Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter FROTERSKOŚCIĄ


13 literowe słowa:

froterskością28,

12 literowe słowa:

froterskości23,

10 literowe słowa:

cekotrofią21, fokstrocie17, ostrokącie17,

9 literowe słowa:

froterską19, oficerską19, ostrością19, reskością19, kriosferą18, stokrocią16, froterski15, frotersko15, oficersko15, orkiestrą15, sortierką15, kriosfero14, rostockie12, stokrocie12, orkiestro11, sortierko11,

8 literowe słowa:

kościstą19, froterką18, strofiką18, kościste15, rostocką15, froterki14, froterko14, kserofit14, ostrości14, reskości14, sierotką14, softcore14, strofice14, strofiko14, kriosfer13, osierocą13, rostocki11, stokroci11, orkiestr10, rockersi10, sierotko10,

7 literowe słowa:

fortecą17, orficką17, ościstą17, soficką17, strofką17, ścierką17, trefiąc17, treścią17, trofiką17, triforą16, oosferą15, stoicką14, terkocą14, eskortą13, fetorki13, forkiet13, forteco13, kosterą13, koterią13, kroście13, okoście13, orficko13, osiecką13, ościste13, reistką13, rekistą13, rokietą13, serocką13, sirotką13, skoście13, strącie13, streści13, strofce13, strofek13, strofik13, strofki13, strofko13, ścierko13, trofice13, trofiko13, fotosie12, kriofor12, oreofit12, oroście12, osterią12, sefirot12, sierocą12, sierotą12, strofie12, triforo12, corteks10, krostce10, sticker10, stoicko10, trockie10, cookies9, eskorto9, kororce9, kostero9, koterio9, osiecko9, reistko9, rekisto9, rockers9, rokieto9, serocki9, sikorce9, sirotce9, sirotek9, sirotko9, osterio8, resorki8, rookies8, sieroco8, sieroto8, torosie8,

6 literowe słowa:

fretką16, frotką16, kością16, ścieką16, fiestą15, ofertą15, orfiką15, strefą15, strofą15, ścierą15, trefią15, sefirą14, ciotką13, kociąt13, tościk13, trocką13, forcik12, fortec12, fretki12, fretko12, frotce12, frotek12, frotki12, frotko12, koście12, krecią12, krostą12, ocieką12, okseft12, ooteką12, rokitą12, siekąc12, skorcą12, strąci12, strąki12, toście12, treską12, treści12, trocią12, trofik12, troską12, fiesto11, fokrei11, foksie11, forcie11, fresco11, freski11, fresko11, frocie11, froter11, iksorą11, kerrią11, oferto11, oficer11, orfice11, orfiko11, osieką11, ostrią11, reistą11, rokfor11, rostrą11, roście11, sikorą11, sirotą11, sofcie11, sokorą11, strefo11, strofo11, ściero11, teorią11, tifoso11, torfie11, trierą11, trifor11, forsie10, oosfer10, sefiro10, sierrą10, ciotek9, ciotko9, kostce9, torcik9, trocki9, trocko9, cookie8, escort8, eskort8, korcie8, koster8, krecio8, krocie8, krosto8, ktosie8, ooteki8, ostrek8, ostrki8, rektor8, rocker8, rokiet8, rokito8, sektor8, skocie8, skorce8, skorci8, stoker8, stroik8, stroki8, torcie8, treski8, tresko8, trocie8, trosce8, troski8, trosko8, corsie7, eroico7, iksoro7, kerrio7, korsie7, kosior7, krosie7, orskie7, ostrie7, ostrio7, ostroi7, reisto7, resort7, roocie7, rookie7, rostro7, sierot7, sikoro7, siroto7, sorcie7, sorter7, sortie7, teorio7, torero7, torrei7, torsie7, tresor7, triero7, sierro6,

5 literowe słowa:

cofką15, fotką15, feską14, firką14, fortą14, frotą14, kefią14, kofią14, ofitą14, ością14, sofką14, efirą13, forsą13, sferą13, sforą13, cerką11, certą11, cieką11, ciotą11, cistą11, cofek11, cofki11, cofko11, fecit11, fotce11, fotek11, fotki11, fotko11, ikstą11, kącie11, kiecą11, kocią11, korcą11, kości11, okocą11, ostką11, recką11, sektą11, setką11, strąk11, ściek11, ścisk11, trące11, trąci11, ciosą10, corsą10, esicą10, feski10, fetor10, fiest10, firce10, firek10, firet10, firko10, focie10, forte10, forto10, fotos10, fresk10, friko10, frote10, froto10, iskrą10, istrą10, kefio10, kefir10, kiesą10, kofie10, kofio10, kresą10, ofert10, ofito10, orfik10, orską10, osiką10, osoką10, ostrą10, oście10, reską10, rości10, sieką10, skorą10, skroś10, sofce10, sofek10, sofki10, sofko10, sorką10, sortą10, sroką10, storą10, stref10, strof10, ścier10, trefi10, tresą10, efiro9, fiero9, forso9, fosie9, orfie9, rąsie9, rąsio9, sefir9, serią9, sfero9, sforo9, sofie9, sorią9, kitce8, kotce8, trick8, cerki7, cerko7, certo7, cioto7, cisto7, cokor7, cosik7, ikste7, kieco7, kirce7, kocie7, kocio7, korce7, korci7, kreci7, kroci7, krost7, okoci7, ootek7, ostce7, ostek7, ostki7, ostko7, otoki7, recki7, recko7, recto7, rocki7, rokit7, sekto7, setki7, setko7, sitek7, sitko7, steki7, stoik7, stoki7, strok7, treki7, troci7, troki7, trosk7, cioso6, corso6, esico6, iksor6, iskro6, istro6, kieso6, korso6, koser6, kosie6, kreso6, ksero6, ocios6, okosi6, okres6, okroi6, okser6, orcie6, orski6, osice6, osiec6, osiek6, osiko6, oskie6, osoce6, osoki6, ostoi6, ostre6, ostro6, reski6, resko6, retor6, retro6, rocie6, rostr6, rotor6, seiko6, serki6, sikor6, sirot6, skier6, skore6, skoro6, skroi6, sokor6, sorce6, sorek6, sorki6, sorko6, sorto6, sroce6, sroki6, sroko6, storo6, stroi6, toros6, treso6, trier6, orosi5, resor5, rosie5, serio5, serir5, sierr5, sorie5, sorio5,

4 literowe słowa:

fetą13, fitą13, foką13, fotą13, ośką13, fosą12, orfą12, sofą12, etką10, ketą10, kitą10, kocą10, kotą10, ktoś10, teką10, tiką10, trąc10, cerą9, erką9, eską9, fest9, feto9, fiks9, fiok9, fisk9, fito9, foce9, foki9, foko9, foks9, foot9, fort9, foto9, frot9, ikrą9, korą9, kosą9, okoś9, okrą9, orką9, oską9, ośce9, ości9, ośki9, ośko9, otrą9, rotą9, setą9, siką9, skif9, skiś9, skoś9, skrą9, soft9, stoą9, terą9, tifo9, torą9, torf9, tref9, efir8, efor8, fors8, foso8, orfo8, oroś8, osią8, rąsi8, rosą8, sfer8, sfor8, sofo8, ceik6, ceki6, cert6, ciek6, ciot6, cist6, cito6, etki6, etko6, icek6, keto6, kice6, kiec6, kito6, koce6, koci6, kort6, koto6, kret6, ocet6, otok6, rock6, sekt6, skit6, skot6, stek6, stok6, teki6, teko6, teks6, tice6, tico6, tiko6, toki6, trek6, trik6, trok6, cero5, cios5, coro5, cors5, erki5, erko5, erot5, esic5, esik5, eski5, esko5, etos5, ikos5, ikro5, istr5, kier5, kies5, kore5, koro5, kors5, kose5, kosi5, koso5, kres5, kris5, kroi5, kros5, kser5, okro5, orce5, orek5, orki5, orko5, oset5, osik5, oski5, osok5, reki5, reks5, roik5, roki5, root5, roto5, serc5, seto5, sice5, siec5, siko5, sito5, skir5, skro5, soki5, sort5, srok5, ster5, stoi5, stoo5, stor5, tero5, toro5, tors5, tres5, trio5, troi5, eros4, oreo4, osie4, osio4, rosi4, roso4, sire4,

3 literowe słowa:

efą11, fiś11, rąś11, kąt9, cif8, coś8, etą8, fet8, fik8, fit8, fok8, fot8, keą8, kią8, kiś8, koś8, krą8, rąk8, tef8, trą8, efo7, erą7, fes7, fis7, for7, fos7, frr7, orf7, osą7, ref7, roś7, sią7, sof7, cek5, ikt5, ket5, kic5, kit5, koc5, kot5, kto5, tek5, tik5, tok5, cer4, ces4, cie4, cis4, eko4, eks4, eto4, ikr4, iks4, isk4, itr4, kei4, keo4, ker4, kie4, kio4, kir4, koi4, kor4, kos4, kro4, ksi4, oko4, okr4, ork4, ort4, oto4, rek4, ret4, rok4, rot4, sec4, set4, sic4, sik4, sit4, ski4, soc4, sok4, sto4, ter4, tir4, toi4, tor4, tri4, trr4, eis3, ero3, oes3, oro3, osi3, oso3, rei3, rio3, roi3, ros3, ser3, sie3, sio3, sir3, soi3,

2 literowe słowa:

7, ef6, 6, fe6, fi6, 6, 6, ce3, ci3, co3, et3, ki3, ko3, ok3, ot3, te3, to3, ts3, eo2, er2, es2, oo2, or2, os2, re2, ro2, se2, si2,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty