Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAJĄCĄ

Z liter PRZEKWITAJĄCĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwitającą27,

12 literowe słowa:

przekwitając22,

11 literowe słowa:

wrzepiającą23, przekwitają20,

10 literowe słowa:

krzątające23, pietrającą23, wpierającą22, wzierającą21, zwierającą21, krepitacją20, krzątajcie19, pijaweczką19, przekiwają18, wrzepiając18, wczepiarką17, przekwitaj15,

9 literowe słowa:

krzątając22, wątpiącej22, piąteczką21, pieczątką21, zerkającą21, krzepiącą20, trzepiącą20, ziewającą20, krzewiącą19, wietrzącą19, ekwitacją18, kwapiącej18, patrzącej18, pietrając18, przetkają18, trapiącej18, czerpatką17, piąteczka17, pieczątka17, prawiącej17, tapicerką17, trawiącej17, wczepiają17, wpierając17, cierpkawą16, krzątacie16, krzepiąca16, piątkarze16, pieczarką16, prawiczką16, przejawią16, traweczką16, trzepiąca16, wrzepiają16, wzierając16, zwierając16, krzewiąca15, wietrząca15, czerpatki13, przekiwaj13, prawiczek12, przeciwka12, przekwita12, traweczki12, wpatrzcie12,

8 literowe słowa:

kąpiącej21, pikającą21, tąpiącej21, jątrząca20, jątrzące20, kiwającą20, krzątają20, piątecką20, przejącą20, terającą20, trwającą20, witającą20, wtrącają20, kwapiącą19, patrzącą19, terpiącą19, trapiącą19, wątpiąca19, wątpiące19, krewiącą18, pierzącą18, prawiącą18, trawiącą18, kapiącej17, kwitacją17, pajączek17, pajączki17, pijaczką17, pikające17, tkwiącej17, wiązarką17, wierzącą17, apteczką16, cierkają16, czapetką16, czepiają16, epizacją16, ikrzącej16, iteracją16, jątrzcie16, karzącej16, kiwające16, parcieją16, parzącej16, pateczką16, piątecka16, pietrają16, przejąca16, przejąka16, trwające16, wciekają16, witające16, zerkając16, krzepiąc15, kwapiące15, pareczką15, patrzące15, pawiątek15, piąterka15, piątkarz15, tareczką15, terpiąca15, trapiące15, trzepiąc15, warzącej15, wąteczka15, wąteczki15, wcierają15, witeczką15, wizjerką15, wpierają15, zapiecką15, ziewając15, zwątpcie15, zwijarką15, capierzą14, cewiarką14, czaterią14, krewiąca14, krzewiąc14, pieczarą14, pierząca14, prawiące14, trawiące14, wareczką14, wietrząc14, wzierają14, zacierką14, zwierają14, kitajcze13, kwitacje13, pijaczek13, przetkaj13, trackiej13, wąpierza13, wiązarce13, wiązarek13, wierząca13, zawiercą13, apteczki12, czapetki12, czwartej12, pateczki12, trwajcie12, warckiej12, wartkiej12, wczepiaj12, wkrajcie12, czerpaki11, czwartek11, czwartki11, pareczki11, patrzcie11, przejawi11, przekwit11, przetaki11, przewija11, tareczki11, trzeciak11, trzepaki11, witeczka11, wizjerka11, wrzepiaj11, zwarciej11, zwijarce11, zwijarek11, czerwika10, piwkarze10, przekiwa10, trzewika10, wareczki10, wieprzak10, wieprzka10, wiertacz10,

7 literowe słowa:

tkającą20, jątrząc19, krającą19, piejącą19, trącają19, jarzącą18, jawiącą18, kapiącą18, kąpiąca18, kąpiące18, piekącą18, tąpiąca18, tąpiące18, tkwiącą18, wątpiąc18, wiejącą18, ziającą18, ziejącą18, ikrzącą17, karzącą17, parzącą17, perzącą17, rząpicą17, wziątką17, zatrącą17, zwątpią17, kpiącej16, pajetką16, pijacką16, pikając16, tkające16, trakcją16, warzącą16, akrecją15, capieją15, ciekają15, ciepają15, czekają15, ektazją15, ewikcją15, jarecką15, jąkacie15, kiwając15, krające15, kreacją15, krzątaj15, pawijką15, piejąca15, pijarką15, pijawką15, przejąc15, reakcją15, rijecką15, terając15, triecją15, trwając15, wetkają15, witając15, wtrącaj15, atrezją14, aztecką14, ceratką14, cierpką14, jarzące14, jawiące14, kapiące14, karciąt14, kwapiąc14, patrząc14, perkatą14, pieczką14, piekąca14, piracką14, piratką14, praczką14, taperką14, tarczką14, terpiąc14, tkwiąca14, tkwiące14, traczką14, trapiąc14, wątpcie14, wiejąca14, wrzącej14, zapieją14, zawijką14, zerkają14, ziające14, ziejąca14, arietką13, cerkwią13, ciekawą13, czerpią13, czwartą13, epitazą13, ikrząca13, ikrzące13, karzące13, kiepawą13, krewiąc13, krzepią13, kwaterą13, parzące13, perząca13, piątrze13, pierząc13, prawiąc13, prawicą13, rakietą13, rawicką13, rączaki13, rewizją13, rząpica13, rząpice13, rząpika13, terapią13, trawiąc13, trzecią13, trzepią13, warecką13, wcierką13, wczepią13, wiertką13, wpatrzą13, wrzątek13, wrzątki13, wziątce13, wziątek13, wziątka13, zacieką13, zapieką13, zatrąci13, zawieją13, ziewają13, zwartką13, czerwią12, kitajce12, kitajec12, krzewią12, pajetki12, pijactw12, tkajcie12, trakcje12, trakcji12, warzące12, wąpierz12, wierząc12, wietrzą12, wrzepią12, akrecji11, cierkaj11, czepiaj11, ektazji11, ewikcja11, jarecki11, kajprze11, karpiej11, kawczej11, kijarce11, krajcie11, krajcze11, kreacji11, parciej11, pawijce11, pawijek11, pietraj11, pijarce11, pijarek11, pijawce11, pijawek11, reakcji11, rijecka11, terapij11, triecja11, wciekaj11, wpartej11, zapitej11, atrezji10, aztecki10, ceratki10, cierpka10, czepiak10, czerpak10, jarzcie10, kierpca10, kwapcie10, parczek10, parczki10, parkiet10, periakt10, perkaci10, pickera10, pieczka10, pijarze10, piractw10, piratce10, piratek10, piterka10, praczek10, praczki10, przejaw10, przetak10, przetka10, taperki10, tapicer10, tapirek10, tarczek10, tarczki10, trackie10, traczek10, traczki10, trakcie10, trapcie10, trepaki10, trzepak10, wcieraj10, wpieraj10, zawijce10, zawijek10, zawitej10, zjawcie10, zwartej10, capierz9, cewkarz9, czerwik9, czwarte9, karzcie9, kitarze9, kiwacze9, kpiarze9, krawcze9, krawiec9, kwarcie9, kwarzce9, kwarzec9, pacierz9, parzcie9, picarze9, pieczar9, piekarz9, piwkarz9, prawcie9, prawice9, prawiek9, przeciw9, rewizja9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, trawcie9, trwacie9, trzecia9, trzewik9, warckie9, warecki9, wartkie9, wcierka9, wczepia9, wieczka9, wiertka9, wierzaj9, wizjera9, wparcie9, wtarcie9, wzieraj9, zacierp9, zwartce9, zwartek9, zwartki9, zwieraj9, czerwia8, trzewia8, warzcie8, wieprza8, wrzepia8, zwarcie8,

6 literowe słowa:

jąkatą18, pijącą18, tającą18, jątrzą17, kąpiąc17, kpiącą17, piątką17, rającą17, tąpiąc17, wijącą17, pąkwią16, rącząt16, rączką16, wątpią16, wtrącą16, tkając15, wiązką15, wrzącą15, apijką14, czajką14, czkają14, jąkaci14, jąkate14, kicają14, krając14, pająki14, pajetą14, piątej14, piejąc14, pijąca14, pijące14, pikają14, pitają14, prącej14, rekcją14, tające14, tercją14, trącaj14, trącej14, apteką13, ciapką13, czapką13, epicką13, itacką13, jarząc13, jawiąc13, kacząt13, kapiąc13, kapicą13, kąpcie13, kiwają13, kpiąca13, kpiące13, paczką13, pączek13, pączka13, pączki13, piątak13, piątce13, piątek13, piątka13, piczką13, piekąc13, pirają13, prątek13, prątka13, prątki13, przeją13, rające13, rakiją13, rączej13, rwącej13, taczką13, tąpcie13, teczką13, terają13, tkwiąc13, tracką13, trepką13, trwają13, wiejąc13, wijąca13, wijące13, witają13, wkrają13, wrącej13, zające13, zapiją13, ziając13, ziejąc13, ziejką13, zwącej13, zwijką13, ceratą12, ciarką12, czakrą12, czarką12, czepią12, czertą12, ektazą12, ekwitą12, ewazją12, ikrząc12, iracką12, karetą12, karpią12, karząc12, katerą12, kawcią12, kawczą12, kitarą12, kraczą12, krąpia12, krąpie12, krecią12, krząta12, krzepą12, kwaczą12, kwapią12, kwartą12, kwiczą12, kwiecą12, partią12, parząc12, paterą12, patrzą12, pawicą12, pąkiew12, pąkwie12, percią12, perząc12, petarą12, piąter12, piątra12, pieczą12, piewcą12, pikawą12, prącia12, prącie12, rapetą12, rączak12, rączek12, rączka12, rączki12, rząpic12, rząpik12, rzepką12, tarczą12, terpią12, trapią12, trawką12, warcką12, wartką12, wątpia12, wcieką12, wejrzą12, wiatką12, wpartą12, wprząc12, wtrąca12, wtrąci12, zakpią12, zapitą12, zawiją12, zjawią12, zwątpi12, zwieją12, zwitką12, arietą11, karwią11, krewią11, parezą11, pierzą11, prawią11, rząpia11, rząpie11, trawią11, twarzą11, warczą11, warząc11, wcierą11, wiązce11, wiązek11, wiązka11, wiercą11, wrząca11, wrzące11, zawitą11, zwartą11, akcept10, apijce10, apijek10, capiej10, ciekaj10, ciepaj10, czajek10, czajki10, czekaj10, kaciej10, kaczej10, kajper10, krajce10, partej10, pejcza10, pitaje10, rajtek10, rajtki10, rekcja10, rekcji10, tajcie10, takiej10, tercja10, tercji10, wetkaj10, wiązar10, wierzą10, wpitej10, zakpij10, apteki9, cepaki9, ciapek9, czapek9, czapki9, czepka9, czepki9, epicka9, etacik9, jarzec9, jawcie9, kajzer9, kapcie9, kapice9, kartce9, katcie9, kratce9, paciek9, paczek9, paczki9, pajzie9, pakcie9, pakiet9, pawiej9, paziej9, picker9, piczek9, piczka9, pikrat9, piraje9, prawej9, raczej9, rajcie9, rakije9, taczek9, taczki9, takcie9, teczka9, teczki9, tkacie9, tkacze9, tracki9, trepak9, trepka9, trepki9, wartej9, wkraje9, zapiej9, zapije9, zerkaj9, ziejka9, zwijce9, zwijek9, zwijka9, zwitej9, cerkwi8, ciarek8, ciekaw8, cierka8, czapie8, czarek8, czarki8, czepia8, czerta8, ekwita8, epitaz8, ewazji8, kacerz8, kairce8, kaprze8, karcie8, karcze8, karpie8, kawcie8, kawcze8, kierat8, kipera8, kiprze8, kiwacz8, kpiarz8, kracie8, kracze8, krawce8, krecia8, krzcie8, krzepa8, krzepi8, kwacze8, kwapie8, kwarce8, kwater8, pakier8, parcie8, partie8, patrze8, pawice8, pekari8, picera8, piecza8, pietra8, piewca8, pitrze8, pracze8, prawek8, prawic8, prikaz8, raczek8, raczki8, rajzie8, rakiet8, rapcie8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tarcie8, tarcze8, tracie8, tracze8, trapez8, trapie8, trawce8, trawek8, trawki8, trzeci8, trzepa8, warcki8, wartki8, watcie8, wcieka8, wczepi8, wiatce8, wiatek8, wizjer8, wparci8, wparte8, wpatrz8, wtarci8, zaciek8, zakwit8, zapiec8, zapite8, zarwij8, zawiej8, zawije8, zerwij8, ziewaj8, zjawie8, zwitce8, zwitek8, zwitka8, czerwi7, ikarze7, karezi7, karwie7, krzewi7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rwacze7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, warcie7, watrze7, wciera7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zacier7, zawite7, zwarci7, zwarte7, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

pajzą12, ekipą11, epiką11, kąpie11, krąpi11, pąkwi11, pertą11, pieką11, tkwią11, wątki11, witką11, ikrzą10, krewą10, krwią10, piezą10, rewką10, rząpi10, akcje9, czkaj9, pecja9, rewią9, zerwą9, zewrą9, cipek8, cwaje8, czaje8, jarce8, jawce8, kitce8, racje8, racji8, rajce8, trick8, trzej8, cerki7, cewki7, czeki7, czert7, ekipa7, epika7, kaper7, kapie7, karpi7, kicze7, kiepa7, kiper7, kipra7, kirce7, kiwce7, kreci7, krepa7, krzep7, krzet7, kwapi7, kwicz7, paker7, parek7, parki7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, pikaw7, piter7, piwek7, piwka7, recki7, treki7, trzep7, wecki7, wicek7, witce7, witek7, wpite7, zakip7, zakpi7, zetki7, akrze6, areki6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parez6, parze6, pawie6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawe6, prawi6, rapie6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tirze6, trzew6, wazek6, wazki6, wcier6, werki6, wirek6, wirka6, witze6, wraki6, wrzep6, zerka6, zikra6, zwite6, rawie5, razie5, rewia5, warze5, wazie5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zerwa5, ziewa5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAJĄCĄ to

przekwitającą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitając

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWITAJĄCĄ

Ze słowa PRZEKWITAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAJĄCĄ to

przekwitającą

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

krzątające

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty