Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUŁKOWNIKOM

Z liter PODPUŁKOWNIKOM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podpułkownikom24,

12 literowe słowa:

podpułkownik21,

11 literowe słowa:

popołudniom19, pułkownikom19, południkowo18, podkownikom16,

10 literowe słowa:

południkom18, kuponowkom16, podkowniku16, podkupiono16, podpowłoki16, południowo16, dołownikom15, połowinkom15, połownikom15, widnokołom15,

9 literowe słowa:

podkupiło17, odłupkowi16, podkuwkom16, południom16, popołudni16, pułkownik16, ukłonikom16, dołowniku15, dwukonkom15, kołdunowi15, kuponikom15, podpowłok15, połowniku15, połupiono15, pomponiku15, popiołkom15, udomowiło15, widnokołu15, dokupiono14, domowniku14, kuponowki14, kuponowko14, odkupiono14, opłomkowi14, owomukoid14, piołunowo14, podołkowi14, podpinkom14, podpiwkom14, pokupiono14, popłodowi14, miłowonko13, odłowniom13, ołownikom13, podkopowi13, podkownik13, podokniom13, pokłonowi13, powidokom13, kondomowi12, pomnikowo12, pomponowi12, pompownio12,

8 literowe słowa:

kopułkom16, odłupkom16, podkupił16, dokupiło15, kołdunom15, łupinkom15, młodniku15, odkupiło15, pokupiło15, południk15, popiołku15, dupinkom14, dupnikom14, kopułowi14, kopułowo14, modułowi14, odkuwkom14, odłupowi14, omułkowi14, piołunom14, podkuwki14, podkuwko14, podmokło14, podołkom14, podpiwku14, popłodom14, udomowił14, ułomkowi14, umodniło14, dwukonki13, dwukonko13, miodunko13, monokoku13, monopodu13, odkupowi13, odwłokom13, ołowniku13, ołupiono13, podkopom13, podokniu13, podpoiło13, pokłonom13, pokupowi13, ponikłom13, popiołom13, powidłom13, powidoku13, powłokom13, ukłonowi13, uwodniło13, włupiono13, wodunkom13, dołownik12, dopinkom12, kuponowi12, okupiono12, podkowom12, podpinko12, podwikom12, podwoiło12, pokoikom12, połownik12, pomponik12, popiwkom12, poundowi12, powiodło12, ułowiono12, wkupiono12, domownik11, dwoinkom11, konoidom11, konopiom11, monokoki11, odkopowi11, odłownio11, odnowiło11, odwoniło11, ołowinom11, płowiono11, pokpiono11, pompowni11, ponowiło11, wodnikom11, kodonowi10, kokonowi10, okonkowi10, owodniom10,

7 literowe słowa:

dokupił14, kopułki14, kopułko14, kopułom14, odkupił14, odłupki14, odłupom14, podkuło14, podołku14, pokupił14, popłodu14, kłuniom13, kupidom13, łupinko13, łupinom13, łupkowi13, łupniom13, monidłu13, mułkowi13, nimułko13, odkupom13, odwłoku13, okupiło13, oppidum13, podkopu13, podkupi13, podmokł13, pokłonu13, pokupom13, południ13, ponikłu13, popiołu13, powidłu13, pułkowi13, ukłonik13, ukłonom13, umodnił13, uwikłom13, wkupiło13, dupinko12, dupinom12, dupkowi12, dwuokim12, kominku12, komunik12, kondomu12, kupkowi12, kupkowo12, kuponik12, kuponom12, łupiono12, młodnik12, odkuwki12, odkuwko12, odmokło12, okuwkom12, opiłkom12, opłomki12, opłomko12, płonkom12, podołki12, podpiło12, podpoił12, poidłom12, pokoiku12, pokpiło12, pokunom12, pokupni12, pomniku12, pomokło12, pomponu12, popiwku12, poundom12, pupinom12, uwiodło12, uwodnił12, dłoniom11, dołkowi11, kłodowi11, kłomnio11, kłoniom11, kołkowi11, komunio11, kpinkom11, kupiono11, łowikom11, monidło11, odkłoni11, odkopom11, odłowom11, odwłoki11, odwłoko11, okupowi11, ołowinu11, oppidom11, opukowi11, opukowo11, płodowi11, podoiło11, podomki11, podomko11, podwoił11, pokłoni11, połowom11, ponikło11, popoiło11, powidło11, powłoki11, powłoko11, punkowi11, punkowo11, udomowi11, ukopowi11, wodniku11, wodunki11, wodunko11, domkowi10, dopinko10, dopomni10, ikonkom10, ipponom10, kiwokom10, kodonom10, kokonom10, kompowi10, konikom10, łowniom10, monokok10, monopod10, mopkowi10, odłowni10, odnowił10, odwonił10, okołowi10, okonkom10, ołowiom10, ołownik10, opinkom10, opołowi10, oponkom10, pionkom10, podkowo10, podokni10, podwiko10, pompowi10, ponikom10, ponowił10, powidok10, powodom10, udonowi10, widokom10, dwoinko9, dwoinom9, kiwonom9, knowiom9, konoido9, konwiom9, kopiono9, kwinoom9, łowiono9, miodowo9, monodio9, nowikom9, odmowni9, odnowom9, okoniom9, okopowi9, okpiono9, omokowi9, pondowi9, ponowom9, moonowi8, oponowi8, owodnio8, pionowo8,

6 literowe słowa:

kudłom13, kukłom13, łupkom13, podkuł13, pudłom13, pułkom13, dokuło12, dupkom12, kołdun12, kopuło12, kupiło12, kupkom12, odkuło12, okupił12, omułki12, opiłku12, podkup12, poidłu12, pokuło12, połupi12, pupkom12, ułomki12, wkupił12, diukom11, dokupi11, dołkom11, dunkom11, dupnik11, kłodom11, kłunio11, kminku11, kołkom11, komiku11, kupido11, kupnom11, łowiku11, łukowi11, łukowo11, łupino11, łupowi11, miodku11, mukoid11, mułowi11, odkopu11, odkupi11, odłowu11, odmokł11, okupom11, piłkom11, piołun11, płodom11, podium11, podpił11, pokpił11, pokupi11, połowu11, punkom11, udoiło11, ukłoni11, ukoiło11, ukopom11, ułomni11, upoiło11, uwikło11, wkupom11, dikkom10, diunom10, dominu10, dopiło10, dupino10, dwuoki10, ipponu10, kimonu10, kiwoku10, kłomio10, kłomni10, kodonu10, kokonu10, komuno10, koniku10, kopiło10, kopkom10, kukowi10, kumowi10, mudowi10, munido10, nikomu10, odpiło10, odwłok10, okołom10, okonku10, okpiło10, okuwki10, okuwko10, ołowiu10, opołom10, opunim10, pionku10, pipkom10, płodni10, płonki10, płonko10, płonom10, podkop10, podoił10, poidło10, pokłon10, pokuno10, pompki10, pompko10, ponikł10, poniku10, popiło10, popoił10, powłok10, powodu10, pudowi10, pukowi10, pupino10, udonom10, umodni10, unikom10, upomni10, widłom10, widoku10, włokom10, wnukom10, wołkom10, dołowi9, doppio9, dwoiło9, ipodom9, kiłowo9, kiwkom9, kłonio9, knowiu9, kołowi9, kołowo9, komiko9, komodo9, kondom9, kopiom9, kopnom9, kpinko9, kpinom9, kunowi9, kwikom9, kwokom9, łomowi9, munowi9, nowiku9, odłowi9, okoniu9, okopom9, opoiło9, opokom9, pindom9, pinkom9, piwkom9, podiom9, podpoi9, podwik9, pokoik9, połowi9, połowo9, pomnik9, pompon9, pondom9, powiło9, umowni9, uwodni9, wiodło9, wkopom9, wokoło9, wpoiło9, doinom8, doiwom8, dokowi8, domino8, domowi8, domowo8, downom8, ikonko8, ikonom8, kimono8, kodowi8, kokowi8, koniom8, konoid8, konopi8, kopowi8, kpiono8, łonowi8, łownio8, modowi8, modowo8, mopowi8, nokiom8, odmowo8, okonki8, okowom8, ołowin8, ooidom8, opinko8, oponki8, oponko8, oponom8, pionom8, podwoi8, popowi8, popowo8, windom8, winkom8, wodnik8, donowi7, dwoino7, kwinoo7, nokowi7, nomowi7, nowiom7, odnowi7, odnowo7, odwoni7, omowni7, owodni7, ponowi7, ponowo7, woniom7,

5 literowe słowa:

dokuł11, dołku11, kołku11, kopuł11, kukło11, kupił11, łukom11, łupki11, łupko11, łupom11, miłku11, młodu11, moduł11, mułki11, odkuł11, odłup11, płodu11, pokuł11, połup11, pudło11, pułki11, dokup10, domku10, dumki10, dumko10, dupki10, dupko10, dupom10, kłuni10, knuło10, kukom10, kumki10, kumko10, kumpi10, kupki10, kupko10, kupom10, łunom10, łupin10, łupni10, mopku10, odkup10, okołu10, okuło10, ołupi10, pipku10, pokup10, pudom10, pukom10, pupki10, pupko10, pupom10, udkom10, udoił10, ukłon10, ukoił10, upiło10, upoił10, wkuło10, włoku10, włomu10, włupi10, wołku10, dołki9, dołom9, dopił9, dumni9, dunki9, dunko9, dupin9, dupni9, kiłom9, kłodo9, kłomi9, kminu9, kołki9, kołom9, komun9, kopił9, kopnu9, kpiło9, kumin9, kunim9, kunom9, kupni9, kupno9, kupon9, kwiku9, miłko9, miodu9, młodo9, modło9, mokło9, munid9, nudom9, odium9, odpił9, okopu9, okpił9, okupi9, omoku9, opium9, piłko9, piłom9, pinku9, piwku9, pokun9, połom9, popił9, pound9, punki9, punom9, pupin9, ułowi9, uwiło9, widmu9, wkopu9, wkupi9, dikko8, dipom8, diuno8, dłoni8, doiło8, doiwu8, dokom8, dokop8, domki8, dwoił8, ikonu8, kipom8, kłoni8, kłowi8, kodom8, koiło8, kokom8, komik8, koniu8, kopki8, kopko8, kopom8, łonom8, łowik8, łowom8, mionu8, mokki8, mokko8, mopki8, munio8, nikło8, odkop8, oiomu8, około8, ooidu8, opiło8, opoił8, pikom8, pionu8, pipko8, pipom8, płoni8, płono8, płowi8, płowo8, poiło8, pokop8, pokpi8, pompo8, popim8, popod8, popom8, powił8, udowi8, umowo8, uniom8, wiłom8, winku8, wkoło8, włoki8, włoko8, wnuki8, wnuko8, wołki8, wołom8, wpiło8, wpoił8, wunom8, diwom7, dniom7, domin7, donom7, indom7, inkom7, ippon7, kimon7, kinom7, kiwko7, kiwok7, kmino7, kodon7, kokon7, komin7, kondo7, konik7, kopio7, kopni7, kopno7, kpino7, kpowi7, kwoki7, kwoko7, łowni7, mikwo7, minko7, modni7, nipom7, nokom7, nowiu7, odiom7, oknom7, ołowi7, omoki7, opiom7, opoki7, opoko7, owiło7, pindo7, pinko7, pinom7, piwko7, piwom7, pniom7, podoi7, pokoi7, pomni7, ponik7, ponom7, popoi7, widmo7, widok7, widom7, wodom7, wokom7, doino6, doiwo6, downi6, dwoin6, ikono6, kiwon6, knowi6, konwi6, mowni6, niwom6, nokio6, nowik6, odwoi6, okoni6, okowo6, omowi6, opono6, opowi6, piono6, powoi6, widno6, windo6, winko6, winom6, wodni6, wonom6,

4 literowe słowa:

pułk10, dołu9, duło9, knuł9, kołu9, kuło9, łomu9, łuki9, łupi9, łupo9, okuł9, ołup9, pump9, upił9, wkuł9, włup9, dimu8, dipu8, diuk8, doku8, domu8, dumo8, dupo8, kipu8, kłom8, kodu8, koku8, komu8, kpił8, kuki8, kumo8, kupi8, kupn8, kupo8, łonu8, łowu8, łuno8, mdło8, modu8, okup8, piku8, pipu8, płom8, popu8, puki8, puko8, pumi8, pumo8, punk8, pupo8, udko8, udom8, ukop8, uwił8, wkup8, wołu8, dikk7, diun7, dniu7, doił7, iłom7, indu7, inku7, kiło7, kinu7, koił7, koło7, komp7, kpom7, kuni7, kuno7, miło7, mokk7, muni7, nikł7, noku7, nomu7, nudo7, oknu7, opił7, piło7, pinu7, piwu7, płon7, pniu7, poił7, poło7, pomp7, puno7, udoi7, udon7, ukoi7, unik7, upoi7, widu7, włok7, włom7, wnuk7, wodu7, woku7, wpił7, dnom6, doki6, dwom6, idom6, ipod6, kimo6, kiom6, kipo6, kmin6, kodo6, koki6, koko6, komi6, komo6, kopi6, kopn6, kopo6, kpin6, kwik6, kwok6, łono6, łowi6, miko6, mikw6, modi6, modo6, mopo6, odmo6, odom6, okom6, okop6, okpi6, omok6, opok6, opom6, owił6, piko6, pind6, pink6, pipo6, pond6, popi6, unio6, uowi6, widm6, wiło6, winu6, wkop6, diwo5, doin5, doiw5, doni5, down5, dwoi5, ikon5, inko5, iwom5, kino5, koni5, mino5, mion5, mono5, moon5, mowo5, nipo5, noki5, oiom5, okno5, ooid5, opoi5, opon5, pion5, piwo5, pono5, wind5, wodo5, woki5, woko5, wpoi5, niwo4, nowi4, nowo4, wino4, woni4,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUŁKOWNIKOM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUŁKOWNIKOM to

podpułkownikom

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

podpułkownik

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUŁKOWNIKOM

Ze słowa PODPUŁKOWNIKOM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUŁKOWNIKOM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUŁKOWNIKOM to

podpułkownikom

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podpułkownik

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty