Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZONEGO

Z liter PRZEKWASZONEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

przekwaszonego18,

12 literowe słowa:

przekazowego16, skrepowanego16, zakrzepowego16, poszerzanego15, przekwaszone14, przekwaszono14,

11 literowe słowa:

krepowanego15, rzepakowego15, skrzepowego15, szparkowego15, groszkowane14, kserowanego14, okrzesanego14, przezwanego14, rozespanego14, skanerowego14, skwarzonego14, sporogeneza14, zakresowego14, zaperzonego14, zapeszonego14, pokserowane13, pozanerkowe13, proszkowane13, szeregowano13, zaproszonek13, koszerowane12, prezesowano12, rozkwaszone12,

10 literowe słowa:

apeksowego14, krzepszego14, pokrewnego14, rzepkowego14, skarpowego14, aneksowego13, egzosporze13, ekranowego13, kongresowa13, kongresowe13, koszarnego13, koszernego13, kraszonego13, kreowanego13, krzesanego13, kwaszonego13, orzekanego13, reszkowego13, rzegnowska13, sekowanego13, sparzonego13, sporogenez13, szparowego13, arsenowego12, nowoperska12, pokraszone12, pokwaszone12, pozrzekano12, przekazowe12, przekonasz12, rasogenezo12, skrepowane12, skrepowano12, szerzonego12, zakrzepowe12, zawszonego12, zerowanego12, zwarzonego12, koszarzone11, oenerowska11, orzeszanek11, orzeszanko11, poszarzone11, poszerzane11, poszerzano11, poszerzona11, poszerzone11, resekowano11, zaproszone11, zoperowane11, zszokowane11,

9 literowe słowa:

goprowska13, kopsanego13, krapowego13, krepowego13, pakownego13, pankowego13, parkowego13, paskowego13, przegonek13, przegonka13, przegonko13, skopanego13, wkopanego13, ankrowego12, arekowego12, egzospora12, gawroszek12, gawroszko12, gorzowska12, granowsko12, gronowska12, groszkowa12, groszkowe12, kozernego12, kranowego12, krasowego12, krenowego12, kresowego12, krzewnego12, nerkowego12, oprawnego12, organkowe12, parzonego12, paszowego12, pazernego12, pensowego12, peszonego12, pogaszone12, porwanego12, posranego12, pozwanego12, prasowego12, prawszego12, progeneza12, progenezo12, przegnasz12, rzepowego12, skwarnego12, sporawego12, sprawnego12, szapowego12, wspornego12, zegarkowe12, zegrzanek12, zegrzanko12, zepranego12, znakowego12, arenowego11, grzeszono11, kapronowe11, kreponowa11, kreponowe11, krepowane11, krepowano11, ogrzewane11, ogrzewano11, ogrzewasz11, orogeneza11, owogeneza11, perzowska11, perzowsko11, pokarzesz11, porankowe11, proszkowa11, proszkowe11, przenosek11, przenoska11, przenosko11, przewoska11, przewosko11, rasogenez11, roszponek11, roszponka11, rozegnasz11, rozkopane11, rzepakowe11, rzezanego11, skrzepowa11, skrzepowe11, spankerze11, szeregowa11, szeregowo11, szopkarze11, szpanerek11, szpanerko11, szparkowe11, szperanek11, szperanko11, warzonego11, zerwanego11, zgorszona11, zgorszone11, zgrzewane11, zgrzewano11, zgwarzone11, zgwarzono11, zrazowego11, koszarowe10, krosowane10, kserowane10, kserowano10, okraszone10, okrzesane10, okrzesano10, operowane10, orszakowe10, osnowarek10, powarzone10, prezesowa10, prezesowo10, przezwane10, przezwano10, rozespane10, rozespano10, rozkoszna10, rozkoszne10, rozpanosz10, rzezawsko10, skanerowe10, skwarzone10, skwarzono10, snookerze10, sopranowe10, szokowane10, szpanerze10, warzeszek10, warzeszko10, woroneska10, zakoszone10, zakresowe10, zakresowo10, zaperzone10, zaperzono10, zapeszone10, zapeszono10, zaskrzono10, roszowane9, szorowane9, zaroszone9,

8 literowe słowa:

egzokarp12, gazoskop12, kopanego12, pakowego12, pogwarek12, pogwarko12, angorsko11, egzospor11, garnkowe11, garsonek11, garsonko11, genewska11, genewsko11, gorzkawe11, gorzkawo11, grzeszek11, karowego11, kasowego11, kongerze11, krasnego11, krewnego11, opranego11, pagerowe11, parowego11, pasowego11, pegazowe11, pogaworz11, pogazowe11, pogrzane11, pogrzano11, pogrzesz11, pogwarze11, posagowe11, prawnego11, progenez11, prognoza11, przewago11, rakowego11, rapowego11, rogowska11, rzgowska11, rzgowsko11, sakowego11, skargowe11, spornego11, spranego11, zagorsko11, zgrzewek11, zgrzewka11, zgrzewko11, aeroskop10, angorowe10, apeksowe10, arengowe10, argonowe10, egzarsze10, gawrosze10, gazonowe10, gorszona10, gorszone10, groszowa10, groszowe10, grzeszna10, grzeszne10, gwarzono10, krzepsza10, krzepsze10, nagrzesz10, newspeak10, nowszego10, oogeneza10, opaskowe10, organowe10, orogenez10, osranego10, owogenez10, ozwanego10, panowsko10, parowsko10, parzonek10, parzonko10, pokazowe10, pokerowa10, pokerowe10, pokonasz10, pokrewna10, pokrewne10, poswarek10, poszewek10, poszewka10, poszewko10, powrozek10, powrozka10, pozerska10, pozersko10, pozrzeka10, prezeska10, prezesko10, przekona10, ranowego10, rasowego10, razowego10, rzepkowa10, rzepkowe10, rzewnego10, sanowego10, serowego10, skarpowe10, skorpena10, skorpeno10, szopkarz10, szopkowa10, szopkowe10, szwagrze10, weraskop10, woranego10, zagonowe10, zegarowe10, zegarowo10, zerowego10, zgaszone10, zgaszono10, zgorzano10, zgrzewna10, zgrzewne10, zoranego10, aksonowe9, aneksowe9, ekranowe9, erewanko9, kesonowa9, kesonowe9, konesera9, konserwa9, konserwo9, konwersa9, koranowe9, korowane9, koszarne9, koszarze9, koszerna9, koszerne9, koszerze9, kraszone9, kraszono9, kreowane9, kreowano9, krzesane9, krzesano9, kwaszone9, kwaszono9, naporowe9, naprzesz9, narewsko9, norweska9, norwesko9, okresowa9, okresowe9, okrzesze9, oparzone9, orkanowe9, orzekane9, orzekano9, orzekasz9, orzeszek9, orzeszka9, oskarowe9, panorowe9, panzerze9, parenezo9, peronowa9, peronowe9, poorzesz9, poszerza9, pozowane9, proszona9, proszone9, reszkowa9, reszkowe9, rokoszan9, rokowane9, rozewska9, rozewsko9, rozkosze9, rozpasze9, rozpozna9, sekowane9, sekowano9, skanerze9, snookera9, snowarek9, snowarko9, sparzone9, sparzono9, szankrze9, szaperon9, szparowe9, szperano9, warzonek9, warzonko9, weprzesz9, zaporowe9, zaszewek9, zaszewko9, zeprzano9, zrzekano9, arsenowe8, naorzesz8, orzeszan8, sezonowa8, sezonowe8, sonarowe8, swarzono8, szerzona8, szerzone8, szerzono8, szonerze8, szronowa8, szronowe8, warzesze8, zawszone8, zawszono8, zerowane8, zerowano8, zezowano8, zroszona8, zroszone8, zwarzone8, zwarzono8,

7 literowe słowa:

kopnego11, poganek11, poganko11, askogon10, egerska10, gankowe10, genaker10, genewka10, genewko10, genseka10, groszak10, groszek10, groszka10, grzanek10, grzanko10, gzowska10, gzowsko10, karnego10, karogen10, kongera10, kongres10, kornego10, krasego10, nogawek10, nogawko10, organek10, pagerze10, parnego10, pewnego10, pognasz10, pogorsz10, pograne10, pograno10, pograsz10, pogwarz10, pranego10, prawego10, prognoz10, progowa10, progowe10, przegna10, przegon10, przewag10, ropnego10, skorego10, sporego10, szponga10, szpongo10, weganek10, weganko10, zagonek10, zegarek10, angorze9, apresek9, apresko9, asowego9, azowego9, epokowa9, epokowe9, esowego9, gaszone9, gaszono9, gaworze9, gawrosz9, gazerze9, gonorea9, gonoree9, gorzano9, gorzesz9, gresowa9, gresowe9, gronowa9, gronowe9, konopea9, koparze9, koprowa9, koprowe9, kopsane9, kopsano9, krapowe9, krepowa9, krepowe9, naszego9, norwega9, ogrzane9, ogrzano9, ogrzewa9, okapowe9, okopane9, okropna9, okropne9, onagrze9, oogenez9, opawsko9, oprawek9, oprawko9, oranego9, oregano9, organzo9, pakerze9, pakorze9, pakowne9, panewek9, panewko9, pankowe9, parkowe9, paserek9, paserko9, paskowe9, peowska9, perkoza9, pokarze9, pokerze9, pokorna9, pokorne9, pokorze9, poranek9, pozerek9, pozerka9, pozerko9, poznako9, prekosa9, preskan9, proszek9, proszka9, prowoka9, przekaz9, pszonak9, pszonek9, pszonka9, pszonko9, rangowe9, regensa9, rospoka9, rozegna9, rozwago9, rwanego9, saperek9, saperko9, skopane9, skopano9, skopowa9, skopowe9, skorpen9, songowa9, songowe9, spanker9, speaker9, sprawek9, sprawko9, szarego9, szkarpo9, szparek9, szparko9, szperek9, szperka9, szperko9, waszego9, wegnasz9, wkopane9, wkopano9, wozgrza9, wozgrze9, wozgrzo9, wronego9, zagorze9, zakrzep9, zegarze9, zegnasz9, zegrzan9, zgorano9, zgoresz9, zgrzane9, zgrzano9, zgrzewa9, zwanego9, ankrowe8, aprosze8, aproszo8, arekowe8, arsenek8, azersko8, azorsko8, azowsko8, ekoseza8, ekosezo8, eparsze8, eposowa8, eposowe8, ezopowa8, ezopowe8, karosze8, karzesz8, kawerno8, kawosze8, kerosen8, kerozen8, knowasz8, konarze8, koneser8, konserw8, konwers8, korosza8, korosze8, korzona8, korzone8, kosarze8, koserze8, koszaro8, koszarz8, koszona8, koszone8, koszowa8, koszowe8, kowarze8, kowerze8, kozerna8, kozerne8, kozerze8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, krenowe8, kresowa8, kresowe8, krosowa8, krosowe8, krzesze8, krzewna8, krzewne8, naporze8, narkozo8, nekroza8, nekrozo8, nerkowa8, nerkowe8, okazowe8, okrzesz8, okserze8, opasowe8, operowa8, operowe8, oprawne8, oprzano8, oprzesz8, orawsko8, orzeska8, orzesko8, oszewek8, oszewka8, oszewko8, panorze8, panosze8, panoszo8, parenez8, parzone8, parzono8, paserze8, paszowe8, pazerne8, pensowa8, pensowe8, persona8, persono8, perzono8, peszona8, peszone8, peszono8, ponorze8, poorane8, pornosa8, porwane8, porwano8, posrane8, posrano8, poswarz8, poszerz8, powerze8, powroza8, pozerze8, poznasz8, pozorna8, pozorne8, pozorze8, pozwane8, pozwano8, prasowe8, prasowo8, prawsze8, prezesa8, pronaos8, przenos8, rawenek8, rawenko8, rokosze8, rozkosz8, rozoska8, rozpasz8, rzepowa8, rzepowe8, saperze8, sarenek8, sarenko8, sknerze8, skrzono8, skwarne8, skwarno8, skwarze8, skwerze8, snooker8, snopowa8, snopowe8, sokorze8, soporze8, sporawe8, sprawne8, szapowe8, szeroka8, szeroko8, szokowa8, szokowe8, szopena8, szopowa8, szopowe8, szpaner8, szparze8, waporze8, waresko8, weronek8, weronka8, weronko8, werszek8, werszka8, wesprze8, wsporna8, wsporne8, wsporze8, zakrzew8, zapewne8, zaporze8, zaworek8, zeprane8, zeprano8, zerkano8, zerkasz8, znakowe8, arenowe7, newroza7, newrozo7, noszowa7, noszowe7, orzasze7, roszona7, roszone7, rowasze7, rozezna7, rzezane7, rzezano7, sonarze7, sowarze7, szewron7, szonera7, szorowa7, szorowe7, warzone7, warzono7, worzesz7, wszarze7, zaworze7, zerwane7, zerwano7, zesrano7, zrazowe7,

6 literowe słowa:

gaszek9, gorzka9, agorze8, gaworz8, gerezo8, gwasze8, kaprze8, koprze8, krzepa8, krzepo8, ogarze8, opasko8, operka8, pakowe8, parsek8, paszek8, perkoz8, perska8, persko8, pokarz8, pokera8, porwak8, posoka8, poznak8, prasek8, prawek8, prawko8, prekos8, prozak8, psorek8, psorko8, rospok8, rozwag8, rzepak8, rzepka8, rzepko8, skrzep8, snopek8, snopka8, spanek8, spanko8, spawek8, sperka8, sperko8, sporek8, szkarp8, szopek8, szopko8, wepska8, wszego8, zakrop8, zgroza8, ankrze7, ekwans7, epsona7, karnes7, karowe7, kenesa7, kenoza7, knorze7, konasz7, konsza7, konsze7, korosz7, kowera7, kozera7, krasne7, krasno7, krosna7, krzesz7, kwasze7, nakres7, naprze7, narkoz7, nekroz7, newska7, newsko7, nowska7, okarze7, okraso7, oneska7, oparze7, orzeka7, ospowa7, ospowe7, oszarp7, panosz7, panzer7, parezo7, parowe7, pasowo7, persza7, ponsza7, ponsze7, porasz7, poszew7, poszwo7, powarz7, powera7, pozera7, przano7, przesz7, psorze7, pszona7, rakowe7, rapowe7, raszek7, reszka7, rokosz7, rozsap7, rzezak7, sakrze7, skaner7, skarze7, skazon7, sknera7, sknero7, sknerz7, skwarz7, sokora7, sokowe7, sopran7, sporna7, sporze7, sprane7, sprano7, szarek7, szerpa7, szerpo7, szewka7, szneka7, szneko7, szopen7, szparo7, szpera7, szpona7, szreka7, szwenk7, weszka7, weszko7, wrzask7, wsporo7, wzorek7, zakres7, zaperz7, zapesz7, zaprze7, zrzeka7, zszarp7, zworek7, zworka7, eranos6, naorze6, newroz6, nowsza6, nowsze6, osrane6, owerze6, ozwane6, razowe6, rzesza6, rzewna6, rzewne6, sanowe6, serowo6, swarze6, szaron6, szewro6, szoner6, wrzano6, wrzesz6, wszarz6, wszerz6, wzorze6, zaorze6, zawrze6, zawsze6, zerowa6, zerowe6, zorane6, zworze6,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZONEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZONEGO to

przekwaszonego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

poszerzanego

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWASZONEGO

Ze słowa PRZEKWASZONEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZONEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZONEGO to

przekwaszonego

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekazowego

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty