Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELATYWAŁEŚ

Z liter PRZELATYWAŁEŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przelatywałeś23,

12 literowe słowa:

przytlewałaś22, przytlewałeś22,

11 literowe słowa:

przylatałeś21, przelatałeś20, przylewałaś20, przylewałeś20, przywalałeś20, wypatrzałeś20, wytrzepałaś20, wytrzepałeś20, przelewałaś19, przewalałeś19, przelatywał17, przytlewała17,

10 literowe słowa:

przytlałaś20, przytlałeś20, wyplatałeś20, wytaplałeś20, wpatrzyłaś19, wpatrzyłeś19, zlatywałeś19, wpatrzałeś18, wyparzałeś18, wytarzałeś18, przelatały16, przytlewał16, zatelepały16, przelewały15, przewalały15, przylewała15, wytrzepała15, paletyzera14, przelewała14,

9 literowe słowa:

latywałeś18, patrzyłaś18, patrzyłeś18, przylałaś18, przylałeś18, telepałaś18, wplatałeś18, wylatałeś18, wypalałeś18, zapylałeś18, zapytałeś18, patrzałeś17, przelałaś17, przelałeś17, trzepałaś17, trzepałeś17, wyprzałaś17, wyprzałeś17, wzlatałeś17, zarypałeś17, zatyrałeś17, zalewałeś16, zarywałeś16, przylatał15, przytlała15, przytlałe15, przelatał14, przylewał14, przywalał14, wpatrzały14, wpatrzyła14, wypatrzał14, wytrzepał14, zatelepał14, paletyzer13, przelewał13, przewalał13, przytlewa13, lawaterzy12, lawetarzy12, lawaterze11, lawetarze11, palawerze11,

8 literowe słowa:

taplałeś17, tyrpałaś17, tyrpałeś17, wpylałaś17, wpylałeś17, wytlałaś17, wytlałeś17, parzyłaś16, parzyłeś16, perzyłaś16, perzyłeś16, terpałaś16, terpałeś16, wlatałeś16, wylazłaś16, wylazłeś16, wyparłaś16, wyparłeś16, wyprałaś16, wyprałeś16, wytarłaś16, wytarłeś16, zetlałaś16, zetlałeś16, zlatałeś16, zrypałaś16, zrypałeś16, tarzałeś15, warzyłaś15, warzyłeś15, zaparłeś15, zaprałeś15, zatarłeś15, zeprałaś15, zeprałeś15, zlewałaś15, zlewałeś15, zrywałaś15, zrywałeś15, zwalałeś15, przytlał14, telepały14, wplatały14, wyplatał14, wytaplał14, zarwałeś14, zawarłeś14, zerwałaś14, zerwałeś14, patrzały13, patrzyła13, płetwala13, płetwale13, przelały13, przylała13, przyłata13, telepała13, trzepały13, wpatrzył13, wzlatały13, zlatywał13, apelatyw12, przelała12, przewały12, przylata12, trzepała12, wpatrzał12, wyparzał12, wyprzała12, wyprzałe12, wytarzał12, zalewały12, lazarety11, palawery11, platerze11, przelata11, przelewy11, przewała11, przylewa11, przywala11, lawaterz10, lawetarz10, przelewa10, przewala10, przewale10,

7 literowe słowa:

pytałaś16, pytałeś16, latałeś15, plwałaś15, plwałeś15, rypałaś15, rypałeś15, tyrałaś15, tyrałeś15, wylałaś15, wylałeś15, parałeś14, przałaś14, przałeś14, przyśle14, ślepawy14, terałaś14, terałeś14, trwałaś14, trwałeś14, walałeś14, wlazłaś14, wlazłeś14, wparłaś14, wparłeś14, wtarłaś14, wtarłeś14, zalałeś14, zaryłaś14, zaryłeś14, zawyłaś14, zawyłeś14, prześle13, ślepawa13, ślepawe13, taplały13, wrzałaś13, wrzałeś13, zwarłaś13, zwarłeś13, latywał12, patrzył12, płetwal12, prałaty12, przylał12, telepał12, terpały12, tyrpała12, wlatały12, wplatał12, wpylała12, wylatał12, wypalał12, wypełta12, wypełte12, wypłata12, wytlała12, wytlałe12, zapłaty12, zapylał12, zapytał12, zetlały12, zlatały12, pałarzy11, parzyła11, patrzał11, perzyła11, platery11, przelał11, talrepy11, tarzały11, terpała11, trypele11, trzepał11, wylazła11, wyparła11, wypełza11, wyplata11, wyprała11, wyprzał11, wytapla11, wytarła11, wzlatał11, zaparły11, zapływa11, zaprały11, zarypał11, zatarły11, zatyrał11, zeprały11, zetlała11, zetlałe11, zlewały11, zrypała11, zwalały11, elatery10, parazyt10, petrela10, plerezy10, pralaye10, prewety10, prywata10, przewał10, przywal10, replaya10, replaye10, talerzy10, taperzy10, trapezy10, typerze10, warzyła10, wertepy10, wpatrzy10, wyparta10, wyparte10, wypatrz10, wytrzep10, zalewał10, zaparty10, zarwały10, zarywał10, zatelep10, zawarły10, zeprała10, zerwały10, zlewała10, zrywała10, elearzy9, lazaret9, palawer9, paterze9, petarze9, plereza9, przelew9, przewal9, talarze9, talerza9, talerze9, taperze9, trewala9, trewale9, wezyrat9, wyparza9, wytarza9, zaparte9, zaprawy9, zatwary9, zawarty9, zerwała9, alwarze8, lewarze8, zawarte8,

6 literowe słowa:

ślepły15, rypłaś14, ślepła14, tlałaś14, tlałeś14, lazłaś13, lazłeś13, parłaś13, parłeś13, prałaś13, prałeś13, tarłaś13, tarłeś13, wlałaś13, wlałeś13, wryłaś13, wryłeś13, wyślep13, zlałaś13, zlałeś13, zryłaś13, zryłeś13, rwałaś12, rwałeś12, zaślep12, zwałaś12, zwałeś12, latały11, łepety11, plwały11, płatwy11, płetwy11, pytała11, taplał11, tyrpał11, wpłaty11, wpylał11, wypłat11, wytlał11, aplety10, łepeta10, palety10, parały10, parzył10, pelety10, perzył10, pletwy10, plwała10, płatew10, płatwa10, płetwa10, prałat10, przały10, rypała10, terały10, terpał10, trwały10, trypel10, trypla10, tryple10, tyrała10, walały10, wlatał10, wlazły10, wparły10, wpłata10, wtarły10, wylała10, wylazł10, wyłata10, wyparł10, wyprał10, wytarł10, zalały10, zapały10, zapłat10, zetlał10, zlatał10, zrypał10, alerty9, aparty9, aprety9, apryla9, apryle9, areały9, atrapy9, eleaty9, lawety9, paleta9, pałarz9, patery9, patrzy9, petary9, petrel9, plater9, pletwa9, prywat9, przała9, pyzata9, pyzate9, rapety9, repety9, replay9, rypale9, talary9, talrep9, tapery9, tarzał9, terała9, treple9, trwała9, trwałe9, trzepy9, typera9, tyrale9, walety9, warzył9, wlazła9, wparła9, wparty9, wpełza9, wplata9, wrzały9, wtarła9, wylata9, wypala9, wypale9, zalety9, załatw9, zaparł9, zaprał9, zapyla9, zapyta9, zaryła9, zatarł9, zawały9, zawyła9, zeprał9, zlewał9, zrywał9, zwalał9, zwarły9, alwary8, artele8, elater8, eleary8, eleata8, laweta8, leprze8, lewary8, ławrze8, parezy8, patera8, patrze8, petara8, plerez8, prewet8, rapeta8, ratela8, ratele8, relaye8, repeta8, rywala8, rywale8, talerz8, tapera8, trapez8, trawle8, trewal8, trwale8, trzepa8, twarzy8, waleta8, wertep8, wparta8, wparte8, wpatrz8, wrzała8, wyparz8, wyprze8, wytrze8, wzlata8, zaleta8, zalewy8, zapale8, zaperl8, zarwał8, zaryta8, zaryte8, zatyra8, zawarł8, zerwał8, zwarła8, zwarty8, aerale7, areale7, atarze7, eleara7, lewara7, pareza7, trzewa7, twarze7, watrze7, weprze7, wetrze7, wezyra7, zalewa7, zapraw7, zarywa7, zatwar7, zawale7, zwarta7, zwarte7,

5 literowe słowa:

ślepł13, tyłaś13, tyłeś13, lałaś12, lałeś12, ryłaś12, ryłeś12, ślepy12, wyłaś12, wyłeś12, ślazy11, ślepa11, ślepe11, wślep11, wyleś11, wypaś11, wyśle11, pełty10, płaty10, płyta10, pytał10, taraś10, tlały10, zaleś10, zapaś10, zaśle10, ześle10, latał9, lazły9, lepty9, łatwy9, łepet9, parły9, pelty9, pełta9, pełte9, perły9, plwał9, płata9, pławy9, płazy9, płetw9, pływa9, prały9, pytel9, pytla9, pytle9, rypał9, rypła9, tarły9, tlała9, trały9, tyrał9, wlały9, wpłat9, wylał9, wyłap9, wypał9, zlały9, aplet8, apryl8, etapy8, etyle8, latry8, lazła8, lepry8, lepta8, łatwa8, łatwe8, ławry8, łzawy8, palet8, palta8, parał8, parła8, party8, patry8, pelet8, pelta8, pełza8, pereł8, perła8, perty8, pletw8, plewy8, pława8, płaza8, prała8, przał8, rapty8, rwały8, rytel8, rytla8, rytle8, tapla8, tareł8, tarła8, telep8, terał8, trapy8, trepy8, trwał8, tryle8, trypa8, typer8, walał8, wlała8, wlazł8, włazy8, wparł8, wpyla8, wryła8, wtarł8, wylep8, wyłaz8, wypal8, zalał8, załap8, zapał8, zapyl8, zarył8, zawył8, zlała8, zlepy8, zryła8, zwały8, alert7, apart7, apate7, apele7, apret7, araty7, areał7, artel7, aryle7, atary7, atrap7, azyle7, elewy7, etery7, larwy7, lawet7, lepra7, ławra7, łzawa7, łzawe7, parta7, parte7, parzy7, pater7, patra7, patrz7, perle7, perta7, perzy7, petar7, plaza7, plewa7, prawy7, prazy7, pryza7, pyrze7, rapet7, ratel7, ratla7, ratle7, relay7, repet7, rwała7, rywal7, rzepy7, taela7, taele7, talar7, taper7, tarle7, trale7, trapa7, trawl7, trawy7, trele7, trepa7, trzep7, walet7, warty7, watry7, werpy7, wlata7, wrapy7, wryta7, wryte7, wrzał7, zalep7, zalet7, zapal7, zaryp7, zawał7, zlata7, zlewy7, zryta7, zryte7, zwała7, zwarł7, aeral6, alwar6, arete6, awale6, earla6, earle6, elear6, elewa6, larwa6, larze6, lewar6, parea6, parez6, parze6, perze6, prawa6, prawe6, reala6, reale6, rzepa6, tarza6, tarze6, teraz6, terze6, trawa6, trzew6, twarz6, warta6, warte6, warzy6, watra6, wezyr6, wrzep6, wyraz6, wyrze6, zalew6, zawal6, zerwy6, zlewa6, zrywa6, zwala6, zwale6, warza5, warze5, zawre5, zerwa5,

4 literowe słowa:

ptyś11, ślep10, złaś10, płyt9, ślaz9, śryz9, lały8, łapy8, łaty8, pały8, płat8, pływ8, tlał8, tyła8, alpy7, alty7, etyl7, lała7, laty7, lazł7, lept7, lepy7, łapa7, łata7, ławy7, palt7, pała7, parł7, paty7, pelt7, pety7, play7, pław7, płaz7, prał7, pyle7, pyta7, ryła7, tarł7, trał7, tryl7, tryp7, tyla7, tyle7, typa7, tyrp7, wały7, wlał7, wrył7, wyła7, zlał7, złap7, zrył7, alpa6, alta6, apel6, apla6, aple6, aryl6, azyl6, etap6, lapa6, lary6, lata6, lawy6, lepr6, lewy6, lezy6, ława6, ławr6, łzaw6, pala6, pale6, part6, pary6, pata6, pela6, pele6, perl6, pert6, pery6, peta6, plew6, plwa6, pryz6, przy6, pyra6, pyza6, rapt6, rapy6, raty6, repy6, rety6, rwał6, ryle6, ryta6, ryte6, tael6, tale6, tary6, terp6, tery6, tezy6, trap6, trel6, trep6, trzy6, tyra6, wała6, waty6, wety6, wlep6, właz6, yale6, zety6, zlep6, zryp6, zwał6, arat5, atar5, awal5, earl5, elew5, eter5, lara5, larw5, lawa5, lewa5, lewe5, leza5, para5, parz5, pera5, perz5, praw5, praz5, prze5, rapa5, rata5, razy5, real5, repa5, rewy5, ryza5, rzep5, tara5, tera5, tere5, teza5, traw5, trwa5, trza5, trze5, wala5, wale5, wart5, wary5, wata5, watr5, wazy5, werp5, weta5, wrap5, wyra5, wyza5, zele5, zeta5, zewy5, zlew5, zryw5, zwal5, arze4, erze4, raza4, rewa4, wara4, warz4, waza4, wraz4, wrze4, zera4, zerw4,

3 literowe słowa:

pyl6, alp5, alt5, aty5, ety5, lat5, lep5, pal5, pat5, pel5, pet5, ple5, pyr5, pyz5, ryp5, tal5, tle5, ale4, ate4, ery4, eta4, ezy4, lar4, law4, lez4, lwa4, par4, per4, rap4, rat4, rep4, ret4, ryz4, tar4, ter4, tez4, tra4, wal4, zet4, era3, eza3, raz3, rea3, zer3,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELATYWAŁEŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELATYWAŁEŚ to

przelatywałeś

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przytlewałaś

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZELATYWAŁEŚ

Ze słowa PRZELATYWAŁEŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELATYWAŁEŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELATYWAŁEŚ to

przelatywałeś

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przytlewałaś

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty