Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPRAŻANIEM

Z liter PODPRAŻANIEM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

podprażaniem20,

11 literowe słowa:

doprażaniem18, podmrażanie18, podprażanie18, podprażenia18, podrażaniem18, podrapaniem15,

10 literowe słowa:

nadprożami17, podmrażane17, podmrażani17, podprażane17, podprażani17, podprażeni17, podrażniam17, ponadżeram17, domrażanie16, doprażanie16, doprażenia16, odmrażanie16, odrażaniem16, podrażanie16, podżerania16, porażaniem16, popadaniem14, odrapaniem13, operandami13, podeprania13, podpierana13, podrapanie13, pomerdania13,

9 literowe słowa:

podprażam17, arpedżiom16, derapażom16, nadprożem16, parandżom16, domrażane15, domrażani15, doprażane15, doprażani15, doprażeni15, drapieżna15, drenażami15, odmrażane15, odmrażani15, peonażami15, podrażane15, podrażani15, podrażnia15, podżerana15, podżerani15, ponadżera15, prażeniom15, żandarmie15, dożerania14, odrażanie14, odrażenia14, porażanie14, porażenia14, pożerania14, podpieram13, prepaidom13, dopraniem12, drapaniem12, drapaniom12, opadaniem12, pandorami12, papraniem12, papraniom12, pardonami12, podeprana12, podeprani12, podrapane12, podrapani12, popadanie12, popraniem12, preponami12, promenada12, propanami12, propenami12, dopierana11, odeprania11, odpierana11, odrapanie11, panoramie11, popierana11,

8 literowe słowa:

doprażam15, dżampera15, papieżom15, podażami15, podmraża15, podpraża15, podrapże15, podrażam15, podżeram15, pradżmie15, prodiżem15, arpedżia14, arpedżio14, drenażom14, drżeniom14, nadproża14, nadproże14, nadżeram14, parandże14, parandżo14, podrażni14, pomżenia14, pożarami14, prażanom14, prażniom14, żandarmi14, żenadami14, dożerana13, dożerani13, drożenia13, mrożenia13, narożami13, odrażane13, odrażani13, odrażeni13, oranżami13, porażane13, porażani13, porażeni13, pożerana13, pożerani13, prażanie13, prażenia13, rażeniom13, żeraniom13, podpinam12, diaporam11, dopamina11, dopieram11, mandapie11, odpieram11, padaniem11, padaniom11, pandemia11, pandemio11, papainom11, papierom11, pardonem11, pedonami11, podaniem11, poderami11, podmiana11, podpiera11, podrapie11, pompiera11, popadnie11, popieram11, poradami11, prepaida11, priapeom11, promenad11, propanem11, adermina10, adermino10, ardenami10, arendami10, denarami10, doprania10, dopranie10, drapanie10, merdania10, napieram10, naporami10, narodami10, niemodra10, odeprana10, odeprani10, odrapane10, odrapani10, opadanie10, opraniem10, oreadami10, orendami10, panierom10, panorami10, papranie10, paradnie10, paraniem10, paraniom10, pardonie10, peronami10, piromana10, poprania10, popranie10, poradnia10, poradnie10, poraniem10, propanie10, radianem10, radianom10, radomian10, radonami10, rapenami10, rapmanie10, redanami10, rodamina10, opierana9,

7 literowe słowa:

dżamper14, dżempra14, pidżama14, pidżamo14, podpraż14, pradżma14, pradżmo14, amperaż13, derapaż13, domraża13, dopraża13, dożeram13, drażami13, miradże13, odmraża13, odrapże13, odrażam13, papieża13, parandż13, piżonem13, podraża13, podżera13, pomnaża13, poniżam13, porażam13, pożarem13, pożeram13, prażmie13, prodiża13, prodiże13, radżami13, żandarm13, żenadom13, aranżem12, aranżom12, dorżnie12, drżenia12, mariaże12, mieroża12, możenia12, mrożeni12, mrożnia12, mrożnie12, nadżera12, narożem12, nażeram12, oranżad12, oranżem12, pażerna12, pażerni12, porżnie12, pożarna12, pożarne12, pożarni12, prażeni12, prażnia12, prażnie12, prażnio12, prażona12, prażone12, rożnami12, rżeniom12, żanrami12, żarnami12, popadam11, rażenia11, żerania11, dopamin10, dopinam10, dropami10, dropiem10, epodami10, ipponem10, mandapo10, napadem10, napadom10, nappami10, odpinam10, opadami10, pampera10, pampero10, pandami10, paradom10, pardami10, pepinom10, pierdom10, piropem10, podmian10, podpina10, pomerda10, pompier10, pondami10, popadia10, popadie10, prepaid10, rappami10, adeniom9, adermin9, anademo9, anodami9, aporema9, ardenom9, arendom9, daremna9, daremni9, daremno9, darniom9, denarom9, dinarem9, dinarom9, dinerom9, diorama9, dopiera9, doprana9, doprane9, doprani9, dornami9, draniem9, draniom9, drapane9, drapani9, drapano9, drapnie9, drenami9, dronami9, emporia9, eponima9, indorem9, mandora9, meandra9, mediana9, mediano9, merdano9, miranda9, mirando9, moderna9, mopanie9, nadirem9, nadirom9, nadmiar9, naparem9, naparom9, naporem9, naradom9, nardami9, narodem9, nemroda9, nerdami9, nerpami9, nordami9, odmiana9, odpiera9, odrapie9, opadane9, opadani9, opadnie9, oparami9, operami9, operand9, opieram9, padanie9, padrone9, panamie9, pandora9, panoram9, papaino9, paprane9, paprani9, paprano9, paradne9, paradni9, paramie9, pareami9, paremia9, paremio9, parniom9, parodia9, parodie9, paronim9, peanami9, peonami9, piranem9, piranom9, piroman9, podania9, podanie9, poenami9, pomeria9, pomiana9, pomiane9, popiera9, poprana9, poprane9, poprani9, poradni9, pranami9, praniem9, praniom9, priapea9, prionem9, radonem9, randami9, rapenom9, rapmani9, redanom9, rodamin9, rodeami9, rondami9, ropniem9, aneroid8, apeiron8, arenami8, arianom8, arionem8, aronami8, maniera8, maniero8, maranie8, maronie8, namiera8, napiera8, nierada8, oprania8, opranie8, oraniem8, paniera8, paranie8, paranoi8, pierona8, porania8, poranie8, radonie8, ramiona8,

6 literowe słowa:

dżipem13, dżipom13, pidżam13, pradżm13, dopraż12, dożami12, drapże12, drażom12, dżinem12, dżinom12, miradż12, paiżom12, papież12, piżama12, piżamo12, podaże12, pomaże12, pożmie12, prażma12, prażmo12, prodiż12, radżom12, żadami12, żminda12, żmindo12, żompia12, żompie12, dożera11, dożnie11, drażni11, drenaż11, drożna11, drożne11, drożni11, drżano11, maneża11, mariaż11, menaża11, menażo11, mieroż11, miraże11, mrożni11, mżenia11, namaże11, nożami11, odraża11, peonaż11, piżona11, poniża11, poraża11, pożeni11, pożera11, pożnie11, prażan11, prażni11, rożnem11, żanrem11, żanrom11, żarami11, żarnom11, żenada11, żenado11, żerami11, żonami11, aranże10, naroża10, naroże10, nażera10, oranże10, orżnie10, rażeni10, rażona10, rażone10, rożnie10, rżenia10, żerana10, żerani10, żerano10, apapem9, apapom9, ipadem9, ipadom9, ipodem9, mandap9, nappom9, opadam9, opadem9, oppida9, padami9, padmie9, pamper9, pampie9, pampra9, pandom9, papami9, papram9, pardom9, pindom9, podmie9, podrap9, pomada9, pompie9, pondem9, popada9, popami9, rappem9, rappom9, admina8, adriom8, ampera8, anadem8, apapie8, aporem8, appena8, armado8, dainom8, damaro8, damien8, damnie8, danami8, daniem8, daniom8, darami8, demona8, derami8, dianem8, dianom8, dienom8, dierom8, dimera8, dioram8, domain8, domena8, domiar8, domina8, donami8, dopina8, dopnie8, dornem8, dramie8, drapie8, drenom8, dronem8, dropia8, dropie8, empora8, endami8, eponim8, ipomea8, madera8, madero8, mandor8, median8, medina8, medino8, menada8, menado8, miodna8, miodne8, mipora8, mirand8, modena8, modern8, modnie8, monada8, mondea8, mopana8, nadmie8, napami8, nappie8, nardem8, nardom8, nemrod8, nepami8, nerdom8, nerpom8, nomada8, odmian8, odpina8, odrami8, oparem8, opinam8, ordami8, padano8, padnie8, panami8, panamo8, pandor8, paniom8, papain8, papier8, parado8, parami8, paramo8, pardon8, pareom8, paroma8, peanom8, penami8, peniam8, pepina8, pepino8, perami8, period8, pianem8, pianom8, piarem8, piarom8, pionem8, podana8, podane8, podani8, podera8, pomiar8, pomnie8, ponade8, ponami8, porada8, porami8, pranom8, premia8, premio8, prepon8, promie8, propan8, propen8, radami8, radiem8, radiom8, raidem8, raidom8, rampie8, randem8, random8, rapami8, rapman8, rappie8, redami8, rediom8, repami8, rodami8, rondem8, ropami8, adenia7, amanie7, amonie7, anemia7, anemio7, anomia7, anomie7, aporia7, aporie7, ardena7, arenda7, arendo7, arenom7, aromie7, aronem7, darnie7, denara7, dinara7, dinera7, dornie7, drania7, dranie7, dronie7, eonami7, indora7, ironem7, manier7, marani7, marena7, mareno7, marian7, marina7, marine7, marino7, marnie7, marona7, maroni7, menora7, merona7, mierna7, minera7, monera7, morena7, mornie7, nairom7, namiar7, narado7, narami7, nerami7, niemra7, niemro7, nierad7, norami7, normie7, omanie7, opiera7, oprana7, oprane7, oprani7, oreada7, orenda7, panier7, panora7, parane7, parani7, parano7, parnia7, parnie7, parnio7, peonia7, pieron7, porani7, prania7, pranie7, radian7, ramion7, ranami7, rapena7, renami7, renoma7, rodnia7, rodnie7, romani7, ropnia7, ropnie7, ariona6, aronia6, aronie6, orania6, oranie6,

5 literowe słowa:

dżami11, dżipa11, piżam11, piżma11, piżmo11, podaż11, pomaż11, prażm11, żadem11, żadom11, żompi11, ażiom10, dożre10, draża10, draże10, drażo10, marża10, marże10, miraż10, paiża10, paiże10, paiżo10, piżon10, poniż10, pożar10, pożre10, radża10, radże10, radżo10, rżami10, żaden10, żadna10, żadne10, żarem10, żenad10, żeram10, żerom10, aranż9, nażre9, oranż9, rożen9, rożna9, rożne9, rżana9, rżane9, rżani9, rżano9, żaren9, żarna9, żarne9, żarni9, żerna9, padam8, padem8, padma8, padmo8, padom8, pampa8, pampo8, papom8, podam8, pomad8, pompa8, amida7, amido7, amper7, apiom7, armad7, damar7, damno7, danem7, danom7, darem7, darmo7, darom7, demon7, derma7, domen7, domra7, donem7, drama7, dramo7, dropi7, endom7, epoda7, impra7, impro7, ipada7, ipoda7, ippon7, irdom7, mader7, menad7, menda7, mendo7, merda7, mipor7, moden7, modna7, modne7, modra7, monad7, mopan7, morda7, napad7, napom7, nappa7, nappo7, nepom7, odami7, odrap7, opada7, opami7, padre7, panda7, pando7, panem7, panom7, papai7, papie7, papra7, parad7, param7, parda7, pardo7, parem7, parom7, pedon7, penom7, pinda7, pindo7, pirop7, podia7, pomna7, pomne7, ponad7, ponda7, ponem7, popia7, porad7, poram7, prima7, primo7, radem7, radom7, rampa7, rampo7, rapem7, rapom7, rappa7, adria6, adrie6, adrio6, amora6, anoda6, aoida6, arame6, arami6, arden6, arend6, ariom6, armia6, armio6, daina6, daino6, dania6, danio6, darni6, denar6, diera6, dinar6, diora6, dirae6, doina6, drani6, drona6, indor6, maori6, marea6, mareo6, menor6, meron6, miara6, miaro6, moner6, moren6, moria6, nader6, nadir6, nadoi6, napar6, napoi6, narad6, nerda6, nerom6, nerpa6, nerpo6, norda6, opera6, opina6, orami6, oread6, orend6, panor6, parea6, pareo6, parna6, parne6, parni6, parno6, peona6, peron6, piano6, piona6, piran6, poena6, prana6, prane6, prani6, prano6, prion6, radia6, radio6, radna6, radne6, radni6, radon6, ramia6, ramio6, randa6, rapen6, rapie6, redan6, redia6, renom6, rodea6, rodna6, rodne6, rodni6, romea6, ronda6, ropna6, ropne6, ropni6, areno5, arion5, nairo5, naroi5, noria5, orana5, orane5, orani5,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPRAŻANIEM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPRAŻANIEM to

podprażaniem

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

doprażaniem

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PODPRAŻANIEM

Ze słowa PODPRAŻANIEM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPRAŻANIEM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPRAŻANIEM to

podprażaniem

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

doprażaniem

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty