Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAŁAM

Z liter PODPUSZCZAŁAM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

podpuszczałam22,

12 literowe słowa:

dopuszczałam20, odpuszczałam20, podpuszczała20, poduszczałam20, popuszczadła20, popuszczałam20,

11 literowe słowa:

podpuszczał19, podszczułam19, dopuszczała18, odpuszczała18, opuszczałam18, podpuszczam18, poduszczała18, popuszczała18,

10 literowe słowa:

poduczałam18, dopuszczał17, odłuszczam17, odpuszczał17, podszczuła17, poduszczał17, popuszczał17, poszczułam17, puszczałam17, dopuszczam16, odpuszczam16, opuszczała16, podpłacasz16, podpuszcza16, poduszczam16, popuszczam16, pozmuszała16, umaszczało16, odszczałam15, poszczałam15,

9 literowe słowa:

douczałam16, oduczałam16, podpłacam16, podszczuł16, poduczała16, pouczałam16, supłaczom16, szczudłom16, odłuszcza15, opuszczał15, podpasłam15, podzamczu15, pospłacam15, poszczuła15, pousadzał15, pozmuszał15, puszczała15, puszczało15, umaszczał15, uszczałam15, zamuczało15, zasmucało15, zduszałam15, domłacasz14, dopłacasz14, dopuszcza14, dosmaczał14, odpłacasz14, odpuszcza14, opuszczam14, płaszczom14, poduczasz14, poduszcza14, popłacasz14, popłaszcz14, popuszcza14, poupadasz14, pousadzam14, zaduszało14, odszczała13, omaszczał13, oszczałam13, podmacasz13, podzamcza13, poszczała13, pozłacasz13, pozsadzał13, odmaczasz12, pomaczasz12, pozsadzam12,

8 literowe słowa:

podpłucz16, łupaczom15, odczułam15, odsupłam15, poczułam15, podłucza15, poduczał15, podumała15, popsułam15, posupłam15, poupadał15, dopłacam14, douczała14, łuszczom14, odpłacam14, oduczała14, płaszczu14, płoszczu14, podmacał14, podpłaca14, poduczam14, połuszcz14, popadłam14, popłacam14, poszczuł14, pouczała14, poupadam14, puszczał14, samopału14, supłacza14, szczudła14, szczudło14, szczułam14, szczupła14, szczupło14, umaczało14, zadumało14, zamuczał14, zasmucał14, zasupłam14, dopasłam13, dospałam13, łapaczom13, odmaczał13, odpasłam13, papuszom13, podpasał13, podpasła13, podumasz13, poduszcz13, pomaczał13, popasłam13, posmaczu13, pospadał13, pospałam13, pospłaca13, pozłacam13, puszczam13, puszczom13, spładzam13, uładzasz13, usadzało13, uszczała13, uszczało13, zaduszał13, zduszała13, zduszało13, zmuszała13, zmuszało13, czauszom12, douczasz12, odszczał12, oduczasz12, omłacasz12, opłacasz12, opuszcza12, osładzam12, pałaszom12, płaszcza12, płoszcza12, podpasam12, połaszcz12, pospadam12, poszamał12, poszczał12, pouczasz12, pousadza12, pozmusza12, pszczoła12, szczałam12, umaczasz12, umaszcza12, zadumasz12, zaduszam12, zmaczało12, domacasz11, dosmacza11, odszczam11, oszczała11, ozłacasz11, paszczom11, pomacasz11, popadasz11, posmacza11, poszczam11, szczapom11, zsadzało11, zszamało11, omaszcza10, pozsadza10, zapodasz10,

7 literowe słowa:

podpału14, podumał14, popłucz14, pułapom14, słupcom14, upadłam14, całusom13, douczał13, łamaczu13, łapaczu13, łupacza13, muczała13, muczało13, odczuła13, odsupła13, oduczał13, poczuła13, popsuła13, posupła13, pouczał13, supłacz13, uładzam13, umaczał13, upadało13, upasłam13, upłazom13, zadumał13, zapłucz13, asaułom12, camposu12, człapom12, doczłap12, domacał12, domłaca12, dopłaca12, douczam12, łuszcza12, odpłaca12, odpłacz12, oduczam12, opadłam12, opłacam12, pałacom12, pałaszu12, pampasu12, płaczom12, poczłap12, podałam12, podpasł12, poducza12, pomacał12, popadał12, popadła12, popłaca12, popłacz12, pouczam12, poupada12, spadłam12, spłacam12, szczuła12, szczuło12, umazało12, upasało12, usadzał12, uszczał12, zasupła12, zduszał12, zmuszał12, dopasał11, dopasła11, dospała11, doszłam11, łapszom11, maczało11, młodsza11, moszczu11, odpasał11, odpasła11, odsapał11, opasłam11, ozłacam11, papusza11, papuszo11, płaszcz11, płoszcz11, podmaca11, pomazał11, popadam11, popasał11, popasła11, posapał11, pospała11, poszłam11, pozłaca11, puszcza11, puszczo11, samopał11, spadało11, spładza11, upadasz11, usadzam11, uszczam11, zaczłap11, zapadło11, zapałom11, zapłacz11, zapodał11, zasmuca11, zduszam11, zmacało11, zmaczał11, czausza10, dopasam10, dosmacz10, odmacza10, odpasam10, omszała10, osaczał10, osadzał10, osładza10, oszczał10, podczas10, podpasa10, podpasz10, pomacza10, popasam10, posmacz10, pospada10, sadzało10, szamało10, szczała10, szczało10, szpadom10, zadusza10, zapadom10, zapasło10, zapodam10, zaspało10, zaszłam10, zdołasz10, zmazało10, zsadzał10, zszamał10, apaszom9, czaszom9, macosza9, maczasz9, maszopa9, odszcza9, omacasz9, opadasz9, osaczam9, osadcza9, osadzam9, oszczam9, paszcza9, paszczo9, poszama9, poszcza9, szamocz9, szczapa9, szczapo9, szpacza9, zapasom9, zasadom9, zmacasz9, zsadzam9,

6 literowe słowa:

płucom13, pudłom13, ampuła12, ampuło12, człapu12, czułam12, dopału12, dumała12, dumało12, łupacz12, muczał12, odczuł12, odłamu12, odpału12, opłucz12, padołu12, pałacu12, płaczu12, poczuł12, pomału12, popsuł12, psułam12, słupca12, słupom12, spłucz12, supłam12, supłom12, udałam12, upadał12, upadła12, upadło12, upałom12, upłacz12, złudom12, całusa11, campus11, caudom11, łuszcz11, mszału11, ozułam11, padłam11, padłom11, płacom11, podłam11, podłap11, podpał11, poducz11, poduma11, popadł11, puczom11, szczuł11, uładza11, umazał11, upadam11, upadom11, upasał11, upasła11, upasło11, uszłam11, załamu11, załomu11, zapału11, zzułam11, asauło10, causom10, dopasł10, dospał10, doucza10, dumasz10, duszom10, łamacz10, łapacz10, łapsom10, macało10, maczał10, odpasł10, odpasu10, odszum10, oducza10, omacał10, omłaca10, opadał10, opadła10, opłaca10, opłacz10, pacało10, padało10, papusz10, pasłam10, pauzom10, płazom10, podała10, popasł10, popasu10, pospał10, poszum10, poucza10, puazom10, puszcz10, sadłom10, spadał10, spadła10, spadło10, spałam10, spałom10, spazmu10, spłaca10, spłacz10, suczom10, umacza10, upasam10, upasom10, zaduma10, zadumo10, zamucz10, zapadł10, zapadu10, zdałam10, zdołam10, zładom10, zmacał10, apapom9, apaszu9, campos9, czadom9, czapom9, czausz9, daczom9, domaca9, doszła9, łapsza9, łapszo9, łaszcz9, łaszom9, mazało9, omszał9, opadam9, opasał9, opasła9, ospała9, ozłaca9, pałasz9, pampas9, pasało9, paszoł9, pomaca9, pomada9, popacz9, popada9, poszła9, sadzał9, sapało9, słocza9, spadam9, spadom9, szałom9, szamał9, szczał9, usadza9, uszcza9, zadało9, zamszu9, zapasł9, zapasu9, zaspał9, zaszum9, zdusza9, złamas9, złazom9, zmazał9, zmusza9, czasom8, dopasa8, macasz8, maszop8, moszcz8, odpasa8, odpasz8, opasam8, pacasz8, padasz8, paszcz8, paszom8, podasz8, pomasz8, popasa8, posada8, poszam8, sadzam8, sadzom8, samcza8, samczo8, smocza8, szapom8, szczam8, szczap8, szpada8, szpado8, zamocz8, zapoda8, zaspom8, zaszła8, zaszło8, zmacza8, czasza7, czaszo7, osacza7, osadza7, oszcza7, zadasz7, zapasz7, zasado7, zsadza7, zszama7,

5 literowe słowa:

ampuł11, dułam11, dumał11, łupom11, młodu11, moduł11, odłup11, padłu11, płodu11, płuca11, płuco11, płucz11, połup11, pudła11, pudło11, pułap11, upadł11, aułom10, całus10, campu10, cudom10, czołu10, czuła10, czuło10, ducom10, dupcz10, dupom10, łuzom10, masłu10, opału10, osłup10, płazu10, płozu10, psuła10, psuło10, pucom10, pudom10, pupom10, sadłu10, słodu10, słupa10, supła10, udała10, udało10, upasł10, upłaz10, usmoł10, załup10, zładu10, złomu10, złuda10, złudo10, apapu9, asauł9, cauda9, caudo9, cudza9, cudzo9, czadu9, człap9, czopu9, dałam9, dopał9, doucz9, ładom9, łapom9, macał9, małpa9, małpo9, młoda9, moczu9, modła9, modus9, odłam9, odpał9, oducz9, opadł9, opadu9, ozuła9, pacał9, padał9, padła9, padło9, pałac9, pałam9, pałom9, pasmu9, płaca9, płaco9, płacz9, podał9, podła9, połam9, połap9, poucz9, samcu9, spadł9, spadu9, spamu9, spodu9, szału9, umocz9, upada9, uszła9, uszło9, uzdom9, zadum9, złazu9, zupom9, zzuła9, zzuło9, capom8, causa8, causo8, czasu8, czoła8, dusza8, duszo8, łapsa8, łapsz8, masła8, masło8, mazał8, mszał8, musza8, opasł8, opasu8, opusz8, osadu8, pacam8, pacom8, padam8, padma8, padmo8, padom8, pampa8, pampo8, papom8, pasał8, pasła8, pasło8, pauza8, pauzo8, płaza8, płazo8, płosz8, płoza8, podam8, pomad8, pompa8, posła8, puaza8, sadła8, sadło8, sadzu8, sapał8, słocz8, słoma8, smoła8, spała8, spało8, sucza8, suczo8, szapu8, szłam8, szłap8, szupo8, uazom8, udasz8, upasa8, uszom8, zadał8, załam8, załap8, załom8, zapał8, zdała8, zdało8, zdoła8, casom7, czapa7, czapo7, czopa7, dacza7, daczo7, łasza7, łaszo7, łosza7, macao7, macza7, maczo7, mazda7, mazdo7, modsa7, mopsa7, odpas7, odsap7, omaca7, opada7, pasam7, pasma7, pasmo7, pasom7, popas7, posad7, posap7, sadom7, samca7, sapom7, spacz7, spada7, spazm7, szpad7, zadam7, zadom7, zapad7, zmaca7, zmocz7, zołza7, apasz6, czasz6, opasa6, opasz6, osacz6, osada6, pasza6, paszo6, sadza6, sadzo6, spoza6, szama6, szamo6, szapa6, szapo6, szcza6, szopa6, zamsz6, zapas6, zasad6, zasap6, zaspa6, zaspo6, zdasz6, zmaza6, zmazo6,

4 literowe słowa:

płuc10, czuł9, dołu9, duła9, duło9, ładu9, łapu9, łupa9, łupo9, ołup9, psuł9, pump9, słup9, udał9, ułap9, upał9, złud9, złup9, capu8, caud8, cuda8, cudo8, cumo8, czum8, domu8, duca8, duco8, duma8, dumo8, dupa8, dupo8, łuza8, łuzo8, mdło8, modu8, mucz8, muda8, osłu8, ozuł8, pacu8, padł8, padu8, papu8, płac8, płom8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, puma8, pumo8, pupa8, pupo8, ucap8, udam8, udom8, upad8, zzuł8, cała7, cało7, camp7, caus7, dała7, dało7, doła7, dusz7, łada7, łado7, łapa7, łapo7, łaps7, mazu7, muza7, muzo7, oczu7, opał7, opus7, osmu7, ospu7, padm7, pała7, pało7, pamp7, pasł7, pasu7, pauz7, płaz7, płoz7, poła7, pomp7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, słom7, sodu7, spał7, sucz7, sumo7, szum7, upas7, uzda7, uzdo7, uzom7, zadu7, zaum7, zdał7, zład7, złap7, zupa7, zupo7, apap6, capa6, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, damo6, łasa6, łasz6, łosz6, łoza6, mado6, mapo6, mocz6, moda6, mods6, mopa6, mops6, odma6, opad6, osła6, paca6, paco6, pacz6, pada6, papa6, papo6, poda6, poma6, popa6, psom6, spad6, spod6, spom6, szał6, szła6, szło6, szoł6, uaza6, złaz6, zoła6, zołz6, casa5, caso5, czas5, dasz5, doza5, masz5, msza5, mszo5, opas5, osad5, ospa5, pasa5, pasz5, poza5, sadz5, sapa5, sapo5, soda5, szam5, szap5, szop5, zacz5, zada5, zasp5, zocz5, oaza4, szoa4,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAŁAM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAŁAM to

podpuszczałam

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczałam

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAŁAM

Ze słowa PODPUSZCZAŁAM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAŁAM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAŁAM to

podpuszczałam

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczałam

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty