Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAJĄCĄ

Z liter PRZEKWITAJĄCĄ można ułożyć aż 1806 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

przekwitającą27,

12 literowe słowa:

przekwitając22,

11 literowe słowa:

wrzepiającą23, przekwitają20,

10 literowe słowa:

krzątające23, pietrającą23, wpierającą22, wzierającą21, zwierającą21, krepitacją20, krzątajcie19, pijaweczką19, przekiwają18, wrzepiając18, wczepiarką17, przekwitaj15,

9 literowe słowa:

krzątając22, wątpiącej22, piąteczką21, pieczątką21, zerkającą21, krzepiącą20, trzepiącą20, ziewającą20, krzewiącą19, wietrzącą19, ekwitacją18, kwapiącej18, patrzącej18, pietrając18, przetkają18, trapiącej18, czerpatką17, piąteczka17, pieczątka17, prawiącej17, tapicerką17, trawiącej17, wczepiają17, wpierając17, cierpkawą16, krzątacie16, krzepiąca16, piątkarze16, pieczarką16, prawiczką16, przejawią16, traweczką16, trzepiąca16, wrzepiają16, wzierając16, zwierając16, krzewiąca15, wietrząca15, czerpatki13, przekiwaj13, prawiczek12, przeciwka12, przekwita12, traweczki12, wpatrzcie12,

8 literowe słowa:

kąpiącej21, pikającą21, tąpiącej21, jątrząca20, jątrzące20, kiwającą20, krzątają20, piątecką20, przejącą20, terającą20, trwającą20, witającą20, wtrącają20, kwapiącą19, patrzącą19, terpiącą19, trapiącą19, wątpiąca19, wątpiące19, krewiącą18, pierzącą18, prawiącą18, trawiącą18, kapiącej17, kwitacją17, pajączek17, pajączki17, pijaczką17, pikające17, tkwiącej17, wiązarką17, wierzącą17, apteczką16, cierkają16, czapetką16, czepiają16, epizacją16, ikrzącej16, iteracją16, jątrzcie16, karzącej16, kiwające16, parcieją16, parzącej16, pateczką16, piątecka16, pietrają16, przejąca16, przejąka16, trwające16, wciekają16, witające16, zerkając16, krzepiąc15, kwapiące15, pareczką15, patrzące15, pawiątek15, piąterka15, piątkarz15, tareczką15, terpiąca15, trapiące15, trzepiąc15, warzącej15, wąteczka15, wąteczki15, wcierają15, witeczką15, wizjerką15, wpierają15, zapiecką15, ziewając15, zwątpcie15, zwijarką15, capierzą14, cewiarką14, czaterią14, krewiąca14, krzewiąc14, pieczarą14, pierząca14, prawiące14, trawiące14, wareczką14, wietrząc14, wzierają14, zacierką14, zwierają14, kitajcze13, kwitacje13, pijaczek13, przetkaj13, trackiej13, wąpierza13, wiązarce13, wiązarek13, wierząca13, zawiercą13, apteczki12, czapetki12, czwartej12, pateczki12, trwajcie12, warckiej12, wartkiej12, wczepiaj12, wkrajcie12, czerpaki11, czwartek11, czwartki11, pareczki11, patrzcie11, przejawi11, przekwit11, przetaki11, przewija11, tareczki11, trzeciak11, trzepaki11, witeczka11, wizjerka11, wrzepiaj11, zwarciej11, zwijarce11, zwijarek11, czerwika10, piwkarze10, przekiwa10, trzewika10, wareczki10, wieprzak10, wieprzka10, wiertacz10,

7 literowe słowa:

tkającą20, jątrząc19, krającą19, piejącą19, trącają19, jarzącą18, jawiącą18, kapiącą18, kąpiąca18, kąpiące18, piekącą18, tąpiąca18, tąpiące18, tkwiącą18, wątpiąc18, wiejącą18, ziającą18, ziejącą18, ikrzącą17, karzącą17, parzącą17, perzącą17, rząpicą17, wziątką17, zatrącą17, zwątpią17, kpiącej16, pajetką16, pijacką16, pikając16, tkające16, trakcją16, warzącą16, akrecją15, capieją15, ciekają15, ciepają15, czekają15, ektazją15, ewikcją15, jarecką15, jąkacie15, kiwając15, krające15, kreacją15, krzątaj15, pawijką15, piejąca15, pijarką15, pijawką15, przejąc15, reakcją15, rijecką15, terając15, triecją15, trwając15, wetkają15, witając15, wtrącaj15, atrezją14, aztecką14, ceratką14, cierpką14, jarzące14, jawiące14, kapiące14, karciąt14, kwapiąc14, patrząc14, perkatą14, pieczką14, piekąca14, piracką14, piratką14, praczką14, taperką14, tarczką14, terpiąc14, tkwiąca14, tkwiące14, traczką14, trapiąc14, wątpcie14, wiejąca14, wrzącej14, zapieją14, zawijką14, zerkają14, ziające14, ziejąca14, arietką13, cerkwią13, ciekawą13, czerpią13, czwartą13, epitazą13, ikrząca13, ikrzące13, karzące13, kiepawą13, krewiąc13, krzepią13, kwaterą13, parzące13, perząca13, piątrze13, pierząc13, prawiąc13, prawicą13, rakietą13, rawicką13, rączaki13, rewizją13, rząpica13, rząpice13, rząpika13, terapią13, trawiąc13, trzecią13, trzepią13, warecką13, wcierką13, wczepią13, wiertką13, wpatrzą13, wrzątek13, wrzątki13, wziątce13, wziątek13, wziątka13, zacieką13, zapieką13, zatrąci13, zawieją13, ziewają13, zwartką13, czerwią12, kitajce12, kitajec12, krzewią12, pajetki12, pijactw12, tkajcie12, trakcje12, trakcji12, warzące12, wąpierz12, wierząc12, wietrzą12, wrzepią12, akrecji11, cierkaj11, czepiaj11, ektazji11, ewikcja11, jarecki11, kajprze11, karpiej11, kawczej11, kijarce11, krajcie11, krajcze11, kreacji11, parciej11, pawijce11, pawijek11, pietraj11, pijarce11, pijarek11, pijawce11, pijawek11, reakcji11, rijecka11, terapij11, triecja11, wciekaj11, wpartej11, zapitej11, atrezji10, aztecki10, ceratki10, cierpka10, czepiak10, czerpak10, jarzcie10, kierpca10, kwapcie10, parczek10, parczki10, parkiet10, periakt10, perkaci10, pickera10, pieczka10, pijarze10, piractw10, piratce10, piratek10, piterka10, praczek10, praczki10, przejaw10, przetak10, przetka10, taperki10, tapicer10, tapirek10, tarczek10, tarczki10, trackie10, traczek10, traczki10, trakcie10, trapcie10, trepaki10, trzepak10, wcieraj10, wpieraj10, zawijce10, zawijek10, zawitej10, zjawcie10, zwartej10, capierz9, cewkarz9, czerwik9, czwarte9, karzcie9, kitarze9, kiwacze9, kpiarze9, krawcze9, krawiec9, kwarcie9, kwarzce9, kwarzec9, pacierz9, parzcie9, picarze9, pieczar9, piekarz9, piwkarz9, prawcie9, prawice9, prawiek9, przeciw9, rewizja9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, trawcie9, trwacie9, trzecia9, trzewik9, warckie9, warecki9, wartkie9, wcierka9, wczepia9, wieczka9, wiertka9, wierzaj9, wizjera9, wparcie9, wtarcie9, wzieraj9, zacierp9, zwartce9, zwartek9, zwartki9, zwieraj9, czerwia8, trzewia8, warzcie8, wieprza8, wrzepia8, zwarcie8,

6 literowe słowa:

jąkatą18, pijącą18, tającą18, jątrzą17, kąpiąc17, kpiącą17, piątką17, rającą17, tąpiąc17, wijącą17, pąkwią16, rącząt16, rączką16, wątpią16, wtrącą16, tkając15, wiązką15, wrzącą15, apijką14, czajką14, czkają14, jąkaci14, jąkate14, kicają14, krając14, pająki14, pajetą14, piątej14, piejąc14, pijąca14, pijące14, pikają14, pitają14, prącej14, rekcją14, tające14, tercją14, trącaj14, trącej14, apteką13, ciapką13, czapką13, epicką13, itacką13, jarząc13, jawiąc13, kacząt13, kapiąc13, kapicą13, kąpcie13, kiwają13, kpiąca13, kpiące13, paczką13, pączek13, pączka13, pączki13, piątak13, piątce13, piątek13, piątka13, piczką13, piekąc13, pirają13, prątek13, prątka13, prątki13, przeją13, rające13, rakiją13, rączej13, rwącej13, taczką13, tąpcie13, teczką13, terają13, tkwiąc13, tracką13, trepką13, trwają13, wiejąc13, wijąca13, wijące13, witają13, wkrają13, wrącej13, zające13, zapiją13, ziając13, ziejąc13, ziejką13, zwącej13, zwijką13, ceratą12, ciarką12, czakrą12, czarką12, czepią12, czertą12, ektazą12, ekwitą12, ewazją12, ikrząc12, iracką12, karetą12, karpią12, karząc12, katerą12, kawcią12, kawczą12, kitarą12, kraczą12, krąpia12, krąpie12, krecią12, krząta12, krzepą12, kwaczą12, kwapią12, kwartą12, kwiczą12, kwiecą12, partią12, parząc12, paterą12, patrzą12, pawicą12, pąkiew12, pąkwie12, percią12, perząc12, petarą12, piąter12, piątra12, pieczą12, piewcą12, pikawą12, prącia12, prącie12, rapetą12, rączak12, rączek12, rączka12, rączki12, rząpic12, rząpik12, rzepką12, tarczą12, terpią12, trapią12, trawką12, warcką12, wartką12, wątpia12, wcieką12, wejrzą12, wiatką12, wpartą12, wprząc12, wtrąca12, wtrąci12, zakpią12, zapitą12, zawiją12, zjawią12, zwątpi12, zwieją12, zwitką12, arietą11, karwią11, krewią11, parezą11, pierzą11, prawią11, rząpia11, rząpie11, trawią11, twarzą11, warczą11, warząc11, wcierą11, wiązce11, wiązek11, wiązka11, wiercą11, wrząca11, wrzące11, zawitą11, zwartą11, akcept10, apijce10, apijek10, capiej10, ciekaj10, ciepaj10, czajek10, czajki10, czekaj10, kaciej10, kaczej10, kajper10, krajce10, partej10, pejcza10, pitaje10, rajtek10, rajtki10, rekcja10, rekcji10, tajcie10, takiej10, tercja10, tercji10, wetkaj10, wiązar10, wierzą10, wpitej10, zakpij10, apteki9, cepaki9, ciapek9, czapek9, czapki9, czepka9, czepki9, epicka9, etacik9, jarzec9, jawcie9, kajzer9, kapcie9, kapice9, kartce9, katcie9, kratce9, paciek9, paczek9, paczki9, pajzie9, pakcie9, pakiet9, pawiej9, paziej9, picker9, piczek9, piczka9, pikrat9, piraje9, prawej9, raczej9, rajcie9, rakije9, taczek9, taczki9, takcie9, teczka9, teczki9, tkacie9, tkacze9, tracki9, trepak9, trepka9, trepki9, wartej9, wkraje9, zapiej9, zapije9, zerkaj9, ziejka9, zwijce9, zwijek9, zwijka9, zwitej9, cerkwi8, ciarek8, ciekaw8, cierka8, czapie8, czarek8, czarki8, czepia8, czerta8, ekwita8, epitaz8, ewazji8, kacerz8, kairce8, kaprze8, karcie8, karcze8, karpie8, kawcie8, kawcze8, kierat8, kipera8, kiprze8, kiwacz8, kpiarz8, kracie8, kracze8, krawce8, krecia8, krzcie8, krzepa8, krzepi8, kwacze8, kwapie8, kwarce8, kwater8, pakier8, parcie8, partie8, patrze8, pawice8, pekari8, picera8, piecza8, pietra8, piewca8, pitrze8, pracze8, prawek8, prawic8, prikaz8, raczek8, raczki8, rajzie8, rakiet8, rapcie8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, tarcie8, tarcze8, tracie8, tracze8, trapez8, trapie8, trawce8, trawek8, trawki8, trzeci8, trzepa8, warcki8, wartki8, watcie8, wcieka8, wczepi8, wiatce8, wiatek8, wizjer8, wparci8, wparte8, wpatrz8, wtarci8, zaciek8, zakwit8, zapiec8, zapite8, zarwij8, zawiej8, zawije8, zerwij8, ziewaj8, zjawie8, zwitce8, zwitek8, zwitka8, czerwi7, ikarze7, karezi7, karwie7, krzewi7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rwacze7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, warcie7, watrze7, wciera7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zacier7, zawite7, zwarci7, zwarte7, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

kąpią15, piątą15, prącą15, tąpią15, trącą15, rączą14, rwącą14, wrącą14, zwącą14, akcją13, jatką13, pająk13, pecją13, pijąc13, tając13, tkają13, cipką12, cwają12, czają12, jarką12, jawką12, jątrz12, kpiąc12, krają12, packą12, pajzą12, patką12, pieją12, racją12, rając12, rajcą12, rajką12, rejką12, tacką12, wijąc12, wpiją12, zając12, aecką11, capią11, cerką11, certą11, cewką11, ciapą11, cieką11, crepą11, czapą11, czatą11, czetą11, ekipą11, epiką11, jarzą11, jawią11, kacią11, kaczą11, kapią11, karcą11, karpą11, kartą11, kącie11, kąpie11, kiecą11, kratą11, krąpi11, krepą11, krztą11, pacią11, paczą11, parką11, partą11, pąkwi11, perką11, pertą11, piąta11, piąte11, piczą11, pieką11, pietą11, pracą11, prąca11, prące11, prąci11, rajzą11, ratką11, recką11, rejzą11, tarką11, tąpie11, tkwią11, tracą11, trapą11, trąca11, trące11, trąci11, watką11, wątek11, wątki11, wątpi11, wicką11, wieją11, witką11, wizją11, wpitą11, zetką11, ziają11, zieją11, zjawą11, zwątp11, zwiją11, areką10, cewią10, czarą10, ikrzą10, karzą10, krewą10, krezą10, krwią10, parzą10, pawąz10, pawią10, pazią10, perzą10, piezą10, prawą10, racią10, raczą10, rącza10, rącze10, rewką10, rwąca10, rwące10, rząpi10, rzeką10, rzepą10, tiarą10, trawą10, wartą10, watrą10, wazką10, weprą10, wetrą10, wiatą10, wrąca10, wrące10, wrząc10, zaprą10, zatrą10, zetrą10, zwąca10, zwące10, zwitą10, akcje9, akcji9, czkaj9, jacki9, jatce9, jatek9, jatki9, kajet9, kicaj9, pajet9, pecja9, pecji9, pejcz9, pijak9, pikaj9, pitej9, rewią9, tkwij9, warzą9, wiarą9, zarwą9, zawrą9, zerwą9, zewrą9, aptek8, cepak8, cipek8, cipka8, cwaje8, czaje8, jacie8, jakie8, japie8, jarce8, jarek8, jarki8, jawce8, jawek8, jawki8, kacet8, kapce8, kapci8, kapec8, kapic8, karej8, kitce8, kiwaj8, kraje8, pacek8, packi8, patce8, patek8, patki8, pijar8, przej8, ptaki8, racje8, racji8, rajce8, rajek8, rajki8, rakij8, rejka8, rejki8, tacek8, tacki8, takce8, teraj8, tkacz8, track8, trick8, trwaj8, trzej8, witaj8, witej8, wkraj8, wpija8, wpije8, zapij8, aecki7, akcie7, apret7, capie7, ceika7, cepra7, cerat7, cerka7, cerki7, certa7, cewka7, cewki7, cieka7, ciepa7, cierp7, crepa7, czakr7, czart7, czeka7, czeki7, czepi7, czerp7, czert7, czeta7, czipa7, ekipa7, ektaz7, epika7, jarze7, jawie7, jazie7, kacie7, kacze7, kaper7, kapie7, karce7, karci7, karcz7, karet7, karit7, karpi7, kater7, kawce7, kawci7, kecza7, kicze7, kieca7, kiepa7, kiper7, kipra7, kirce7, kitar7, kiwce7, kracz7, kreci7, krecz7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwacz7, kwapi7, kwarc7, kwart7, kwiat7, kwica7, kwicz7, kwita7, pacie7, paker7, parce7, parci7, parek7, parki7, parte7, pater7, patrz7, pawic7, pawik7, pazik7, peaki7, perci7, perka7, perki7, perta7, petar7, picer7, picza7, picze7, pieca7, piecz7, pieta7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, prace7, pracz7, precz7, rapci7, rapet7, ratce7, ratek7, ratki7, recka7, recki7, rejza7, rewij7, tacie7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarce7, tarci7, tarcz7, tarek7, tarki7, teaki7, traci7, tracz7, traki7, trapi7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, wacek7, wacik7, wacki7, watce7, watek7, watki7, wczep7, wecka7, wecki7, wetka7, wicek7, wicka7, wieja7, witce7, witek7, witka7, wizja7, wizje7, wpita7, wpite7, zakip7, zakpi7, zawij7, zetka7, zetki7, ziaje7, zjawi7, zwiej7, zwija7, zwije7, akrze6, areki6, ariet6, carze6, cezar6, czerw6, erzac6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parez6, parze6, pawie6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawe6, prawi6, racie6, racze6, rapie6, rewka6, rewki6, rwacz6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarze6, teraz6, tirze6, trawi6, trzew6, twarz6, wacie6, warci6, warcz6, warte6, wazce6, wazek6, wazki6, wcier6, werki6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wraki6, wrzep6, zerka6, zikra6, zwita6, zwite6, rawie5, razie5, rewia5, warze5, wazie5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zerwa5, ziewa5,

4 literowe słowa:

jaką11, japą11, jatą11, jąka11, keją11, pają11, piją11, tają11, cipą10, epką10, etką10, jarą10, jawą10, kapą10, katą10, kąta10, ketą10, kipą10, kitą10, kpią10, krąp10, pacą10, paką10, pąka10, pąki10, picą10, piką10, pitą10, prąc10, rają10, reją10, tacą10, taką10, teką10, tiką10, trąc10, wątp10, wiją10, akią9, arką9, cerą9, cewą9, cezą9, erką9, ikrą9, karą9, kawą9, parą9, perą9, racą9, rapą9, ratą9, rwąc9, rząp9, tarą9, terą9, tezą9, watą9, weką9, witą9, wrąc9, zwąc9, arią8, jack8, kpij8, rewą8, tkaj8, wazą8, wiąz8, wizą8, wrzą8, akij7, cwaj7, czaj7, jace7, jaki7, jeti7, keja7, kija7, kije7, kraj7, paje7, pajz7, pakt7, piej7, pija7, pije7, ptak7, taje7, twej7, wpij7, ajer6, capi6, ceik6, ceki6, cepa6, cert6, ciap6, ciek6, ciep6, cipa6, crep6, czak6, czap6, czat6, czek6, czep6, czet6, czip6, czka6, ekip6, epik6, epka6, epki6, etap6, etka6, etki6, icek6, icka6, jare6, jarz6, jawi6, jazi6, jera6, kace6, kaci6, karc6, karp6, kart6, kecz6, kepi6, keta6, kiat6, kica6, kice6, kicz6, kiec6, kiep6, kipa6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kwap6, kwic6, kwit6, pace6, paci6, pacz6, paki6, park6, part6, peak6, pert6, peta6, piat6, pica6, pice6, picz6, piec6, piet6, pika6, pita6, pite6, prac6, raje6, rajz6, rapt6, reja6, rejz6, rwij6, tace6, taki6, teak6, teka6, teki6, terp6, tice6, tika6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, weck6, wiej6, wija6, wije6, wikt6, zaje6, ziaj6, ziej6, zjaw6, zwij6, acie5, akie5, arce5, arek5, arki5, cera5, cewa5, cewi5, ceza5, cwai5, czai5, czar5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, race5, raci5, racz5, raki5, reki5, repa5, rzec5, rzek5, rzep5, tera5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, watr5, wcir5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wica5, wice5, wiec5, wiek5, wita5, wite5, witz5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zikr5, zipa5, arie4, arze4, awiz4, razi4, rewa4, rwie4, wari4, warz4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kąp9, kąt9, pąk9, tąp9, etą8, keą8, kią8, krą8, prą8, rąk8, trą8, twą8, arą7, erą7, ewą7, ezą7, iwą7, rwą7, wrą7, zwą7, jak6, jap6, jat6, jet6, kej6, kij6, pij6, taj6, tej6, akt5, cap5, cek5, cep5, cip5, ikt5, jar5, jaw5, jaz5, jer5, kac5, kap5, kat5, ket5, kic5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, pac5, pak5, pat5, pet5, pic5, pik5, pit5, raj5, rej5, tac5, tak5, tek5, tik5, tka5, wij5, zje5, acz4, akr4, ark4, ate4, car4, cer4, cew4, cez4, cie4, cze4, czi4, eta4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rac4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, tai4, tar4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wic4, wte4, zek4, zet4, zip4, air3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

8, 7, aj4, ej4, ja4, je4, at3, ce3, ci3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ar2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAJĄCĄ to

przekwitającą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitając

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWITAJĄCĄ

Ze słowa PRZEKWITAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAJĄCĄ to

przekwitającą

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

krzątające

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Informacje szczegółowe o słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, E, I, Ą, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, J, K, P, R, T, W, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie PRZEKWITAJĄCĄ w kolejności alfabetycznej: A, C, E, I, J, K, P, R, T, W, Z, Ą, Ą

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ą, Ą, Z, W, T, R, P, K, J, I, E, C, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZEKWITAJĄCĄAnaliza liter - słowo PRZEKWITAJĄCĄ

Słowo PRZEKWITAJĄCĄ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, C, E, I, J, K, P, R, T, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera P w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera T w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie PRZEKWITAJĄCĄ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PRZEKWITAJĄCĄ: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZEKWITAJĄCĄ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZEKWITAJĄCĄ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty