Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DUPLIKUJĄCEGO


13 literowe słowa:

duplikującego30,

11 literowe słowa:

klupującego27, duplikujące26, klipującego25, piklującego25, pokuglujcie23,

10 literowe słowa:

duplikując25, kulującego25, kupującego25, dokupujące24, dopukujące24, kopulujące24, odkupujące24, odpukujące24, okludujące24, dilującego23, koligujące23, likującego23, odklepując23, pikującego23, kolidujące22, dokupujcie20, dopukujcie20, kopulujcie20, odkupujcie20, odpukujcie20, okludujcie20,

9 literowe słowa:

kuglujące24, pokuglują24, dokupując23, dopukując23, duplikują23, klupujące23, kopulując23, kupelując23, odkupując23, odpukując23, okludując23, uklepując23, dolegując22, klującego22, kolegując22, koligując22, odlegując22, okupujące22, opukujące22, plującego22, polegując22, ukopujące22, depilując21, klipujące21, kolidując21, odklepują21, oklepując21, piklujące21, kopiujące20, kuglujcie20, opiekując20, pokugluje20, duplikuje19, klupujcie19, okupujcie18, opukujcie18, ukopujcie18, ulokujcie18, upolujcie18, odplujcie17, podkujcie17, podkulcie16,

8 literowe słowa:

kuglując23, klupując22, dokupują21, dopukują21, edukując21, kopulują21, kulujące21, kupelują21, kupujące21, odkupują21, odpucują21, odpukują21, okludują21, okupując21, opukując21, uklepują21, ukopując21, dolegują20, dującego20, klipując20, kolegują20, koligują20, kującego20, logujące20, odlegują20, peklując20, piklując20, pogujące20, polegują20, depilują19, dilujące19, dokujące19, dulącego19, elidując19, elokucją19, epilując19, kielując19, kodujące19, kolidują19, kopiując19, kulącego19, lądujcie19, likujące19, lodujące19, lokujące19, odpicują19, oklepują19, pikujące19, pleciugą19, podciągu19, pokugluj19, pokuleją19, polujące19, duplikuj18, jedlicką18, opiekują18, pijącego18, podkleją18, podlącej18, podlejąc18, dokupuje17, dopukuje17, kopiącej17, kopuluje17, kpiącego17, kulujcie17, kupujcie17, odkupuje17, odpucuje17, odpukuje17, okluduje17, pilącego17, pociągle17, docieplą16, jedlicku16, koguciej16, koliguje16, logujcie16, odklepią16, odklepuj16, odpluciu16, podcieką16, podkuciu16, pogujcie16, dokujcie15, elokucji15, judockie15, kodujcie15, koliduje15, lgockiej15, lodujcie15, lokujcie15, odkujcie15, odpicuje15, oplujcie15, pleciugo15, pokujcie15, polujcie15, puckiego15, dokupcie14, odkupcie14, odplucie14, podkucie14, pokulcie14,

7 literowe słowa:

kuglują21, klupują20, kulując20, kupując20, edukują19, eluując19, legując19, logując19, okupują19, opucują19, opukują19, pogując19, ucelują19, ukopują19, ulokują19, upolują19, celkują18, dekując18, dilując18, dokując18, dulącej18, judocką18, klipują18, klocują18, klujące18, kodując18, kolcują18, kopcują18, kulącej18, kulejąc18, lepując18, likując18, lodując18, lokucją18, lokując18, odplują18, peklują18, piklują18, pikując18, plujące18, podkują18, poglądu18, polucją18, polując18, dociągu17, dupliką17, elidują17, epilują17, godecją17, golącej17, kielują17, kogucią17, kopiują17, kugluje17, lądecku17, odciągu17, okuleją17, olicują17, pociągu17, podkulą17, pudlicą17, delicją16, dokleją16, dokupią16, dokupuj16, dopukuj16, eulogią16, jedlicą16, judocku16, klupuje16, kolącej16, kopuluj16, kpiącej16, kupeluj16, ligocką16, odkleją16, odkupią16, odkupuj16, odpucuj16, odpukuj16, okluduj16, pilącej16, podciąg16, podleją16, pokleją16, policją16, ukąpcie16, uklepią16, uklepuj16, doleguj15, dolicką15, idącego15, klepiąc15, koleguj15, koliguj15, lądecki15, lądecko15, lipecką15, odleguj15, okupuje15, opucuje15, opukuje15, piekląc15, pikulcu15, podlące15, podlecą15, poklecą15, poleguj15, policką15, pudelku15, ukopuje15, ukujcie15, ulokuje15, upoluje15, depiluj14, docieką14, dokuciu14, dolepią14, dopieką14, eulogij14, gujocie14, judocki14, klipuje14, klocuje14, klujcie14, kolcuje14, koliduj14, kopcuje14, kopiące14, ligocku14, lokucje14, lokucji14, ocieplą14, odcieką14, odkuciu14, odlepią14, odpicuj14, odpluje14, oklepią14, oklepuj14, oplącie14, opluciu14, piekąco14, pikluje14, pleciug14, plujcie14, pocieką14, podkuje14, pokuciu14, pokulej14, polucje14, polucji14, puckiej14, pudlego14, udupcie14, upodlij14, dolicku13, duplice13, dupliko13, epilogu13, gockiej13, godecji13, kogucie13, kopiuje13, kujocie13, lipecku13, odpluci13, okujcie13, olicuje13, opiekuj13, pikulce13, pikulec13, podklej13, podkuci13, podkuli13, podlecu13, policku13, pudelki13, pudlice13, pudlico13, delicjo12, dokucie12, jedlico12, keloidu12, kopijce12, lgockie12, odcieku12, odkucie12, odkupie12, okupcie12, oplucie12, peloidu12, pojedli12, pokucie12, policje12, ukolcie12, ukopcie12, dociepl11, lipecko11, podklei11, podleci11, pokleci11,

6 literowe słowa:

cudują18, kulują18, kupują18, pucują18, eluują17, judogą17, klując17, kupulą17, legują17, logują17, plując17, plujką17, pogują17, uciągu17, cedują16, celują16, dekują16, dilują16, dokują16, dujące16, elucją16, judoką16, kocują16, kodują16, kugluj16, kujące16, kuleją16, ląduje16, lepują16, licują16, likują16, lodują16, lokują16, odkują16, oglądu16, oplują16, pelugą16, picują16, pikują16, pokują16, polują16, udecją16, udupią16, ukleją16, ciupką15, dulące15, dupcią15, goecją15, gojące15, jugolu15, klejąc15, klupuj15, kopulą15, kulące15, kupelą15, lekcją15, lgocką15, pogląd15, pokulą15, udepcą15, upicką15, upodlą15, ciągle14, cuduje14, dociąg14, dojące14, doleją14, dopiją14, edukuj14, eklogą14, golące14, gudoku14, gupiku14, idącej14, idejką14, judoku14, koicją14, kojące14, kolegą14, koleją14, kolugu14, kuligu14, kuluje14, kupuje14, logiką14, odciąg14, odleją14, odpiją14, okleją14, okupią14, okupuj14, olejąc14, opucuj14, opukuj14, piejąc14, pijące14, pociąg14, podląc14, pojące14, poleją14, pucuje14, uceluj14, ukąpie14, ukopią14, ukopuj14, ulepią14, ulokuj14, upieką14, upoluj14, celkuj13, dolecą13, dupciu13, dupolu13, epicką13, geoidą13, glocku13, idolką13, judogi13, jugole13, jugoli13, kąpcie13, kąpiel13, klecią13, klepią13, klipuj13, klocuj13, kluciu13, kolące13, kolcuj13, kopcuj13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, kupule13, kupuli13, kupulo13, lepiąc13, lgocku13, loguje13, odkupu13, odlecą13, odpluj13, olecką13, opilcą13, pekluj13, piekąc13, pieklą13, pieląc13, pikluj13, pilące13, pluciu13, plujce13, plujek13, plujki13, plujko13, podkuj13, poguje13, polecą13, pudlej13, ulepku13, upicku13, cugiel12, diluje12, dokuje12, ducego12, dujcie12, duplik12, eliduj12, elucji12, elucjo12, epiluj12, glucie12, gopiku12, gudoki12, judoce12, judoki12, kieluj12, kocuje12, koduje12, koguci12, kopiuj12, kugiel12, kujcie12, licuje12, likuje12, loduje12, logiku12, lokuje12, ocieką12, ocielą12, odkuje12, okuciu12, okulej12, oleicą12, olejku12, olepią12, olicuj12, opieką12, opielą12, opluje12, pedigu12, pelugi12, pelugo12, picuje12, pigule12, pikuje12, podkul12, pokuje12, poluje12, pudlic12, udecji12, udecjo12, ujedli12, uklejo12, ukucie12, upieku12, ciupek11, ciupko11, dipolu11, doklej11, dokuci11, dokuli11, dokupi11, dukcie11, dulcie11, dupcie11, dupcio11, dupole11, dupoli11, epicku11, glocki11, goecji11, jedlic11, klucie11, klupie11, kopciu11, kopule11, kopuli11, kulcie11, kupcie11, kupeli11, kupelo11, kupido11, kupiec11, lekcji11, lekcjo11, lepiku11, lgocki11, odklej11, odkuci11, odkuli11, odkupi11, oklepu11, olecku11, opilcu11, opluci11, pikolu11, plucie11, podlej11, podlij11, poklej11, pokuci11, pokuli11, poliku11, puckie11, pukiel11, pulcie11, ulepki11, upodli11, dopije10, eklogi10, epilog10, gockie10, golcie10, idejko10, jockei10, kociej10, koicje10, kolegi10, logice10, odklep10, odpije10, okucie10, okupie10, olejki10, plecki10, podlec10, ukopie10, ulocie10, dipole9, dokeci9, doklei9, doleci9, dolepi9, dopiec9, epicko9, idolce9, idolek9, keloid9, klocie9, klopie9, kolcie9, kopcie9, kopice9, kopiec9, ociepl9, odciek9, odklei9, odleci9, odlepi9, olecki9, opilce9, opilec9, peloid9, pikole9, plocie9, poidle9, poklei9, poleci9,

5 literowe słowa:

ukują16, dując15, gądku15, gdulą15, gulką15, jupką15, klują15, kucją15, kując15, ląduj15, plują15, ciągu14, duklą14, duląc14, dulką14, dupką14, duplą14, gejką14, klupą14, kuląc14, kuplą14, lupką14, okują14, pucką14, pudlą14, pulką14, uciąg14, udoją14, ukoją14, uleją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cuduj13, cuglu13, doulą13, duolą13, gądce13, gądek13, gądki13, gildą13, jolką13, kleją13, kucią13, kuglu13, kuluj13, kupią13, kupuj13, lejąc13, lejką13, pecją13, pijąc13, pliją13, pucuj13, ukolą13, ulecą13, ulicą13, celką12, cipką12, depcą12, dupku12, egidą12, eluuj12, gleju12, klecą12, klipą12, kpiąc12, kupcu12, kupul12, legią12, leguj12, lepką12, lipką12, ludku12, opiją12, pąkle12, pąkli12, pąklo12, pieją12, piląc12, plicą12, pliką12, podlą12, pokąd12, polką12, pucku12, pudlu12, puklu12, udoju12, ukuje12, upoju12, ceduj11, celuj11, cieką11, cielą11, ciulu11, cugle11, cugli11, dekuj11, delią11, diluj11, diuku11, dokuj11, duciu11, ekipą11, epiką11, gdule11, gduli11, gliku11, gulce11, gulek11, gulki11, gupik11, idące11, jelcu11, jodku11, judok11, jukce11, jupce11, jupek11, jupki11, jupko11, kącie11, kąpie11, keglu11, kiecą11, kleju11, kluje11, koduj11, kolią11, kopią11, kuciu11, kucje11, kucji11, kugel11, kugle11, kugli11, kulej11, kulig11, leicą11, lejcu11, lejku11, lepią11, lepuj11, licuj11, likuj11, loduj11, lokuj11, odkuj11, okpią11, okupu11, opluj11, pelug11, picuj11, pieką11, pielą11, pikuj11, pluje11, pokuj11, polju11, poluj11, udeku11, udupi11, uklej11, ukopu11, ukuci11, ukuli11, ulepu11, uliku11, clipu10, decku10, deklu10, dokup10, dolcu10, dukle10, dukli10, duklo10, dulce10, dulek10, dulki10, dulko10, dupce10, dupci10, dupek10, dupki10, dupko10, duple10, dupli10, duplo10, dupol10, gejki10, guide10, jouli10, jucie10, kelpu10, klepu10, klipu10, kluce10, klupo10, kulce10, kupce10, kupel10, kuple10, kupli10, kuplo10, legij10, lepcu10, lipcu10, lodku10, ludek10, ludki10, lupce10, lupek10, lupki10, lupko10, odkup10, pedlu10, piegu10, piklu10, pledu10, pliku10, pokul10, pucek10, pucki10, pudel10, pudle10, pudli10, pukle10, pukli10, pulce10, pulek10, pulki10, pulko10, uklep10, upije10, ceiku9, cieku9, ciule9, ciupo9, delij9, diolu9, dopij9, douli9, ducie9, duoli9, dupie9, epiku9, idolu9, jedli9, jodki9, jolki9, kegli9, kielu9, kolij9, kopij9, kucie9, kupie9, lejki9, lucie9, lupie9, odpij9, okpij9, okuli9, okupi9, pecji9, pedig9, piecu9, plije9, plijo9, poliu9, polji9, udeki9, uklei9, uleci9, ulepi9, ulice9, ulico9, upiec9, upiek9, upoci9, celki8, cipek8, decki8, dekli8, dikce8, dipol8, kilce8, kleci8, klice8, klipo8, lepik8, lepki8, lipce8, lipek8, lipko8, lodki8, pedli8, piekl8, pikle8, plice8, plico8, pliko8, podli8, polik8, polki8,Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty