Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZENI

Z liter PRZEKWASZENI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

przekwaszeni14,

11 literowe słowa:

przewieszka13,

10 literowe słowa:

krzepniesz12, przekiwane12, przekiwasz12, przenikasz12, przesiewak12, przezwiska12, skrzepiane12, spinakerze12, zakrzepnie12, napierzesz11, przesiewna11, przewiesza11, przezwanie11, rzezawskie11, skwarzenie11, szwenkiera11, zakrzewnie11, zaskrzenie11,

9 literowe słowa:

nieperska11, niewepska11, pierwszak11, preskanie11, przekazie11, przekwasi11, przesieka11, przezwisk11, skrzepnie11, spankerze11, spinkarze11, szpanerek11, szpanerki11, szperanek11, szperanki11, zakrzepie11, kraszenie10, krzesanie10, kwaszenie10, narewskie10, parszenie10, pewniasze10, przesiane10, przesiewa10, przewiane10, przewiesz10, przezwane10, przezwani10, rzekniesz10, rzezawski10, skwarzeni10, sparzenie10, szpanerze10, szperanie10, szwenkier10, warkniesz10, warzeszek10, warzeszki10, wrzepiane10, wrzepiasz10, wspierane10, zakrzewni10, zaperzeni10, zapeszeni10, zapewnisz10, zaprzenie10, zarzeknie10, zawieszek10, zeprzenia10, zerkniesz10, zrzekanie10, swarzenie9, szarzenie9, szerzenia9, werzniesz9, wieszarze9, zawrzenie9, zawszenie9, zwarzenie9, zwierzane9, zwieszane9,

8 literowe słowa:

kapniesz10, krzepisz10, krzepnie10, krzepsza10, krzepsze10, newspeak10, nieparek10, pakernie10, pakierze10, panierek10, parsknie10, pereskia10, piekarze10, piszanek10, piwkarze10, pizzerek10, pizzerka10, pniewska10, prezeska10, prezeski10, przekiwa10, przenika10, przesiek10, psiakrew10, rzepnika10, skrzepia10, skrzepie10, spiekane10, spikerze10, spinaker10, spinarek10, spinkarz10, szkarpie10, szparkie10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, arszenik9, azerskie9, ekwansie9, erewanki9, kaiserze9, karnesie9, karnisze9, kawernie9, kraszeni9, krzesane9, krzesani9, krzesiwa9, krzewina9, krzewisz9, kwaszeni9, nakresie9, napierze9, naprzesz9, narewski9, niekrase9, nieprawe9, niereska9, panierze9, panzerze9, parzenie9, paszenie9, pazernie9, perzenia9, peszenia9, pierwsza9, pierwsze9, pierzesz9, przesiew9, przewina9, przewisa9, przezwie9, rzepisze9, skanerze9, skinerze9, skrzenia9, skrzenie9, skwarnie9, sparzeni9, spierane9, sprawnie9, szankier9, szankrze9, szarpnie9, szkierze9, wareskie9, wepniesz9, weprzesz9, wpierane9, wpierasz9, wrzepisz9, wsiekane9, zakresie9, zakrzewi9, zapierze9, zapniesz9, zaszewek9, zaszewki9, zazierek9, zepniesz9, zepranie9, zerkanie9, zesikane9, ziarenek9, zniepraw9, zrzeknie9, zsiekane9, zszarpie9, zwapnisz9, zwierzak9, zwieszak9, narwiesz8, nazwiesz8, nieszare8, rzezanie8, szarzeni8, szerzeni8, warzenie8, warzesze8, wieszane8, wiszarze8, wzierasz8, zarwiesz8, zarzewie8, zawszeni8, zerwanie8, zerwiesz8, zesranie8, zwarzeni8, zwierane8, zwierasz8,

7 literowe słowa:

apeksie9, apresek9, apreski9, epirska9, kapiesz9, kiepawe9, kipersa9, kiperze9, kpiarze9, krepina9, krzepie9, krzepsi9, kwapisz9, napiwek9, pakerni9, pakerze9, panewek9, panewki9, parseki9, paserek9, paserki9, pekanie9, perskie9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pinesek9, pineska9, pinezek9, pinezka9, pisanek9, pisarek9, piwkarz9, pizanek9, pniarek9, praskie9, prawiek9, prawnik9, preskan9, przekaz9, przenik9, psianek9, psiarek9, psikane9, rzepaki9, rzepnik9, saperek9, saperki9, sierpak9, skapnie9, skarpie9, skrzepi9, spanker9, speaker9, spikera9, sprawek9, sprawki9, szkapie9, szkapin9, szparek9, szparki9, szperek9, szperka9, szperki9, szpinak9, wepskie9, zakpisz9, zakrzep9, zapinek9, zapisek9, aksenie8, akwenie8, aneksie8, arsenek8, arsenki8, azerski8, ekranie8, eparsze8, inkerze8, izerska8, karesie8, karnisz8, karzesz8, kewirze8, kienesa8, krewisz8, krzesiw8, krzesze8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, napierz8, napisze8, nazwisk8, nerwiak8, newskie8, niekare8, niespaw8, niskawe8, parenez8, parezie8, parzeni8, paserze8, pazerne8, pazerni8, peniasz8, peszeni8, pisarze8, pizzera8, prawisz8, prawnie8, prawsze8, prezesa8, prezesi8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, psiarze8, rapenie8, rawenek8, rawenki8, rawskie8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, rzezaki8, saperze8, sarenek8, sarenki8, sarknie8, sernika8, siekane8, siepane8, skarnie8, skinera8, sknerze8, skrawie8, skwarne8, skwarni8, skwarze8, skwerze8, skwirze8, spierze8, spranie8, sprawie8, sprawne8, sprawni8, szarpie8, szepnie8, szerpie8, szpaner8, szpanie8, szparze8, szpenia8, szpenie8, szranki8, szwanki8, szwenki8, warenik8, wareski8, warknie8, wekiera8, werniks8, werpnia8, werpnie8, werszek8, werszka8, werszki8, wespnie8, wesprze8, wieprza8, wieprze8, wieszak8, wikarne8, wnikasz8, wpinasz8, wpisane8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, zaiskrz8, zakrwin8, zakrzew8, zapewne8, zapewni8, zapierz8, zapisze8, zeprane8, zeprani8, zerkasz8, zerknie8, zesieka8, zewnika8, ziarnek8, znikasz8, zsikane8, arsenie7, awersie7, inwarze7, irszane7, nazirze7, rzewnia7, rzewnie7, rzezane7, rzezani7, rzniesz7, sazirze7, siewane7, szrenie7, warzeni7, werznie7, wiersza7, wiersze7, wieszar7, wrazisz7, wrzenia7, wrzenie7, wszarze7, wzierna7, wzierne7, zarzewi7, zarznie7, zawierz7, zerwane7, zerwani7, zerznie7, ziewasz7, zranisz7, zwierza7, zwierze7, zwiesza7,

6 literowe słowa:

kapnie8, kaprze8, kapsie8, karpie8, karpin8, kipera8, kipers8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, pakier8, panisk8, parkin8, parnik8, parsek8, pasiek8, paszek8, paszki8, pekaes8, pekari8, perska8, perski8, peweks8, pewnik8, pianek8, piasek8, piesak8, piesek8, pieska8, pikane8, pikasz8, pireks8, piwska8, pniska8, pranek8, prasek8, praski8, prawek8, prikaz8, psinek8, psinka8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, skarpi8, skrzep8, spanek8, spawek8, spawki8, sperek8, sperka8, sperki8, spieka8, spiker8, spinek8, spinka8, szkarp8, szpaki8, wepska8, wepski8, akinez7, ankier7, ankrze7, ekwans7, eskaer7, eskera7, eskrze7, ewipan7, ikarze7, inkera7, iskane7, iskrze7, kaesie7, kaiser7, kanwie7, karezi7, karnes7, karnie7, karwie7, kawern7, kazein7, kazisz7, kenesa7, kienes7, kierze7, kineza7, kirsza7, kirsze7, kiwane7, kiwasz7, knezia7, knezie7, kranie7, krasie7, krasne7, kresie7, kresze7, krewie7, krewna7, krewne7, krewni7, krezie7, krzesz7, krzewi7, ksenia7, ksenie7, kserze7, kwasie7, kwasze7, kweres7, nakres7, napisz7, naprze7, naspie7, nepera7, nerpie7, newska7, newski7, panier7, panwie7, panzer7, parnie7, parsie7, peanie7, penera7, penisa7, pensie7, persie7, persza7, persze7, pesewa7, peszer7, pewien7, pewnie7, piarze7, pierza7, pierze7, piesza7, piesze7, pisane7, pisarz7, piszan7, pizzer7, pniesz7, pranie7, prasie7, prawie7, prawne7, prawni7, prawsi7, prazie7, prezes7, prezia7, prezie7, przesz7, przeze7, psiarz7, raksie7, rapsie7, raszek7, raszki7, rawski7, rekina7, reksie7, reskie7, reszek7, reszka7, reszki7, riksza7, riksze7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, rzezak7, sakrze7, sakwie7, sapnie7, seraki7, sernik7, sianek7, siarek7, sierpa7, siewek7, siewka7, skaner7, skanie7, skarze7, skazie7, skiner7, skirze7, sknera7, sknerz7, skrewi7, skwarz7, spanie7, spawie7, spiera7, spierz7, spiran7, spirea7, spiree7, sprane7, sprani7, sprawi7, swapie7, szapie7, szarek7, szarki7, szarpi7, szeika7, szerpa7, szewek7, szewka7, szewki7, szkier7, szneka7, szneki7, sznika7, szpera7, szreka7, szreki7, szwank7, szwenk7, wapien7, wapnie7, warnik7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, weszek7, weszka7, weszki7, wianek7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wpisze7, wrapie7, wrzask7, wrzepi7, wsieka7, wspina7, zakres7, zaperz7, zapesz7, zapisz7, zapnie7, zaprze7, zasiek7, zaspie7, zepnie7, zesika7, zewnik7, zezika7, zikrze7, zrazik7, zrzeka7, zsieka7, zszarp7, zwapni7, zwinek7, zwinka7, arenie6, awenie6, nairze6, narwie6, nazwie6, nerwie6, newari6, newsie6, nieraz6, ranisz6, razisz6, rwanie6, rwiesz6, rzazie6, rzesza6, rzesze6, rzewna6, rzewne6, rzewni6, rzezie6, sanzie6, sarnie6, serwie6, siarze6, sierze6, siewna6, siewne6, sinawe6, sranie6, swarze6, szarie6, szerze6, szreni6, warnie6, warsie6, wersie6, wierna6, wierne6, wiersz6, wierze6, wiesza6, wiesze6, wiszar6, wrzesz6, wsiane6, wszarz6, wszerz6, wziera6, zairze6, zarwie6, zasiew6, zawrze6, zawsze6, zenzie6, zerwie6, zewrze6, ziaren6, zrazie6, zwanie6, zwiane6, zwiera6, zwierz6, zwiesz6,

5 literowe słowa:

apeks7, ekipa7, epika7, kaper7, kapie7, karpi7, kiepa7, kiper7, kipra7, kpisz7, krepa7, krzep7, kwapi7, paker7, panek7, parek7, parki7, pasek7, pawik7, pazik7, peaki7, pekan7, perek7, perka7, perki7, pikaw7, piwek7, piwka7, piwsk7, prask7, sapek7, skarp7, spiek7, szkap7, szpak7, szpik7, wspak7, zakip7, zakpi7, akrze6, akwen6, aneks6, areki6, ekran6, esika6, esker6, eskra6, ikrze6, iskrz6, kares6, karne6, karwi6, karze6, kasie6, kasze6, kawie6, kenes6, kerze6, kesze6, kewir6, kiera6, kierz6, kiesa6, kirsz6, kirze6, kisza6, kisze6, krase6, kresa6, kresz6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, ksera6, kwasi6, neper6, nerek6, nerka6, nerpa6, nesek6, neska6, panew6, parez6, parne6, parze6, paser6, pasie6, pasze6, pazie6, pener6, pensa6, persa6, persz6, perze6, pesew6, pewna6, pewne6, pierw6, pierz6, pieza6, pisze6, pizza6, pizze6, prane6, prawe6, przez6, psiar6, ranek6, rapen6, rapie6, reksa6, reska6, reski6, rewek6, rewka6, rewki6, riksz6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, sanek6, saper6, sapie6, sepia6, serak6, serek6, serka6, serki6, sieka6, sierp6, siwak6, siwek6, siwka6, skarn6, skarz6, skazi6, skene6, skier6, skiza6, skner6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, skwir6, sparz6, spraw6, swaki6, szarp6, szeik6, sznek6, szpan6, szpar6, szpei6, szrek6, wazek6, wazki6, werki6, wieka6, wirek6, wirka6, wiska6, wpisz6, wraki6, wrzep6, wskaz6, wszak6, wznak6, zapis6, zerka6, zezik6, zikra6, zsika6, arsen5, arsie5, awers5, esera5, irsze5, nasze5, nerze5, newsa5, raisz5, rasie5, razie5, rwane5, rzesz5, rzeza5, rzezi5, saren5, sazir5, seria5, serwa5, serze5, siewa5, sirze5, swarz5, szare5, szerz5, sziwa5, szwei5, szwie5, warze5, wasze5, wazie5, wierz5, wiesz5, wirze5, wresz5, zawis5, zawre5, zazen5, zenza5, zerwa5, zerze5, zesra5, zezna5, ziewa5, znasz5, zwane5, zwarz5, zwisa5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZENI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZENI to

przekwaszeni

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przewieszka

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWASZENI

Ze słowa PRZEKWASZENI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZENI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZENI to

przekwaszeni

. 14 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przewieszka

. wartość punktowa tego słowa to: 13


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty