Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASOWAŁYBYŚCIE

Z liter PASOWAŁYBYŚCIE można ułożyć aż 2092 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

pasowałybyście26,

13 literowe słowa:

opasałybyście25, spawałybyście25, opasywałyście23,

12 literowe słowa:

obsypałyście24, opasłybyście24, pasałybyście24, sapałybyście24, wyciepałabyś24, opisywałabyś23, ściosywałaby23, wyciosałabyś23, wysiepałabyś23, basowałyście22, obsiepywałaś22, posiewałabyś22, sepiowałabyś22, wypasałyście22, wysapałyście22, pasowałyście21,

11 literowe słowa:

pasłybyście23, spałybyście23, wyciapałbyś23, wyciepałbyś23, wypaciałbyś23, wypociłabyś23, wypościłaby23, obsypywałaś22, obsypywałeś22, obywałyście22, opasywałbyś22, opisywałbyś22, ośpiewałyby22, oświecałyby22, picowałabyś22, pisywałabyś22, ściosywałby22, wyciosałbyś22, wypisałabyś22, wypsiałabyś22, wysiepałbyś22, obiecywałaś21, opiewałabyś21, osypałyście21, ośpiewałaby21, oświecałaby21, posiewałbyś21, sepiowałbyś21, wciosałabyś21, wsypałyście21, wypasłyście21, wyspałyście21, opasałyście20, osiewałabyś20, spawałyście20, wyciapałoby19, wyciepałaby19, wyciepałoby19, wypaciałoby19, obsiepywały18, opisywałaby18, posiewałyby18, sepiowałyby18, wyciosałaby18, wysiepałaby18, wysiepałoby18, obsiepywała17, posiewałaby17, powysyłacie17, sepiowałaby17,

10 literowe słowa:

pobyłyście22, wypacałbyś22, wypociłbyś22, wypościłby22, bywałyście21, ciepałabyś21, opaciałbyś21, osypałabyś21, picowałbyś21, pisywałbyś21, pobałyście21, psociłabyś21, scapiałbyś21, spaciałbyś21, spociłabyś21, sypiałabyś21, ściosałyby21, śpiewałyby21, wsypałabyś21, wypasałbyś21, wypasłabyś21, wypisałbyś21, wypsiałbyś21, wysapałbyś21, wyspałabyś21, ciosałabyś20, obśpiewały20, opiewałbyś20, opisałabyś20, ośpiewałby20, oświecałby20, pasowałbyś20, posiałabyś20, powiałabyś20, powyłyście20, siepałabyś20, spowiłabyś20, sypałyście20, ściosałaby20, śpiewałaby20, śpiewałoby20, wciosałbyś20, wpisałabyś20, wysiałabyś20, obsiepałaś19, obśpiewała19, opasłyście19, osiewałbyś19, osypywałaś19, osypywałeś19, pasałyście19, powyścieła19, sapałyście19, siewałabyś19, ściosywały19, wyciapałeś19, wyciepałaś19, wypaciałeś19, wysypiałaś19, wysypiałeś19, obsiewałaś18, opaciałyby18, opasywałeś18, opisywałaś18, opisywałeś18, picowałyby18, scapiałyby18, spaciałyby18, ściosywała18, wyciapałby18, wyciepałby18, wyciosałaś18, wyciosałeś18, wypacałoby18, wypaciałby18, wypociłaby18, wysiepałaś18, obiecywały17, obsypywała17, opasywałby17, opiewałyby17, opisywałby17, pasowałyby17, picowałaby17, pisywałaby17, pisywałoby17, posiewałaś17, scapiałoby17, sepiowałaś17, spaciałoby17, wciosałyby17, wyciosałby17, wypasałoby17, wypisałaby17, wypisałoby17, wypsiałaby17, wypsiałoby17, wysapałoby17, wysiepałby17, obiecywała16, obsiepywał16, opiewałaby16, osiewałyby16, posiewałby16, sepiowałby16, wciosałaby16, osiewałaby15,

9 literowe słowa:

pościłyby21, capiałbyś20, capiłabyś20, ciapałbyś20, ciepałbyś20, obyłyście20, osypałbyś20, pociłabyś20, pościłaby20, powyłabyś20, psociłbyś20, spociłbyś20, syciłabyś20, sypałabyś20, sypiałbyś20, wsypałbyś20, wypasłbyś20, wypiłabyś20, wyspałbyś20, bywałości19, cewiłabyś19, ciosałbyś19, obsypałaś19, obsypałeś19, opasałbyś19, opasłabyś19, opisałbyś19, pisałabyś19, posiałbyś19, powiałbyś19, powiłabyś19, psiałabyś19, siepałbyś19, spawałbyś19, spoiłabyś19, spowiłbyś19, ściosałby19, śpiewałby19, wpisałbyś19, wpoiłabyś19, wypościły19, wysiałbyś19, bacowałeś18, obiecałaś18, obśpiewał18, osiałabyś18, owiałabyś18, pasłyście18, pobawiłaś18, pobawiłeś18, siewałbyś18, spałyście18, wsiałabyś18, wypacałeś18, wypociłaś18, wypociłeś18, wypościła18, wysycałaś18, wysycałeś18, wysyciłaś18, wysyciłeś18, wysypałaś18, wysypałeś18, basowałeś17, bisowałaś17, bisowałeś17, capiałyby17, ciapałyby17, ciepałyby17, obawiałeś17, obwisałaś17, obwisałeś17, opaciałeś17, ośpiewały17, oświecały17, picowałaś17, picowałeś17, pisywałaś17, pisywałeś17, psociłyby17, scapiałeś17, spaciałeś17, spociłyby17, ściosywał17, wypacałby17, wypasałeś17, wypisałaś17, wypisałeś17, wypociłby17, wypsiałaś17, wypsiałeś17, wysapałeś17, capiałoby16, ciapałoby16, ciepałaby16, ciepałoby16, ciosałyby16, obsypywał16, opaciałby16, opasałyby16, opiewałaś16, opisałyby16, osypałaby16, ośpiewała16, oświecała16, pasowałeś16, picowałby16, pisywałby16, posiałyby16, powiałyby16, psociłaby16, scapiałby16, siepałyby16, spaciałby16, spawałyby16, spociłaby16, spowiłyby16, sypiałaby16, sypiałoby16, wciosałaś16, wciosałeś16, wpisałyby16, wsypałaby16, wsypałoby16, wypasałby16, wypasłaby16, wypasłoby16, wypisałby16, wypsiałby16, wysapałby16, wyspałaby16, wyspałoby16, ciosałaby15, obiecywał15, obsiepały15, obsyłacie15, opiewałby15, opisałaby15, osiewałaś15, pasowałby15, posiałaby15, powiałaby15, siepałaby15, siepałoby15, siewałyby15, spawałoby15, spowiłaby15, wciosałby15, wpisałaby15, wpisałoby15, wyciapały15, wyciepały15, wypaciały15, wysiałaby15, wysiałoby15, obsiepała14, obsiewały14, opasywały14, opisywały14, opływacie14, osiewałby14, osypywała14, posyłacie14, siewałaby14, siewałoby14, spływacie14, wyciapało14, wyciepała14, wyciepało14, wyciosały14, wypaciało14, wysiepały14, wysyłacie14, wysypiała14, wysypiało14, obsiewała13, opisywała13, posiewały13, sepiowały13, wyciosała13, wysiepała13, wysiepało13, posiewała12, sepiowała12, wypasacie12,

8 literowe słowa:

byłyście19, capiłbyś19, pacałbyś19, pociłbyś19, pościłby19, powyłbyś19, syciłbyś19, sypałbyś19, wypiłbyś19, bałyście18, cewiłbyś18, opasłbyś18, opiłabyś18, pasałbyś18, pasłabyś18, piałabyś18, pisałbyś18, poiłabyś18, powiłbyś18, psiałbyś18, sapałbyś18, spałabyś18, spiłabyś18, spoiłbyś18, wpiłabyś18, wpoiłbyś18, obywałaś17, obywałeś17, osiałbyś17, owiałbyś17, owiłabyś17, siałabyś17, słabości17, wiałabyś17, wsiałbyś17, wyłyście17, wypościł17, capiałeś16, capiłyby16, ciapałeś16, ciepałaś16, obsiałaś16, obsiałeś16, obwiałaś16, obwiałeś16, obwisłaś16, obwisłeś16, osypałaś16, osypałeś16, pacałyby16, pociłyby16, połaście16, psociłaś16, psociłeś16, spociłaś16, spociłeś16, sypiałaś16, sypiałeś16, ściosały16, śpiewały16, wsypałaś16, wsypałeś16, wypasłaś16, wypasłeś16, wyspałaś16, wyspałeś16, wyścieła16, capiałby15, capiłaby15, capiłoby15, cewiłyby15, ciapałby15, ciepałby15, ciosałaś15, ciosałeś15, obsypały15, obśpiewa15, opasałeś15, opasłyby15, opisałaś15, opisałeś15, osypałby15, ośpiewał15, oświecał15, pacałoby15, pasałyby15, pisałyby15, pociłaby15, połabscy15, posiałaś15, posiałeś15, powiałaś15, powiałeś15, powiłyby15, powyłaby15, psiałyby15, psociłby15, sapałyby15, siepałaś15, spawałeś15, spociłby15, spoiłyby15, spowiłaś15, spowiłeś15, syciłaby15, syciłoby15, sypałaby15, sypałoby15, sypiałby15, ściosała15, śpiewacy15, śpiewała15, śpiewało15, wpisałaś15, wpisałeś15, wpoiłyby15, wsypałby15, wypasłby15, wypaście15, wypiłaby15, wypiłoby15, wysiałaś15, wysiałeś15, wyspałby15, bacowały14, cewiłaby14, cewiłoby14, ciosałby14, łabowscy14, obiecały14, obłapcie14, obsypała14, opasałby14, opasłaby14, opisałby14, osiałyby14, owiałyby14, pasałoby14, pisałaby14, pisałoby14, pobawiły14, pobiałce14, posiałby14, powiałby14, powiłaby14, psiałaby14, psiałoby14, sapałoby14, siepałby14, siewałaś14, spawałby14, spoiłaby14, spowiłby14, wpisałby14, wpoiłaby14, wsiałyby14, wypacały14, wypociły14, wysiałby14, basowały13, bisowały13, bławacie13, ciepławy13, łapawicy13, obawiały13, obiecała13, obsiepał13, obsypcie13, obwisały13, opaciały13, osiałaby13, osłabcie13, osypywał13, owiałaby13, pałacowy13, picowały13, piławscy13, pisywały13, pływacie13, pobawiła13, powysyła13, pyłowiec13, sabałowy13, scapiały13, siewałby13, spaciały13, wsiałaby13, wsiałoby13, wyciapał13, wyciepał13, wyłapcie13, wypacało13, wypaciał13, wypasały13, wypisały13, wypłacie13, wypociła13, wypsiały13, wysapały13, wysycała13, wysycało13, wysyciła13, wysyciło13, wysypała13, wysypało13, wysypiał13, bisowała12, ciepława12, ciepławo12, łapawice12, łapawico12, obsiewał12, obwisała12, obywacie12, opasywał12, opiewały12, opisywał12, pałacowe12, pałacowi12, pasowały12, picowała12, pisywała12, pisywało12, pobawcie12, sabałowe12, sabałowi12, scapiałe12, scapiało12, spaciało12, spławcie12, wciosały12, wyciosał12, wypasało12, wypisała12, wypisało12, wypsiała12, wypsiałe12, wypsiało12, wysapało12, wysiepał12, wysypcie12, opiewała11, osiewały11, osławcie11, peowiacy11, posiewał11, sepiował11, wciosała11, wysapcie11, opasacie10, osiewała10, sapowaci10, spawacie10,

7 literowe słowa:

opiłbyś17, pasłbyś17, piałbyś17, piłabyś17, pobyłaś17, pobyłeś17, poiłbyś17, spałbyś17, spiłbyś17, ścibały17, wpiłbyś17, wybyłaś17, wybyłeś17, wyłabyś17, bywałaś16, bywałeś16, owiłbyś16, pobałaś16, pobałeś16, pobiłaś16, pobiłeś16, pościły16, siałbyś16, ścibała16, ścibało16, wiałbyś16, wiłabyś16, wybiłaś16, wybiłeś16, abyście15, bawiłaś15, bawiłeś15, capiłaś15, capiłeś15, obwiłaś15, obwiłeś15, obyście15, ościały15, pacałeś15, płaście15, pociłaś15, pociłeś15, pościła15, powyłaś15, powyłeś15, syciłaś15, syciłeś15, sypałaś15, sypałeś15, wabiłaś15, wabiłeś15, wypiłaś15, wypiłeś15, capiłby14, cewiłaś14, opasłaś14, opasłeś14, opiłyby14, pacałby14, pasałeś14, pasłyby14, piałyby14, pisałaś14, pisałeś14, pociłby14, poiłyby14, powiłaś14, powiłeś14, powyłby14, psiałaś14, psiałeś14, sapałeś14, spałyby14, spiłyby14, spoiłaś14, spoiłeś14, syciłby14, sypałby14, ściosał14, śpiewał14, wpiłyby14, wpoiłaś14, wpoiłeś14, wścieła14, wypiłby14, wypości14, asyście13, cewiłby13, łobescy13, obcisły13, obsypał13, obywały13, opasłby13, opaście13, opiłaby13, osiałaś13, osiałeś13, owiałaś13, owiałeś13, owiłyby13, pasałby13, pasłaby13, pasłoby13, piałaby13, piałoby13, pisałby13, pływacy13, pobiały13, poiłaby13, powiłby13, psiałby13, sapałby13, siałyby13, spałaby13, spałoby13, spaście13, spiłaby13, spiłoby13, spoiłby13, wiałyby13, wpiłaby13, wpiłoby13, wpoiłby13, wsiałaś13, wsiałeś13, wybłoci13, wypłyca13, wypłyci13, bacował12, białasy12, białawy12, bicepsy12, capiały12, ciapały12, ciepały12, obcisła12, obcisłe12, obiałce12, obiecał12, obłapia12, obsiały12, obwiały12, obwisły12, obywała12, osiałby12, osypały12, ośpiewa12, oświeca12, owiałby12, owiłaby12, płacowy12, pławicy12, płciowy12, pobawił12, pobiała12, pobycia12, pobycie12, posyłce12, psociły12, pyłowca12, pyłowce12, siałaby12, siałoby12, słabawy12, spociły12, sypiały12, wiałaby12, wiałoby12, wsiałby12, wsypały12, wybycia12, wybycie12, wypacał12, wypasły12, wypełci12, wypłaca12, wypłaci12, wypocił12, wyspały12, wysycał12, wysycił12, wysyłce12, wysypał12, basował11, białawe11, białawo11, bicepsa11, bisował11, bywacie11, capiało11, ciapało11, ciepała11, ciepało11, ciosały11, esbowcy11, iławscy11, iłowscy11, łapawic11, łopacie11, obawiał11, obławia11, obławie11, obsiała11, obsypie11, obwiała11, obwisał11, obwisła11, obwisłe11, oławscy11, opaciał11, opasały11, opisały11, opłacie11, opływie11, osłabia11, osypała11, pałacie11, picował11, pisywał11, płaciwa11, płaciwo11, płacowa11, płacowe11, płacowi11, pławcie11, pławica11, pławice11, pławico11, płciowa11, płciowe11, połacie11, posiały11, powiały11, psociła11, scapiał11, siepały11, słabawe11, słabawi11, słabawo11, spaciał11, spałowy11, spawały11, spłacie11, spływie11, spociła11, spowiły11, sypiała11, sypiało11, wpisały11, wpłacie11, wsypała11, wsypało11, wyłapie11, wypasał11, wypasła11, wypasło11, wypisał11, wypsiał11, wysapał11, wysiały11, wyspała11, wyspało11, wysypce11, bacowie10, biesowy10, ciosała10, esbowca10, łapsowi10, obcasie10, obsiewy10, opawscy10, opiewał10, opisała10, osypcie10, pasował10, peowscy10, piecowy10, pisowcy10, poławia10, posiała10, powabie10, powiała10, powycia10, powycie10, sabacie10, sabocie10, sałacie10, scabowi10, siepała10, siepało10, siewały10, sławcie10, spałowa10, spałowe10, spałowi10, spawało10, spławia10, spławie10, spowiła10, wciosał10, wołacie10, wpisała10, wpisało10, wsypcie10, wypacia10, wypisce10, wysiała10, wysiało10, wysypia10, wysypie10, basowie9, biesowa9, obsiewa9, osiewał9, osławia9, pasacie9, piasawy9, piecowa9, pisowca9, pisowce9, posiewy9, psowaci9, saabowi9, sapocie9, sepiowy9, siewała9, siewało9, specowi9, wyciosa9, wypasie9, wysapie9, awacsie8, esowaci8, piasawo8, posiewa8, sepiowa8,

6 literowe słowa:

piłbyś16, wyłbyś16, obyłaś15, obyłeś15, ścibał15, wiłbyś15, byście14, obiłaś14, obiłeś14, pościł14, ścisły14, wbiłaś14, wbiłeś14, wyścib14, abście13, łaście13, opiłaś13, opiłeś13, ościał13, pasłaś13, pasłeś13, piałaś13, piałeś13, piłyby13, pobyły13, poiłaś13, poiłeś13, spałaś13, spałeś13, spiłaś13, spiłeś13, ściepy13, ścisła13, ścisłe13, ścisło13, świbce13, włości13, wpiłaś13, wpiłeś13, bełscy12, bywały12, łabscy12, łebscy12, obwieś12, opiłby12, owiłaś12, owiłeś12, pasłby12, paście12, piałby12, pieśca12, piłaby12, piłoby12, pobały12, pobiły12, pobyła12, poiłby12, poście12, siałaś12, siałeś12, spałby12, spiłby12, ściepa12, ściepo12, śpiewy12, świecy12, wiałaś12, wiałeś12, wiłyby12, wpiłby12, wybiły12, wybyła12, wybyło12, wyłaby12, wyłoby12, bałcie11, bawiły11, bawoły11, białce11, błocie11, bywała11, bywałe11, bywało11, capiły11, ciepły11, łapscy11, łepacy11, łepscy11, łypcie11, łysicy11, obłapi11, obławy11, obsyła11, obwały11, obwiły11, obywał11, opływy11, owiłby11, pacały11, płascy11, płycie11, pływce11, pobała11, pobiał11, pobiła11, pociły11, powieś11, powyły11, pyłowy11, siałby11, spłyca11, spłyci11, spływy11, syciły11, sypały11, ściosa11, śpiewa11, świeca11, świeco11, wabiły11, waście11, wiałby11, wiłaby11, wiłoby11, wybiła11, wybiło11, wypały11, wypiły11, bawiła10, bawiło10, bawoła10, białas10, biceps10, capiał10, capiła10, capiło10, cewiły10, ciapał10, ciepał10, ciepła10, ciepło10, ciosły10, łapcia10, łapcie10, łasicy10, ławicy10, łosicy10, łysawy10, łysica10, łysice10, łysico10, obcasy10, obcesy10, obława10, obsiał10, obwiał10, obwiła10, obwisł10, obycia10, obycie10, opałce10, opasły10, opełci10, opłaca10, opłaci10, opływa10, osłabi10, ospały10, osypał10, pacało10, pałace10, pasały10, piłowy10, pisały10, płacie10, płaciw10, pławce10, pławic10, płocie10, pływie10, pobiec10, pociła10, połaci10, połcia10, połcie10, posyła10, powaby10, powały10, powiły10, powyła10, psiały10, psocił10, pyłowa10, pyłowe10, pyłowi10, sapały10, spłaca10, spłaci10, spławy10, spływa10, spocił10, spoiły10, syciła10, syciło10, sypała10, sypało10, sypiał10, wabiła10, wabiło10, włoscy10, wpłaca10, wpłaci10, wpoiły10, wsypał10, wybiec10, wypasł10, wypiła10, wypiło10, wysoły10, wyspał10, wysyła10, abacie9, basowy9, bawcie9, bisowy9, cabowi9, cepowy9, cewiła9, cewiło9, ciosał9, cioseł9, ciosła9, iłowca9, iłowce9, łapsie9, łasica9, łasice9, łasico9, ławica9, ławice9, ławico9, łosica9, łosice9, łowiec9, łysawa9, łysawe9, łysawi9, łysawo9, obcasa9, obieca9, obsiec9, obsiep9, opasał9, opasła9, opasłe9, opisał9, osiały9, ospała9, ospałe9, osypce9, owiały9, pabowi9, pasało9, pawicy9, peowcy9, piescy9, piewcy9, piłowa9, piłowe9, pisała9, pisało9, pławie9, pobawi9, połasi9, posiał9, powała9, powiał9, powiła9, psiała9, psiało9, sałace9, sapało9, scabie9, siepał9, siłowy9, słocie9, sobace9, spawał9, spława9, spławi9, spławo9, spoiła9, spowił9, sypcie9, wabcie9, wepscy9, wesoły9, wpisał9, wpoiła9, wsiały9, wsypce9, wyciap9, wyciep9, wypaca9, wypasy9, wypiec9, wypisy9, wypoci9, wysiał9, wysocy9, wysyca9, wysyci9, awacsy8, basowa8, basowe8, basowi8, bisowa8, bisowe8, capowi8, cepowa8, cepowi8, cisawy8, cisowy8, obawia8, obawie8, obsiew8, obwisa8, opacia8, opacie8, opasce8, osiała8, osławi8, osypie8, owiała8, owsicy8, pacowi8, pasowy8, pasywa8, pawica8, pawice8, pawico8, peowca8, piewca8, piewco8, posiec8, psocie8, saabie8, sapcie8, siewał8, siewcy8, siłowa8, siłowe8, sławie8, słowie8, spacia8, spacie8, spawce8, spocie8, syciwa8, syciwo8, wasabi8, wciosy8, wesoła8, wioseł8, wiosła8, włosia8, włosie8, wsiała8, wsiało8, wsypie8, wypasa8, wysiec8, wysiep8, wysoce8, wyspie8, aowiec7, cisawa7, cisawe7, cisowa7, cisowe7, opasie7, opiewa7, owsica7, owsice7, pasiwa7, pasowa7, pasowe7, pasowi7, piasaw7, posiew7, sapowi7, sepowi7, siewca7, siewco7, spawie7, spoiwa7, swacie7, swapie7, swocie7, wciosa7, wiosce7, osiewa6,

5 literowe słowa:

byłaś14, byłeś14, bałaś13, bałeś13, biłaś13, biłeś13, cobyś13, baśce12, piłaś12, piłeś12, połaś12, wścib12, wyłaś12, wyłeś12, obyły11, paści11, piłby11, pobył11, pości11, ściep11, wiłaś11, wiłeś11, wybył11, wyłby11, wypaś11, wyśpi11, biały10, bławy10, błoci10, bywał10, łyscy10, obiły10, obłap10, obyła10, oście10, płacy10, pływy10, pobał10, pobił10, powiś10, słaby10, śpiew10, świec10, waści10, wbiły10, wiłby10, wobły10, wybił10, bawił9, biała9, białe9, biało9, bława9, bławe9, bławi9, boscy9, bycia9, bycie9, capił9, cwały9, łabie9, łapce9, łapci9, łapsy9, łascy9, łowcy9, łypie9, łysce9, łysic9, obiła9, obław9, obscy9, obsyp9, obwał9, obwił9, obyci9, opały9, opiły9, opływ9, osłab9, pacał9, pałac9, pałce9, pasły9, pełci9, piały9, piłce9, płaca9, płace9, płaci9, płaco9, pławy9, płcie9, płoci9, płowy9, pływa9, pocił9, poiły9, połci9, posły9, powył9, scaby9, słaba9, słabe9, słabi9, słabo9, spały9, spiły9, spływ9, sycił9, sypał9, sypcy9, wabił9, wbiła9, wbiło9, webła9, webło9, wobeł9, wobła9, wpiły9, wyłap9, wypał9, wypił9, abace8, abaci8, bacie8, biasy8, biesy8, biosy8, bocie8, bopie8, bysia8, bysie8, bysio8, bywsi8, cabas8, cabie8, cewił8, ciała8, ciało8, ciapy8, cobie8, epicy8, iłowy8, łacie8, łapie8, łapsa8, łasce8, łasic8, ławce8, ławic8, łosic8, łowca8, łowce8, obawy8, obcas8, obces8, obiec8, obywa8, opasł8, opiła8, opiłe8, osypy8, owiły8, pabie8, pasał8, pasła8, pasło8, piała8, piało8, pisał8, piscy8, pława8, pławi8, pławo8, płosi8, płowa8, płowe8, płowi8, pobaw8, poiła8, poseł8, posła8, powab8, pował8, powił8, psiał8, psicy8, pycie8, saaby8, sapał8, scaba8, siały8, siłce8, sławy8, słowy8, spała8, spało8, spiła8, spiło8, spław8, spoił8, wbiec8, wiały8, włoce8, włosy8, wobec8, wpiła8, wpiło8, wpoił8, wsypy8, wyboi8, wyłoi8, wyspy8, wysyp8, aowcy7, apisy7, basie7, biesa7, capia7, capie7, ciapa7, ciapo7, ciepa7, ciosy7, eposy7, esicy7, iłowa7, iłowe7, ławie7, łosia7, łosie7, łowie7, obawa7, opaci7, opasy7, opiec7, opisy7, osepy7, osiał7, osław7, owacy7, owiał7, owiła7, pacia7, pacie7, pacio7, pawic7, pieca7, pisco7, pocie7, poeci7, psica7, psice7, psico7, psoci7, pysia7, pysie7, pysio7, sapce7, siacy7, siała7, siało7, sioła7, sława7, sławi7, sławo7, słowa7, sobie7, sopce7, spawy7, speca7, spiec7, spoci7, swapy7, sycie7, syciw7, sypia7, sypie7, wabia7, wabie7, wiała7, wiało7, wiscy7, włosa7, włosi7, wpisy7, wsiał7, wsypa7, wsypo7, wycia7, wycie7, wypas7, wypis7, wysap7, wyspa7, wyspo7, aowca6, aowce6, asowy6, awacs6, casia6, casie6, casio6, ciosa6, esica6, esico6, esowy6, opasa6, osice6, osiec6, ospie6, owiec6, owsic6, paseo6, pasie6, pawia6, pawie6, pawio6, powie6, sapie6, sepia6, sepio6, siewy6, siwca6, siwce6, spawa6, spoiw6, spowi6, swaci6, wacie6, wcios6, wsiec6, asowa5, asowe5, asowi5, esowa5, esowi5, owies5, owsie5, siewa5, sowia5, sowie5,

4 literowe słowa:

abyś11, obyś11, ścib11, bieś10, były10, bały9, biły9, była9, byłe9, było9, łaby9, obły9, obył9, opaś9, ośca9, ośce9, ości9, pyły9, spaś9, bacy8, bała8, bało8, biła8, biło8, bopy8, caby8, cały8, coby8, łaba8, łabo8, łapy8, łbie8, łysy8, obcy8, obeł8, obił8, obła8, obłe8, paby8, pały8, piły8, płac8, płci8, pływ8, poły8, wbił8, wieś8, wyły8, baca7, bace7, baco7, basy7, biec7, bisy7, biwy7, bosy7, boya7, boye7, bywa7, caba7, cała7, całe7, cało7, capy7, cepy7, ciał7, cipy7, coba7, copy7, cwał7, łapa7, łapo7, łaps7, łasy7, ławy7, łowy7, łysa7, łyse7, łysi7, łyso7, obca7, obce7, opał7, opił7, osły7, pacy7, pała7, pało7, pasł7, piał7, picy7, piła7, piło7, pław7, poił7, poła7, scab7, seby7, siły7, spał7, spił7, wały7, weby7, wiły7, woły7, wpił7, wyła7, wyło7, basa6, bawi6, bias6, bies6, bios6, biwa6, biwo6, bosa6, bose6, bosi6, capa6, capi6, casy6, cepa6, cewy6, ciap6, ciep6, cipa6, cipo6, cisy6, łasa6, łase6, łasi6, ława6, ławo6, łosi6, łowi6, obaw6, obie6, oscy6, osła6, ospy6, osyp6, owcy6, owił6, paca6, pace6, paci6, paco6, pasy6, pica6, pice6, pico6, piec6, poci6, psic6, pysi6, saab6, sapy6, seba6, sebo6, sepy6, siał6, siła6, siło6, sław6, słoi6, spec6, syci6, wabi6, wała6, weba6, webo6, wiał6, wiła6, wiło6, włos6, woła6, wsyp6, wyce6, wysp6, acie5, apia5, apis5, casa5, caso5, cewa5, cewi5, cewo5, ciao5, cios5, cisa5, cwai5, epos5, esic5, oesy5, opas5, opia5, opie5, opis5, osep5, ospa5, owca5, owce5, owsy5, pasa5, pawi5, peso5, pias5, pies5, piwa5, piwo5, psia5, psie5, psio5, sapa5, sapo5, sice5, siec5, siep5, siwy5, sowy5, spaw5, spie5, spoi5, swap5, wica5, wice5, wiec5, wisy5, woce5, wpis5, wpoi5, asie4, osia4, osie4, owsa4, siew4, siwa4, siwe4, siwo4, sowa4, sowi4, swoi4, wasi4, wisa4, wsie4, wsio4,

3 literowe słowa:

byś10, baś9, łaś9, łoś9, pyś9, był8, coś8, łby8, paś8, piś8, śpi8, bał7, bił7, łab7, łba7, łeb7, łyp7, obł7, pył7, wiś7, aby6, bip6, bop6, boy6, cab6, ceł6, cła6, cło6, cob6, iły6, łap6, oby6, pab6, pał6, peł6, pił6, pła6, pło6, wył6, abo5, bai5, bas5, baw5, bis5, biw5, boa5, boi5, cap5, cep5, cip5, cyi5, iła5, ław5, łoi5, oba5, obi5, opy5, pac5, pic5, psy5, sał5, sił5, spy5, syp5, wab5, wał5, web5, wił5, asy4, cas4, ces4, cew4, cie4, cis4, esy4, ewy4, iwy4, osp4, osy4, pai4, pas4, paw4, pia4, pie4, piw4, poi4, psa4, psi4, sap4, sec4, sep4, sic4, soc4, spa4, wic4, ais3, asa3, eis3, esa3, ewa3, ewo3, iwa3, iwo3, oes3, osa3, osi3, owa3, owe3, owi3, sia3, sie3, sio3, siw3, soi3, swa3, swe3, was3, wie3, wio3, wis3, wsi3,

2 literowe słowa:

6, 6, by5, ba4, be4, bi4, bo4, 4, 4, ce3, ci3, co3, op3, pa3, pe3, pi3, po3, wy3, yo3, aa2, as2, eo2, es2, ew2, iw2, os2, se2, si2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASOWAŁYBYŚCIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASOWAŁYBYŚCIE to

pasowałybyście

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

opasałybyście

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PASOWAŁYBYŚCIE

Ze słowa PASOWAŁYBYŚCIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASOWAŁYBYŚCIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASOWAŁYBYŚCIE to

pasowałybyście

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

opasałybyście

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, A, E, I, O, Y, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: B, C, P, S, W, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie PASOWAŁYBYŚCIE w kolejności alfabetycznej: A, A, B, C, E, I, O, P, S, W, Y, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, Y, W, S, P, O, I, E, C, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PASOWAŁYBYŚCIEAnaliza liter - słowo PASOWAŁYBYŚCIE

Słowo PASOWAŁYBYŚCIE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, C, E, I, Ł, O, P, S, Ś, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera C w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Ś w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera W w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PASOWAŁYBYŚCIE

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie PASOWAŁYBYŚCIE: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PASOWAŁYBYŚCIE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PASOWAŁYBYŚCIE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty