Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONRADYSTCE

Z liter KONRADYSTCE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

conradystek16, konradystce16,

10 literowe słowa:

rocksteady15, dyskontera14, redyskonta14,

9 literowe słowa:

trydencka14, trydencko14, cynaderko13, dekatrony13, dekstrany13, dekstryna13, dekstryno13, dysektora13, dyskonter13, dyskretna13, edytorska13, ekscytron13, kantorscy13, krocetyna13, redyskont13, eskadrony12, nadrostek12, sekardyno12,

8 literowe słowa:

odkrytce13, okcydent13, akcydens12, akordyce12, aktorscy12, ascetyko12, cardoksy12, corteksy12, cysterka12, cysterko12, cytronad12, dekarscy12, dekstryn12, desykant12, docentka12, dokerscy12, doktryna12, dotykane12, dysektor12, dyskonta12, ekscyton12, estokady12, koncerty12, koryntce12, krocetyn12, nacystek12, nacystko12, nadkryte12, nadkryto12, nordycka12, odetkany12, odtykane12, oksydant12, oktaedry12, tokarscy12, akcesory11, andorscy11, cysterna11, cysterno11, danskery11, dekatron11, dekstran11, dosycane11, dynarsko11, estradko11, karoteny11, kasetony11, keratyno11, kreatyno11, narcysto11, narteksy11, odsycane11, ostendka11, sardynce11, sardynek11, sardynko11, sekardyn11, sekatory11, skarcony11, snycerka11, snycerko11, stracony11, tancerko11, tryskano11, danserko10, eskadron10, nestorka10, senatory10, sercanko10, skarcone10, stearyno10, stracone10,

7 literowe słowa:

akcenty11, ascetyk11, cedraty11, cytroka11, dekorty11, detaksy11, detoksy11, docenty11, dokarty11, doktryn11, dorycka11, dotrysk11, dyskont11, kantyce11, katedry11, kendocy11, odkryta11, odkryte11, retycka11, retycko11, skrytce11, tyrkoce11, acetony10, aktorce10, ankeryt10, ascetko10, cardoks10, castory10, cedrska10, cedrsko10, ceratko10, cetnary10, corteks10, cynader10, cynadro10, cyranek10, cyranko10, cystern10, dacrony10, dakrony10, denatko10, desanty10, descort10, destany10, destroy10, detakso10, docenta10, donaksy10, donaryt10, dorkasy10, dostany10, draceny10, dynarek10, dynasto10, edytora10, ekdyson10, erotyka10, escorty10, eskadry10, eskonty10, eskorty10, estokad10, estrady10, kancery10, kantory10, karcony10, karnety10, karotce10, karotyn10, kartony10, kastory10, katedro10, keratyn10, knastry10, koncert10, kornacy10, kornety10, kortyna10, kosatce10, kostery10, kosynce10, kotarce10, kratony10, kreatyn10, kretony10, kretyna10, krostce10, nacysto10, nakryte10, nakryto10, natrysk10, nektary10, nesycka10, noetyka10, nordyka10, notecka10, ocykane10, odsetka10, odstany10, oktaedr10, ordynat10, ordynce10, ordynek10, ordynka10, oskardy10, rankety10, redoksy10, redyska10, redysko10, sektory10, skateny10, skatery10, srokaty10, stokery10, stykane10, stykano10, taksony10, tercyna10, tercyno10, tokarce10, toksyna10, torsady10, tracony10, trakeny10, trykane10, trykano10, tyrance10, tyranek10, tyranko10, aerodyn9, akcesor9, andorce9, andorek9, arysteo9, aryston9, astrony9, cesarko9, contras9, dansery9, dansker9, derkano9, dostane9, draceno9, escorta9, eskadro9, eskonta9, eskorta9, estrado9, estrony9, kancero9, karcone9, karnesy9, karoten9, kaseton9, knaster9, korneta9, kostera9, nakresy9, narosty9, narteks9, nestory9, odstane9, orantce9, orantek9, ornecka9, radosny9, rodanek9, sardyno9, seconda9, sedanko9, sekator9, sektora9, senacko9, sercany9, serocka9, skanery9, skontra9, sonatce9, sonatek9, sordyna9, soterny9, srokate9, stearyn9, sterany9, steryna9, steryno9, stokera9, stronce9, stronek9, stronka9, styrane9, syrenka9, syrenko9, tenorka9, tensory9, tersyna9, tersyno9, tracone9, eranosy8, nestora8, radosne8, sarenko8, senator8, sterano8, tensora8,

6 literowe słowa:

cadety10, cykado10, cykato10, cykota10, cytrok10, dakoty10, dokety10, dotyka10, kacety10, kadety10, katody10, kordyt10, kredyt10, odtyka10, tykoce10, adyton9, akcent9, akcesy9, akondy9, akordy9, aktory9, aktyno9, ascety9, castry9, cedrat9, centry9, ceraty9, cetany9, cetyna9, cetyno9, cnotek9, cnotka9, codeny9, contry9, cykane9, cykano9, cykora9, cynadr9, cyrkon9, cytaro9, cytron9, dekort9, dekory9, denaty9, destry9, detaks9, detoks9, docent9, dokart9, dokery9, doketa9, donaty9, doryta9, doryte9, dosyca9, dronty9, dynksa9, dysten9, edytor9, eratyk9, erotyk9, kantce9, karety9, karocy9, karoty9, karscy9, kartce9, kasety9, kastry9, kasydo9, katedr9, kateny9, katery9, katony9, kendyr9, ketony9, kodery9, kontry9, kortyn9, koryta9, kostce9, kostny9, kotary9, kratce9, kretyn9, krosty9, krotny9, krysce9, noetyk9, nordyk9, octany9, odarty9, odescy9, odetka9, odsyca9, okryta9, okryte9, oktany9, rdesty9, rodacy9, rokady9, scarty9, scynka9, skandy9, skryta9, skryte9, skryto9, sotady9, stadek9, stadko9, stadny9, stancy9, standy9, starcy9, steryd9, stracy9, stryka9, stynce9, stynek9, stynka9, stynko9, styrak9, syndet9, tendry9, tercyn9, tkance9, tokeny9, toksyn9, tracko9, trendy9, trocka9, tryska9, tycera9, tykane9, tykano9, tyrado9, aceton8, adenko8, adresy8, akrony8, aksony8, aneksy8, aoryst8, ardeny8, arendy8, arnoty8, asceto8, ascony8, aserty8, atenko8, carsko8, castor8, castro8, cenary8, centra8, centro8, cerato8, cetnar8, codena8, contra8, dacron8, dakron8, decora8, dekora8, denary8, desant8, destan8, destra8, destro8, dokera8, donaks8, dorkas8, doyena8, dracen8, drance8, dranek8, dranko8, drasce8, drasek8, drasko8, dronta8, ekrany8, eksony8, ekstra8, escort8, eskadr8, eskont8, eskort8, estrad8, etnosy8, kancer8, kantor8, karesy8, kareto8, karnet8, karoce8, karton8, karyno8, kaseto8, kastor8, kastro8, kasyno8, kateno8, katero8, kesony8, knastr8, kodera8, konary8, kontra8, korany8, kornet8, kosery8, koster8, kostna8, kostne8, krasce8, krasny8, kraton8, kreton8, krosta8, krotna8, krotne8, narody8, nektar8, nosaty8, notesy8, oceany8, odarte8, odeska8, odryna8, okaryn8, okrasy8, okresy8, oksery8, onescy8, oranty8, orcyna8, oready8, orendy8, orkany8, ornaty8, oryksa8, osadce8, osadek8, oscary8, oskard8, ostany8, ostrak8, ostrek8, ostrka8, radony8, randce8, randek8, randko8, ranket8, ratyno8, redany8, redoks8, rekony8, rondek8, rondka8, ryokan8, sandry8, sardyn8, satyno8, satyro8, scenka8, scenko8, second8, sedany8, sektor8, senaty8, serdak8, setony8, skarny8, skaten8, skater8, sknery8, skonta8, skorca8, skorce8, sonaty8, sonety8, sordyn8, stadne8, stance8, stanco8, starce8, starek8, starko8, steryn8, steyra8, stoker8, stonce8, stonek8, stonka8, strace8, straco8, stroka8, strony8, styren8, sycona8, sycone8, sykane8, sykano8, syrton8, takson8, tarnce8, tarnek8, tarnko8, tasery8, tendra8, tenory8, terany8, terasy8, tersyn8, teryna8, teryno8, tokena8, tonery8, torany8, tornad8, torsad8, torysa8, traken8, trance8, transy8, treska8, tresko8, trosce8, troska8, tyrano8, yatren8, arendo7, arseny7, arsyno7, astron7, danser7, estron7, karnes7, kosera7, krasne7, krasno7, krosna7, nakres7, narost7, nestor7, nosate7, oksera7, oneska7, orance7, oranek7, orenda7, osrany7, sarony7, seryna7, seryno7, setona7, skaner7, sknera7, sknero7, sonary7, sotern7, steran7, storna7, strona7, syrena7, syreno7, tenora7, tensor7, terano7, teraso7, tonera7, eranos6, osrane6,

5 literowe słowa:

cadyk9, cykad9, cykat9, cykot9, dacyt9, dotyk9, dykto9, dytek9, edykt9, aktyn8, antyk8, cedry8, cnoty8, cykas8, cykor8, cynek8, cynka8, cynko8, cysta8, cysto8, cytar8, cytra8, cytro8, dakot8, darty8, dosyt8, dynks8, dyska8, dysko8, etyko8, kadry8, kandy8, kanty8, kardy8, karty8, kasty8, kasyd8, katod8, kenty8, knoty8, kordy8, korty8, koryt8, kotny8, kraty8, krety8, kryta8, kryte8, kryto8, ocyka8, ocynk8, radcy8, retyk8, rycka8, rycko8, scaty8, scynk8, skaty8, skody8, skoty8, stryk8, styka8, tacko8, taksy8, takyr8, tkany8, track8, tryka8, trysk8, tyrad8, tyska8, tysko8, akond7, akont7, akord7, aktor7, ankry7, anody7, antek7, aorty7, astry7, canto7, cardo7, castr7, cnota7, contr7, corsy7, cynar7, danek7, danko7, dansy7, darto7, denka7, derka7, deska7, desko7, donat7, dorny7, drako7, dront7, drony7, dynar7, enaty7, eskry7, etany7, kadro7, kaony7, kardo7, karet7, karny7, karoc7, karot7, karto7, karyn7, kasto7, kastr7, kasyn7, katen7, kater7, katon7, kenta7, knota7, koany7, konta7, korca7, korda7, korny7, kotar7, kotna7, krany7, krasy7, krato7, kreda7, kresy7, kreta7, krony7, krost7, krosy7, nadto7, nardy7, narty7, nasty7, natek7, natko7, nocka7, noksy7, nordy7, noryt7, notka7, nysek7, nyska7, nysko7, oceny7, octan7, odryn7, odrys7, okary7, oktan7, onyks7, orcyn7, orscy7, oryks7, osady7, ostce7, ostek7, ostka7, ostry7, radco7, radny7, raksy7, randy7, ranty7, ratek7, ratko7, ratyn7, reksy7, rocka7, rodak7, rodny7, rokad7, ronty7, rynce7, rynka7, rynko7, rysak7, rysek7, ryska7, rysko7, ryton7, sacry7, sadek7, sakry7, satyn7, satyr7, scart7, sekto7, setko7, skand7, skany7, skoda7, skont7, skony7, skory7, skota7, sodek7, sodka7, sondy7, sorty7, soryt7, sotad7, stado7, stanc7, stand7, stany7, stary7, story7, strac7, strok7, sycon7, synek7, synka7, synod7, sytna7, tacos7, takso7, tanek7, tanko7, taony7, tardo7, tarek7, tarko7, tarok7, tkane7, tkano7, tonda7, tonka7, torsy7, torys7, trany7, trasy7, trend7, troka7, trony7, trosk7, tyran7, yorka7, adres6, akron6, akson6, aneks6, ankro6, arden6, arend6, areny6, arnot6, arony6, arsyn6, astro6, danso6, denar6, dosra6, dresa6, drona6, ekson6, erosy6, eskra6, kares6, keson6, konar6, koran6, korna6, korne6, korsa6, koser6, krase6, kraso6, kresa6, kreso6, krosa6, ksera6, ksero6, nader6, naosy6, narto6, narys6, nerda6, nerko6, nesco6, neska6, nesko6, noksa6, norda6, norek6, norka6, nosek6, noska6, noysa6, okras6, okres6, okser6, orant6, orany6, oread6, orend6, orkan6, ornat6, orska6, ostan6, ostra6, radne6, radon6, rakso6, ranko6, rayon6, redan6, rekon6, reksa6, renta6, rento6, reska6, resko6, rodea6, rodna6, rodne6, ronda6, sakro6, sandr6, sanek6, sardo6, sarny6, sceno6, sedan6, sedna6, serak6, serka6, seryn6, skarn6, skner6, skona6, skora6, skore6, sonat6, sonda6, sorce6, sorek6, sorka6, sorta6, srako6, sroce6, sroka6, stano6, staro6, stora6, storn6, stron6, syren6, tenor6, terna6, terno6, toner6, toran6, trans6, traso6, arsen5, erosa5, saren5, sarno5, saron5, sonar5, srano5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONRADYSTCE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONRADYSTCE to

conradystek

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

konradystce

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONRADYSTCE

Ze słowa KONRADYSTCE można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa KONRADYSTCE:

conradystek


Slowo z liter KONRADYSTCE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONRADYSTCE to

conradystek

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konradystce

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty