Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FROTERSKOŚCIĄ

Z liter FROTERSKOŚCIĄ można ułożyć aż 794 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

froterskością28,

12 literowe słowa:

froterskości23,

10 literowe słowa:

cekotrofią21, fokstrocie17, ostrokącie17,

9 literowe słowa:

froterską19, oficerską19, ostrością19, reskością19, kriosferą18, stokrocią16, froterski15, frotersko15, oficersko15, orkiestrą15, sortierką15, kriosfero14, rostockie12, stokrocie12, orkiestro11, sortierko11,

8 literowe słowa:

kościstą19, froterką18, strofiką18, kościste15, rostocką15, froterki14, froterko14, kserofit14, ostrości14, reskości14, sierotką14, softcore14, strofice14, strofiko14, kriosfer13, osierocą13, rostocki11, stokroci11, orkiestr10, rockersi10, sierotko10,

7 literowe słowa:

fortecą17, orficką17, ościstą17, soficką17, strofką17, ścierką17, trefiąc17, treścią17, trofiką17, triforą16, oosferą15, stoicką14, terkocą14, eskortą13, fetorki13, forkiet13, forteco13, kosterą13, koterią13, kroście13, okoście13, orficko13, osiecką13, ościste13, reistką13, rekistą13, rokietą13, serocką13, sirotką13, skoście13, strącie13, streści13, strofce13, strofek13, strofik13, strofki13, strofko13, ścierko13, trofice13, trofiko13, fotosie12, kriofor12, oreofit12, oroście12, osterią12, sefirot12, sierocą12, sierotą12, strofie12, triforo12, corteks10, krostce10, sticker10, stoicko10, trockie10, cookies9, eskorto9, kororce9, kostero9, koterio9, osiecko9, reistko9, rekisto9, rockers9, rokieto9, serocki9, sikorce9, sirotce9, sirotek9, sirotko9, osterio8, resorki8, rookies8, sieroco8, sieroto8, torosie8,

6 literowe słowa:

fretką16, frotką16, kością16, ścieką16, fiestą15, ofertą15, orfiką15, strefą15, strofą15, ścierą15, trefią15, sefirą14, ciotką13, kociąt13, tościk13, trocką13, forcik12, fortec12, fretki12, fretko12, frotce12, frotek12, frotki12, frotko12, koście12, krecią12, krostą12, ocieką12, okseft12, ooteką12, rokitą12, siekąc12, skorcą12, strąci12, strąki12, toście12, treską12, treści12, trocią12, trofik12, troską12, fiesto11, fokrei11, foksie11, forcie11, fresco11, freski11, fresko11, frocie11, froter11, iksorą11, kerrią11, oferto11, oficer11, orfice11, orfiko11, osieką11, ostrią11, reistą11, rokfor11, rostrą11, roście11, sikorą11, sirotą11, sofcie11, sokorą11, strefo11, strofo11, ściero11, teorią11, tifoso11, torfie11, trierą11, trifor11, forsie10, oosfer10, sefiro10, sierrą10, ciotek9, ciotko9, kostce9, torcik9, trocki9, trocko9, cookie8, escort8, eskort8, korcie8, koster8, krecio8, krocie8, krosto8, ktosie8, ooteki8, ostrek8, ostrki8, rektor8, rocker8, rokiet8, rokito8, sektor8, skocie8, skorce8, skorci8, stoker8, stroik8, stroki8, torcie8, treski8, tresko8, trocie8, trosce8, troski8, trosko8, corsie7, eroico7, iksoro7, kerrio7, korsie7, kosior7, krosie7, orskie7, ostrie7, ostrio7, ostroi7, reisto7, resort7, roocie7, rookie7, rostro7, sierot7, sikoro7, siroto7, sorcie7, sorter7, sortie7, teorio7, torero7, torrei7, torsie7, tresor7, triero7, sierro6,

5 literowe słowa:

cofką15, fotką15, feską14, firką14, fortą14, frotą14, kefią14, kofią14, ofitą14, ością14, sofką14, efirą13, forsą13, sferą13, sforą13, cerką11, certą11, cieką11, ciotą11, cistą11, cofek11, cofki11, cofko11, fecit11, fotce11, fotek11, fotki11, fotko11, ikstą11, kącie11, kiecą11, kocią11, korcą11, kości11, okocą11, ostką11, recką11, sektą11, setką11, strąk11, ściek11, ścisk11, trące11, trąci11, ciosą10, corsą10, esicą10, feski10, fetor10, fiest10, firce10, firek10, firet10, firko10, focie10, forte10, forto10, fotos10, fresk10, friko10, frote10, froto10, iskrą10, istrą10, kefio10, kefir10, kiesą10, kofie10, kofio10, kresą10, ofert10, ofito10, orfik10, orską10, osiką10, osoką10, ostrą10, oście10, reską10, rości10, sieką10, skorą10, skroś10, sofce10, sofek10, sofki10, sofko10, sorką10, sortą10, sroką10, storą10, stref10, strof10, ścier10, trefi10, tresą10, efiro9, fiero9, forso9, fosie9, orfie9, rąsie9, rąsio9, sefir9, serią9, sfero9, sforo9, sofie9, sorią9, kitce8, kotce8, trick8, cerki7, cerko7, certo7, cioto7, cisto7, cokor7, cosik7, ikste7, kieco7, kirce7, kocie7, kocio7, korce7, korci7, kreci7, kroci7, krost7, okoci7, ootek7, ostce7, ostek7, ostki7, ostko7, otoki7, recki7, recko7, recto7, rocki7, rokit7, sekto7, setki7, setko7, sitek7, sitko7, steki7, stoik7, stoki7, strok7, treki7, troci7, troki7, trosk7, cioso6, corso6, esico6, iksor6, iskro6, istro6, kieso6, korso6, koser6, kosie6, kreso6, ksero6, ocios6, okosi6, okres6, okroi6, okser6, orcie6, orski6, osice6, osiec6, osiek6, osiko6, oskie6, osoce6, osoki6, ostoi6, ostre6, ostro6, reski6, resko6, retor6, retro6, rocie6, rostr6, rotor6, seiko6, serki6, sikor6, sirot6, skier6, skore6, skoro6, skroi6, sokor6, sorce6, sorek6, sorki6, sorko6, sorto6, sroce6, sroki6, sroko6, storo6, stroi6, toros6, treso6, trier6, orosi5, resor5, rosie5, serio5, serir5, sierr5, sorie5, sorio5,

4 literowe słowa:

fetą13, fitą13, foką13, fotą13, ośką13, fosą12, orfą12, sofą12, etką10, ketą10, kitą10, kocą10, kotą10, ktoś10, teką10, tiką10, trąc10, cerą9, erką9, eską9, fest9, feto9, fiks9, fiok9, fisk9, fito9, foce9, foki9, foko9, foks9, foot9, fort9, foto9, frot9, ikrą9, korą9, kosą9, okoś9, okrą9, orką9, oską9, ośce9, ości9, ośki9, ośko9, otrą9, rotą9, setą9, siką9, skif9, skiś9, skoś9, skrą9, soft9, stoą9, terą9, tifo9, torą9, torf9, tref9, efir8, efor8, fors8, foso8, orfo8, oroś8, osią8, rąsi8, rosą8, sfer8, sfor8, sofo8, ceik6, ceki6, cert6, ciek6, ciot6, cist6, cito6, etki6, etko6, icek6, keto6, kice6, kiec6, kito6, koce6, koci6, kort6, koto6, kret6, ocet6, otok6, rock6, sekt6, skit6, skot6, stek6, stok6, teki6, teko6, teks6, tice6, tico6, tiko6, toki6, trek6, trik6, trok6, cero5, cios5, coro5, cors5, erki5, erko5, erot5, esic5, esik5, eski5, esko5, etos5, ikos5, ikro5, istr5, kier5, kies5, kore5, koro5, kors5, kose5, kosi5, koso5, kres5, kris5, kroi5, kros5, kser5, okro5, orce5, orek5, orki5, orko5, oset5, osik5, oski5, osok5, reki5, reks5, roik5, roki5, root5, roto5, serc5, seto5, sice5, siec5, siko5, sito5, skir5, skro5, soki5, sort5, srok5, ster5, stoi5, stoo5, stor5, tero5, toro5, tors5, tres5, trio5, troi5, eros4, oreo4, osie4, osio4, rosi4, roso4, sire4,

3 literowe słowa:

efą11, fiś11, rąś11, kąt9, cif8, coś8, etą8, fet8, fik8, fit8, fok8, fot8, keą8, kią8, kiś8, koś8, krą8, rąk8, tef8, trą8, efo7, erą7, fes7, fis7, for7, fos7, frr7, orf7, osą7, ref7, roś7, sią7, sof7, cek5, ikt5, ket5, kic5, kit5, koc5, kot5, kto5, tek5, tik5, tok5, cer4, ces4, cie4, cis4, eko4, eks4, eto4, ikr4, iks4, isk4, itr4, kei4, keo4, ker4, kie4, kio4, kir4, koi4, kor4, kos4, kro4, ksi4, oko4, okr4, ork4, ort4, oto4, rek4, ret4, rok4, rot4, sec4, set4, sic4, sik4, sit4, ski4, soc4, sok4, sto4, ter4, tir4, toi4, tor4, tri4, trr4, eis3, ero3, oes3, oro3, osi3, oso3, rei3, rio3, roi3, ros3, ser3, sie3, sio3, sir3, soi3,

2 literowe słowa:

7, ef6, 6, fe6, fi6, 6, 6, ce3, ci3, co3, et3, ki3, ko3, ok3, ot3, te3, to3, ts3, eo2, er2, es2, oo2, or2, os2, re2, ro2, se2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter FROTERSKOŚCIĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FROTERSKOŚCIĄ to

froterskością

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

froterskości

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa FROTERSKOŚCIĄ

Ze słowa FROTERSKOŚCIĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FROTERSKOŚCIĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FROTERSKOŚCIĄ to

froterskością

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

froterskości

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Informacje szczegółowe o słowie FROTERSKOŚCIĄ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: E, I, O, O, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, F, K, R, R, S, T, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie FROTERSKOŚCIĄ w kolejności alfabetycznej: C, E, F, I, K, O, O, R, R, S, T, Ą, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ą, T, S, R, R, O, O, K, I, F, E, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo FROTERSKOŚCIĄAnaliza liter - słowo FROTERSKOŚCIĄ

Słowo FROTERSKOŚCIĄ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: Ą, C, E, F, I, K, O, R, S, Ś, T . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera Ą w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera F w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera I w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera O w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Ś w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera T w słowie FROTERSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Ilość liter w słowie FROTERSKOŚCIĄ: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FROTERSKOŚCIĄ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FROTERSKOŚCIĄ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty