Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELENIUCHUJŻE

Z liter PRZELENIUCHUJŻE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

przeleniuchujże30,

14 literowe słowa:

przeleniuchuje25,

13 literowe słowa:

przeleniuchuj24,

11 literowe słowa:

leniuchujże25, pulchniejże24, przechlejże22, przenicujże21, przeżujecie21, przelejcież20, przeleżeniu19, przeleceniu16,

10 literowe słowa:

chlupnijże23, chrupnijże22, zrulujcież22, cenzurujże21, uzerujcież21, leniuchuje20, przeżujcie20, zepchnijże20, pulchnieje19, recenzujże19, uczernijże19, czupurniej18, zrulujecie18, czerniejże17, przechleje17, przeleżcie17, uzerujecie17, przenicuje16, przelejcie15,

9 literowe słowa:

eluujcież21, luzujcież21, puchnijże21, rulujcież21, upchnijże21, upilnujże21, lepujcież20, leniuchuj19, linczujże19, niechluju19, przeżuciu19, uperlijże19, zelujcież19, żelujecie19, żupniczej19, pulchniej18, uperlcież18, uprużenie18, zerujcież18, żenujecie18, żerujecie18, czupurnej17, eluujecie17, luzujecie17, niechluje17, przejcież17, przelejże17, przeżucie17, rulujecie17, zelżejcie17, zrulujcie17, cenzuruje16, czernijże16, lepujecie16, niepchlej16, przechlej16, upleceniu16, uzerujcie16, czupurnie15, piechurze15, przenicuj15, puncherze15, uczulenie15, uleczeniu15, uperleniu15, zelujecie15, perliczej14, recenzuje14, uplecenie14, zerujecie14, prezencje13, prezencji13, przejecie13, uleczenie13, uperlenie13, czernieje12, prezencie11, przecenie11,

8 literowe słowa:

chipujże20, puncujże20, ucelujże20, uchlejże20, hulnijże19, plujcież19, ulizujże19, zrulujże19, cupnijże18, czipujże18, epilujże18, pchnijże18, pilnujże18, prujcież18, ulejcież18, uprużcie18, uzerujże18, żelujcie18, chlupnij17, epizujże17, hepnijże17, prużeniu17, przeżuje17, pulchnej17, ulepcież17, uleżeniu17, uprużeni17, zżujecie17, żenujcie17, żerujcie17, chrupnij16, eluujcie16, leniuchu16, luzujcie16, niechluj16, perlijże16, przeżuci16, przeżuli16, rulujcie16, ucierpże16, upieczże16, upilnuje16, urznijże16, zjeżeniu16, zlejcież16, żupnicze16, cenzuruj15, chlupnie15, huczeniu15, huczniej15, juczeniu15, leniejże15, lepiechu15, lepujcie15, perlcież15, plujecie15, prużenie15, pulchnie15, uleżenie15, upierzże15, zelżeniu15, zepnijże15, zlepcież15, zleżeniu15, żulernie15, chrupnie14, czuleniu14, czupurne14, czupurni14, jelenich14, linczuje14, perzcież14, prujecie14, przecież14, uczuleni14, ujrzeniu14, uleceniu14, ulejecie14, ulicznej14, zelujcie14, zepchnij14, zjeżenie14, żeleziec14, cieplnej13, huczenie13, juczenie13, niepchle13, pleceniu13, prunelce13, recenzuj13, rzeżecie13, rzuceniu13, uczeniej13, uczernij13, uperlcie13, upleceni13, zelżenie13, zerujcie13, zeżrecie13, zleżenie13, zruceniu13, cerulein12, czulenie12, eluencie12, enurezje12, enurezji12, epicznej12, heurezie12, leczeniu12, lejnicze12, lucernie12, nieczule12, perleniu12, przejcie12, przeleje12, przenuci12, uczelnie12, ujrzenie12, ulecenie12, uleczeni12, uperleni12, uprzecie12, zepchnie12, zleceniu12, zlejecie12, czerniej11, perlicze11, perzeniu11, pierzeje11, plecenie11, przeleci11, recenzje11, recenzji11, rejencie11, rzucenie11, zrucenie11, czerepie10, czerpnie10, leczenie10, perlenie10, plenerze10, plerezie10, przeceni10, rzepnice10, zlecenie10, perzenie9, zecernie9,

7 literowe słowa:

leżuchu19, pucujże19, chlupże18, eluujże18, hecujże18, luzujże18, rulujże18, uczujże18, celujże17, chlejże17, chrupże17, lepujże17, licujże17, picujże17, uczulże17, cerujże16, chlipże16, ircujże16, nicujże16, przeżuj16, purchlu16, rzeżuch16, ulżeniu16, upnijże16, zelujże16, zżujcie16, żujecie16, chipuje15, chlujne15, chlujni15, hepcież15, jeżeniu15, lejcież15, lizuchu15, prużcie15, puchnij15, puncuje15, uceluje15, uchleje15, uczepże15, uleczże15, uleżcie15, upchnij15, uperlże15, upilnuj15, zerujże15, żulerce15, chlupie14, chujnie14, hucznej14, lepcież14, leżeniu14, niechże14, pieluch14, plujcie14, prużeni14, przejże14, puchlin14, pulchne14, pulchni14, purchel14, purchle14, purchli14, ulizuje14, ulżenie14, użrecie14, zelżeje14, zjeżcie14, znużcie14, zruluje14, żulerie14, żulerni14, chrupie13, cierpże13, czerpże13, czipuje13, epiluje13, erupcje13, erupcji13, huczeli13, huernij13, hulecie13, jeżenie13, leniuch13, lepieże13, lichenu13, linczuj13, piechur13, pieczże13, pilnuje13, prujcie13, przeleż13, puchnie13, puncher13, rznijże13, ulejcie13, upchnie13, uperlij13, uzeruje13, zerżnij13, zjeżeni13, zleżcie13, cepelij12, cieplej12, czujnie12, epizuje12, heurece12, hucznie12, huercie12, jeleniu12, juczeni12, lepiech12, leżenie12, neurule12, neuruli12, pierzże12, rzeżcie12, uczeniu12, ujrzeli12, ulepcie12, uplecie12, zelżeni12, żenecie12, celniej11, cielnej11, czelnej11, czepnej11, czerepu11, helence11, herezje11, herezji11, huernie11, leceniu11, lejecie11, lenicje11, licznej11, lunecie11, peerelu11, pelurze11, pleneru11, pleurze11, prunele11, pruneli11, przelej11, puencie11, punczer11, rezuniu11, rulecie11, rzepich11, uczelni11, uczepie11, uliczne11, upiecze11, zerżnie11, zlejcie11, cenurze10, cepelie10, cepelin10, cieplne10, ciernej10, czernij10, eulerze10, inercje10, jelenie10, lenieje10, lepnice10, pelecie10, perlcie10, perlice10, pierzej10, pleceni10, plenice10, przeniu10, rejenci10, replice10, rzepniu10, rzuceni10, uczenie10, uczerni10, upierze10, urzecie10, zielnej10, zlepcie10, zruceni10, czelnie9, czerpie9, czerpni9, epiczne9, jerezie9, lecenie9, leczeni9, peereli9, perzcie9, picerze9, pilzner9, pinczer9, pinezce9, przecen9, przecie9, przelin9, repecie9, rezunie9, rzepnic9, zleceni9, czernie8, neperze8, penerze8, przenie8, renecie8, rzepnie8, zecerni8,

6 literowe słowa:

leżuch16, plujże16, czujże15, huczże15, juczże15, prujże15, ulejże15, upijże15, zżuciu15, żeluje15, żujcie15, żupnej15, chipuj14, ciupże14, clijże14, czulże14, hucule14, lunchu14, pucuje14, puncuj14, uceluj14, uchlej14, ulepże14, urżnij14, żelich14, żenuje14, żeruje14, żulice14, chlipu13, chujni13, eluuje13, eunuch13, hecuje13, hulnij13, jeżcie13, jeżeli13, luzuje13, lżeniu13, niuchu13, nużcie13, pchlej13, piejże13, pilchu13, pluciu13, plujce13, pnijże13, puchli13, ruluje13, uczuje13, ulizuj13, zelżej13, zlejże13, zruluj13, zżucie13, celuje12, chleje12, chupie12, cielże12, ciepże12, cupnij12, czepże12, czipuj12, czulej12, elucje12, elucji12, epiluj12, hucpie12, jelczu12, jeżeni12, leczże12, lepież12, lepuje12, leżcie12, lichej12, licuje12, liczże12, lizuch12, lunche12, pchnij12, pejczu12, peluru12, perlże12, picuje12, pielże12, pilnuj12, pruciu12, rżeniu12, uczepu12, uczuli12, urżnie12, uzeruj12, zeżnij12, ziejże12, zlepże12, żernej12, ceruje11, chreje11, czujne11, czujni11, echinu11, epizuj11, hecnej11, hejcie11, hepnij11, huczne11, huczni11, hulnie11, hurcie11, iluzje11, ircuje11, juczne11, juczni11, juncie11, jurcie11, leżnie11, lżenie11, neurul11, nicuje11, perzże11, plucie11, preclu11, pulcie11, reichu11, uczniu11, ujecie11, zeluje11, zniżce11, zupnej11, żeniec11, żrecie11, celnej10, cleniu10, cupnie10, czerpu10, helpie10, hepcie10, hernij10, heurez10, jelcze10, jerezu10, jurnie10, lejcie10, lepiej10, lichen10, linczu10, lipnej10, lucern10, pchnie10, pejcze10, perlij10, peruce10, pilnej10, pleniu10, plunie10, prucie10, puncie10, rżenie10, ucierp10, uczepi10, ulepie10, uperli10, upiecz10, urznij10, zeruje10, zeżnie10, cenzur9, cherze9, chreie9, cieple9, ciurze9, elizje9, epuzer9, eurece9, hecnie9, hepnie9, jeepie9, jeleni9, jeniec9, lejnie9, leniej9, lepcie9, lepiec9, lepnic9, nurcie9, nurzec9, pelcie9, perlic9, pierun9, pierzu9, plecie9, plenic9, precel9, precle9, precli9, preziu9, przeje9, puerze9, rzepiu9, rzucie9, uczeni9, ucznie9, ulenie9, ulezie9, upierz9, zepnij9, zicher9, ziejce9, zjecie9, celere8, celnie8, ceprze8, cielne8, clenie8, crepie8, czelne8, czelni8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czerep8, henrze8, hernie8, lencie8, leniec8, leprze8, liczne8, lincze8, peelen8, peerel8, percie8, piecze8, plener8, plenie8, plerez8, przeli8, recipe8, rejzie8, rezuni8, rzepce8, urenie8, urznie8, zlepie8, zurnie8, cierne7, czerni7, nerpie7, pierze7, prezie7, rencie7, rzepie7, rzepni7, zepnie7, zielne7,

5 literowe słowa:

chuju14, jużci14, upruż14, żeluj14, żuciu14, żulij14, hejże13, puchu13, pucuj13, użnij13, zżuje13, żenuj13, żeruj13, żulic13, chlup12, chuje12, czuju12, czuże12, eluuj12, hecuj12, hepże12, lejże12, luzuj12, pijże12, pluch12, ruchu12, ruluj12, uczuj12, uczże12, uliże12, zuchu12, zżuci12, zżuli12, żucie12, żulie12, żupie12, żupne12, żupni12, celuj11, chipu11, chlej11, chrup11, ciulu11, helpu11, jelcu11, jupce11, lejcu11, lepuj11, lepże11, lichu11, licuj11, lunch11, niżej11, pechu11, picuj11, pilże11, pluje11, puczu11, rżnij11, uczul11, ulepu11, użnie11, żelce11, żurze11, ceruj10, chlip10, chrej10, clipu10, czuje10, hercu10, hucie10, ircuj10, jucie10, lepcu10, leżni10, lipcu10, lupce10, lżeni10, nicuj10, niuch10, nurcu10, pchle10, pchli10, pilch10, plech10, pruje10, pulce10, rujce10, rupij10, rżeli10, uleje10, uncje10, uncji10, upije10, upnij10, zeluj10, zipże10, zliże10, chile9, ciule9, czepu9, czipu9, czule9, czuli9, hunie9, jelce9, jelcz9, jelec9, junie9, jurne9, jurni9, jurze9, juzie9, leczu9, lejce9, liche9, lucie9, lupie9, lurce9, nulce9, pecje9, pecji9, pejcz9, pelur9, perch9, perlu9, piecu9, pleur9, plije9, pruci9, pruli9, pucze9, punce9, renju9, rujne9, rujni9, rzeże9, rżnie9, uczep9, uleci9, ulecz9, ulepi9, ulice9, uperl9, upiec9, zeruj9, zeżre9, zlepu9, zupce9, żerne9, żerni9, żerze9, cenur8, cezur8, chnie8, chrei8, curie8, cziru8, echin8, encje8, encji8, euler8, hecne8, hecni8, hepie8, herce8, hilee8, hiper8, inule8, jecie8, lejne8, lejni8, leniu8, lepce8, lezje8, lezji8, lipce8, lunie8, lurze8, luzie8, niech8, nucie8, nucze8, nurce8, perzu8, pieje8, piure8, plice8, przej8, punie8, reich8, rejce8, rielu8, rucie8, rupie8, rzepu8, rzuci8, uczni8, upnie8, uprze8, urcie8, urzec8, zielu8, zleje8, zruci8, zupie8, zupin8, zupne8, zupni8, celne7, celni7, ceper7, cepie7, ciele7, cierp7, cleni7, czele7, czeli7, czepi7, czerp7, epice7, herze7, jenie7, jerez7, jerze7, lecie7, leice7, lepie7, lerce7, lince7, lincz7, lipne7, lirce7, lnice7, nurze7, pecie7, perce7, perci7, perle7, perli7, picer7, picze7, piece7, piecz7, piele7, pilne7, pince7, pleni7, precz7, rezun7, runie7, rznij7, urnie7, zieje7, zleci7, zlepi7, cenie6, cerze6, cezie6, encie6, leizn6, lenie6, lezie6, lirze6, lizen6, necie6, neper6, nepie6, nerce6, pener6, penie6, perze6, pierz6, recie6, repie6, riele6, rzece6, rzepi6, zecer6, zecie6, ziele6, inrze5, nerze5, renie5, rznie5, zenie5,

4 literowe słowa:

lepi6, lepr6, pele6, peli6, perl6, piel6, pile6, zlep6, nerp5, peri5, perz5, piez5, prze5, rzep5, zele5, erze4,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELENIUCHUJŻE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELENIUCHUJŻE to

przeleniuchujże

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

przeleniuchuje

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa PRZELENIUCHUJŻE

Ze słowa PRZELENIUCHUJŻE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELENIUCHUJŻE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELENIUCHUJŻE to

przeleniuchujże

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

leniuchujże

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty