Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASIŁEŚ

Z liter PRZEKWASIŁEŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

przekwasiłeś20,

11 literowe słowa:

przekiwałeś19, przesiekłaś19, skrzepiałeś19, przewisałeś18,

10 literowe słowa:

przekisłaś18, przekisłeś18, skrzepiłaś18, skrzepiłeś18, przesiałeś17, przewiałeś17, wrzepiałeś17, wspierałeś17, przekwasił14, przesiekał14, przesiekła14, przesiewał13, przesiewak12,

9 literowe słowa:

krzepiłaś17, krzepiłeś17, skrzepłaś17, skrzepłeś17, spiekałeś17, zapiekłeś17, krzesałeś16, krzewiłaś16, krzewiłeś16, skrewiłaś16, skrewiłeś16, spierałeś16, sprawiłeś16, szperałeś16, wpierałeś16, wrzepiłaś16, wrzepiłeś16, wsiekałeś16, zasiekłeś16, zepsiałeś16, zesiekłaś16, zesikałeś16, zsiekałeś16, wieszałeś15, wzierałeś15, zwierałeś15, świerzepa14, pałkierze13, przekisła13, przekisłe13, przekiwał13, przekwiał13, przesiekł13, przewałek13, przewałki13, skrzepiał13, skrzepiła13, przewisał12, przewisła12, przewisłe12, pierwszak11, przekwasi11, przesieka11, przesiewa10,

8 literowe słowa:

krzepłaś16, krzepłeś16, kwapiłeś16, piskałeś16, psikałeś16, spiekłaś16, spiekłeś16, zakpiłeś16, krasiłeś15, krewiłaś15, krewiłeś15, kwasiłeś15, prawiłeś15, siekałeś15, siepałeś15, skaziłeś15, wpisałeś15, wsiekłaś15, wsiekłeś15, wsparłeś15, zakisłeś15, zeprałeś15, zerkałeś15, zsiekłaś15, zsiekłeś15, zsikałeś15, przekwaś14, siewałeś14, wraziłeś14, zawisłeś14, zerwałeś14, zesrałeś14, ziewałeś14, zwisałeś14, przewieś13, śpiewasz13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, kłapiesz12, krzepiła12, pałkerze12, pałkierz12, pełzarek12, pełzarki12, piłkarze12, płaksiwe12, przekisł12, skrzepił12, skrzepła12, skrzepłe12, zapiekłe12, krzewiła11, przesiał11, przewiał11, skrewiła11, wrzepiał11, wrzepiła11, wspierał11, zepsiałe11, zesiekał11, zesiekła11, pakierze10, pereskia10, piekarze10, piwkarze10, prezeska10, prezeski10, przekiwa10, przesiek10, psiakrew10, skrzepia10, skrzepie10, spikerze10, szkarpie10, szparkie10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, azerskie9, kaiserze9, krzesiwa9, pierwsza9, pierwsze9, przesiew9, przewisa9, wareskie9, wpierasz9, zakresie9,

7 literowe słowa:

piekłaś15, piekłeś15, pikałeś15, iskałeś14, kaziłeś14, kiwałeś14, pisałeś14, przałeś14, psiałeś14, rzekłaś14, rzekłeś14, siekłaś14, siekłeś14, sikałeś14, sprałeś14, śpiewał14, świerkł14, wparłeś14, zapiłeś14, zipałeś14, raziłeś13, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, weszłaś13, wrzałeś13, wsiałeś13, zwarłeś13, zwiałeś13, zwisłaś13, zwisłeś13, rześkie12, świekra12, świerka12, świrzep12, wskrześ12, zaśpiew12, kiepeła11, krzepił11, krzepła11, łapskie11, łepskie11, pawełki11, pełzaki11, perełka11, perełki11, piłkarz11, płaksie11, płaskie11, płeszek11, płeszka11, płeszki11, skrzepł11, spiekał11, spiekła11, spiekłe11, spławek11, spławik11, spławki11, zapiekł11, krewiła10, krzesał10, krzeseł10, krzesła10, krzewił10, łapiesz10, pławisz10, przewał10, skrewił10, spierał10, spławie10, sprawił10, szłapie10, szperał10, wikłasz10, wpierał10, wrzepił10, wsiekał10, wsiekła10, zakisłe10, zasiekł10, zasiłek10, zepsiał10, zesiekł10, zesikał10, zsiekał10, zsiekła10, apeksie9, apresek9, apreski9, epirska9, kapiesz9, kiepawe9, kipersa9, kiperze9, kpiarze9, krzepie9, krzepsi9, kwapisz9, pakerze9, parseki9, paserek9, paserki9, perskie9, piekarz9, pisarek9, piwkarz9, praskie9, prawiek9, psiarek9, rzepaki9, saperek9, saperki9, sierpak9, skarpie9, skrzepi9, speaker9, spikera9, sprawek9, sprawki9, szałwie9, szkapie9, szparek9, szparki9, szperek9, szperka9, szperki9, wepskie9, wieszał9, wzierał9, zapisek9, zawisłe9, zwierał9, azerski8, eparsze8, izerska8, karesie8, kewirze8, krewisz8, krzesiw8, krzewie8, parezie8, paserze8, pisarze8, prawisz8, prawsze8, prezesa8, prezesi8, przewie8, psiarze8, rawskie8, saperze8, skrawie8, skwarze8, skwerze8, skwirze8, spierze8, sprawie8, szarpie8, szerpie8, wareski8, wekiera8, werszek8, werszka8, werszki8, wesprze8, wieprza8, wieprze8, wieszak8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, zesieka8, awersie7, wiersza7, wiersze7, wieszar7,

6 literowe słowa:

kpiłaś14, kpiłeś14, kisłaś13, kisłeś13, parłeś13, pasłeś13, piałeś13, prałeś13, spałeś13, spiłaś13, spiłeś13, wpiłaś13, wpiłeś13, raiłeś12, rwałeś12, siałeś12, srałeś12, wiałeś12, ziałeś12, zwałeś12, zwiłaś12, zwiłeś12, rześka11, rześki11, śpiesz11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świrek11, świrka11, kiepeł10, kłapie10, krzepł10, kwapił10, łapski10, łepaki10, łepska10, łepski10, pałker10, pełzak10, piekła10, piskał10, płaski10, pławek10, pławik10, pławki10, psikał10, spałek10, spałki10, spiekł10, świrze10, zakpił10, zawieś10, karzeł9, kiełza9, krasił9, krewił9, kwasił9, łapsie9, łapsze9, łaskie9, łaszek9, łaszki9, pławie9, płazie9, prawił9, rzekła9, siekał9, siekła9, siepał9, skaził9, spełza9, spławi9, szkieł9, szkwał9, szłapi9, wpełza9, wpisał9, wsiekł9, wsparł9, zakisł9, zeprał9, zerkał9, złapie9, zsiekł9, zsikał9, zwałek9, zwałki9, kaprze8, kapsie8, karpie8, kipera8, kipers8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, ławrze8, łzawie8, łzawsi8, pakier8, parsek8, pasiek8, paszek8, paszki8, pekaes8, pekari8, perska8, perski8, peweks8, piasek8, piesak8, piesek8, pieska8, pikasz8, pireks8, piwska8, prasek8, praski8, prawek8, prikaz8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, siewał8, skarpi8, skrzep8, sławie8, spawek8, spawki8, sperek8, sperka8, sperki8, spieka8, spiker8, szaweł8, szkarp8, szpaki8, wepska8, wepski8, weszła8, włazie8, wraził8, zawiłe8, zawisł8, zerwał8, zesrał8, ziewał8, zwisał8, zwisła8, zwisłe8, eskaer7, eskera7, eskrze7, ikarze7, iskrze7, kaesie7, kaiser7, karezi7, karwie7, kierze7, kirsza7, kirsze7, kiwasz7, krasie7, kresie7, kresze7, krewie7, krezie7, krzewi7, kserze7, kwasie7, kwasze7, kweres7, parsie7, persie7, persza7, persze7, pesewa7, peszer7, piarze7, pierza7, pierze7, piesza7, piesze7, pisarz7, prasie7, prawie7, prawsi7, prazie7, prezes7, prezia7, prezie7, psiarz7, raksie7, rapsie7, raszek7, raszki7, rawski7, reksie7, reskie7, reszek7, reszka7, reszki7, riksza7, riksze7, rzepia7, rzepie7, sakrze7, sakwie7, seraki7, siarek7, sierpa7, siewek7, siewka7, skarze7, skazie7, skirze7, skrewi7, skwarz7, spawie7, spiera7, spierz7, spirea7, spiree7, sprawi7, swapie7, szapie7, szarek7, szarki7, szarpi7, szeika7, szerpa7, szewek7, szewka7, szewki7, szkier7, szpera7, szreka7, szreki7, wekier7, weprze7, werpie7, weszek7, weszka7, weszki7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wpisze7, wrapie7, wrzask7, wrzepi7, wsieka7, zakres7, zasiek7, zaspie7, zesika7, zsieka7, rwiesz6, serwie6, siarze6, sierze6, swarze6, szarie6, warsie6, wersie6, wiersz6, wierze6, wiesza6, wiesze6, wiszar6, wziera6, zarwie6, zasiew6, zerwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

piłaś12, piłeś12, szłaś11, wiłaś11, wiłeś11, pierś10, skwaś10, śpiew10, śpisz10, zakiś10, zaśpi10, kpiła9, łapek9, łapki9, łapsk9, łepak9, łepek9, łepka9, łepki9, pałek9, pałki9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płaks9, płask9, świra9, zwieś9, iskał8, kareł8, kaził8, kisła8, kiwał8, łapie8, łapsz8, łasek8, łaski8, ławek8, ławki8, łazik8, łezek8, łezka8, łezki8, łkasz8, pełza8, pereł8, perła8, pisał8, pławi8, płazi8, przał8, psiał8, rzekł8, siekł8, sikał8, siłek8, siłka8, spiła8, spław8, sprał8, szkła8, szłap8, wałek8, wałki8, wikła8, wparł8, wpiła8, zapił8, zipał8, apeks7, apsik7, ekipa7, epika7, kaper7, kapie7, karpi7, kiepa7, kiper7, kipra7, kpisz7, krepa7, krzep7, kwapi7, łasze7, ławie7, łaziw7, łzawe7, łzawi7, paker7, parek7, parki7, pasek7, pasik7, paski7, pawik7, pazik7, peaki7, perek7, perka7, perki7, pikas7, pikaw7, pisak7, piska7, piwek7, piwka7, piwsk7, prask7, psiak7, psika7, raził7, sapek7, sapki7, skarp7, sławi7, spiek7, szkap7, szpak7, szpik7, włazi7, wrzał7, wsiał7, wspak7, zakip7, zakpi7, złasi7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, zwisł7, akrze6, areki6, eksie6, esika6, esker6, eskra6, ikrze6, iskra6, iskrz6, kares6, karwi6, karze6, kasie6, kasze6, kawie6, kerze6, kesze6, kewir6, kiera6, kierz6, kiesa6, kirsz6, kirze6, kisza6, kisze6, krase6, krasi6, kresa6, kresz6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, ksera6, kwasi6, parez6, parze6, paser6, pasie6, pasze6, pawie6, pazie6, persa6, persz6, perze6, pesew6, pierw6, pierz6, pieza6, pisze6, prawe6, prawi6, psiar6, rapie6, reksa6, repie6, reska6, reski6, rewek6, rewka6, rewki6, riksz6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, saper6, sapie6, sepia6, sepie6, serak6, serek6, serka6, serki6, sieka6, sierp6, siwak6, siwek6, siwka6, skarz6, skazi6, skier6, skira6, skiza6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, skwir6, sparz6, spraw6, sraki6, swaki6, szarp6, szeik6, szpar6, szpei6, szrek6, wazek6, wazki6, werki6, wieka6, wirek6, wirka6, wiska6, wpisz6, wraki6, wrzep6, wskaz6, wszak6, zapis6, zerka6, zikra6, zsika6, arsie5, awers5, esera5, irsze5, raisz5, rasie5, rawie5, razie5, rewia5, rewie5, sazir5, seria5, serie5, serwa5, serze5, siewa5, sirze5, swarz5, szare5, sziwa5, szwei5, szwie5, warze5, wasze5, wazie5, wierz5, wiesz5, wirze5, wrazi5, wresz5, zasie5, zawis5, zawre5, zerwa5, zesra5, zewie5, ziewa5, zwisa5,

4 literowe słowa:

śpik10, złaś10, kraś9, kwaś9, skiś9, spaś9, kpił8, świr8, wieś8, kieł7, piał7, piła7, wpił7, ekip6, epik6, epka6, epki6, kaps6, karp6, kepi6, kiep6, kpie6, krep6, kwap6, łase6, łzie6, park6, peak6, raił6, zwił6, arek5, eksa5, erka5, erki5, esek5, eska5, ikrz5, kaes5, kare5, karw5, karz5, kasz5, kesz5, kier5, kras5, kres5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kser5, kwas5, kwiz5, parz5, pawi5, pera5, peri5, pers5, perz5, pesz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raks5, reki5, reks5, repa5, rzek5, rzep5, sake5, sakr5, sakw5, skaz5, skra5, srak5, swak5, weka5, weki5, werk5, werp5, wiek5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zikr5, arze4, awiz4, eser4, rewa4, rwie4, sera4, serw4, szai4, szer4, szew4, wari4, warz4, wers4, wesz4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, wsze4, zera4, zerw4, ziew4, zisa4, zwie4,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASIŁEŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASIŁEŚ to

przekwasiłeś

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwałeś

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWASIŁEŚ

Ze słowa PRZEKWASIŁEŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASIŁEŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASIŁEŚ to

przekwasiłeś

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekiwałeś

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty