10, dosolone10, isokolon10, niedokos10, ocielono10, odsoleni10, odsolone10, solenoid10,

7 literowe słowa:

doleguj15, koleguj15, koliguj15, odleguj15, dungije14, dungijo14, eulogij14, glinuje14, glosuje14, gujocie14, judocki14, klocuje14, klujcie14, kolcuje14, koliduj14, kujnego14, kundlij14, ligocku14, lokucje14, lokucji14, lokucjo14, skudlij14, ulegnij14, cudnego13, cudniej13, dojniku13, dokonuj13, dolicku13, dolosuj13, dulonej13, ekologu13, elijsku13, gejsonu13, gockiej13, godecji13, godecjo13, gojeniu13, golonku13, guslice13, guslico13, jelonku13, klinuje13, klonuje13, knujcie13, kogucie13, kogucio13, kujocie13, kujonce13, kulonej13, linkuje13, ludnego13, ludniej13, nikluje13, noclegu13, nukijce13, odeskuj13, odsikuj13, oklinuj13, okujcie13, olicuje13, sklonuj13, skujcie13, skuling13, skulnej13, solucje13, solucji13, solucjo13, udolnej13, celniku12, cielsku12, delicjo12, designu12, docinku12, docisku12, dognije12, dojeniu12, dojnego12, dokucie12, enologu12, eulogio12, gluonie12, godniej12, goleniu12, golonej12, golusie12, indosuj12, jedlico12, jogince12, joginek12, joginko12, junocie12, keloidu12, kesonuj12, kojeniu12, koloidu12, kujonie12, kuniego12, legionu12, lgockie12, logionu12, lonciku12, ociosuj12, odcieku12, odcinku12, odcisku12, odegnij12, odgnije12, odklnij12, odkucie12, ogienku12, ognisku12, ojcusie12, ojnolog12, olinuje12, oologij12, osikuje12, osnujce12, osnujek12, osnujki12, osnujko12, skulcie12, skulice12, skulico12, skundli12, snujcie12, solecku12, sonduje12, sudecki12, sudecko12, udojeni12, udojone12, udojono12, ukojeni12, ukojnie12, ukojone12, ukojono12, ukolcie12, usilnej12, clonego11, dojnice11, dojnico11, dolicko11, dolnego11, ekologi11, elijsko11, giocond11, golonce11, golonek11, golonki11, golonko11, gondole11, gondoli11, gondolo11, ideolog11, indeksu11, indolog11, jedlino11, jelonki11, jesionu11, kilsonu11, klejono11, koceniu11, kociego11, koconej11, kojocie11, kolejni11, kolejno11, koleniu11, kolesiu11, kolnego11, kolonij11, konsule11, kulonie11, lekusio11, lenicjo11, locusie11, nicejko11, niedouk11, noclegi11, ocleniu11, oclonej11, ogolcie11, onkolog11, osiecku11, osiedlu11, secondu11, secundo11, sedniku11, sekundo11, skinolu11, skuleni11, skulone11, skulono11, sokolej11, solejki11, solejko11, solucie11, udolnie11, cielsko10, dikolon10, docinek10, dolince10, dolinek10, dolinko10, dolocie10, dolskie10, dosunie10, enologi10, giocoso10, kilonce10, klecono10, kolonce10, konusie10, kosogon10, kosoniu10, lesonij10, logonie10, logosie10, niekuso10, nodusie10, odcinek10, odklnie10, odlocie10, odsunie10, ognisko10, ogoleni10, ogolone10, ogonice10, ogonico10, okolcie10, okolice10, okolico10, okolnic10, olejono10, oologie10, oskiego10, osnucie10, silnego10, sinolog10, skolcie10, sokolic10, solecki10, solecko10, soleniu10, solnego10, solonej10, solunie10, cielono9, colonie9, cookies9, donosik9, kodeino9, kodonie9, koleino9, kolonie9, kolonio9, kolosie9, konoido9, konsole9, konsoli9, konsolo9, niedolo9, nosidle9, okleino9, okoceni9, okocone9, okoleni9, okolone9, osiecko9, secondo9, skinole9, skleino9, skolion9, skoncie9, solidne9, solonce9, solonek9, solonki9, solonko9, sonecik9, donosie8, kosonie8, lesonio8, niekoso8, oksonie8, onkosie8, osoleni8, osolone8,

6 literowe słowa:

celkuj13, glinuj13, glocku13, glosuj13, gnojku13, judogi13, judogo13, jugole13, jugoli13, jungle13, klocuj13, kolcuj13, lgocku13, loguje13, cudnej12, cugiel12, deskuj12, diluje12, dokuje12, ducego12, dujcie12, duknij12, eliduj12, elucji12, elucjo12, endluj12, glonku12, glucie12, gnejsu12, gnilcu12, gudoki12, gulden12, guslic12, judoce12, judoki12, judoko12, kieluj12, klinuj12, klonuj12, kocuje12, koduje12, koguci12, kolugo12, kucnij12, kugiel12, kujcie12, kulnij12, licuje12, likuje12, linkuj12, loduje12, logiku12, lokuje12, ludnej12, luknij12, nikluj12, noguje12, odkuje12, okulej12, olejku12, olicuj12, sceduj12, skojcu12, slojdu12, udecji12, udecjo12, ujedli12, uklejo12, dingue11, disuje11, dniuje11, dognij11, doklej11, dokuci11, dokuli11, dolsku11, dukcie11, dulcie11, elingu11, glocki11, gnojce11, gnojek11, gnojki11, gnojko11, godnej11, goecji11, goecjo11, golnij11, golusi11, guniek11, induje11, jedlic11, jingle11, joniku11, juncie11, klucie11, klusce11, knedlu11, kujnie11, kujoni11, kulcie11, kundel11, kundle11, kundli11, kuniej11, kusego11, legnij11, lekcji11, lekcjo11, lgocki11, lincku11, loginu11, logonu11, logosu11, losuje11, nicuje11, nocuje11, nogciu11, nuklid11, odgnij11, odklej11, odkuci11, odkuli11, ogniku11, ogonku11, olecku11, olinuj11, oologu11, osikuj11, singlu11, skudli11, skulic11, slingu11, sonduj11, suciej11, ujskie11, ukojne11, ukojni11, cekinu10, celonu10, cleniu10, clonej10, cudnie10, dieslu10, dinksu10, dogoli10, dojnic10, dojnik10, dolnej10, donuci10, duknie10, duksie10, duleni10, dulone10, dulono10, eklogi10, eklogo10, ekolog10, eolsku10, escudo10, eskudo10, gejson10, glince10, glinek10, glinko10, glonek10, glonki10, gnilce10, gnilec10, gockie10, gojeni10, gojone10, gojono10, golcie10, idejko10, indolu10, jedlin10, jockei10, kencji10, kencjo10, kinolu10, kleniu10, klingo10, klonij10, klonus10, knucie10, kociej10, kodonu10, koendu10, koicje10, koicjo10, kolegi10, kolego10, koleus10, kolnej10, kolnij10, kolonu10, kolosu10, konsul10, kucnie10, kuleni10, kuliso10, kulnie10, kulone10, kulono10, lekusi10, leucon10, leukon10, lnisku10, lodenu10, logice10, logiko10, ludnie10, luknie10, luksie10, negusi10, niklej10, nikolu10, nocleg10, nodule10, noduli10, nodulo10, ocknij10, odesku10, odolej10, ognije10, okucie10, olejki10, olesku10, ondule10, onduli10, ondulo10, onucek10, onucki10, onucko10, osiuje10, osnuje10, osnujo10, sekcji10, sekcjo10, sekund10, seulki10, seulko10, sidolu10, siogun10, skejci10, sklnij10, skocje10, skocji10, skocjo10, skojce10, skojec10, skucie10, skulne10, skulni10, sodoku10, sulice10, sulico10, ucinek10, ucinko10, udnice10, udnico10, udolne10, udolni10, ulocie10, unicko10, celnik9, cielsk9, cokole9, design9, docisk9, dognie9, dogoni9, dojeni9, dojone9, dojono9, dokeci9, doklei9, doleci9, dolski9, dolsko9, donosu9, dosiej9, eidosu9, eksonu9, enolog9, geoido9, glonie9, glosie9, godnie9, goleni9, golnie9, golone9, golono9, goncie9, goniec9, idolce9, idolek9, idolko9, indosu9, insule9, insulo9, jednio9, keloid9, kesonu9, klocie9, knedli9, kniejo9, kojeni9, kojone9, kojono9, kolcie9, koloid9, kosego9, ksenij9, legion9, lejnio9, logion9, loncik9, nikogo9, nogcie9, ociosu9, odciek9, odcisk9, odeonu9, odgoni9, odklei9, odleci9, odnogi9, odnogo9, odsiej9, ognisk9, ogonek9, ogonic9, ogonki9, okolic9, okoniu9, oksonu9, olecki9, olecko9, olejni9, olejno9, olingo9, onesku9, onkosu9, oologi9, oolong9, oskiej9, osnuci9, osnuli9, scjeno9, silnej9, singel9, single9, skleci9, skunie9, snucie9, solnej9, soluno9, sukien9, suknie9, suknio9, udonie9, ukosie9, usilne9, cienko8, cookie8, deikso8, doceni8, dokosi8, doksie8, dolino8, donice8, donico8, dosiec8, dosoli8, eolski8, eolsko8, ideolo8, ikonce8, indeks8, indole8, jesion8, kelino8, kilson8, kinole8, klonie8, klonio8, knocie8, koceni8, kocino8, kocone8, kocono8, kodein8, kolein8, koleni8, kolesi8, kolnie8, koloni8, kolosi8, koncie8, konice8, konico8, koniec8, konoid8, konsol8, lionce8, lionek8, lionko8, lnisko8, loncie8, niecko8, nikole8, ocknie8, ocleni8, oclone8, oclono8, odeski8, odesko8, odkosi8, odolei8, odsoli8, ogonie8, oklein8, oleico8, oleski8, olesko8, osiedl8, osiego8, oskole8, osunie8, scenki8, scenko8, second8, sednik8, sidole8, sinego8, siodle8, skidoo8, skince8, skinol8, sklein8, sklnie8, sknoci8, skocie8, slocie8, sokole8, sokoli8, unosie8, donosi7, kosoni7, ksenio7, niosce7, niosek7, niosko7, noksie7, odnosi7, okonie7, oleino7, oneski7, onesko7, silono7, sionce7, sionek7, sionko7, skonie7, soleni7, solion7, solone7, solono7, oseino6,

5 literowe słowa:

diluj11, kilos7, kinol7, kodon7, kolio7, kolni7, kolon7, kolos7, kondo7, linko7, lnisk7, looki7, nikol7, nocko7, okoli7, onkli7, skodo7, sodko7, donos6, ikono6, nisko6, nokio6, noski6, okoni6, okosi6, okson6, onkos6, osiko6, osoki6, osoli6, silno6, solni6, sondo6, osino5,Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDUJ��CEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDUJ��CEGO to

konsoliduje

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

dokonujcie

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa KONSOLIDUJ��CEGO

Ze słowa KONSOLIDUJ��CEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDUJ��CEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDUJ��CEGO to

glinojecku

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

judockiego

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Informacje szczegółowe o słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: E, I, O, O, O, U, �, �

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, D, G, J, K, L, N, S

Litery

Ilość wszystkich liter: 16

Litery w słowie KONSOLIDUJ��CEGO w kolejności alfabetycznej: C, D, E, G, I, J, K, L, N, O, O, O, S, U, �, �

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: �, �, U, S, O, O, O, N, L, K, J, I, G, E, D, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo KONSOLIDUJ��CEGOAnaliza liter - słowo KONSOLIDUJCEGO

Słowo KONSOLIDUJ��CEGO po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: C, D, E, G, I, J, K, L, N, O, S, U . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera C w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera G w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę G

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 366
5 1255
6 2445
7 4092
8 5911
9 7297
10 7566
11 7098
12 5658
13 4265
14 3001
15 1983

Rozkład wyrazów na literę G

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
366
5 Ilość słów
1255
6 Ilość słów
2445
7 Ilość słów
4092
8 Ilość słów
5911
9 Ilość słów
7297
10 Ilość słów
7566
11 Ilość słów
7098
12 Ilość słów
5658
13 Ilość słów
4265
14 Ilość słów
3001
15 Ilość słów
1983

Wyrazy kończące się literę G

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 55
4 111
5 119
6 186
7 258
8 228
9 175
10 121
11 94
12 53
13 37
14 12
15 8

Rozkład wyrazów kończących się literą G

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
111
5 Ilość słów
119
6 Ilość słów
186
7 Ilość słów
258
8 Ilość słów
228
9 Ilość słów
175
10 Ilość słów
121
11 Ilość słów
94
12 Ilość słów
53
13 Ilość słów
37
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
8

Wystąpienia litery G w słowach polskich

Ilość wystąpień litery G Ilość słów
0 2602846
1 410404
2 17323
3 266

Rozkład słow według wystąpień litery G

0 Ilość słów
2602846
1 Ilość słów
410404
2 Ilość słów
17323
3 Ilość słów
266

Litera I w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera L w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera N w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera U w słowie KONSOLIDUJ��CEGO

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Ilość liter w słowie KONSOLIDUJCEGO: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa KONSOLIDUJCEGO

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu KONSOLIDUJCEGO - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty