Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNIĘĆ

Z liter PRZEKWITNIĘĆ można ułożyć aż 619 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

przekwitnięć24,

10 literowe słowa:

przetknięć22, przewinięć20, przekwitnę17,

9 literowe słowa:

ćwiknięte20, krzepnięć20, trzepnięć20, ćwiertnię19, ćwiertnik16, piętrzeni15, przewinić15, przewinię14, wietrznik11,

8 literowe słowa:

kwitnięć19, pięknieć19, wetknięć19, zetknięć19, ćwierknę18, niewpięć18, zerknięć18, niewzięć17, werznięć17, ziewnięć17, piknięte15, przetknę15, ćwiertni14, kiwnięte14, niekrępi14, winietkę14, wnętrzek14, wnętrzki14, kierznię13, krzewinę13, przewinę13, wiertnię13, zwinięte13, przekwit11, przeniki10, rzepniki10, trzewiki10, trzpieni10, wieprzki10, wiertnik10, przewini9, wietrzni9, wziernik9, zwiernik9,

7 literowe słowa:

ćpnięte18, kipnięć18, pięknić18, piknięć18, kiwnięć17, niepięć17, zipnięć17, zwinięć16, krzepić14, pikietę14, ćwierki13, ćwiknie13, kępinie13, krepinę13, krzepię13, krzepnę13, krzewić13, nektrię13, nietępi13, niewpić13, niterkę13, piękien13, pięknie13, piętnie13, piętrze13, pinezkę13, przetnę13, tępieni13, trzepię13, trzepnę13, wiertkę13, wpienić13, wrzepić13, zenitkę13, krzewię12, niezwić12, piernię12, retzinę12, rznięte12, werpnię12, wietrzę12, winietę12, wnętrze12, wpienię12, wrzepię12, rzewnię11, węzinie11, piterki10, kwietni9, kwitnie9, nektrii9, niterki9, pewniki9, piernik9, pinezki9, przenik9, rzepiki9, rzepnik9, trzewik9, wiertki9, zenitki9, zwitnik9, kierzni8, krzewin8, krzewni8, przewin8, trzewni8, wiertni8, zewniki8, wzierni7,

6 literowe słowa:

tępieć17, tknięć17, ćwiknę16, rznięć15, więzić15, kipieć13, piętek13, piętki13, trepkę13, ćwieki12, ćwierk12, ekwitę12, kitnię12, krewić12, krzepę12, kwintę12, kwitnę12, niepić12, pentrę12, pęknie12, pienić12, piękne12, piękni12, pięter12, piętrz12, rzepkę12, terpię12, tępizn12, wetknę12, wpięte12, zetknę12, zwitkę12, ćwirze11, kinezę11, krewię11, niewić11, pienię11, pierzę11, rzeknę11, trinię11, wnęter11, wnętrz11, wzięte11, wznieć11, zerknę11, zwinkę11, werznę10, wierzę10, ziewnę10, neptki9, pikiet9, trepki9, inkret8, kernit8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, kpinie8, krepin8, krzepi8, pewnik8, pienik8, piewik8, piknie8, pitrze8, prenit8, rzepik8, rzepki8, tripie8, zwitek8, zwitki8, keirin7, kiwnie7, krewni7, krzewi7, kwizie7, pierni7, rekini7, retzin7, rzepni7, trinie7, trzewi7, werpni7, wieprz7, wietrz7, winiet7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrzepi7, zewnik7, zipnie7, zwinek7, zwinki7, rzewni6, wierni6, zwinie6,

5 literowe słowa:

tępić16, wkręć15, wpięć15, wzięć14, pętek12, tkwić12, ćpnie11, ćwiek11, ćwiki11, ekipę11, epikę11, kępie11, kępin11, kipię11, kipnę11, knieć11, kpinę11, krepę11, krępe11, krępi11, kręte11, krztę11, kwieć11, nitkę11, perkę11, pertę11, piekę11, pietę11, piętn11, piętr11, piknę11, pinkę11, pintę11, pitię11, przeć11, tkwię11, trzeć11, witkę11, wkręt11, zetkę11, ikrzę10, kiwnę10, kizię10, krewę10, krezę10, nerkę10, nerpę10, perzę10, pęzie10, piezę10, pinię10, rentę10, rewkę10, rzekę10, rzepę10, teinę10, wentę10, wepnę10, weprę10, wetnę10, wetrę10, wierć10, winić10, wnęki10, wrzeć10, zepnę10, zetnę10, zetrę10, zipię10, zipnę10, iwinę9, rewię9, węzie9, węzin9, więzi9, winię9, zerwę9, zewrę9, zwinę9, epiki7, kiper7, kipie7, kitni7, kitri7, krzep7, krzet7, kwint7, nitek7, nitki7, pekin7, pentr7, perki7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitne7, pitni7, piwek7, tknie7, treki7, triki7, trzep7, witek7, witki7, wpite7, zetki7, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, nerki6, nipie6, niter6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinie6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, tirze6, trzew6, werki6, wieki6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zipie6, zwite6, inrze5, newiz5, niwie5, rewii5, rznie5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, zinie5,

4 literowe słowa:

ćpnę14, kręć14, pięć14, rtęć14, wnęć13, zięć13, znęć13, kpić11, ćwik10, epkę10, etkę10, ketę10, kipę10, kitę10, kpię10, kręt10, perć10, pęki10, pięt10, pikę10, pitę10, pręt10, tekę10, tępe10, tępi10, tikę10, tknę10, wpić10, ćwir9, erkę9, ikrę9, inkę9, kinę9, netę9, nieć9, nipę9, perę9, ręki9, terę9, tezę9, wekę9, wnęk9, zwić9, inię8, nerę8, niwę8, rewę8, rznę8, wenę8, winę8, wizę8, wrzę8, ekip6, epik6, epki6, etki6, kent6, kepi6, kiep6, kipi6, kpie6, kpin6, krep6, kret6, kwit6, nikt6, pert6, piet6, piki6, pink6, pint6, pite6, teki6, terp6, tiki6, tipi6, tkwi6, trek6, trep6, trik6, trip6, wikt6, erki5, ikrz5, inek5, inki5, inte5, kier5, kiwi5, kizi5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, neki5, nerp5, nike5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, rent5, rzek5, rzep5, tein5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, ziet5, zikr5, inie4, iwie4, iwin4, nerw4, rwie4, wiei4, wini4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

nęć12, kęp9, kić9, pęk9, pęt9, pić9, tęp9, etę8, keę8, kię8, krę8, nić8, pęz8, pnę8, prę8, tnę8, trę8, wić8, erę7, ewę7, ezę7, iwę7, rwę7, węz7, wrę7, zwę7, ikt5, ket5, kip5, kit5, kpi5, pet5, pik5, pit5, tek5, tik5, ent4, ikr4, ink4, itr4, kei4, ker4, kie4, kii4, kin4, kir4, kwi4, nek4, nep4, net4, nip4, nit4, pen4, per4, pie4, pin4, piw4, pni4, rek4, rep4, ret4, ten4, ter4, tez4, tir4, tri4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, inr3, ner3, nie3, niw3, rei3, ren3, rew3, wen3, wie3, wii3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3,

2 literowe słowa:

7, et3, ki3, pe3, pi3, te3, en2, er2, ew2, ez2, ii2, in2, iw2, ni2, re2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNIĘĆ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNIĘĆ to

przekwitnięć

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitnę

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWITNIĘĆ

Ze słowa PRZEKWITNIĘĆ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNIĘĆ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNIĘĆ to

przekwitnięć

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetknięć

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty