Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDUJĄCEGO

Z liter KONSOLIDUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

konsolidującego29,

13 literowe słowa:

konsolidujące25, konsolidująco25,

12 literowe słowa:

kolidującego26, dokonującego25, odsikującego25, indosującego24, konsolidując24,

11 literowe słowa:

klinującego24, klonującego24, linkującego24, niklującego24, ogniskujące23, osikującego23, sondującego23, konsolidują22, konsoliduje18,

10 literowe słowa:

dilującego23, dokującego23, kodującego23, koligujące23, likującego23, lodującego23, lokującego23, deklinując22, disującego22, dniującego22, indującego22, kolidujące22, kundlącego22, losującego22, ogniskując22, dokonujące21, dosiekując21, glinojecką21, indeksując21, niejudocką21, odsikujące21, okleinując21, osiującego21, ujednolicą21, indosujące20, socjologią20, doksologią19, glinojecku19, judockiego19, oligocenką19, dokonujcie17, doksologij17, dolosujcie17, gonodukcie17, konsoliduj17, sklonujcie17, skudlonego17, socjologie16, solidogenu16, usidlonego16, doksologie15, oligocenko15,

9 literowe słowa:

dolegując22, klującego22, kolegując22, koligując22, odlegując22, glinujące21, glosujące21, knującego21, kolidując21, kundlącej21, deklinują20, dokonując20, dolinkują20, klinujące20, klonujące20, linkujące20, niklujące20, odsikując20, ogniskują20, skundleją20, snującego20, uklejnicą20, dosiekują19, indeksują19, indosując19, kesonując19, odciosują19, okleinują19, osikujące19, sondujące19, sondująco19, doklejoną18, goidelską18, jednolicą18, niegojąco18, nielgocką18, odklejoną18, ojnologią18, glosujcie17, kisnącego17, niekojąco17, odolejoną17, onkologią17, socjologu17, dolinkuje16, goidelsku16, klonujcie16, niedolską16, niekoląco16, niosącego16, nosologią16, ogniskuje16, skudlonej16, udojonego16, uklejnico16, ukojonego16, dogoleniu15, dogolonej15, ikonologu15, niesokolą15, odciosuje15, oligocenu15, onkologij15, osiedloną15, skulonego15, socjologi15, sondujcie15, usidlonej15, doklejono14, dolskiego14, dookolnej14, goidelsko14, ikonodule14, kolodionu14, kolonijce14, nosologij14, odklejono14, ojnologie14, dosoleniu13, dosolonej13, isokolonu13, niedokosu13, odsoleniu13, odsolonej13, onkologie13, solenoidu13, solidnego13, solidogen13, dookolnie12, kosogonie12, niedolsko12, nosologie12, osiedlono11,

8 literowe słowa:

dolegują20, dującego20, glinując20, glosując20, kolegują20, koligują20, kującego20, logujące20, odlegują20, deskując19, dilujące19, dokujące19, dulącego19, elidując19, elokucją19, endlując19, indukcją19, kielując19, klinując19, klonując19, kodujące19, kolidują19, kulącego19, lądujcie19, likujące19, linkując19, lodujące19, lokujące19, negująco19, niklując19, nogujące19, diglosją18, disujące18, dniujące18, dojącego18, dokonują18, dolosują18, eudoksją18, indujące18, jedlicką18, kognicją18, kojącego18, kundlące18, losujące18, odeskują18, odsikują18, oglądnij18, oklinują18, osikując18, sklonują18, sondując18, uklejoną18, delijską17, gidelską17, gondolką17, goniącej17, indosują17, jedlinką17, kesonują17, klnącego17, kolącego17, legnicką17, lodoicją17, nieujską17, ociosują17, ogniącej17, osiujące17, skudloną17, sunącego17, dogoloną16, ekologią16, giocondą16, jedlicku16, jednooką16, joniecką16, kisnącej16, koguciej16, koliguje16, koncesją16, lednicką16, logujcie16, nicejską16, niegocką16, oglądnie16, oklejoną16, osijecką16, silącego16, singelką16, sklejoną16, solącego16, usidloną16, deklinuj15, delijsku15, dociekną15, dokujcie15, dolinkuj15, doniecką15, dookolną15, elokucji15, elokucjo15, enologią15, gąsionce15, gąsionek15, gąsionko15, gidelsku15, golusiej15, indukcje15, indukcjo15, jesionką15, judockie15, kodujcie15, koliduje15, legnicku15, lgockiej15, lodujcie15, lokujcie15, niosącej15, nogujcie15, odciekną15, odkujcie15, ogniskuj15, ojnologu15, okolnicą15, skleconą15, skundlej15, skundlij15, sokolicą15, ujskiego15, uklejnic15, ukojnego15, diglosje14, diglosjo14, dokonuje14, dolosuje14, dosiekuj14, dosoloną14, dulonego14, ekologij14, eudoksji14, eudoksjo14, ideologu14, indeksuj14, indologu14, joniecku14, kognicje14, kognicjo14, kulonego14, lednicku14, losujcie14, nicejsku14, ocieloną14, odciosuj14, odsikuje14, odsoloną14, okleinuj14, oklinuje14, onkologu14, osijecku14, sklonuje14, skudlcie14, skulnego14, skulonej14, socjolog14, udolnego14, udolniej14, uklejono14, dikolonu13, dogolcie13, dojonego13, dolskiej13, doniecku13, enologij13, gidelsko13, gondolce13, gondolek13, gondolki13, gondolko13, ikonodul13, indosuje13, jedlinko13, jednousi13, jesionku13, kojonego13, legnicko13, lodoicje13, lodoicjo13, nukleoid13, ociosuje13, ogoleniu13, ogolonej13, ojnologi13, osnujcie13, sinologu13, skudleni13, skudlone13, skudlono13, usilnego13, dogoleni12, dogolone12, donosiku12, ekologio12, giocondo12, ikonolog12, jednooki12, klonusie12, koconego12, koncesji12, koncesjo12, lednicko12, nicejsko12, niegocko12, oclonego12, oklejono12, okoceniu12, okoconej12, okoleniu12, okolonej12, oligocen12, onkologi12, singelko12, sklejono12, skolionu12, sokolego12, solidnej12, soneciku12, usidlone12, usidlono12, doniecko11, dookolne11, dookolni11, enologio11, jesionko11, kolodion11, konsolce11, okolnice11, okolnico11, osoleniu11, osolonej11, sklecono11, sokolice11, sokolico11, solonego11, dosoleni10, dosolone10, isokolon10, niedokos10, ocielono10, odsoleni10, odsolone10, solenoid10,

7 literowe słowa:

legując19, logując19, celkują18, dekując18, dilując18, dokując18, dulącej18, dungiją18, glinują18, glosują18, judocką18, klocują18, klujące18, kodując18, kolcują18, kulącej18, kulejąc18, likując18, lodując18, lokucją18, lokując18, negując18, nogując18, deskują17, disując17, dniując17, dociągu17, elidują17, endlują17, godecją17, golącej17, guslicą17, indując17, kielują17, klinują17, klonują17, knujące17, kogucią17, kundląc17, lądecku17, lgnącej17, linkują17, losując17, niklują17, odciągu17, okuleją17, olicują17, scedują17, sekując17, solucją17, delicją16, dogniją16, dokleją16, eulogią16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, golusią16, inguską16, jedlicą16, joginką16, klnącej16, kolącej16, ligocką16, odgniją16, odkleją16, olinują16, osikują16, osiując16, osnujką16, sądecku16, skulicą16, skundlą16, snujące16, sondują16, sudecką16, sunącej16, udojoną16, ukojoną16, dojnicą15, doleguj15, dolicką15, elijską15, golonką15, gondolą15, idącego15, jedliną15, klejoną15, koleguj15, kolejną15, koliguj15, lądecki15, lądecko15, lekusią15, lenicją15, nicejką15, odleguj15, odoleją15, sekundą15, silącej15, skuloną15, solącej15, solejką15, uciekną15, docieką14, dogonią14, dolinką14, dosieją14, dungije14, dungijo14, eulogij14, glinuje14, glosuje14, golenią14, goniące14, gujocie14, judocki14, kleconą14, klocuje14, klujcie14, kolcuje14, koliduj14, kujnego14, kundlij14, ligocku14, lokucje14, lokucji14, lokucjo14, niekusą14, odcieką14, odgonią14, odsieją14, ogniące14, ogoloną14, ogonicą14, okolicą14, olejoną14, oologią14, sądecki14, sądecko14, sądnego14, skudlij14, snącego14, solecką14, ulegnij14, cudnego13, cudniej13, docenią13, docisną13, dojniku13, dokonuj13, dolicku13, dolosuj13, dosieką13, dulonej13, ekologu13, elijsku13, gejsonu13, gockiej13, godecji13, godecjo13, gojeniu13, golonku13, guslice13, guslico13, jelonku13, kisnące13, klinuje13, klonuje13, knujcie13, kodeiną13, kogucie13, kogucio13, koleiną13, kolonią13, konoidą13, konsolą13, kujocie13, kujonce13, kulonej13, linkuje13, ludnego13, ludniej13, niedolą13, nikluje13, noclegu13, nukijce13, ociekną13, odcisną13, odeskuj13, odsikuj13, okleiną13, oklinuj13, okoconą13, okoloną13, okujcie13, olicuje13, osiecką13, osiedlą13, skleiną13, sklonuj13, skujcie13, skuling13, skulnej13, solidną13, solonką13, solucje13, solucji13, solucjo13, udolnej13, celniku12, cielsku12, delicjo12, designu12, docinku12, docisku12, dognije12, dojeniu12, dojnego12, dokucie12, doniosą12, enologu12, eulogio12, gluonie12, godniej12, goleniu12, golonej12, golusie12, indosuj12, jedlico12, jogince12, joginek12, joginko12, junocie12, keloidu12, kesonuj12, kojeniu12, koloidu12, kujonie12, kuniego12, legionu12, lesonią12, lgockie12, logionu12, lonciku12, niekosą12, nieoską12, niosące12, ociosuj12, odcieku12, odcinku12, odcisku12, odegnij12, odgnije12, odklnij12, odkucie12, odniosą12, ogienku12, ognisku12, ojcusie12, ojnolog12, olinuje12, oologij12, osikuje12, osnujce12, osnujek12, osnujki12, osnujko12, osoloną12, skulcie12, skulice12, skulico12, skundli12, snujcie12, solecku12, sonduje12, sudecki12, sudecko12, udojeni12, udojone12, udojono12, ukojeni12, ukojnie12, ukojone12, ukojono12, ukolcie12, usilnej12, clonego11, dojnice11, dojnico11, dolicko11, dolnego11, ekologi11, elijsko11, giocond11, golonce11, golonek11, golonki11, golonko11, gondole11, gondoli11, gondolo11, ideolog11, indeksu11, indolog11, jedlino11, jelonki11, jesionu11, kilsonu11, klejono11, koceniu11, kociego11, koconej11, kojocie11, kolejni11, kolejno11, koleniu11, kolesiu11, kolnego11, kolonij11, konsule11, kulonie11, lekusio11, lenicjo11, locusie11, nicejko11, niedouk11, noclegi11, ocleniu11, oclonej11, ogolcie11, onkolog11, osiecku11, osiedlu11, secondu11, secundo11, sedniku11, sekundo11, skinolu11, skuleni11, skulone11, skulono11, sokolej11, solejki11, solejko11, solucie11, udolnie11, cielsko10, dikolon10, docinek10, dolince10, dolinek10, dolinko10, dolocie10, dolskie10, dosunie10, enologi10, giocoso10, kilonce10, klecono10, kolonce10, konusie10, kosogon10, kosoniu10, lesonij10, logonie10, logosie10, niekuso10, nodusie10, odcinek10, odklnie10, odlocie10, odsunie10, ognisko10, ogoleni10, ogolone10, ogonice10, ogonico10, okolcie10, okolice10, okolico10, okolnic10, olejono10, oologie10, oskiego10, osnucie10, silnego10, sinolog10, skolcie10, sokolic10, solecki10, solecko10, soleniu10, solnego10, solonej10, solunie10, cielono9, colonie9, cookies9, donosik9, kodeino9, kodonie9, koleino9, kolonie9, kolonio9, kolosie9, konoido9, konsole9, konsoli9, konsolo9, niedolo9, nosidle9, okleino9, okoceni9, okocone9, okoleni9, okolone9, osiecko9, secondo9, skinole9, skleino9, skolion9, skoncie9, solidne9, solonce9, solonek9, solonki9, solonko9, sonecik9, donosie8, kosonie8, lesonio8, niekoso8, oksonie8, onkosie8, osoleni8, osolone8,

6 literowe słowa:

dilują16, dokują16, judoką16, kodują16, likują16, lodują16, lokują16, odkują16, disują15, dniują15, indują15, kundlą15, losują15, skudlą15, ukojną15, duloną14, kulisą14, kuloną14, nodulą14, ondulą14, osiują14, osnują14, skulną14, udolną14, usidlą14, dojoną13, dolską13, dosuną13, idolką13, insulą13, klocuj13, kojoną13, kolcuj13, odklną13, odsuną13, soluną13, suknią13, ukisną13, usilną13, doliną12, dosolą12, duknij12, judoki12, judoko12, klinuj12, klonią12, klonuj12, kulnij12, linkuj12, lionką12, luknij12, nikluj12, odkąsi12, odsolą12, skojcu12, slojdu12, sokolą12, uniosą12, dokuci11, dokuli11, dolsku11, joniku11, kujoni11, kundli11, lincku11, nioską11, nuklid11, odkuci11, odkuli11, olinuj11, osikuj11, sionką11, skudli11, skulic11, soloną11, sonduj11, ukojni11, dinksu10, dojnic10, dojnik10, donuci10, dulono10, indolu10, kinolu10, klonij10, klonus10, kodonu10, koicjo10, kolnij10, kolonu10, kolosu10, konsul10, kuliso10, kulono10, lnisku10, nikolu10, noduli10, nodulo10, ocknij10, onduli10, ondulo10, onucki10, onucko10, osnujo10, sidolu10, sklnij10, skocji10, skocjo10, skulni10, sodoku10, sulico10, ucinko10, udnico10, udolni10, unicko10, docisk9, dolski9, dolsko9, donosu9, idolko9, indosu9, insulo9, koloid9, loncik9, ociosu9, odcisk9, okolic9, okoniu9, oksonu9, onkosu9, osnuci9, osnuli9, soluno9, suknio9, dokosi8, dolino8, donico8, dosoli8, kilson8, klonio8, kocino8, koloni8, kolosi8, konico8, konoid8, konsol8, lionko8, lnisko8, odkosi8, odsoli8, skidoo8, skinol8, sknoci8, sokoli8, donosi7, kosoni7, niosko7, odnosi7, silono7, sionko7, solion7,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDUJĄCEGO to

konsolidującego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

konsolidujące

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa KONSOLIDUJĄCEGO

Ze słowa KONSOLIDUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDUJĄCEGO to

konsolidującego

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kolidującego

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty