Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELAWIRUJŻE

Z liter PRZELAWIRUJŻE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przelawirujże23,

12 literowe słowa:

przelawiruje18,

11 literowe słowa:

przelawiruj17,

10 literowe słowa:

realizujże19, zlewarujże19, zreparujże19, przeżuwali18, zaperlijże18, przerwijże17, wrzepiajże17, przeżerali16,

9 literowe słowa:

uperlajże19, uperlijże19, lawirujże18, lewarujże18, przeżuwaj18, reparujże18, upierajże18, uwierajże17, wlepiajże17, zawirujże17, zlepiajże17, zwariujże17, przejawże16, przeżeraj16, wpierajże16, przewalże15, przeżarli15, rezerważu15, wierzajże15, wzierajże15, zwierajże15, realizuje14, zlewaruje14, zreparuje14, przelewaj13, przejawie12, przerwali11,

8 literowe słowa:

apelujże18, epilujże18, zaplujże18, epizujże17, pawiujże17, prawujże17, przeżuje17, ulewajże17, wparujże17, zaprujże17, żelazuje17, awizujże16, perlijże16, przeżuli16, wariujże16, wirażuje16, żurawiej16, przeżuwa15, upierzże15, zapiejże15, zlewajże15, żarliwej15, żelaziwu15, uwierzże14, zaperlże14, zarwijże14, zawiejże14, zerwijże14, ziewajże14, lawiruje13, lewaruje13, przejawu13, przeżera13, realizuj13, reparuje13, zlewaruj13, zreparuj13, zreperuj13, lwipazur12, przelewu12, rezerważ12, rezerwuj12, zaperlij12, zawiruje12, zwariuje12, elzewiru11, parrezje11, parrezji11, pierzeja11, przejawi11, przerwij11, przewiej11, przewija11, wejrzeli11, wrzepiaj11, parlerze10, przelewa10, przewale10, przewali10, prezerwa9, przerwie9, rapierze9,

7 literowe słowa:

lapujże17, lepujże17, palujże17, plażuje17, lawujże16, parujże16, pejzażu16, przeżuj16, rapujże16, zelujże16, żaluzje16, żaluzji16, żelazuj16, plwajże15, uperlże15, urwijże15, warujże15, wirażuj15, wirujże15, wizujże15, zerujże15, żwiruje15, pejzaże14, przejże14, uprawże14, użerali14, zalejże14, zapijże14, zjeżali14, zwilżaj14, zżuwali14, żuleria14, żulerie14, apeluje13, epiluje13, przeleż13, uperlaj13, uperlij13, uwarzże13, zalepże13, zapluje13, zwiejże13, żurawie13, epizuje12, lawiruj12, lejarzu12, lewaruj12, paruzje12, paruzji12, pawiuje12, pierzże12, prawuje12, przeważ12, przeżre12, reparuj12, reperuj12, reweluj12, ujrzeli12, upieraj12, wparuje12, wrzepże12, wżerali12, zapruje12, zarżeli12, zeżarli12, zżerali12, żarliwe12, żelazie12, żelaziw12, awizuje11, pelurze11, pilarzu11, pleurze11, przelej11, uwieraj11, wariuje11, wierzże11, wizjeru11, wlepiaj11, zapruli11, zawiruj11, zlepiaj11, zwariuj11, epuzera10, lejarze10, lizawej10, pierwej10, pierzej10, pijarze10, przejaw10, rapieru10, upierze10, uprawie10, welurze10, wieprzu10, wpieraj10, zapieje10, zawilej10, pilarze9, plereza9, przelew9, przewal9, rajerze9, rewizja9, rewizje9, ureazie9, wierzaj9, wierzej9, wizjera9, wzieraj9, zaperli9, zawieje9, zeprali9, zwieraj9, elzewir8, lewarze8, parezie8, prezerw8, przerwa8, przewie8, raperze8, wieprza8, wieprze8, wrzepia8, zalewie8, zerwali8, rewirze7, rezerwa7,

6 literowe słowa:

plażuj16, plujże16, lażuje15, prujże15, ulejże15, upijże15, żeluje15, ulepże14, upalże14, uwijże14, użeraj14, wzujże14, zżuwaj14, żeruje14, żwiruj14, jeżeli13, pejzaż13, piejże13, uwalże13, użarli13, wieluż13, wlejże13, wpijże13, zelżej13, zlejże13, żelazu13, żeliwu13, apeluj12, ażurze12, epiluj12, jarzże12, lapuje12, lepież12, lepuje12, paluje12, perlże12, pielże12, plewże12, ruraże12, rwijże12, wiejże12, wirażu12, wizażu12, wlepże12, wrażej12, wżeraj12, zapluj12, ziajże12, ziejże12, zjawże12, zlepże12, zwijże12, zżeraj12, żuawie12, żurawi12, aluzje11, aluzji11, epizuj11, iluzja11, iluzje11, lawuje11, paruje11, parzże11, pawiuj11, perzże11, prawuj11, prawże11, rapuje11, ulewaj11, wieleż11, wparuj11, wżarli11, zaliże11, zapruj11, zeluje11, zwalże11, zwilża11, zżarli11, żeliwa11, żerali11, awizuj10, jerezu10, lepiej10, paliwu10, perlij10, pilawu10, pleura10, rajeru10, ulepie10, uparli10, uperla10, uperli10, uprali10, wariuj10, waruje10, warzże10, wiraże10, wiruje10, wizaże10, wizuje10, wżerze10, zeruje10, zwarże10, żwirze10, alizje9, arielu9, elizja9, elizje9, eluwia9, epuzer9, eulera9, lajzer9, laurze9, lejarz9, leziwu9, pajzie9, pauzie9, pawiej9, paziej9, pierzu9, piraje9, prawej9, preziu9, przeje9, puazie9, puerze9, reperu9, rzepiu9, ulewie9, ulezie9, upiera9, upierz9, uprawi9, uriale9, urwali9, wiralu9, zaleje9, zalewu9, zapiej9, zapije9, zlewaj9, ajerze8, eruwie8, ewazje8, ewazji8, leprze8, parler8, pilarz8, plerez8, plewie8, przeli8, rajzer8, rajzie8, rejzie8, rewiru8, urazie8, uwiera8, uwierz8, wizjer8, wizura8, wlepia8, wparli8, zalepi8, zaperl8, zarwij8, zawiej8, zawije8, zerwij8, ziewaj8, zjawie8, zlepia8, zlepie8, zwieje8, ariele7, larwie7, leziwa7, liwrze7, lizawe7, piarze7, pierza7, pierze7, prawie7, prazie7, preria7, prerie7, prezia7, prezie7, przerw7, rapier7, repera7, rzepia7, rzepie7, weprze7, werpie7, wieprz7, wirale7, wlezie7, wpiera7, wrapie7, wrzeli7, wrzepi7, zawile7, zlewie7, zwarli7, rezerw6, wierze6, wziera6, zarwie6, zerwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

lażuj14, żeluj14, żulij14, zżuje13, żeruj13, lejże12, pijże12, ulaże12, uliże12, upraż12, użali12, zżuli12, żulia12, żulie12, żupie12, jawże11, lapuj11, lepuj11, lepże11, paluj11, palże11, pilże11, plaże11, pluje11, rajże11, ruraż11, użera11, wijże11, wżeru11, zjeża11, zżuwa11, żeraj11, żuawi11, żuraw11, żurze11, żwiru11, jarlu10, lawuj10, paiże10, paruj10, pruje10, rapuj10, rupij10, rżeli10, uleje10, upija10, upije10, walże10, zależ10, zaliż10, zeluj10, zipże10, zliże10, zwilż10, żarle10, żarli10, żelaz10, żeliw10, ajeru9, apelu9, jaziu9, jurze9, juzie9, lupie9, palij9, pelur9, perlu9, plaje9, pleur9, plija9, plije9, plwaj9, pruli9, rzeże9, ulepi9, upale9, upali9, uperl9, urwij9, uwija9, uwije9, waruj9, weżre9, wieża9, wieże9, wiraż9, wiruj9, wizaż9, wizuj9, wraże9, wzuje9, wżera9, zażre9, zeruj9, zeżre9, zlepu9, zwarż9, zżera9, żarze9, żerze9, aleje8, alije8, earlu8, euler8, japie8, jarle8, jeepa8, lazur8, leiwu8, lewej8, lezja8, lezje8, lezji8, lurze8, luzie8, lwiej8, pareu8, parru8, pawiu8, paziu8, pazur8, perzu8, piaru8, pieje8, pijar8, piure8, prawu8, prazu8, przej8, puera8, realu8, rialu8, rielu8, rupia8, rupie8, rzepu8, ulewa8, ulwie8, upraw8, uprze8, urale8, urali8, urial8, uwale8, uwali8, welur8, werpu8, wielu8, wleje8, wpija8, wpije8, wrapu8, wzuli8, zalej8, zapij8, zielu8, zleje8, zlewu8, zupie8, alpie7, apele7, apeli7, aurze7, awizu7, jarze7, jawie7, jazie7, jerez7, jerze7, lepie7, lepra7, lipaz7, palie7, paliw7, parli7, perle7, perli7, piele7, pilaw7, plewa7, plewi7, prali7, rajer7, razur7, rejza7, rewij7, rurze7, uazie7, urazi7, ureaz7, urwie7, uwarz7, wieja7, wieje7, wizja7, wizje7, wizur7, wlepi7, zalep7, zawij7, ziaje7, zieje7, ziewu7, zjawi7, zlepi7, zwiej7, zwija7, zwije7, ariel6, earle6, earli6, elear6, elewa6, elewi6, larze6, lawie6, lawiz6, leiwa6, lewar6, lewie6, lezie6, leziw6, lirze6, liwra6, parez6, parze6, pawie6, pazie6, perze6, pierw6, pierz6, pieza6, prawe6, prawi6, raper6, rapie6, reale6, reali6, reper6, repie6, riale6, riela6, riele6, rwali6, rzepa6, rzepi6, waliz6, wiele6, wiral6, wrzep6, zalew6, ziela6, ziele6, zlewa6, zwale6, zwali6, rawie5, razie5, rewia5, rewie5, rewir5, warze5, wazie5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zerwa5, zewie5, ziewa5,

4 literowe słowa:

jeżu12, zżuj12, żuje12, iluż11, leżu11, lżej11, pruż11, puże11, ulaż11, uleż11, uliż11, użal11, żalu11, żelu11, żula11, żule11, żuli11, żupa11, ażiu10, ażur10, ejże10, jeża10, jeże10, plaż10, pluj10, użre10, zjeż10, żaru10, żeru10, żuaw10, ależ9, ileż9, leju9, leża9, leże9, liże9, luja9, luje9, paiż9, praż9, pruj9, ulej9, upij9, wilż9, zleż9, zliż9, żale9, żali9, żela9, żele9, żeli9, jaru8, jawu8, jazu8, jeru8, jura8, lepu8, lupa8, palu8, plaj8, plij8, pula8, pule8, puli8, raju8, reju8, ruja8, ruje8, rzeż8, ujai8, ulep8, upal8, uwij8, wież8, wiju8, wuja8, wuje8, wzuj8, wżer8, zuja8, zuje8, zważ8, żarz8, żera8, żwir8, alej7, alij7, aule7, auli7, jale7, jarl7, jeep7, laur7, leja7, leje7, lura7, paje7, pajz7, paru7, pauz7, piej7, pija7, pije7, piwu7, puaz7, puer7, rapu7, repu7, rule7, ulew7, ulwa7, ural7, uwal7, walu7, wlej7, wpij7, zlej7, zupa7, ajer6, apel6, aple6, apli6, arui6, eruw6, jare6, jarz6, jawi6, jazi6, jera6, lepi6, lepr6, lipa6, pale6, pali6, pela6, pele6, peli6, perl6, piel6, pila6, pile6, plai6, plew6, plwa6, raje6, rajz6, razu6, reja6, reje6, rejz6, rura6, rwij6, uraz6, urea6, uzie6, waru6, wiej6, wija6, wije6, wiru6, wlep6, zaje6, zeru6, zewu6, ziaj6, ziej6, zjaw6, zlep6, zwij6, alei5, earl5, elew5, lari5, larw5, leiw5, lewa5, lewe5, lewi5, leza5, liaz5, lira5, liwa5, liwr5, liza5, lwia5, lwie5, parr5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, real5, repa5, rial5, riel5, rzep5, wale5, wali5, werp5, wile5, wrap5, zali5, zele5, zeli5, zile5, zipa5, zlew5, zwal5, arie4, arze4, awiz4, erze4, ewie4, ezie4, razi4, rewa4, rwie4, wari4, warz4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

lup7, pul7, lur6, lwu6, piu6, ulw6, alp5, lep5, lip5, pal5, pel5, pil5, ple5, ale4, ali4, ile4, lai4, lar4, law4, lei4, lew4, lez4, lir4, liw4, liz4, lwa4, lwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, prr4, rap4, rep4, wal4, zip4, air3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, wrr3, zer3, zew3,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELAWIRUJŻE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELAWIRUJŻE to

przelawirujże

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przelawiruje

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZELAWIRUJŻE

Ze słowa PRZELAWIRUJŻE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELAWIRUJŻE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELAWIRUJŻE to

przelawirujże

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

realizujże

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty