Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUCHLIŚCIE

Z liter PODPUCHLIŚCIE można ułożyć aż 738 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

podpuchliście27,

12 literowe słowa:

pochudliście25, popuchliście25,

11 literowe słowa:

opuchliście23, podpuścicie22,

10 literowe słowa:

chudliście22, puchliście22, podpuścili21, dopuścicie20, odpuścicie20, poduścicie20, populiście20, popuścicie20, odpchlicie17, pochlipcie17,

9 literowe słowa:

pośpiechu20, dopuścili19, odpuścili19, poduścili19, populiści19, popuścili19, pulpiście19, opuścicie18, podpuchli18, chlupocie17, pleciucho17, podścieli17, pochlipie15, pociupcie15, upodlicie15,

8 literowe słowa:

chluście19, chudości19, ślepucho19, podpuści18, pulpiści18, dopuście17, duliście17, lechiści17, lichości17, odpuście17, opuścili17, poduście17, pośpiech17, puścicie17, chlupcie16, chlupoce16, elohiści16, pleciuch16, plociuch16, pochudli16, podściel16, popuchli16, cieślico15, dopieści15, dościeli15, dośpicie15, duchocie15, pielucho15, popieści15, pościcie15, pościeli15, pośpicie15, chlipcie14, docucili14, odplucie14, plichcie14, pocichli14, podpiciu14, poplucie14, pulpicie14, hoplicie13, lichocie13, pociupie13, upocicie13, cieplico12, diplopie12, dociepli12, podlicie12, podpicie12, popielic12,

7 literowe słowa:

ślepuch18, chuście17, śpiochu17, dopuści16, odpuści16, poduści16, popuści16, puścili16, ścichli16, opuście15, podpuch15, pudlich15, uścieli15, uśpicie15, chlupie14, chucpie14, chuppie14, cieślic14, dościel14, doślepi14, liściec14, opuchli14, piecuch14, pieluch14, podeści14, pościel14, pościli14, ślepico14, ślipcie14, ucichli14, upichci14, duplice13, odpchli13, odpluci13, oleiści13, pchlice13, pchlico13, piccolu13, pochlip13, podlecu13, popluci13, pudlice13, pudlico13, pupilce13, uciecho13, chcieli12, chlipie12, ciupcie12, dopiciu12, dulicie12, hippice12, hoplici12, lechici12, lipoidu12, ocucili12, odpiciu12, oplucie12, peloidu12, pociech12, popiciu12, upocili12, cieplic11, dociepl11, piccole11, piccoli11, podciec11, podleci11, podlepi11, podpici11, podpiec11, podpili11, udoicie11, upoicie11, cielico10, dopicie10, ociepli10, oclicie10, odpicie10, pilocie10, pocicie10, polipie10, popicie10, popieli10,

6 literowe słowa:

ślepcu15, duście14, liściu14, opuści14, oślich14, pieluś14, pieścu14, puście14, ślepiu14, ślipiu14, śpioch14, uściel14, uśpili14, chlipu13, chucpo13, chudli13, chuppo13, doślep13, holdup13, hoście13, pilchu13, plucho13, poduch13, puchli13, ślepic13, chucie12, chupie12, cieśli12, cieślo12, ciośle12, ciście12, deiści12, hipciu12, hucpie12, ilości12, liście12, odeśpi12, ościce12, oślepi12, oślice12, pchlic12, pieści12, poście12, pudlic12, ścieli12, ściepo12, ślipie12, śpicie12, uchole12, ucholi12, uciech12, cichli11, cielcu11, cipciu11, ciupce11, cucili11, dipolu11, docuci11, dulcie11, dupcie11, dupcio11, dupole11, dupoli11, lipidu11, opilcu11, opluci11, pichci11, pipciu11, plecho11, plucie11, pociup11, popich11, pulcie11, pulpie11, pupcie11, pupcio11, pupile11, pupili11, upodli11, chipie10, cieciu10, ciociu10, ciupie10, heloci10, hipcie10, hipcio10, hipice10, hippie10, lichie10, lichio10, opiciu10, podlec10, podlep10, udoili10, ulocie10, upicie10, upoili10, celico9, cielic9, ciepli9, cipcie9, cipcio9, clicie9, clipie9, colcie9, dipole9, dipoli9, dociec9, doleci9, dolepi9, dopici9, dopiec9, dopili9, idolce9, lipiec9, lipoid9, ociepl9, odciec9, odleci9, odlepi9, odpici9, odpili9, opilce9, opilec9, peloid9, pilcie9, piloci9, pipcie9, pipcio9, plocie9, pociec9, pocili9, poidle9, poleci9, polepi9, popici9, popiec9, popiel9, popili9, ciocie8, doicie8, epiloi8, ilocie8, ocieli8, opicie8, opieli8, poicie8,

5 literowe słowa:

picuś13, poduś13, puści13, chlup12, chucp12, chupp12, pluch12, uiści12, cechu11, chipu11, chodu11, chuci11, chude11, chudo11, chupo11, cichu11, ciuch11, cucho11, dośle11, dośpi11, helpu11, hoplu11, hucpo11, lichu11, liści11, lochu11, ościc11, oślep11, oślic11, pechu11, pości11, pośle11, pośpi11, pucho11, ściec11, ściel11, ściep11, ślepi11, ślepo11, ślipi11, uchol11, chlip10, clipu10, dolcu10, dulce10, dupce10, dupci10, duple10, dupli10, duplo10, dupol10, hucie10, iście10, lepcu10, lipcu10, lupce10, ohelu10, oście10, pchle10, pchli10, pedlu10, pilch10, plech10, pledu10, pucce10, pudel10, pudle10, pudli10, pulce10, pulpo10, pupce10, pupci10, pupil10, cecho9, chile9, chili9, ciche9, cicho9, ciule9, ciuli9, ciupo9, decho9, diolu9, doule9, douli9, ducie9, duole9, duoli9, dupie9, epodu9, hopce9, hopel9, hople9, hopli9, idolu9, lecho9, liche9, licho9, lucie9, lupie9, ocelu9, ocuci9, piciu9, piecu9, poliu9, pupie9, uciec9, uleci9, ulepi9, ulice9, ulico9, upici9, upiec9, upili9, upoci9, celic8, cipce8, cipci8, dipol8, dolce8, dolec8, dolep8, hicie8, hilei8, hileo8, hipie8, hopie8, lipce8, lipid8, odlep8, oheli8, oucie8, pedli8, pipce8, pipci8, plice8, plico8, podle8, podli8, polce8, polec8, polep8, polip8, cieci7, cieli7, cioci7, cipie7, delii7, delio7, dicie7, diole7, dioli7, dipie7, doili7, idole7, idoli7, iloci7, leico7, licie7, lipie7, lipio7, locie7, occie7, oceli7, ociec7, ociel7, oleic7, olepi7, opici7, opiec7, opiel7, opili7, picie7, pieli7, pipie7, pocie7, poeci7, poili7, popie7,

4 literowe słowa:

iluś11, oścu11, uśpi11, chup10, cuch10, duch10, hucp10, puch10, ślep10, ślip10, duho9, echu9, helu9, holu9, ileś9, iści9, ośce9, ości9, ośle9, ośli9, puho9, pulp9, ucho9, uhle9, uhli9, uhlo9, cech8, celu8, cepu8, chce8, chip8, ciul8, ciup8, clou8, cuci8, cudo8, dech8, dilu8, dipu8, doul8, duce8, duco8, duli8, duol8, dupo8, help8, lech8, lepu8, lich8, licu8, lidu8, loch8, lodu8, luce8, luci8, ludi8, lupo8, olch8, oplu8, pech8, picu8, pipu8, polu8, popu8, puce8, puco8, pule8, puli8, pulo8, pupo8, ulec8, ulep8, ulic8, choi7, clip7, echo7, heco7, heli7, helo7, hole7, holi7, hopi7, ohel7, pled7, plic7, ucie7, udoi7, upoi7, cedi6, celi6, celo6, ciec6, ciel6, ciep6, cipo6, clio6, cole6, coli6, depo6, dile6, dili6, diol6, dole6, doli6, epod6, idol6, ipod6, leci6, leic6, lepi6, lice6, lici6, lico6, lido6, lipo6, ocel6, ocli6, olep6, opel6, ople6, opli6, peli6, pelo6, pice6, pici6, pico6, piec6, piel6, pile6, pili6, pilo6, pipo6, plii6, poci6, pode6, pole6, popi6, idei5, ideo5, olei5, opie5,

3 literowe słowa:

duś10, chu8, coś8, duh8, phu8, piś8, puh8, śle8, śpi8, uch8, cud7, cup7, duc7, dul7, dup7, lud7, lup7, puc7, pud7, pul7, pup7, che6, chi6, duo6, ech6, ecu6, edu6, hec6, hel6, hep6, hip6, hoc6, hol6, hop6, ich6, idu6, ilu6, leu6, och6, opu6, phi6, piu6, udo6, ued6, ule6, uli6, cel5, cep5, cip5, cle5, cli5, cod5, col5, dil5, dip5, doc5, dol5, hoi5, lec5, lep5, lic5, lid5, lip5, pel5, pic5, pil5, pip5, ple5, pod5, pop5, cie4, deo4, doi4, elo4, ido4, ile4, lei4, ode4, ole4, pie4, poi4,

2 literowe słowa:

6, hu6, 6, lu5, ud5, ul5, eh4, he4, hi4, ho4, oh4, ce3, ci3, co3, de3, do3, el3, id3, il3, li3, od3, op3, pe3, pi3, po3, eo2, ii2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUCHLIŚCIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUCHLIŚCIE to

podpuchliście

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

pochudliście

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUCHLIŚCIE

Ze słowa PODPUCHLIŚCIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUCHLIŚCIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUCHLIŚCIE to

podpuchliście

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pochudliście

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty