Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAŁEŚ

Z liter PRZEKWITAŁEŚ można ułożyć aż 924 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

przekwitałeś21,

11 literowe słowa:

przekwitłaś20, przekwitłeś20, przekiwałeś19,

10 literowe słowa:

przetkałeś19, przewiałeś17, wietrzałeś17, wrzepiałeś17, przekwitał15, przekwitła15, przekwitłe15,

9 literowe słowa:

krzepiłaś17, krzepiłeś17, pietrałeś17, światełek17, trzepałeś17, zakwitłeś17, zapiekłeś17, krzewiłaś16, krzewiłeś16, wpierałeś16, wrzepiłaś16, wrzepiłeś16, wzierałeś15, zwierałeś15, przekwitł14, świerzepa14, pałkierze13, przekiwał13, przekwiał13, przewałek13, przewałki13, przekwita12,

8 literowe słowa:

krzepłaś16, krzepłeś16, kwapiłeś16, terpałeś16, trapiłeś16, wetkałeś16, zakpiłeś16, krewiłaś15, krewiłeś15, prawiłeś15, trawiłeś15, zeprałeś15, zerkałeś15, przekwaś14, prześwit14, wraziłeś14, zerwałeś14, ziewałeś14, pełzatek13, pełzatki13, płetewka13, płetewki13, płetwiak13, przetkał13, przewieś13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, krzepiła12, pałkerze12, pałkierz12, pełzarek12, pełzarki12, piłkarze12, zakwitłe12, zapiekłe12, krzewiła11, przekwit11, przetaki11, przewiał11, trzepaki11, wietrzał11, wrzepiał11, wrzepiła11, apetizer10, kwaterze10, pakierze10, piekarze10, piwkarze10, przekiwa10, rewietka10, trapezie10, trzewika10, wiaterek10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10,

7 literowe słowa:

kwitłaś15, kwitłeś15, piekłaś15, piekłeś15, pikałeś15, tkwiłaś15, tkwiłeś15, kaziłeś14, kiwałeś14, przałeś14, rzekłaś14, rzekłeś14, śpiewał14, świateł14, światłe14, świerkł14, terałeś14, trwałeś14, witałeś14, wparłeś14, wtarłeś14, zapiłeś14, zipałeś14, raziłeś13, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, światek13, wrzałeś13, zwarłeś13, zwiałeś13, rześkie12, świekra12, świerka12, świrzep12, zaśpiew12, kiepeła11, krzepił11, krzepła11, pawełki11, pełzaki11, perełka11, perełki11, pietrał11, piłkarz11, płatwie11, płetwie11, trzepał11, zakwitł11, zapiekł11, krewiła10, krzewił10, parkiet10, periakt10, perkate10, piratek10, piterek10, piterka10, przetak10, przetka10, przewał10, repetka10, repetki10, taperek10, taperki10, tapirek10, trepaki10, trzepak10, wierteł10, wiertła10, wpierał10, wrzepił10, arietek9, ektazie9, katerze9, kiepawe9, kiperze9, kitarze9, kpiarze9, kreweta9, krzepie9, pakerze9, paterze9, petarze9, piekarz9, pietrze9, piwkarz9, prawiek9, rzepaki9, takirze9, taperze9, tapirze9, terapie9, trzepie9, trzewik9, wartkie9, wiertek9, wiertka9, wzierał9, zwartek9, zwartki9, zwierał9, kewirze8, krzewie8, parezie8, przewie8, trzewia8, wekiera8, wieprza8, wieprze8, wietrze8, wrzepia8,

6 literowe słowa:

kitłaś14, kpiłaś14, kpiłeś14, tkałeś14, parłeś13, piałeś13, prałeś13, świtał13, taiłeś13, tarłeś13, wpiłaś13, wpiłeś13, kitwaś12, pitraś12, raiłeś12, rwałeś12, świtek12, świtka12, wiałeś12, ziałeś12, zwałeś12, zwiłaś12, zwiłeś12, płatek11, płatki11, rześka11, rześki11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świrek11, świrka11, kiepeł10, kłapie10, krzepł10, kwapił10, kwitła10, łepaki10, łepeta10, pałker10, pełzak10, piekła10, płatew10, płatwi10, pławek10, pławik10, pławki10, płetwa10, świrze10, terpał10, tkwiła10, trapił10, wetkał10, zakpił10, zawieś10, apteki9, karzeł9, kiełza9, krewił9, pakiet9, pikrat9, pławie9, płazie9, prawił9, rzekła9, trawił9, trepak9, trepek9, trepka9, trepki9, trwałe9, wpełza9, zeprał9, zerkał9, złapie9, zwałek9, zwałki9, ekwita8, epitaz8, etapie8, kaprze8, karpie8, kierat8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krewet8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, kwater8, ławrze8, łzawie8, pakier8, partie8, patrze8, pekari8, pieter8, pietra8, pitrze8, prawek8, prewet8, prikaz8, rakiet8, rekiet8, repeta8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, terpie8, trapez8, trapie8, trawek8, trawki8, trepie8, trzepa8, wartki8, wertep8, wiatek8, włazie8, wparte8, wpatrz8, wraził8, zakwit8, zapite8, zawiłe8, zerwał8, ziewał8, zwitek8, zwitka8, ikarze7, karezi7, karwie7, kierze7, krewie7, krezie7, krzewi7, piarze7, pierza7, pierze7, prawie7, prazie7, prezia7, prezie7, rzepia7, rzepie7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, watrze7, wekier7, weprze7, werpie7, wetrze7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zawite7, zwarte7, wierze6, wziera6, zarwie6, zerwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

piłaś12, piłeś12, śakti11, wiłaś11, wiłeś11, pierś10, śpiew10, świat10, świta10, wiśta10, zakiś10, zaśpi10, kpiła9, kwitł9, łapek9, łapki9, łatek9, łatki9, łepak9, łepek9, łepet9, łepka9, łepki9, pałek9, pałki9, pełta9, pełte9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płetw9, świra9, tkwił9, wpłat9, zwieś9, aptek8, kareł8, kaził8, kiwał8, łapie8, łatwe8, łatwi8, ławek8, ławki8, łazik8, łezek8, łezka8, łezki8, patek8, patki8, pełza8, pereł8, perła8, pławi8, płazi8, przał8, ptaki8, rzekł8, tareł8, terał8, trwał8, wałek8, wałki8, wikła8, witał8, wparł8, wpiła8, wtarł8, zapił8, zipał8, apret7, ekipa7, ektaz7, epika7, itepe7, kaper7, kapie7, karet7, karit7, karpi7, kater7, kiepa7, kiper7, kipra7, kitar7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwita7, ławie7, łaziw7, łzawe7, łzawi7, paker7, parek7, parki7, parte7, pater7, patrz7, pawik7, pazik7, peaki7, perek7, perka7, perki7, perta7, petar7, pieta7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, rapet7, ratek7, ratki7, raził7, reket7, repet7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarek7, tarki7, teaki7, traki7, trapi7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, watek7, watki7, wetka7, witek7, witka7, włazi7, wpita7, wpite7, wrzał7, zakip7, zakpi7, zetek7, zetka7, zetki7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, akrze6, areki6, arete6, ariet6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawie6, kerze6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parez6, parze6, pawie6, pazie6, perze6, pierw6, pierz6, pieza6, prawe6, prawi6, rapie6, repie6, rewek6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarze6, teraz6, terze6, tezie6, tirze6, trawi6, trzew6, twarz6, warte6, wazek6, wazki6, werki6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wraki6, wrzep6, zerka6, zikra6, zwita6, zwite6, rawie5, razie5, rewia5, rewie5, warze5, wazie5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zerwa5, zewie5, ziewa5,

4 literowe słowa:

śpik10, złaś10, kraś9, kwaś9, świt9, kłap8, kpił8, płat8, świr8, tkał8, wieś8, kieł7, kiła7, pakt7, parł7, piał7, piła7, pław7, płaz7, prał7, ptak7, taił7, tarł7, trał7, wpił7, złap7, ekip6, epek6, epik6, epka6, epki6, etap6, etek6, etka6, etki6, karp6, kart6, kepi6, keta6, kiat6, kiep6, kipa6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kwap6, kwit6, ławr6, łazi6, łzaw6, łzie6, paki6, park6, part6, peak6, pert6, peta6, piat6, piet6, pika6, pita6, pite6, raił6, rapt6, rwał6, taki6, teak6, teka6, teki6, terp6, tika6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, wiał6, wikt6, wiła6, właz6, ział6, ziła6, złai6, zwał6, zwił6, akie5, arek5, arki5, erek5, erka5, erki5, eter5, ikar5, ikra5, ikrz5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raki5, reki5, repa5, rzek5, rzep5, tera5, tere5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, watr5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wiek5, wita5, wite5, witz5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zikr5, zipa5, arie4, arze4, awiz4, erze4, ewie4, ezie4, razi4, rewa4, rwie4, wari4, warz4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

łaś9, kiś8, paś8, piś8, śpi8, taś8, wiś7, zaś7, kał6, kił6, kła6, łap6, łat6, łka6, pał6, peł6, pił6, pła6, teł6, tła6, akt5, ikt5, iła5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, ław5, łez5, łza5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, tak5, tek5, tik5, tka5, wał5, wił5, zeł5, ził5, zła5, złe5, akr4, ark4, ate4, eta4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kea4, kee4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, tai4, tar4, tee4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, air3, era3, ewa3, ewe3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

6, 4, 4, at3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ar2, ee2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAŁEŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAŁEŚ to

przekwitałeś

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwałeś

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWITAŁEŚ

Ze słowa PRZEKWITAŁEŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAŁEŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAŁEŚ to

przekwitałeś

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwitłaś

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty