Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FRUSTROWAŁABY

Z liter FRUSTROWAŁABY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

frustrowałaby25,

12 literowe słowa:

frustrowałby24,

11 literowe słowa:

futrowałaby23, surfowałaby22, frustrowały21, frustrowała20, rastrowałby17,

10 literowe słowa:

futrowałby22, sfruwałaby21, sfruwałoby21, surfowałby21, ufarbowały21, fartowałby20, frasowałby19, frustrował19, otruwałaby18, struwałaby18, struwałoby18, urastałoby18, uratowałby18, ustawałoby18, rurowałaby17, starowałby16, trasowałby16, wrastałoby16, rastrowały14,

9 literowe słowa:

fruwałaby20, fruwałoby20, sfruwałby20, futrowały19, ufarbował19, arfowałby18, farbowały18, fasowałby18, futrowała18, rafowałby18, surfowały18, autowałby17, fartowały17, otruwałby17, struwałby17, surfowała17, taryfował17, turbowały17, urastałby17, ustawałby17, utrwałaby17, utrwałoby17, frasowały16, osuwałaby16, rurowałby16, turbowała16, bastowały15, bryłowata15, obrastały15, obstawały15, ostawałby15, otwarłaby15, ratowałby15, rytuałowa15, starałoby15, stawałoby15, swatałoby15, sytuowała15, tarowałby15, tasowałby15, trybowała15, uratowały15, wartałoby15, wrastałby15, brasowały14, obsrywała14, rasowałby14, arborysta13, starowały13, trasowały13, wyrastało13, wystarało13, rastrował12, warystora11,

8 literowe słowa:

fruwałby19, futrował17, sfruwały17, butowały16, farbował16, fusowaty16, otrułaby16, sfruwała16, sfruwało16, stołbury16, strułaby16, strułoby16, surfował16, tyfusowa16, ustałaby16, ustałoby16, utarłaby16, utarłoby16, utrwałby16, arfowały15, butowała15, fartował15, farwatru15, fasowały15, fusowata15, obsuwały15, osuwałby15, rafowały15, suwałaby15, suwałoby15, turbował15, urosłaby15, urwałaby15, urwałoby15, usrałaby15, usrałoby15, abortusy14, aforysta14, autowały14, bytowała14, farwatry14, faworyta14, frasował14, obsuwała14, ostałaby14, otarłaby14, otruwały14, otwarłby14, starałby14, starłaby14, starłoby14, stawałby14, struwały14, swatałby14, sytuował14, taryfowa14, trwałaby14, trwałoby14, trybował14, urastały14, ustawały14, wstałaby14, wstałoby14, wtarłaby14, wtarłoby14, basowały13, bastował13, obrastał13, obrywała13, obsrywał13, obstawał13, osrałaby13, otruwała13, rabowały13, rurowały13, rybowała13, sabałowy13, struwała13, struwało13, urastało13, uratował13, usrywała13, usrywało13, ustawało13, worałaby13, wrosłaby13, atłasowy12, barytowa12, brasował12, ostawały12, rabatowy12, rarytasu12, ratowały12, rurowała12, rurowaty12, rytowała12, sabatowy12, sałatowy12, tarowały12, tasowały12, wrastały12, wyrastał12, wystarał12, osrywała11, rasowały11, rurowata11, rysowała11, starował11, trasował11, wrastało11, rastrowy10, satyrowa10, tarasowy10, warystor10, arrasowy9, rastrowa9,

7 literowe słowa:

ufałaby18, ufałoby18, fruwały16, fruwała15, fruwało15, frytura15, fryturo15, otrułby15, sfruwał15, strułby15, trułaby15, trułoby15, trybuła15, trybuło15, turfowy15, ustałby15, utarłby15, bławatu14, butował14, farbowy14, obuwały14, stołbur14, suwałby14, turfowa14, ubywała14, ubywało14, urwałby14, usrałby14, arfował13, bławaty13, bratały13, burtowy13, bytował13, farbowa13, fartowy13, fasował13, faworyt13, obstały13, obsuwał13, obtarły13, obuwała13, ostałby13, otarłby13, rafował13, roburyt13, robusty13, rybałta13, ryftowa13, stałaby13, stałoby13, starłby13, tarłaby13, tarłoby13, trwałby13, tryfora13, utrwały13, utyrała13, utyrało13, wstałby13, wtarłby13, wytruła13, wytruło13, abortus12, asawuły12, autował12, bratało12, brawury12, bryłowa12, bursowy12, burtowa12, farsowy12, fartowa12, obrywał12, obsrały12, obstała12, obtarła12, obywała12, orałaby12, osrałby12, osuwały12, otruwał12, robusta12, rosłaby12, rwałaby12, rwałoby12, rybował12, słabawy12, sorbatu12, srałaby12, srałoby12, struwał12, urastał12, urywała12, urywało12, usrywał12, ustawał12, utrwała12, utrwało12, worałby12, wybrała12, wybrało12, abatyso11, aorystu11, asawuło11, basował11, bratowy11, brawura11, brawuro11, browaru11, bursowa11, farsowa11, obsrała11, obstawy11, osuwała11, otwarły11, rabował11, rautowy11, rurował11, rytował11, słabawo11, sorbaty11, starały11, stawały11, swatały11, tarłowy11, taurowy11, trałowy11, trybowa11, wtrysła11, wtrysło11, wyrostu11, wysortu11, wystała11, wystało11, wytarła11, wytarło11, bratowa10, browary10, obrasta10, obsrywa10, obstawa10, osrywał10, ostawał10, otwarła10, ratował10, rautowa10, rysował10, starało10, stawało10, swatało10, tarłowa10, tarował10, tasował10, taurowa10, trałowa10, wartało10, wrastał10, wyorała10, wyrosła10, wysrała10, wysrało10, browara9, ostrawy9, rarytas9, rasował9, starawy9, trasowy9, wyrasta9, wystara9, ostrawa8, starawo8, trasowa8,

6 literowe słowa:

fabuły17, ufałby17, fabuła16, fabuło16, bufory15, fałatu15, bufora14, bułaty14, fałaty14, fruwał14, frytur14, futory14, sufaty14, tołuby14, trułby14, trybuł14, tufowy14, tyfusa14, bułata13, buławy13, fałowy13, furory13, fyrała13, fyrało13, łubowy13, rufowy13, stołbu13, sufata13, sufato13, tołuba13, tufowa13, ubrały13, ubywał13, afryta12, aftowy12, aubryt12, barytu12, bawołu12, boruty12, buława12, buławo12, bursty12, fałowa12, faworu12, fratry12, furora12, łubowa12, łutowy12, obuwał12, obwału12, otruły12, rotuły12, rufowa12, rybałt12, rytuał12, sfruwa12, stałby12, stołby12, strofy12, struły12, tarłby12, taryfa12, taryfo12, tawuły12, tryfor12, tubowy12, ubrała12, ubrało12, ustały12, utarły12, utyrał12, wytruł12, abortu11, abrysu11, aftowa11, asauły11, atłasu11, baratu11, baryła11, baryło11, bawoły11, bławat11, boruta11, bratał11, burasy11, burawy11, bywała11, bywało11, farysa11, fatras11, fawory11, fratra11, łutowa11, obławy11, obrały11, obrusy11, obryła11, obrysu11, obrywu11, obstał11, obsuwy11, obsyła11, obtarł11, obwały11, obywał11, orałby11, otruła11, rabatu11, rafowy11, robury11, robust11, rotuła11, rubata11, rubato11, rwałby11, rywuła11, rywuło11, sabatu11, sabotu11, srałby11, strofa11, struła11, struło11, subway11, suwały11, taboru11, tawuła11, tawuło11, tubowa11, urosły11, urwały11, urywał11, usrały11, ustała11, ustało11, utarła11, utarło11, utrwał11, wyboru11, wybrał11, wyrobu11, wysołu11, abatys10, aborty10, asauło10, asawuł10, atłasy10, autory10, autowy10, baraty10, bawoła10, bratwy10, brawur10, burasa10, burawa10, bystra10, bystro10, bytowa10, łatowy10, obława10, obrała10, obrusa10, obryta10, obsrał10, obsuwa10, obwaru10, ostały10, osuwał10, otarły10, rabaty10, rafowa10, robura10, sabaty10, saboty10, sałaty10, sorytu10, starły10, suwała10, suwało10, tabory10, torusy10, trwały10, trysła10, trysło10, turowy10, tyłowa10, tyrała10, tyrało10, urosła10, urwała10, urwało10, usrała10, usrało10, ustawy10, utwory10, wstały10, wtarły10, wyłata10, wystał10, wytarł10, aurory9, autora9, autowa9, barowy9, basowy9, bawary9, bratwa9, bratwo9, łatowa9, łysawa9, łysawo9, obrywa9, obstaw9, obwary9, osrały9, ostała9, otarła9, otruwa9, otwarł9, rabato9, rastru9, rurowy9, sabota9, sałato9, sorbat9, starał9, starła9, starło9, stawał9, struwa9, stworu9, surowy9, swatał9, tarasu9, torusa9, towaru9, trwała9, trwało9, turowa9, urasta9, usrywa9, ustawa9, ustawo9, worały9, wrosły9, wrostu9, wstała9, wstało9, wtarła9, wtarło9, wyorał9, wysrał9, aoryst8, arrasu8, aurora8, barowa8, basowa8, browar8, osrała8, rastry8, roraty8, rostry8, rurowa8, satyra8, satyro8, strawy8, stwory8, surowa8, tarasy8, torysa8, towary8, worała8, wrosła8, wrosty8, wyrost8, wysort8, arrasy7, osrywa7, rasowy7, rastra7, rostra7, sowary7, strawa7, strawo7, stwora7, wrasta7, rasowa6, sowara6,

5 literowe słowa:

fabuł15, ufały14, bufor13, furty13, ryftu13, turfy13, tyfus13, ufała13, ufało13, bałtu12, basfy12, błotu12, bułat12, fałat12, farby12, fartu12, fortu12, frysu12, furta12, furto12, futor12, futra12, futro12, fyrał12, obsyf12, obuły12, softu12, stafu12, sufat12, surfy12, tołub12, torfu12, trafu12, turfa12, ubyło12, utraf12, afryt11, basfa11, brytu11, buław11, burty11, busty11, farba11, farbo11, farty11, fatwy11, forty11, froty11, fruwa11, fryta11, fryto11, furor11, łusty11, obuła11, obuty11, softy11, stafy11, stryf11, stuły11, surfa11, taryf11, torfy11, trafy11, truły11, trybu11, tsuby11, ubrał11, ubyto11, utyła11, utyło11, barył10, błota10, bortu10, borut10, brały10, bratu10, brusy10, bryła10, bryło10, burst10, bursy10, burta10, burto10, busta10, farsy10, farta10, farys10, fatwa10, fatwo10, forsy10, forta10, frota10, obrył10, obuta10, otruł10, rotuł10, rubat10, rywuł10, sfory10, stołb10, stołu10, strof10, struł10, stuła10, stuło10, tarłu10, tawuł10, trafo10, trału10, truła10, truło10, tsuba10, tsubo10, turbo10, ubawy10, ubywa10, ułatw10, ustał10, utarł10, uwały10, wobły10, absty9, asauł9, barty9, baryt9, bława9, borty9, brała9, brało9, brasu9, braty9, brawu9, brusa9, buras9, bursa9, burso9, farsa9, farso9, fawor9, forsa9, łatwy9, łotry9, obław9, obrał9, obrus9, obsuw9, obuwa9, obwał9, obyta9, osłab9, otyła9, rauty9, robur9, rubra9, sfora9, słaba9, słabo9, słoty9, słowu9, stały9, stoły9, sutry9, suwał9, tarły9, torby9, toury9, trały9, tryba9, trybo9, trysł9, tyrał9, tyrsu9, ubarw9, urwał9, usrał9, utyra9, wobła9, abort8, abrys8, absta8, absto8, asury8, ataru8, atłas8, autor8, baory8, barat8, barta8, barto8, barwy8, basta8, borta8, brasy8, brata8, bratw8, łatwa8, łatwo8, ławry8, łotra8, obawy8, obrys8, obryw8, obywa8, orały8, ostał8, osuwy8, otarł8, rabat8, rauta8, robry8, rosły8, rwały8, sabat8, sabot8, sabry8, sałat8, sławy8, słota8, słowy8, sortu8, srały8, stała8, stało8, starł8, stawu8, sutra8, sutro8, swotu8, tabor8, tarła8, tarło8, torba8, torsu8, torus8, trasu8, trwał8, tworu8, urywa8, ustaw8, utrwa8, włosy8, wryła8, wryło8, wstał8, wtarł8, aorty7, araty7, astry7, asura7, asuro7, atary7, auror7, baora7, barwa7, barwo7, bawar7, brawa7, brawo7, ławra7, ławro7, obawa7, obsra7, obwar7, orała7, osław7, osrał7, ostry7, ostwy7, osuwa7, otawy7, robra7, rosła7, rwała7, rwało7, sabra7, sabro7, satyr7, sława7, sławo7, słowa7, sorty7, soryt7, srała7, srało7, stary7, stawy7, story7, swaru7, swaty7, swoty7, torsy7, torys7, trasy7, trawy7, twory7, warsu7, warty7, watry7, włosa7, worał7, wryta7, wryto7, aorta6, arary6, asowy6, astra6, astro6, ostaw6, ostra6, ostwa6, otawa6, otraw6, rasta6, rastr6, rorat6, rostr6, sorry6, sorta6, stara6, staro6, stawa6, stawo6, stora6, straw6, stwor6, swary6, swata6, taras6, towar6, trasa6, traso6, trawa6, trawo6, warsy6, warta6, warto6, watra6, watro6, wrost6, wrota6, wysra6, araro5, arras5, asowa5, sowar5,Najdłuższe wyrazy z liter FRUSTROWAŁABY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FRUSTROWAŁABY to

frustrowałaby

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

frustrowałby

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa FRUSTROWAŁABY

Ze słowa FRUSTROWAŁABY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FRUSTROWAŁABY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FRUSTROWAŁABY to

frustrowałaby

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

frustrowałby

. wartość punktowa tego słowa to: 24

Informacje szczegółowe o słowie FRUSTROWAŁABY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, O, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: B, F, R, R, S, T, W, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie FRUSTROWAŁABY w kolejności alfabetycznej: A, A, B, F, O, R, R, S, T, U, W, Y, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Y, W, U, T, S, R, R, O, F, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo FRUSTROWAŁABYAnaliza liter - słowo FRUSTROWAŁABY

Słowo FRUSTROWAŁABY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, F, Ł, O, R, S, T, U, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera F w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera Ł w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera U w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie FRUSTROWAŁABY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie FRUSTROWAŁABY: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FRUSTROWAŁABY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FRUSTROWAŁABY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty