Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FRUWAŁYBYŚCIE

Z liter FRUWAŁYBYŚCIE można ułożyć aż 752 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

fruwałybyście30,

12 literowe słowa:

urwałybyście25,

11 literowe słowa:

ufałybyście28, fruwałyście25, ubywałyście24, rwałybyście22, urywałyście22, wybrałyście22, wycierałbyś22,

10 literowe słowa:

fyrałyście23, ubrałyście22, ucierałbyś22, bywałyście21, ścierałyby21, uwierałbyś21, urwałyście20, wcierałbyś20, ucierałyby19, uwierałyby18, wcierałyby17, wycierałby17,

9 literowe słowa:

fruwałbyś24, farciłbyś23, ufałyście23, ubyłyście22, fruwałyby21, urywałbyś21, farciłyby20, brałyście19, cewiłabyś19, ścierałby19, ubarwiłeś19, wyrybiłaś19, wyrybiłeś19, wryłyście18, rwałyście17, ucierałby17, uwierałby16, wcierałby15, wybierały15, wycierały14,

8 literowe słowa:

fyrałbyś22, bucefały20, fruwałeś20, ściubały20, byłyście19, farciłeś19, fruwałby19, ubywałeś19, urwałbyś19, uwiłabyś19, bałyście18, cewiłbyś18, farciłby18, ubawiłeś18, wryłabyś18, ryłyście17, urywałeś17, wybrałeś17, wyłyście17, barwiłeś16, ścierały16, urwałyby16, urywałby16, wyścieła16, cewiłyby15, fruwacie15, ubarwiły15, ubierały15, aubrycie14, cewiłaby14, rybałcie14, ubywacie14, ucierały14, wyrybiła14, ubarwcie13, uwierały13, wybierał13, wyrybcie13, urywacie12, wcierały12, wycierał12,

7 literowe słowa:

ufałbyś22, ufałyby19, bucefał18, fabułce18, fyrałeś18, ściubał18, uwiłbyś18, fyrałby17, ryłabyś17, ścibały17, ubrałeś17, wryłbyś17, wybyłaś17, wybyłeś17, wyłabyś17, wyściub17, burście16, bywałeś16, fruwały16, raiłbyś16, rwałbyś16, uścieła16, wiałbyś16, wiłabyś16, wybiłaś16, wybiłeś16, abyście15, bawiłeś15, burłacy15, fabryce15, farciły15, ubywały15, urwałeś15, uwiłyby15, wabiłeś15, wyryłaś15, wyryłeś15, bułacie14, buławce14, cewiłaś14, ścierał14, ścierwu14, ubawiły14, urwałby14, uwiłaby14, wścieła14, wybyciu14, afrycie13, baryłce13, buciary13, buławie13, cewiłby13, fyracie13, raiłyby13, rwałyby13, rybałci13, ścierwy13, ubarwił13, ubierał13, urywały13, weryści13, wiałyby13, wryłaby13, wybrały13, wyrybił13, barwiły12, rubacie12, ścierwa12, ubawcie12, ucierał12, wybycia12, wybycie12, wyryciu12, barwicy11, barycie11, bywacie11, uwierał11, wycieru11, barwcie10, barwice10, wcierał10, wybiera10, wyciery10, wyrycia10, wyrycie10, wyciera9,

6 literowe słowa:

ufałeś18, fabuły17, ubyłaś17, ubyłeś17, ufałby17, ryłbyś16, ubiłaś16, ubiłeś16, wyłbyś16, buście15, feruły15, łuście15, ścibał15, śrubce15, wiłbyś15, wściub15, brałeś14, briefu14, byście14, feruła14, fruwał14, fyrały14, śrubie14, uwiłaś14, uwiłeś14, wbiłaś14, wbiłeś14, wyścib14, abście13, briefy13, buławy13, farbce13, farcił13, furcie13, łaście13, ścieru13, śrucie13, świbce13, ubrały13, ubywał13, ufacie13, uwiłby13, wryłaś13, wryłeś13, afryce12, baryły12, bryłce12, bywały12, farbie12, frycie12, raiłeś12, rwałeś12, ryfcie12, ryłaby12, rywuły12, ściery12, świecy12, ubawił12, ubycia12, ubycie12, wiałeś12, wiłyby12, wryłby12, wybiły12, wybyła12, wyłaby12, bałcie11, bauery11, bawiły11, białce11, biurwy11, buciar11, burawy11, burcie11, bywałe11, farcie11, raiłby11, rwałby11, rybacy11, rywuła11, ściera11, ścierw11, świeca11, urwały11, urywał11, wabiły11, waście11, wiałby11, wiłaby11, wybiła11, wybrał11, arbecy10, barwił10, biurwa10, brycie10, burawe10, burawi10, cewiły10, ławicy10, ubarwi10, ubawie10, ubiera10, wryciu10, wybiec10, wyrybi10, wyryła10, abwery9, barcie9, barwic9, bawcie9, bracie9, cewiła9, ławice9, raucie9, uciera9, wabcie9, wyryci9, barwie8, brawie8, uwiera8, wciery8, wrycia8, wrycie8, wycier8, warcie7, wciera7,

5 literowe słowa:

fabuł15, bufce14, byłaś14, byłeś14, ściub14, śruby14, ufały14, bałeś13, biłaś13, biłeś13, bufie13, feruł13, fibru13, frycu13, rabuś13, śruba13, ubyły13, baśce12, bułce12, cyfry12, faciu12, farby12, febry12, fibry12, furce12, fyrał12, łubce12, ryłaś12, ryłeś12, ubiły12, ubyła12, wścib12, wuefy12, wyłaś12, wyłeś12, berłu11, brief11, bryły11, buław11, byciu11, cyfra11, fabie11, febra11, fiber11, fibra11, fruwa11, fryca11, fryce11, furia11, furie11, łubie11, rufie11, ryłby11, świru11, ubecy11, ubiła11, ubrał11, uwieś11, webłu11, wiłaś11, wiłeś11, wybył11, wyłby11, afcie10, afery10, barył10, biały10, bławy10, brały10, bryła10, bucie10, burce10, bywał10, cafie10, ciału10, ciuła10, cwału10, efiry10, facie10, farci10, firce10, łucie10, rafce10, rywuł10, ścier10, świec10, świry10, ubawy10, ubiec10, ubywa10, uwały10, uwiły10, waści10, wbiły10, wiłby10, wybił10, arfie9, bauer9, bawił9, berła9, białe9, biura9, biurw9, bławe9, bławi9, brawu9, bryce9, bycia9, bycie9, cebry9, ciury9, cwały9, efira9, łabie9, rafie9, rubai9, rybce9, ryciu9, świra9, ubarw9, ubawi9, urwał9, uwiła9, wabił9, wabiu9, wbiła9, webła9, wryły9, wyciu9, wyryb9, wyrył9, yerby9, aucie8, bacie8, barce8, barci8, barwy8, braci8, cabie8, cebra8, cewił8, ciura8, curia8, curie8, eruwy8, łacie8, ławce8, ławic8, ławry8, raiły8, rucie8, rwały8, rybia8, rybie8, urcie8, urywa8, wbiec8, wiały8, wiecu8, wryła8, yerba8, abwer7, arbie7, barie7, barwi7, ławie7, rabie7, rycia7, rycie7, urwie7, wabie7, wciry7, wryci7, wycia7, wycie7, racie6, wacie6, warci6, wcier6, wiary6, rawie5, rewia5,

4 literowe słowa:

bufy13, bufa12, fału12, śrub12, ufał12, abyś11, buły11, cafu11, cifu11, fały11, fury11, łuby11, rufy11, ścib11, ubył11, bieś10, bucy10, buła10, były10, cafy10, cify10, cyfr10, farb10, febr10, fibr10, fryc10, fura10, refu10, rufa10, ubił10, wuef10, arfy9, auły9, bały9, biły9, brył9, buca9, buce9, bury9, była9, byłe9, fary9, fyra9, łaby9, rafy9, refy9, ruły9, ryłu9, afer8, bacy8, baru8, beru8, biła8, biur8, brał8, bura8, bure8, caby8, cały8, efir8, erbu8, fair8, łbie8, ruła8, ryby8, ryły8, świr8, ubaw8, uwał8, uwił8, wału8, wbił8, webu8, wieś8, wyły8, arby7, aury7, bace7, bary7, bery7, biec7, biwy7, bryi7, bywa7, całe7, ceru7, ciał7, ciur7, cwał7, erby7, ławy7, raby7, ryba7, rybi7, ryła7, ucie7, wały7, weby7, wicu7, wiły7, wrył7, wuce7, wyła7, wyru7, yerb7, arui6, barw6, bawi6, bera6, biwa6, braw6, brei6, brew6, brie6, brwi6, cary6, cery6, cewy6, eruw6, ławr6, rabe6, rabi6, racy6, raił6, rwał6, ryci6, urea6, wabi6, waru6, weba6, wiał6, wiła6, wiru6, wyce6, acie5, arce5, cera5, cewa5, cewi5, cwai5, race5, raci5, rewy5, wary5, wcir5, wica5, wice5, wiec5, wiry5, wyra5, arie4, rewa4, rwie4, wari4, wiar4,

3 literowe słowa:

buf11, buś11, fiś11, byś10, baś9, buł9, fał9, fau9, feu9, fiu9, fru9, fur9, łaś9, łbu9, łub9, ruf9, ufa9, buc8, był8, caf8, cif8, cłu8, efy8, łby8, ryś8, arf7, auł7, bał7, bił7, bru7, bur7, efa7, fai7, far7, iłu7, łab7, łba7, łeb7, raf7, ref7, ruł7, wiś7, aby6, bry6, cab6, ceł6, cła6, cru6, ecu6, iły6, ryb6, rył6, wył6, arb5, aur5, bai5, bar5, baw5, ber5, biw5, cyi5, erb5, iła5, ław5, rab5, reb5, rui5, wab5, wał5, web5, wił5, ary4, car4, cer4, cew4, cie4, ery4, ewy4, iwy4, rac4, rwy4, wic4, wyr4, air3, era3, ewa3, iwa3, rai3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, wie3, wir3, wre3,

2 literowe słowa:

fu8, uf8, bu6, ef6, 6, fa6, fe6, fi6, by5, au4, ba4, be4, bi4, 4, 4, wu4, ce3, ci3, wy3, ar2, er2, ew2, iw2, re2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter FRUWAŁYBYŚCIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FRUWAŁYBYŚCIE to

fruwałybyście

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

urwałybyście

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa FRUWAŁYBYŚCIE

Ze słowa FRUWAŁYBYŚCIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FRUWAŁYBYŚCIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FRUWAŁYBYŚCIE to

fruwałybyście

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ufałybyście

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Informacje szczegółowe o słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, E, I, U, Y, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: B, C, F, R, W, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie FRUWAŁYBYŚCIE w kolejności alfabetycznej: A, B, C, E, F, I, R, U, W, Y, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, Y, W, U, R, I, F, E, C, B, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo FRUWAŁYBYŚCIEAnaliza liter - słowo FRUWAŁYBYŚCIE

Słowo FRUWAŁYBYŚCIE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, C, E, F, I, Ł, R, Ś, U, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera C w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera F w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera I w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera R w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera U w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie FRUWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie FRUWAŁYBYŚCIE: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FRUWAŁYBYŚCIE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FRUWAŁYBYŚCIE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty