Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITANIE

Z liter PRZEKWITANIE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

przekwitanie15,

11 literowe słowa:

przekwitnie14, przekiwanie13,

10 literowe słowa:

pikanterie13, przeinatek13, przeinatki13, przetkanie13, kietrzanie12, krzepienia12, niewartkie12, piwiarenek12, przekiwane12, przekiwani12, przetainie12, wietrznika12, wpatrzenie12, inwertazie11, krzewienia11, przewianie11, wietrzenia11, wrzepianie11, wrzepienia11,

9 literowe słowa:

przekwita12, przetkane12, przetkani12, przetknie12, krzepieni11, kwapienie11, natrzepie11, nawiertek11, nawiertki11, niekarpie11, niewartki11, niewparte11, niezapite11, patrzenie11, piekarnie11, pietranie11, trapienie11, trzepanie11, trzpienia11, trzpienie11, weteranki11, wieprzaki11, wiertnika11, wietrznik11, wpatrzeni11, zakpienie11, zakwitnie11, krewienia10, krzewieni10, krzewinie10, niezawite10, niezwarte10, pierzenia10, prawienie10, przewiane10, przewiani10, przewinie10, rzepienia10, trawienie10, wietrzeni10, wietrznie10, wpieranie10, wrzepiane10, wrzepiani10, wrzepieni10, wziernika10, zakrwinie10, znieprawi10, zwiernika10, rzewienia9, wierzenia9, wzieranie9, zwieranie9,

8 literowe słowa:

panterek11, panterki11, patierik11, pektanie11, przekwit11, przetaki11, trzepaki11, ankieter10, apetizer10, epitazie10, karpinie10, kietrzan10, kintarze10, krepinie10, krzepnie10, kwaterze10, kwietnia10, kwietnie10, nektarze10, niekarpi10, nieparek10, nieparki10, nieparte10, niewpita10, niewpite10, pakernie10, pakierze10, panierek10, panierki10, panterze10, parentez10, parkinie10, pewniaki10, piekarni10, piekarze10, piernika10, piweniek10, piwkarze10, prawieki10, prawniki10, prikazie10, przekiwa10, przenika10, przeniki10, przetain10, przetnie10, rewietka10, rewietki10, rzepnika10, rzepniki10, terpanie10, tkwienia10, tkwienie10, trakenie10, trapezie10, trapieni10, trawinek10, trawinki10, trawniki10, trepanie10, trzepane10, trzepani10, trzepnie10, trzewika10, trzewiki10, trzpieni10, wetkanie10, wiaterek10, wiaterki10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, wieprzki10, wiertnik10, winietek10, winietka10, zwitnika10, akinezie9, artzinie9, erewanki9, ewipanie9, ikrzenia9, ikrzenie9, inwertaz9, kawernie9, kazeinie9, kierznia9, kierznie9, kiniarze9, krzewina9, napierze9, nerwiaki9, niepawie9, niepazie9, nieprawe9, nieprawi9, niewarte9, niezwita9, niezwite9, panierze9, parzenie9, pazernie9, perzenia9, prawieni9, przewina9, przewini9, retzinie9, rzepieni9, tawernie9, trawieni9, trawinie9, wapienie9, wareniki9, weterani9, wiertnia9, wiertnie9, wietrzna9, wietrzne9, wietrzni9, wpierane9, wpierani9, wziernik9, zepranie9, zerkanie9, ziarenek9, zniepraw9, zwiernik9, nawiezie8, rzewieni8, warzenie8, winiarze8, zerwanie8, ziewanie8, zwierane8, zwierani8,

7 literowe słowa:

napitek10, napitki10, parkiet10, periakt10, perkate10, pikieta10, piratek10, piratki10, piterek10, piterka10, piterki10, przetak10, przetka10, repetka10, repetki10, taperek10, taperki10, tapirek10, tapirki10, trepaki10, trzepak10, akwinit9, arietek9, arietki9, ektazie9, ektenia9, ektenii9, katenie9, katerze9, kiepawe9, kiepawi9, kiperze9, kitarze9, kpiarze9, kpienia9, kpienie9, krepina9, kreweta9, krtanie9, krzepie9, kwietna9, kwietne9, kwietni9, kwitnie9, napiwek9, napiwki9, natrzep9, nawetek9, nawetki9, nektria9, nektrie9, nektrii9, niepita9, niepite9, nitarek9, nitarki9, niterek9, niterka9, niterki9, pakerni9, pakerze9, panewek9, panewki9, parniki9, patenie9, paterze9, pekanie9, pekinie9, pentrze9, petarze9, pewniak9, pewnika9, pewniki9, piekarz9, pieniek9, pienika9, piernat9, piernik9, pietrze9, piewika9, pikanie9, pikawie9, pinezek9, pinezka9, pinezki9, piwkarz9, pizanek9, pizanki9, pniarek9, pniarki9, prawiek9, prawnik9, prezent9, przenik9, rzepaki9, rzepiki9, rzepnik9, takinie9, takirze9, taperze9, tapirze9, tarniki9, tenreka9, tenreki9, terapie9, terapii9, terpane9, terpani9, tiranek9, tiranki9, trawnik9, trzepie9, trzewik9, wartkie9, wetkane9, wetkani9, wetknie9, wiertek9, wiertka9, wiertki9, zapinek9, zapinki9, zatknie9, zenitek9, zenitka9, zenitki9, zetknie9, zwartek9, zwartki9, zwitnik9, akwenie8, ekranie8, entazie8, entiera8, inkerze8, kewirze8, kierzni8, kinazie8, kinezie8, kiniarz8, kiwanie8, kiziane8, kniazie8, krainie8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, napierz8, nawiert8, nerwiak8, niekare8, niepawi8, niepazi8, niewart8, niewita8, niewite8, niterze8, parenez8, parezie8, parzeni8, pazerne8, pazerni8, pieniaw8, piernia8, piernie8, pierzei8, piranie8, prawnie8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, rapenie8, rawenek8, rawenki8, rekinia8, rekinie8, retzina8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, teranie8, ternewa8, trwanie8, trzewia8, trzewna8, trzewne8, trzewni8, wapieni8, warenik8, warknie8, warniki8, wekiera8, werpnia8, werpnie8, weteran8, wieprza8, wieprze8, wiertni8, wietrze8, wikarne8, wikarni8, winieta8, wirnika8, witanie8, witezia8, witezie8, wpienia8, wrzepia8, zakrwin8, zapewne8, zapewni8, zapieni8, zeprane8, zeprani8, zerknie8, zewnika8, zewniki8, ziarnek8, ziarnik8, zipanie8, inwarze7, newizie7, niewiar7, rzewnia7, rzewnie7, warzeni7, werznie7, wiernie7, wierzei7, winiarz7, wrzenia7, wrzenie7, wzierna7, wzierne7, wzierni7, zawinie7, zerwane7, zerwani7, ziarnie7, ziewnie7, zwianie7,

6 literowe słowa:

apteki9, neptek9, neptka9, neptki9, pakiet9, pektan9, pikiet9, pikrat9, trepak9, trepek9, trepka9, trepki9, ankiet8, atenek8, atenki8, ekipie8, ekwita8, epitaz8, etapie8, inkret8, kainit8, kapnie8, kaprze8, karnet8, karpie8, karpin8, kernit8, kiepie8, kierat8, kintar8, kipera8, kipnie8, kiprze8, kitnia8, kitnie8, kpiarz8, kpinie8, krepie8, krepin8, krewet8, krtani8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, kwater8, kwinta8, nakipi8, napite8, nektar8, pakier8, paniki8, panter8, parkin8, parnik8, partie8, partii8, patrze8, pawiki8, paziki8, pekari8, pentia8, pentra8, pewnik8, pianek8, pianki8, pienik8, pieter8, pietra8, piewik8, pikane8, pikani8, piknie8, piniat8, pitrze8, pniaki8, pranek8, prawek8, prenit8, prewet8, prikaz8, rakiet8, ranket8, rekiet8, repeta8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tarnek8, tarnik8, tarnki8, tenrek8, terpen8, terpie8, tkanie8, tniaki8, traken8, trapez8, trapie8, trawek8, trawki8, trepan8, trepie8, triaki8, tripie8, trzepa8, wapiti8, wartki8, wertep8, wiatek8, wiatki8, wparte8, wpatrz8, zakipi8, zakwit8, zapite8, zwitek8, zwitka8, zwitki8, akinez7, ankier7, ankrze7, arenit7, arniki7, artzin7, entera7, entier7, etanie7, ewipan7, ikarze7, inerta7, inkera7, kainie7, kanwie7, karezi7, karnie7, karwie7, kawern7, kazein7, keirin7, kierei7, kierze7, kineza7, kirina7, kiwane7, kiwani7, kiwnie7, knezia7, knezie7, kniazi7, kranie7, krewie7, krewna7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwizie7, naprze7, natrze7, nawite7, nepera7, nerpie7, nitera7, panier7, panwie7, panzer7, parnie7, peanie7, penera7, pewien7, pewnie7, pianie7, piarze7, pienia7, pienie7, pierni7, pierza7, pierze7, piezie7, pranie7, prawie7, prawne7, prawni7, prazie7, prezia7, prezie7, rekina7, rekini7, reneta7, retzin7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, tarnie7, tawern7, teinie7, terane7, terani7, ternew7, ternie7, tiarze7, tranie7, trawie7, trawin7, trenie7, trinia7, trinie7, triwia7, trzewa7, trzewi7, trznia7, twarze7, wapien7, wapnie7, warnik7, watrze7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wetnie7, wetrze7, wianek7, wianki7, wieprz7, wietrz7, wikare7, winiak7, winiet7, wirnik7, witane7, witani7, witezi7, wpieni7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zaniki7, zapnie7, zatnie7, zawite7, zepnie7, zetnie7, zewnik7, zipnie7, zwapni7, zwarte7, zwinek7, zwinka7, zwinki7, arenie6, awenie6, awizie6, iwanie6, izanie6, nairze6, narwie6, nazwie6, nerwie6, newari6, nieraz6, rwanie6, rzewna6, rzewne6, rzewni6, warnie6, wianie6, wierna6, wierne6, wierni6, wierze6, wiezie6, wziera6, zarwie6, zawiei6, zawini6, zerwie6, zianie6, ziaren6, zienia6, zienie6, ziewie6, zwanie6, zwiane6, zwiani6, zwiera6, zwinie6,

5 literowe słowa:

patki8, ptaki8, antek7, antki7, ekipa7, ektaz7, epika7, epiki7, itepe7, kaper7, kapie7, karet7, karit7, katen7, kater7, kenta7, keten7, kiepa7, kiper7, kipie7, kitar7, kitni7, kitri7, kpina7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, kwant7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwint7, kwita7, nakip7, natek7, natki7, nitek7, nitka7, nitki7, paker7, panek7, panik7, panki7, parek7, paten7, pawik7, peaki7, pekan7, pekin7, pentr7, perka7, perki7, pieta7, pikaw7, pinek7, pinka7, pinki7, pinta7, pirat7, piter7, pitie7, pitna7, pitne7, pitni7, pitra7, piwek7, piwka7, pniak7, ratek7, ratki7, reket7, repet7, takie7, takin7, takir7, tanek7, tanki7, tapir7, tarek7, tarki7, teaki7, tkane7, tkani7, tknie7, tniak7, traki7, trapi7, treki7, triak7, triki7, trzep7, watek7, watki7, wetka7, witek7, witka7, witki7, wpita7, wpite7, zetka7, zetki7, akrze6, akwen6, areki6, ariet6, arnik6, ekran6, entaz6, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kanie6, karne6, karni6, karwi6, karze6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kinaz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizia6, kizie6, kniei6, krain6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, napie6, natie6, nawet6, nepie6, nerek6, nerka6, nerki6, nerpa6, nipie6, niter6, panew6, panie6, panwi6, parez6, parne6, parni6, parze6, pawie6, pazie6, penia6, penie6, pewna6, pewne6, pewni6, piane6, pieni6, pierw6, pierz6, pieza6, pinie6, piran6, piwie6, piwna6, piwne6, piwni6, prane6, prani6, prawi6, rakii6, ranek6, ranki6, rapen6, rapie6, reiki6, rekin6, renta6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tanie6, tarni6, teina6, tenri6, terna6, terze6, tezie6, tirze6, trawi6, trzew6, twarz6, wapni6, warte6, wazek6, wazki6, wenta6, werki6, wiatr6, wieka6, wieki6, winek6, winka6, winta6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wnika6, wpina6, wraki6, wrzep6, wznak6, zanik6, zenit6, zerka6, zikra6, zipie6, znaki6, znika6, zwita6, zwite6, inrze5, inwar5, iwina5, nawie5, nazir5, newiz5, niwie5, ranie5, rawie5, razie5, renie5, rewia5, rewii5, rwane5, rwani5, rznie5, wanie5, warze5, wazie5, wenie5, wiane5, wiani5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, wrazi5, zawii5, zawre5, zenie5, zerwa5, ziarn5, ziewa5, zinie5, zrani5, zwane5, zwani5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITANIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITANIE to

przekwitanie

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwanie

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWITANIE

Ze słowa PRZEKWITANIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITANIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITANIE to

przekwitanie

. 15 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwitnie

. wartość punktowa tego słowa to: 14


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty