Słownik Scrabble i literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter WOLNOSTOJĄCA


12 literowe słowa:

wolnostojąca21,

9 literowe słowa:

lotosowca12, owocostan11,

8 literowe słowa:

socjalną16, stolcową15, lotosową14, nalotową14, octanową14, octowaną14, oswojoną14, solowatą14, talonową14, losowaną13, salonową13, sonatową13, ojcostwa12, ojcostwo12, otocjona12, ojcowano11, stolcowa11, lotosowa10, octowano10, oswojona10, losowano9, salonowo9,

7 literowe słowa:

lajtową15, notacją15, ostając15, stancją15, stojąca15, stojąco15, tonacją15, wstając15, jasnotą14, nastoją14, nowacją14, lancową13, lnowatą13, lontową13, ocaloną13, scaloną13, stalową13, wątlano13, osoloną12, osowatą12, stanową12, wsoloną12, lajtowo11, notacjo11, ojcostw11, otocjon11, stancjo11, tojowca11, tonacjo11, cwajnos10, jasnoto10, nowacjo10, lontowa9, losowca9, ocalono9, scalono9, stalowo9, osolona8, stanowo8, wsolona8, wsolono8,

6 literowe słowa:

stacją14, stając14, stojąc14, jotową13, ojcową13, ostają13, ostoją13, owacją13, tajoną13, wstają13, altową12, calową12, janową12, jonową12, latową12, ocloną12, octową12, oswoją12, sojową12, soląca12, stancą12, stloną12, tacową12, talową12, tonąca12, tonąco12, woląca12, lasową11, losową11, nasolą11, nosatą11, ostaną11, owalną11, owocną11, salową11, soloną11, solową11, sonatą11, stawną11, tonową11, waloną11, wstaną11, nosową10, osnową10, sanową10, socjal10, stacjo10, jasnot9, jotowa9, ojcowa9, ostoja9, ostojo9, owacjo9, stojan9, stolca9, tajono9, clowna8, colona8, jonowa8, oclona8, oclono8, octowa8, sojowa8, solwat8, stanco8, stlano8, stlona8, stlono8, stolon8, tolosa8, wolant8, losowa7, losowo7, ostano7, owocna7, saloon7, salowo7, solano7, solona7, solono7, solowa7, solowo7, sonato7, tonowa7, tonowo7, walono7, wolano7, wstano7, nosowa6, nosowo6, osnowa6, osnowo6,

5 literowe słowa:

locją13, tając13, cwają12, lajną12, nacją12, nocją12, stają12, stoją12, tajną12, tląca12, twoją12, cloną11, cnotą11, jasną11, jawną11, lancą11, lotną11, lsnąc11, ocalą11, scalą11, soląc11, stalą11, stolą11, swoją11, tnąca11, tonąc11, waląc11, wojną11, woląc11, woltą11, aloną10, cwaną10, nastą10, olaną10, olsną10, osolą10, ostwą10, otawą10, salwą10, snąca10, solną10, staną10, stawą10, walną10, wantą10, wąsal10, wlaną10, wolną10, wsolą10, asową9, locja9, locjo9, colta8, cwajo8, lajno8, nacjo8, nocja8, nocjo8, stajo8, tajno8, twoja8, canto7, clona7, clono7, clown7, cnota7, cnoto7, colon7, jasno7, lanco7, lotna7, lotos7, nalot7, octan7, salto7, slota7, stanc7, stola7, stolo7, swoja7, tacos7, talon7, tlano7, tlono7, tolos7, wojna7, wojno7, wolca7, wolta7, wolto7, alono6, ascon6, lanos6, nosal6, olano6, ostan6, ostaw6, ostwa6, ostwo6, otawo6, salon6, salwo6, solan6, solna6, sonat6, stano6, stawo6, towos6, wanto6, wlano6, wolna6, wolno6,

4 literowe słowa:

jatą11, jolą11, jotą11, tają11, tląc11, toją11, colą10, jawą10, nają10, oclą10, soją10, stlą10, tacą10, tnąc10, antą9, casą9, laną9, lasą9, lawą9, lsną9, nocą9, notą9, otną9, owcą9, salą9, snąc9, solą9, stoą9, toną9, walą9, watą9, wolą9, ansą8, lajt8, nawą8, nową8, sową8, wąsa8, colt7, cwaj7, jato7, jola7, jolo7, jota7, joto7, lajn7, ojca7, staj7, toja7, tojo7, atol6, cant6, cnot6, cola6, colo6, cool6, jawo6, lanc6, lato6, loca6, loco6, lont6, lota6, najo6, ocal6, salt6, scal6, scat6, slot6, soja6, sojo6, stal6, taco6, walc6, wlot6, woja6, wojo6, wolt6, alon5, anto5, caso5, lano5, lans5, laso5, lawo5, nota5, noto5, otaw5, owal5, owca5, owco5, owoc5, salo5, salw5, sola5, solo5, stan5, staw5, stoa5, stoo5, swat5, swot5, taon5, tona5, tono5, want5, wato5, woal5, wola5, wolo5, wota5, anso4, naos4, nawo4, nosa4, nowa4, nowo4, owsa4, sona4, sowa4, sowo4, wona4,

3 literowe słowa:

clą9, ląc9, tlą9, alą8, cną8, tną8, twą8, oną7, osą7, ową7, sną7, swą7, wąs7, jat6, jol6, jot6, taj6, alt5, cal5, col5, jaw5, jon5, lat5, lot5, naj5, tac5, tal5, woj5, alo4, ant4, cas4, cna4, cno4, las4, law4, los4, lwa4, nat4, noc4, not4, ols4, oto4, sal4, soc4, sol4, sto4, tan4, tao4, tas4, ton4, twa4, wal4, wat4, ano3, ans3, nas3, naw3, nos3, ona3, ono3, ooo3, osa3, oso3, owa3, owo3, san3, son3, swa3, wan3, was3, won3,

2 literowe słowa:

8, 7, 6, aj4, ja4, oj4, al3, at3, co3, la3, ot3, ta3, to3, ts3, as2, na2, no2, on2, oo2, os2,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty