Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSONANTYZUJĘ

Z liter KONSONANTYZUJĘ można ułożyć aż 1351 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

konsonantyzuję25,

13 literowe słowa:

konsonantyzuj20,

10 literowe słowa:

zakonotuję20, konsonantu14, konsonanty13,

9 literowe słowa:

zatynkuję20, naszykuję19, szykanuję19, konsonuję18, zakonotuj15, konsonant11, nakoszony11, nanoszony10,

8 literowe słowa:

otynkuję19, konotuję18, kontuzję18, kosztuję18, okantuję18, otaksuję18, satynuję18, szatkuję18, zatokuję18, konszuję17, oznakuję17, zanotuję17, anonsuję16, stojankę16, tuszonkę16, kontuzyj15, ksantynę15, szatynkę15, tyszankę15, zatynkuj15, kontuzja14, kontuzjo14, naszykuj14, szykanuj14, aktynonu13, konsonuj13, kontuszy13, oksytonu13, ostukany13, uznojony13, azotoksu12, kontusza12, ostukano12, oszukany12, stojanko12, tuszonka12, tuszonko12, ukoszony12, uznojona12, uzyskano12, azotoksy11, ksantyno11, ksoanonu11, nakostny11, oszukano11, szatynko11, tyszanko11, ukoszona11, unoszony11, zakostny11, ksoanony10, unoszona10,

7 literowe słowa:

tynkuję18, kantuję17, kontuję17, skatuję17, szykuję17, taksuję17, tankuję17, zyskuję17, azotuję16, nautykę16, okazuję16, osnujkę16, sankuję16, skanuję16, skazuję16, stonuję16, synuzję16, szokuję16, szotuję16, znakuję16, auksynę15, jęzatko15, katuszę15, nasnuję15, osnutkę15, ozonuję15, szanuję15, uszatkę15, zasnuję15, anoksję14, jasnotę14, kantynę14, kontynę14, nastoję14, naszyję14, otynkuj14, sutannę14, sznytkę14, tajkuny14, toksynę14, uszankę14, zastoję14, zostaję14, konotuj13, kosztuj13, okantuj13, ostukaj13, otaksuj13, satynuj13, sonatkę13, stękano13, stojaku13, szatkuj13, szykanę13, ukojony13, utajony13, uzyskaj13, zatokuj13, znękany13, ajnosku12, januszy12, kanzonę12, katuszy12, konszuj12, kunszty12, nakoszę12, naktuzy12, nastoju12, nautyko12, nokauty12, okutany12, osnujka12, osnujko12, oszukaj12, oznakuj12, stukany12, synuzja12, synuzjo12, sztynku12, ukojona12, utajono12, utykano12, utykasz12, zanotuj12, zastoju12, znękano12, zostanę12, anoksyj11, anonsuj11, aszkuny11, auksyno11, azotynu11, jasnoty11, jonaszu11, kantonu11, katuszo11, kontusz11, kuszany11, kuszony11, nanoszę11, nasnuty11, okutano11, okutasz11, osnutka11, osnutko11, stojany11, stukano11, sutanny11, syntanu11, szukany11, taksonu11, uszatko11, zasnuty11, ajnosko10, aktynon10, anoksjo10, atononu10, jasnoto10, jonaszy10, kantony10, kantyno10, kontyna10, kontyno10, ksantyn10, kuszano10, kuszona10, kuszono10, nasnuto10, nauszny10, oksyton10, sonantu10, stykano10, sutanno10, sznytka10, sznytko10, szukano10, taksony10, toksyna10, toksyno10, tuszono10, uszanko10, zasnuto10, atonony9, azotoks9, kanzony9, koszony9, naszyto9, okostna9, osazonu9, santony9, skazony9, skonany9, sonanty9, sonatko9, szykano9, zakonny9, zyskano9, kanzono8, koszona8, ksoanon8, noszony8, osazony8, skonano8, zostano8, noszona7,

6 literowe słowa:

języku16, kajutę16, katuję16, kotuję16, tokuję16, jakuzę15, juszkę15, kasuję15, kutynę15, notuję15, szujkę15, tasuję15, tonuję15, ustaję15, ustoję15, uszyję15, zakuję15, języka14, kajtnę14, najęty14, onętku14, osnuję14, osutkę14, sanuję14, snutkę14, stękaj14, stuknę14, szkutę14, sztukę14, szyjkę14, taksję14, tuszkę14, uznaję14, uznoję14, yakuzę14, zajęty14, aktynę13, jakszę13, kajuty13, kauszę13, kujoty13, najęto13, okazję13, ostaję13, ostoję13, oszyję13, sękaty13, styknę13, stynkę13, szajkę13, tęskny13, tynkuj13, ukoszę13, ustanę13, utykaj13, zajęto13, znękaj13, jakuzy12, junaty12, junoty12, kajuto12, kantuj12, kasztę12, kontuj12, konyzę12, kujony12, kujota12, nasunę12, natknę12, nękany12, oktozę12, okutaj12, onętka12, satynę12, skatuj12, stonkę12, stukaj12, szatkę12, szykuj12, szynkę12, tajkun12, tajsku12, taksuj12, tankuj12, tęskna12, tęskno12, tokaju12, tujony12, tyzanę12, ukojny12, unoszę12, zanęty12, zasunę12, zatknę12, zatokę12, zyskuj12, aktynu11, antyku11, azotuj11, jakuzo11, junota11, juszka11, juszko11, katuny11, kojoty11, konszę11, kujona11, kuszaj11, kutasy11, kutyna11, kutyno11, nautyk11, nękano11, nękasz11, okazuj11, okoszę11, ostanę11, oznakę11, sankuj11, skanuj11, skauty11, skazuj11, sojuzy11, sonatę11, stanzę11, stonuj11, stykaj11, szantę11, szkuty11, szokuj11, szotuj11, szujka11, szujko11, szukaj11, taksyj11, tukany11, ukojna11, utkany11, zakuty11, zanęto11, zatonę11, znakuj11, akontu10, aszyku10, auksyn10, azotku10, jakszy10, janusz10, jononu10, kasynu10, kasztu10, kauszy10, kazusy10, knyszu10, kojony10, kojota10, konusy10, kosztu10, kunszt10, kuzyna10, naktuz10, nasnuj10, nastyj10, nokaut10, okazyj10, oktanu10, onyksu10, osnuja10, osnujo10, osnuty10, ostuka10, osutka10, osutko10, otuska10, ozonuj10, skontu10, snutka10, snutko10, sojuza10, stojak10, stuoka10, szanuj10, szkuta10, szkuto10, sznytu10, sztoku10, sztuka10, sztuko10, szyjka10, szyjko10, szynku10, tajony10, tajsko10, taksjo10, tonusy10, tuszka10, tuszko10, ustany10, uszaty10, uszyta10, uszyto10, utkano10, utkasz10, uzyska10, yakuzo10, zakusy10, zakuto10, zasnuj10, zyskaj10, aksonu9, aktyno9, aszkun9, jakszo9, jasnot9, jonony9, kanonu9, kantyn9, kaszty9, katony9, kauszo9, kojona9, kontyn9, konusa9, kostny9, koszty9, kotony9, nansuk9, naszyj9, okazjo9, oksonu9, oktany9, oktozy9, onkosu9, osnuta9, osnuto9, ostanu9, ostoja9, oszuka9, ozonku9, skonaj9, stojan9, stynka9, stynko9, sutann9, szajko9, szkoty9, sztonu9, sztynk9, szuany9, szyjna9, tajono9, toksyn9, tykano9, tykasz9, ustano9, uznany9, yunnan9, zakonu9, zakosu9, znojny9, akonto8, aksony8, anonsu8, azotyn8, jonasz8, kanony8, kanton8, kasyno8, kaszto8, konszy8, konyza8, konyzo8, kostna8, koszta8, kotona8, nanosu8, nonanu8, nosaty8, oksony8, oktoza8, onkosy8, ostany8, oszyta8, oszyto8, satyno8, skonta8, skonto8, sonaty8, stanzy8, stonka8, stonko8, sykano8, syntan8, szanty8, szatko8, szatny8, szatyn8, szkota8, sztany8, sztony8, szykan8, szynka8, szynko8, szynto8, takson8, tyszan8, tyzano8, uznano8, zakony8, zakosy8, zatoko8, znojna8, anonsy7, atonon7, kanzon7, konano7, konasz7, konsza7, konszo7, nanosy7, nonany7, nynano7, nynasz7, ostano7, oznako7, santon7, skazon7, sonant7, sonato7, stanzo7, szanto7, sztona7, osazon6,

5 literowe słowa:

ujęty15, utyję15, juntę14, knuję14, kujnę14, okuję14, skuję14, ujęta14, ujęto14, ukoję14, utaję14, jatkę13, jętka13, jętko13, język13, nutkę13, ozuję13, snuję13, stęku13, sutkę13, szuję13, utknę13, kasję12, kuszę12, kutyj12, naukę12, nękaj12, osęku12, sajkę12, sojkę12, staję12, stoję12, szyję12, tuszę12, tyknę12, utonę12, junty11, kajut11, kastę11, katuj11, kotuj11, kujny11, kujot11, natkę11, notkę11, nyskę11, ostkę11, osunę11, ozoję11, saunę11, stęka11, sunnę11, syknę11, szaję11, taksę11, tankę11, tokuj11, tonkę11, utkaj11, znoję11, zsunę11, akuty10, autyk10, azynę10, jakuz10, jasku10, juany10, junak10, junat10, junot10, junta10, junto10, kannę10, kasuj10, kaszę10, knuty10, koszę10, kujna10, kujon10, kutyn10, natnę10, notuj10, okszę10, okuty10, osęka10, osęko10, osokę10, skaju10, skazę10, skuty10, staju10, stanę10, styku10, szatę10, szynę10, tasuj10, taszę10, tonuj10, tujon10, tykaj10, tynku10, tysku10, ujska10, uszyj10, utyka10, zakuj10, zanęt10, zatnę10, znęka10, antku9, autko9, jatko9, kantu9, kasyj9, katun9, knuta9, knuto9, kojot9, kontu9, kuszy9, kutas9, kuzyn9, natyj9, noszę9, nutka9, nutko9, nysku9, okuta9, okuto9, osnuj9, otoku9, ozuty9, sannę9, sanuj9, sanzę9, skaut9, skayu9, skotu9, skuny9, skuta9, skuto9, snuja9, snuty9, sojuz9, stoku9, stuka9, sutka9, sutko9, sykaj9, synku9, szkut9, sztuk9, szuja9, szujo9, szyku9, tajny9, tanku9, tokaj9, tukan9, tunka9, tuszy9, ukazy9, ukosy9, ustak9, ustny9, uznaj9, uzysk9, yakuz9, zasnę9, znoju9, zysku9, aktyn8, antyk8, anusy8, azotu8, jasko8, jasny8, kanty8, kaonu8, kasjo8, kasty8, kausz8, kazus8, knoty8, koanu8, konaj8, konus8, koszu8, kotny8, kusza8, kuszo8, nastu8, nauko8, nosku8, nynaj8, okazu8, oszyj8, ozuta8, ozuto8, sajko8, sauny8, skanu8, skaty8, skazu8, skonu8, skoty8, skuna8, snuta8, snuto8, sojka8, sojko8, stajo8, stanu8, styka8, sukna8, sukno8, sunny8, szoku8, szotu8, szuka8, szyja8, szyjo8, tajno8, taksy8, taonu8, tkany8, tonus8, tusza8, tuszo8, tyska8, tysko8, ukosa8, unosy8, ustna8, uszak8, uszka8, uszko8, uszny8, zakus8, znaku8, zonku8, zouka8, akont7, aszyk7, azoty7, jasno7, jonon7, kanny7, kaony7, kasto7, kasyn7, kaszt7, kaszy7, katon7, knota7, knysz7, koany7, konny7, konta7, konto7, konyz7, koszt7, koszy7, kotna7, koton7, naosu7, nasty7, natko7, noksy7, notka7, notko7, nyska7, nysko7, okazy7, okszy7, oktan7, oktoz7, onyks7, ostka7, ostko7, otoka7, ouzon7, ozoja7, ozonu7, satyn7, sauno7, skany7, skazy7, skont7, skony7, skota7, stany7, sunna7, sunno7, synka7, sytna7, szajo7, szaty7, szkot7, sznyt7, szoty7, sztok7, szuan7, szynk7, szyta7, szyto7, takso7, tanko7, taony7, taszy7, tkano7, tkasz7, tonka7, tonko7, tyzan7, uszna7, uzans7, zatok7, znosu7, zyska7, akson6, azyno6, kanno6, kanon6, kaszo6, kazoo6, konna6, konno6, konsz6, kosza6, naosy6, noksa6, noska6, noszy6, noysa6, okson6, oksza6, okszo6, onkos6, osoka6, ostan6, ozany6, oznak6, ozony6, sanny6, sanzy6, skazo6, skona6, sonat6, stano6, stanz6, szant6, szato6, szota6, szton6, szyna6, szyno6, taszo6, zakon6, zakos6, znany6, znosy6, zonka6, anons5, nanos5, nonan5, sanno5, sanzo5, znano5,

4 literowe słowa:

jęku13, jukę13, jutę13, kuję13, tuję13, jęty12, tukę12, tyję12, zuję12, jakę11, jatę11, jęta11, jęto11, jotę11, koję11, kunę11, nutę11, sęku11, skuę11, sukę11, taję11, toję11, tykę11, utnę11, juty10, katę10, kęsy10, kotę10, naję10, soję10, stęk10, sunę10, sytę10, takę10, tknę10, tyju10, usnę10, utyj10, antę9, jaku9, juka9, juko9, junt9, juny9, jusy9, juta9, juto9, juzy9, kanę9, kasę9, kęsa9, knuj9, kosę9, kozę9, kuty9, nęka9, notę9, nysę9, ojku9, okuj9, osęk9, otnę9, sęka9, skuj9, stoę9, tonę9, tuja9, tujo9, tyku9, utaj9, utyk9, aktu8, akut8, ansę8, auty8, jaty8, jazu8, jonu8, joty8, juan8, juna8, jusa8, katu8, knut8, kotu8, kuny8, kusy8, kuta8, kuto8, nonę8, nuty8, oazę8, outy8, ozuj8, skuy8, snuj8, stuk8, suty8, syku8, szuj8, tkaj8, toku8, tuka8, tuko8, tuzy8, tynu8, usty8, utka8, yuko8, zonę8, zuja8, zujo8, akty7, auto7, jako7, jato7, jazy7, jony7, jota7, joto7, kanu7, katy7, koja7, kojo7, koty7, kuna7, kuno7, kusa7, kuso7, kusz7, kyat7, nauk7, noku7, nuta7, nuto7, ojka7, oknu7, osku7, ostu7, saku7, skaj7, skua7, skun7, skuo7, soku7, staj7, styk7, suka7, suko7, suta7, suto7, synu7, szyj7, tanu7, toja7, tojo7, tonu7, tuan7, tusz7, tuza7, tyka7, tyko7, tynk7, uazy7, ukaz7, ukos7, usta7, uszy7, zouk7, akyn6, anty6, anus6, kant6, kany6, kast6, kasy6, kato6, knot6, kont6, kosy6, kota6, koto6, kozy6, kysz6, najo6, naty6, noty6, nous6, okay6, osty6, otok6, ouzo6, saun6, skat6, skay6, skot6, soja6, sojo6, stok6, stoy6, sunn6, syka6, syta6, syto6, szyk6, tako6, taks6, tank6, tany6, tony6, unos6, uzna6, znaj6, zysk6, ansy5, anto5, azot5, azyn5, kann5, kano5, kaon5, kaso5, kasz5, koan5, kona5, kosa5, koso5, kosz5, koza5, kozo5, nako5, noka5, noks5, nony5, nosy5, nota5, noto5, noys5, nyna5, nysa5, nyso5, oazy5, okaz5, okna5, okno5, oksz5, oska5, osok5, sany5, skan5, skaz5, skon5, sony5, stan5, stoa5, stoo5, syna5, szat5, szok5, szot5, szyn5, taon5, tasz5, tona5, tono5, znak5, zonk5, zony5, zysa5, anno4, anso4, naos4, nasz4, nona4, nono4, nosa4, oazo4, ozan4, ozon4, sann4, sanz4, sona4, szoa4, znos4, zona4, zono4,

3 literowe słowa:

jęk10, jęt10, utę10, uzę9, juk8, jut8, kęs8, kuj8, sęk8, tnę8, tuj8, jun7, jus7, juz7, kyu7, osę7, snę7, tuk7, tyj7, uty7, zuj7, atu6, aut6, jak6, jat6, jot6, kun6, nut6, oku6, out6, stu6, suk6, taj6, tau6, tuz6, tyk6, ust6, uta6, uto6, uzy6, akt5, aty5, jaz5, jon5, kat5, kot5, kto5, naj5, ozu5, snu5, sou5, syk5, syt5, szu5, tak5, tka5, tok5, tyn5, uaz5, uno5, uza5, uzo5, ant4, asy4, kan4, kas4, kos4, nat4, nok4, not4, nys4, oka4, oko4, osy4, oto4, ozy4, sak4, ska4, sny4, sok4, sto4, syn4, tan4, tao4, tas4, ton4, zys4, ano3, ans3, nas3, non3, nos3, oaz3, ona3, ono3, osa3, oso3, san3, son3, sza3, zna3, zon3, zoo3,

2 literowe słowa:

7, ku5, tu5, ut5, aj4, au4, ja4, nu4, oj4, su4, ty4, uz4, at3, ka3, ko3, ny3, ok3, ot3, ta3, to3, ts3, yo3, as2, na2, no2, on2, oo2, os2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSONANTYZUJĘ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSONANTYZUJĘ to

konsonantyzuję

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

konsonantyzuj

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa KONSONANTYZUJĘ

Ze słowa KONSONANTYZUJĘ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSONANTYZUJĘ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSONANTYZUJĘ to

konsonantyzuję

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konsonantyzuj

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Informacje szczegółowe o słowie KONSONANTYZUJĘ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, O, O, U, Y, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: J, K, N, N, N, S, T, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie KONSONANTYZUJĘ w kolejności alfabetycznej: A, J, K, N, N, N, O, O, S, T, U, Y, Z, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Z, Y, U, T, S, O, O, N, N, N, K, J, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo KONSONANTYZUJĘAnaliza liter - słowo KONSONANTYZUJĘ

Słowo KONSONANTYZUJĘ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ę, J, K, N, O, S, T, U, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ę w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera J w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera N w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera U w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie KONSONANTYZUJĘ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie KONSONANTYZUJĘ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa KONSONANTYZUJĘ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu KONSONANTYZUJĘ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty